Dosje javnega naročila 003330/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.367.750,40 EUR

JN003330/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2018
JN003330/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.06.2018
JN003330/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2018
JN003330/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2018
JN003330/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2018
JN003330/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.12.2018
JN003330/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
JN003330/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003330/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 097-220676
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=660
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 4300-151/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbeno obrtniških del na Beethovnovi 3 v Ljubljani.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža pohištvene - pisarniške opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Beethovnova 3, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža pohištvene - pisarniške opreme na Beethovnovi 3 v Ljubljani.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2018   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.06.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2018   09:27
VPRAŠANJE
Prosimo vas za objavo razpisne dokumentacije in projektov.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dokumentacijo na svoji spletni strani.Datum objave: 25.05.2018   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za razširitev klasifikacije objektov pri referencah na podobne objekte, kot so 112 113 in 121 saj so razpisana dela prav tako primerna tudi za predlagane klasifikacije objektov. Prosimo vas za potrditev.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Potrjujemo razširitev klasifikacije objektov pri referencah za dokazovanje tehnične sposobnosti še na predlagane tri klasifikacije.Datum objave: 25.05.2018   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na garancijsko dobo garancije za odpravo napak.

V osnutku pogodbe piše naslednje:
XII. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
25. člen
Izvajalec mora takoj po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom naročniku-investitorju in naročniku-soinvestitorju izročiti brezpogojno bančno garancijo (ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % (pet odstotkov) od končne obračunske vrednosti (z vključenim DDV), ki odpade na vsakega naročnika, za obdobje garancijskega roka, ki znaša 60 mesecev, z veljavnostjo vsaj 30 dni po preteku tega garancijskega roka. Zavarovanje mora biti skladno z Obrazcem zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758.

V razpisni dokumentaciji pa piše naslednje:
Izvajalec mora takoj (najkasneje v 8 dneh) po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom
naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo (ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici)
za odpravo napak v garancijskem roku, v zahtevani obliki iz razpisne dokumentacije v višini 5% (pet
odstotkov) od končne obračunske vrednosti (z vključenim DDV) za obdobje splošnega garancijskega
roka (24 mesecev), z veljavnostjo vsaj 30 dni po preteku tega garancijskega roka.

Kot vidite iz napisanega se garancijski rok ne ujema (v pogodbi 60 mesecev + 30 dni, v razpisni pa 24 mesecev + 30 dni.

Prosimo za uskladitev le-tega in da nam poveste kaj bo obveljalo?

Hvala in lep pozdrav!

POJASNILO
Naročnik pojasnjuje, da je pravilen zapis tisti, ki je naveden v vzorcu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, iz česar izhaja, da mora biti veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v dolžini 60 mesecev, z veljavnostjo vsaj 30 dni po preteku garancijskega roka.Datum objave: 28.05.2018   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas ali se je potrebno za ogled objekta predhodno najaviti ali se ponudniki zglasijo na sami lokaciji objekta ob dnevu in uri skladno z razpisno dokumentacijo.

