Dosje javnega naročila 003220/2018
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: Sanacija premostitvenega objekta v Logatcu, Cesta talcev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.623,22 EUR

JN003220/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.05.2018
JN003220/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2018
JN003220/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.08.2018
JN003220/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003220/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
obcina.logatec@logatec.si
+386 17590600
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257174/Občina_Logatec_sanacija_mosta.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=751
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija premostitvenega objekta v Logatcu, Cesta talcev
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca izvedbe gradnje - sanacije premostitvenega objekta v Logatcu (mosta) in Ceste talcev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca izvedbe gradnje - sanacije premostitvenega objekta v Logatcu (mosta) in Ceste talcev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2018   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2018   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja preko Portala javnih naročil, podal preko Portala javnih naročil najpozneje do 1. 6. 2018 do 13.00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2018   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Glede na to, da bo dokument priložen v razdelek "Predračun" javno dostopen vsem, prosimo za potrditev, da se v predmetni razdelek doda smo skupna rekapitulacija stroškov iz katere se vidi skupna cena za izvedbo projekta.

Prav tako prosim za obrazložitev navodil, kjer na 14 strani zahtevate iztiskan in podpisan popis del. Glede na to, da je oddaja ponudbe elektronska, menimo, da je dovolj , da celoten predračun v obliki excel dokumenta, uvozimo med "ostale dokumente", ki jih ob oddaji elektronsko podpišemo.

ODGOVOR

Spoštovani.
1. V razdelek predračun se naloži obrazec Obr. 2 Predračun. Ta bo viden ob javnem odpiranju ponudb.

2. Hvala za opozorilo glede popisa del.
Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajte, da popis del v excel tabeli izpolnete v vseh postavkah in ga uvozite med »druge priloge«, ki jih ob oddaji ponudbe elektronsko podpišete. Popis del se torej ne iztiska, niti ne podpisuje niti žigosa.

Datum objave: 22.05.2018   08:42
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje glede referenc:
Zahtevate eno referenco za premostitveni objekt in cesto. Kaj to pomeni ? Ali moramo dati dve referenci, eno za premostitveni objekt in eno za most ? Ali eno, ki vsebuje most in asfalt ?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Spoštovani.
Premostitveni objekt je most. Zahtevamo eno referenco, ki vsebuje most in asfalt.Datum objave: 22.05.2018   08:42
VPRAŠANJE
Ali lahko uporabimo že predhodno podpisane reference ?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani.
Kot je navedeno na strani 12 RD, bo naročnik kot ustrezne upošteval tudi že potrjene reference drugih naročnikov, ki so bile potrjene v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo in izkazujejo zahteve te dokumentacije. Iz referenčnega potrdila mora biti obvezno razvidna vrednost del izvedenih ob izgradnji ali sanaciji mosta.
Datum objave: 24.05.2018   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za podatek o tipu lovilca olj in na kakšni globini je jašek fi 60.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Predviden je vtočni jašek 600 z vgrajeno zaporo za lovljenje olj, globina dna 160 cm pod nivojem terena/pokrova.
Detajl je objavljen na spletni strani http://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5445-javno-narocilo-sanacija-premostitvenega-objekta-v-logatcu-cesta-talcev .

Datum objave: 29.05.2018   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Poleg BON obrazca ali potrdila o solventnosti zahtevate še zavarovalno polico v pdf ali jpg datoteki (dokumentacija stran 14 in stran 15). Nikjer nismo zasledili za kakšno zavarovanje gre.
Prosimo za podatek o zavarovanju.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo ob oddaji ponudbe upošteval predložen BON obrazec ali potrdilo o solventnosti za vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun. Naročnik kopije zavarovalne police ne zahteva in je ni potrebno prilagati ponudbi.

Datum objave: 30.05.2018   14:58
VPRAŠANJE
Za kakšna drevesa gre v postavki: "Dobava in zasaditev dreves, višine do 4m, vključno s pripravo terena, izkopom, zasutjem ter gnojenjem"?


ODGOVOR
Spoštovani.
Gre za širokolistnati javor – acer, sadike velike vsaj 2 m.

Datum objave: 31.05.2018   15:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji ni priloženega vzorca menične izjave.
Vljudno vas naprošamo, da dodate vzorec menične izjave k razpisni dokumentaciji.

lp,

ODGOVOR
Spoštovani.
Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev je zadnja v nizu obrazcev (OBR 9).
Lep pozdrav.