Dosje javnega naročila NMV1468/2015
Naročnik: DARS d.d. 
Blago: Materiali za popravilo cest
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.628,00 EUR

NMV1468/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2015
NMV4440/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.07.2015
NMV4440/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2015
    NMV1468/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Materiali za popravilo cest

Datum objave: 19. 3. 2015
Številka objave: NMV1468/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Kontakt: Oddelek za JN, V roke: Ida Car Meh, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 13009-908. Telefaks +386 13009-929. E-pošta ida.car@dars.si.
Internetni naslovi: http://www.dars.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava zalivne mase in prednamaza za rege
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava zalivne mase in prednamaza za rege.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44113700 (Materiali za popravilo cest)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/7097-57280092689018859806/RD_Dobav
a_zalivne_mase_in_prednamaza_za_rege.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 13. 4. 2015
Čas: 14:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 14. 4. 2015
Čas: 10:00
Kraj: DARS d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 31. 3. 2015
Čas: 08:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 3. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4440/2015, Blago: Materiali za popravilo cest; datum objave: 20. 7. 2015

.