lp

ODGOVOR
Najava ni potrebna. Ponudniki se zglasijo na objektu ob razpisanem datumu in uri.Datum objave: 28.05.2018   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas ali je v navodilih za izdelavo ponudbe, na strani 10 in 11, pod točko 1 in 2 navedena ista oseba ?
Prosimo vas za obrazložitev.
Zanima nas tudi ali ima lahko ponudnik samo enega odgovornega vodjo del, ki je bil imenovan na objektu večje vrednosti na katerem so se izvajala gradbena, obrtniška ter strojna in elektro inštalaterska dela ?
Prosimo vas za hiter odgovor.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
V navodilih za izdelavo ponudbe, na strani 10 in 11, pod točko 1 in 2 ne gre za isto osebo. Gre za osebo, ki bo OVD in hkrati vodja gradbišča, OVD za gradbena dela mora biti druga oseba.
Na drugi del vprašanja pa je odgovor: OVD je samo eden, ostali trije so odgovorni vodje posameznih del, torej gradbeno obrtniških, strojnih in elektro.
Datum objave: 28.05.2018   15:15
VPRAŠANJE
Če prav razumemo se lahko prijavimo na razpis s podizvajalcem, ki ima zaposlenega odgovornega vodja del skladno z razpisom ?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da. Prav razumete.Datum objave: 28.05.2018   15:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na navedbe o višini zavarovanja 10 % od pogodbene vrednosti nas zanima, kolikšna je ocenjena vrednost investicije.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Višina zavarovanja je odvisna od pogodbene vrednosti. Kakšna pa bo pogodbena vrednost, pa je odvisno od ponudb ponudnikov. Tako da si lahko sami izračunate, kakšna bo višina zavarovanja, če boste vi izbrani ponudnik. Odvisna je od vaše ponudbe.Datum objave: 29.05.2018   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Vprašanje se nanaša na točko 2. na strani 11 razpisne dokumentacije, in sicer odgovornega vodjo del(OVD) za gradbena dela. Ali je tukaj mišljeno, da mora OVD za gradbena dela imeti referenco, da je bil OVD na projektu, kjer se je izvedbo vsaj 250.000€ brez DDV le gradbenih del? Ali je mišljeno tudi zraven obrtniških del?

2. Prav tako nas zanima ali je lahko OVD za gradbena dela ista oseba kot je OVD oz. odgovorni vodja gradbšišča?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
1. Mišljena je vrednost celotnega referenčnega projekta.
2. Naročnik je na to vprašanje že predhodno odgovoril. To sta dve različni osebi.Datum objave: 29.05.2018   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Glede na to, da ste napisali, da je mišljena vrednost celotnega referenčnega projekta za referenco OVD gradbenih del, ali potem isto velja za OVD elektro del in OVD strojnih del? In če prav razumemo ni potrebno, da se je izvedbo 250.000 eur gradbenih oz. 250.000 eur elektro oz. 250.000 strojnih del, ampak celoten projekt mora biti 250.000 eur brez DDV? Res je, da ponavadi sodelujemo s podizvajalci pri elektro in strojnih inštalacijah in te podizvajalci imajo svoje reference ter ponavadi ne vejo kolikšna je bila celotna vrednost projekta od njihovega naročnika.

2. Prav tako ne razumemo zakaj bi morali biti osebi OVD oz. vodja gradbišča in OVD gradbenih del različni osebi. Saj je ja ponavadi to ena in ista oseba na gradbišču?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1. Celoten projekt mora biti 250.000 EUR brez DDV.
2. Naročnik je postavil take zahteve, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji in pojasnjene v odgovorih, zaradi obsežnosti naročila.Datum objave: 30.05.2018   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V vodilni mapi projektne dokumentacije smo našli informacijo, da je ocenjena vrednost za sklop 1 enaka 1.936.524,38 EUR (brez ddv). Glede na to, da v razpisni dokumentaciji ni nikjer navedena ocenjena vrednost, nas zanima ali bo to držalo?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
To je ocenjena vrednost projektanta za celotno javno naročilo.Datum objave: 04.06.2018   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik za sklop 1 zahtev:

Ponudnik je v zadnjih 5 (petih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih
naročil, izvedel vsaj 2 (dva) kvalitetno in pravočasno opravljena referenčna projekta v vrednosti
posamične reference vsaj 500.000 EUR brez DDV.
Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela. Zaključenost projekta pomeni končanje del z
uspešno izvedeno primopredajo za referenčni projekt. Referenčni projekt pomeni projekt, v
katerem je ponudnik uspešno izvedel istovrstna dela oz. storitve, kot so razpisana v okviru tega
naročila. Upošteva se referenca za obnovo, sanacijo poslovnih prostorov z vključenimi
gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli oz. primerljive prostore (upoštevamo reference s
klasifikacijo CC SI 122, 123 in 126).

