Dosje javnega naročila 003029/2018
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija streh večstanovanjskih stavb v soseski Polje I, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 305.461,15 EUR

JN003029/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2018
JN003029/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2018
JN003029/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2018
JN003029/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.07.2018
JN003029/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2018
JN003029/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003029/2018-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija streh večstanovanjskih stavb v soseski Polje I, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija streh večstanovanjskih stavb v soseski Polje I, Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.05.2018
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN003029/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.05.2018


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik bo na spletni strani www.jssmol.si objavil popravljene popise del, katere morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik bo na spletni strani www.jssmol.si objavil popravljene popise del, katere morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.