Dosje javnega naročila 003151/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v MOL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 222.512,63 EUR

JN003151/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.05.2018
JN003151/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2018
JN003151/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.07.2018
JN003151/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003151/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 094-213496
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255401/RD_-_Vzdrževanje_vodovodov_-_KONČNA_14.5.2018.docx.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=593
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v MOL
Referenčna številka dokumenta: 430-179/2018-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v
Mestni občini Ljubljana«

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v
Mestni občini Ljubljana«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.06.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.06.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2018   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2018   13:47


Številka:

430-179/2018-7
Oznaka JN: 7560-18-220032

Datum: 5.6.2018Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSTOPKOM JAVNEGA NAROČILA


V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vprašanja v zvezi s Razpisno dokumentacijo št.: 430-179/2018-6, z dne 14.5.2018 za JN št 7560-18-220032, katerega predmet je: Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v Mestni občini Ljubljana:


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.06.2018 ob 9:42

Pozdravljeni,

v popisu del v zavihu "SKUPNA REKAPITULACIJA" je predviden izračun za skupno vsoto za obdobje 1,5 leta, formula za izračun pa je nastavljena na izračun za 2 leti. Kaj je tu mišljeno?

lep pozdrav

ODGOVOR:
Pravilno je izračun za 1,5 leta.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.06.2018 ob 9:42
Pozdravljeni,

v popisu del v zavihkih "Sistem Janče", "Sistem Češnjice Zagradišče" in "SKUPNA REKAPITULACIJA" ni vnesenih vseh formul za izračun. Ali je predvideno da ponudnik sam popravi računske napake?

lep pozdrav

ODGOVOR:
Da, v skupni rekapitulaciji se dopolni izračun za zavihke Sistem Janče, Sistem Češnjice Zagradišče in popravi računska napaka.


VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.06.2018 ob 9:31

Pozdravljeni,

v popisu del v zavihkih "Sistem Janče", "Sistem Češnjice Zagradišče" in "SKUPNA REKAPITULACIJA" ni vnesenih vseh formul za izračun. Ali je predvideno da ponudnik sam popravi računske napake?

lep pozdrav

ODGOVOR:
Da, v skupni rekapitulaciji se dopolni izračun za zavihke Sistem Janče, Sistem Češnjice Zagradišče in popravi računska napaka.