Glede na to, da se upošteva referenca samo za obnovo, sanacijo poslovnih prostorov z vključenimi
gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli oz. še na primerljivih prostorih (klasifikacija CC SI 122, 123 in 126), ocenjujemo, da je število ponudnikov močno zmanjšano. Zato prosimo, da naročnik podaljša referenčno obdobje s 5 na 7 let.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik podaljšuje referenčno obdobje iz 5 na 7 let. Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 05.06.2018   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naslednja vprašanja se nanašajo na sklop stavbnega pohištva.

1.) Pri stavbnem pohištvu v 1.1. GO pri poziciji 4.02 (naprava, dobava in montaža dvojnega okna izdelana po vzoru obstoječih) - dimenzija v popisu je navedena 120 x 150 cm, v načrtu (16290-00_PZR_1.1_NA_risba_401_3) predvidevamo, da gre za manjše okno pa je navedena dimenzija 100 x 150 cm. Prosimo, da nam poveste ali gledamo pravi načrt oz. če ne kje je sploh načrt za to pozicijo.

2.) Pri stavbnem pohištvu v 1.1. GO pri poziciji 4.04 in pri 1.3 GO klet pri poziciji 4.01 - v popisu piše, da gre za okna iz les/alu profilov, vendar v shemah piše, da gre za PVC 7 komorne profile. Kaj naj upoštevamo pri pripravi ponudbe.

3.) Pri stavbnem pohištvu v 1.1 GO pri pozicijah 4.27 in 4.28 (mizarska prenova obstoječih vrat) - ali imate sheme za ta vrata?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
1.) Dimenzija 120x150 cm v popisu je pravilna, prav tako v tlorisih in shemah. V risbi 401-03 pri detajlu manjšega okna je prava širina 120 cm in ne 100 cm.
2.) Okna so iz les/alu profilov.
3.) Shema obstoječih vhodnih vrat je v risbi 401-01.Datum objave: 05.06.2018   08:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podaljša referenčno obdobje tudi za zahtevan kader.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja kadrovske pogoje in sicer podaljšuje referenčno obdobje iz 5 na 7 let. Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.06.2018   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na jekleno konstrukcijo steklenega nadstreška.

2.02 Naprava, dobava in montaža nosilne kovinske konstrukcije - okvirja z vešali, za steklen nadstrešek nad vhodnimi vrati na dvoriščni fasadi.
Sestava steklene strehe je iz fasadnih profilov Fw50HI, ter zasteklitvijo s troslojnim prozornim varnostnim steklom. Upoštevati sidra za pritrditev fasadnih profilov, zaključke, zunanjo pokrivno kapo z ALU pokrivno pločevino deb 2mm barvano v RAlu po izboru projektanta, spodnji zaključek enako izveden kot zgornji. Izdelava po detajlu
Dimenzije 350 x 120 cm
kom 1,00

V projektni dokumentaciji ne zasledimo načrta tega nadstreška. Prosimo vas, če lahko le-tega objavite.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil načrt nadstreška.Datum objave: 06.06.2018   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali imate detajle rešetk na oknih v kleti?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je načrt rešetke objavil na svoji spletni strani.Datum objave: 06.06.2018   08:35
VPRAŠANJE
Zanima nas, ali je ogled lokacije obvezen?

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je zapisano, da je ogled lokacije za sklop 1 obvezen, in sicer še en ogled bo potekal v četrtek 7.6. ob 10.00 uri.Datum objave: 06.06.2018   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi kompleksnosti projekta prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 2 tedna.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 07.06.2018   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na spletni strani od naročnika ne vidimo na novo objavljenih shem. Prosimo vas, če lahko točno napišete kje je objavljeno.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Načrti so zdaj objavljeni.Datum objave: 07.06.2018   10:15
VPRAŠANJE
V elektro-popisih se pri univerzalnem ožičenju pojavi zahteva:

Izdaja sistemske garancije za 20 let
"OPOMBA:
Za izdajo sistemske garancije je potrebno
izpolniti pogoje:
- vsa pasivna oprema mora biti od istega
proizvajalca
- izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za"
"načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme
- meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca"
- merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 20 letno sistemsko garancijo

Zanima nas ali moramo pri oddaji ponudbe priložiti zahtevana dokazila: 1x osebni certifikat o usposobljenosti za"
"načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme in pogodbo s ponujenim proizvajalcem ali distributerjem? oziroma če vprašamo drugače: Ali so to dodatne kadrovske zahteve za sklop 1, katerih dokazila je prav tako potrebno priložiti?

