Dosje javnega naročila NMV5864/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Blago: Nosilci podatkov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 230.866,70 EUR

NMV5864/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2015
NMV8086/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.12.2015
NMV8086/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2017
NMV8086/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2017
    NMV5864/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Nosilci podatkov

Datum objave: 16. 9. 2015
Številka objave: NMV5864/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Darko Zakrajšek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914687. Telefaks +386 12914833. E-pošta darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Obnova in vzdrževanje sistema diskovnega polja
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Obnova in vzdrževanje sistema diskovnega polja
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 32582000 (Nosilci podatkov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/3161-93888888946102305121/Razpisna
_dokumentacija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 30. 9. 2015
Čas: 08:30
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 30. 9. 2015
Čas: 09:30
Kraj: Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 22. 9. 2015
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV8086/2015, Blago: Nosilci podatkov; datum objave: 18. 12. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2015   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponujeni sistem mora omogočati priklop obstoječih trdih diskov 300 GB FC z diskovnimi policami DS14 (56 diskov v štirih FC diskovnih policah). Kaj natančno je naročnik imel v mislih ? Ali povezljivost starega diskovnega polja z novim? Ali uporabo starih diskov v novem diskovnem polju ?

Po pregledu specifikacij smo ugotovili, da razpisnim zahtevam ustreza samo dosedanja blagovna znamka z diskovnim poljem
NetAPP – FAS8020. NE USTREZAJO pa blagovne znamke in modeli:
Hitachi VSP G400 – ne ustreza zaradi deduplikacije ;
HP 3PAR 7400, 8400 – ne ustreza zaradi deduplikacije , priklopa drugega diskovnega polja
EMC VNX 5600 – ne ustreza zaradi virtualizacije diskovnih sistemov , priklopa drugega diskovnega polja
Fujitsu DX500 S3 – ne ustreza zaradi deduplicije, priklopa drugega diskovnega polja
IBM V5000/7000 – ne ustreza zaradi deduplikacije

Ali lahko umaknete zahtevo po deduplikaciji, virtualizaciji in kompresiji ter tako omogočite kurenco tudi z drugimi blagovnimi znamkami diskovnih sistemov? Deduplikacija sicer lahko zahtevate vsaj na enem tipu diskovnih pogonov, kar je tudi smiselno, sicer deduplikacija preveč obremenjuje krmilnike diskovnih polj in s tem upočasnjuje njihovo delovanje.


ODGOVOR:
Zahteva po priklopu obstoječih trdih diskov pomeni, da mora ponujeno diskovno polje omogočati povezljivost obstoječih trdih diskov s ponujenim diskovnim poljem. Način priklopa obstoječih trdih diskov ni posebej določen, dopuščamo možnost virtualizacije obstoječega diskovnega polja.

Zahtevanim pogojem ustreza več sistemov različnih proizvajalcev.

Zahteve ostajajo nespremenjene. Funkcionalnosti deduplikacije in kompresije morata biti podprti na vseh tipih diskov, za celotno kapaciteto sistema.


Datum objave: 23.09.2015   14:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Ali so tehnične specifikacije prepisane iz podatkov za diskovno polje proizvajalca NetApp?
To trdimo na podlagi preverbe pri več svetovnih blagovnih znamkah s tržnim deležem nad 25%, ki zaradi specifičnih zahtev ne morejo ponuditi primerljivega diskovnega polja, ki bi bilo tehnično ustrezno.

Na ta način ne boste dobili konkurenčne ponudbe in boste neupravičeno trošili davkoplačevalski denar?

Ali bo vaš dobavitelj podjetje OurSpace?

Ali želite da vas prijavimo na KPK in računsko sodišče ?

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je pripravljena tako, da lahko ponudbo odda več ponudnikov. Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, ponudil najnižjo ceno.