Dosje javnega naročila 002949/2018
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Gradnja kanalizacije Rostoharjeva ulica v Krškem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 425.865,02 EUR

JN002949/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2018
JN002949/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2018
JN002949/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2018
JN002949/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.07.2018
JN002949/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002949/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Tina Vovko
tina.vovko@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255235/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=550
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacije Rostoharjeva ulica v Krškem
Referenčna številka dokumenta: 430-29/2018 O900
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja kanalizacije Rostoharjeva ulica v Krškem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja kanalizacije Rostoharjeva ulica v Krškem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila blaga po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2018   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo za navodila, v katero razpredelnico priložimo kateri dokument v informacijski sistem e-JN:
Dokumenti:
1. Predračun. (Rekapitulacijo);
2. ESPD-ponudnika (Ne predložimo, ker ni obvezen....);
3. Izjava-ponudnika: (»Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« in
»Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«);
4. Drugi dokumenti: (scan kpl. ponudbe in predračun v .xml obliki).
Prosimo za potrditev navedenega oz. obrazložitev in jasna navodila v primeru, če trditve niso pravilne.
Hvala na odgovoru in lep pozdrav.ODGOVOR
Spoštovani.

1. V informacijskem sistemu e-JN se v razdelek - Predračun naloži izpolnjen obrazec - Povzetek predračuna (rekapitulacija) v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec Predračun (popis del) pa se naloži v razdelek - Drugi dokumenti.
2. ESPD- ja se pri predmetnem javnem naročilu ne prilaga, temveč se prilaga "Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila".
3.»Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« in »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« se naložijo v razdelek Drugi dokumenti.
4.Ravno tako se v razdelek Drugi dokumenti naložijo ponudbeni obrazec, in Predračun (popis del.Datum objave: 15.05.2018   09:31
VPRAŠANJE
Mora biti na LTŽ pokrovih že napis novega standarda EN 124-2? LP

ODGOVOR

Na pokrovih mora biti napis novega standarda EN 124-2.


Datum objave: 17.05.2018   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da imamo bonitetno oceno po pravilih Basel II S.BON AJPES od SB1 do SB6. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje Ekonomsko-finančne sposobnosti v delu »bonitetna ocena po pravilih Basel II S.BON AJPES od SB1 do SB6" in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno vsaj SB7. Zahtevana bonitetna ocena je v neskladju s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih. Opozarjamo, da SB7 še vedno pomeni povprečno poravnavanje obveznosti, tako meni tudi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Glede na zgornje navedbe naročnika pozivamo, da spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije po zahtevani bonitetni oceni najmanj SB6 na bonitetno oceno SB7.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije in sicer spremembo 3. pogoja v poglavju 9.2.3. (Ekonomski in finančni položaj) in spremembo obrazca Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.