Dosje javnega naročila 003000/2018
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Storitve: Vzdrževanje zelenic v letu 2018 na območju krajevne skupnosti Dolenja vas
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 292,80 EUR

JN003000/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.05.2018
JN003000/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2018
JN003000/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2018
JN003000/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2018
JN003000/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2018

    JN003000/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Tina Vovko
tina.vovko@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Dolenja vas pri Krškem 53
8270
SI
Krško
Slovenija
Dušan Šiško
dusan.sisko@krsko.si
+386 40667672

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/256500/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=615
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje zelenic v letu 2018 na območju krajevne skupnosti Dolenja vas
Referenčna številka dokumenta: 430-31/2018 O900
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje zelenic v letu 2018 na območju krajevne skupnosti Dolenja vas
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77314000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Dolenja vas
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje zelenic v letu 2018 na območju krajevne skupnosti Dolenja vas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila blaga po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2018   14:32
VPRAŠANJE
pozdrav

kako naj elektronsko priložimo 1x bianco menico?

ODGOVOR

Ob oddaji ponudbe ni potrebno prilagati bianco menice. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti naročniku 1 bianko menico z menično izjavo v skladu z razpisno dokumentacijo.