Dosje javnega naročila 003089/2018
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: Geodetske storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.100,00 EUR

JN003089/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2018
JN003089/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2018
JN003089/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.07.2018
JN003089/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2018
JN003089/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2018
JN003089/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2018
JN003089/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2018
JN003089/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003089/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=678
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Geodetske storitve
Referenčna številka dokumenta: 1-S/NMV/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Geodetske storitve za izgradnjo SN in NN infrastrukture na področju Elektro Primorska d.d..
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sedež družbe
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71251000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje geodetskih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Nova Gorica
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71251000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje geodetskih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Koper
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71251000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje geodetskih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Sežana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71251000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje geodetskih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Tolmin
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71251000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje geodetskih storitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2018   13:00
Kraj: Elektronska oddaja ponudb na portal eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.05.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2018   12:36
VPRAŠANJE
Kako star je lahko S-BON-1/P ?

ODGOVOR št. 1
Izkazovanje bonitetne ocene ne sme biti starejše 30 dni od dneva objave javnega naročila.Datum objave: 23.05.2018   12:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V referencah piše "Delež gospodarksega subjekta". Kaj je s tem mišljeno?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR št. 3
Delež gospodarskega subjekta od skupne vrednosti posla v EUR brez DDV, če je bil ponudnik udeležen v skupnem poslu.
Datum objave: 23.05.2018   12:37
VPRAŠANJE
Ali je lahko dokazilo o preskusu instrumentov staro leto in pol ali 2 leti?

ODGOVOR št. 2
Dokazilo o preizkusu instrumentov ne sme biti starejše od dveh let.
Datum objave: 30.05.2018   10:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v preteklosti smo opravili več geodetskih načrtov za istega naročnika. Ali lahko vse skupaj (skupen znesek) navedemo v eni referenci? Kaj nato napisati v rubriki "Naziv podjetja"? Napišemo "Različne projekti, lokacije"?
Hvala.

ODGOVOR št. 4

Ponudnik lahko reference za istega naročnika navede na enem obrazcu, s tem, da v rubriki/v vrstici »naziv projekta«, navede vse projekte, ki so zajeti v vrednosti del. Lahko pa obrazec »Reference izvedenih geodetskih storitev« ustrezno skopira in za posameznega naročnika navede vsak projekt posebej.Datum objave: 30.05.2018   10:02
VPRAŠANJE
Ali je potrebno na obrazec referenc vpisati za kateri sklop oddajamo ponudbo?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR št. 5
Ponudnik mora na obrazce referenc vpisati za kateri sklop oddaja reference. To izvede tako, da na obrazcu referenc napiše » SKLOP X«, pri čemer je X številka sklopa (od 1 do 5).