ODGOVOR
Izbrani izvajalec je dolžan po končanih delih izdati sistemsko garancijo za 20 let za sistem univerzalnega ožičenja. Sistemsko garancijo lahko ponudnik pridobi pod navedenimi pogoji ali skladno z zahtevami izbranega dobavitelja opreme.Datum objave: 12.06.2018   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali je še možen ogled, namreč ogledati bi si želel podizvajalec strojnih inštalacij.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je omogočil dva termina ogleda in ni načrtovanih dodatnih ogledov.Datum objave: 12.06.2018   09:42
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 9.1.2 Ekonomski in finančni položaj, zahteva od ponudnikov, da v zadnjih 12 mesecih niso imeli neporavnanih obveznosti, oz. niso imeli blokade na računih več kot 3 dni. Za to je zahteval potrdila bank. Naročnika pozivamo, da lahko ponudnik predloži tudi S.BON-1/P iz katerega je prav tako razvidno, da ponudnik ni bil blokiran v zadnjih 12 mesecih. Ta bon že imamo in nam potrdila bank predstvljajo dodaten nepotreben strošek.

Enako velja za dokazovanje čistih prihodkov od prodaje in odstotek pokritja kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi, kar je prav tako vse razvidno iz S.BON-1/P.

Torej prosimo naročnika, da dovoli, da za potrditev ekonomske in finančne sposobnosti v vseh točkah predloži BON-2 ter S.BON 1/P.


ODGOVOR
Iz obrazca S.BON-1/P ni razvidno vse, kar je naročnik zahteval v tem pogoju, zato naročnik ostaja pri zahtevi, da je potrebno priložiti potrdila bank.

Glede dokazovanja čistih prihodkov od prodaje in odstotka pokritja kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi pa ponudnikom itak ni potrebno prilagati nobenih dokazil, saj je že v razpisni dokumentaciji zapisano, da se preverja v javno objavljenih izkazih.Datum objave: 12.06.2018   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Opažamo, da so za strojne inštalacije objavljeni le načrti za ogrevanje. Prosimo za objavo celotnega projekta strojnih inštalacij, prav tako za kletne prostore, saj za klet sploh ni nič objavljeno za strojne inštalacije.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo objavil dodatne načrte na svoji spletni strani.Datum objave: 12.06.2018   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na zahteve za Ekonomski in finančni položaj. Zanima nas ali lahko za točko 1., ki dokazuje, da je ponudnik plačilno sposoben priložimo potrdilo bank, saj ta dokazila tudi to prikazujejo, da ni potrebno naročati dokazil od večih inštitucij?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Za pogoj iz točke 1 lahko ponudnik razen zahtevanega BON-2 predloži potrdilo bank, če le-to izkazuje enake podatke kot BON-2. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 13.06.2018   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri elektro inštalacijah prihaja do neskladja v popisu del, in sicer pri naslednji poziciji POZ. 1 pri splošnih elektro inštalacijah UPS NAPRAVA:

Sistem za neprekinjeno napajanje 15kVA po opisu:
Splošno:
- način delovanja VFI - SS -111, on-line, dvojna pretvorba,
- navidezna moč naprave 15 kVA
- delovna moč na izhodu naprave 13,5 kW (pri cos fi =0,9)
- faktor moči (PF) na vhodu naprave 0,99 pri 100% bremenu
- zagonski tok max. In
- tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave < 3 % pri 100% bremenu
- vhodna napetost 3x380/400/415 +N
- toleranca vhodne napetosti do (-30%/+15%)
- vhodna frekvenca 50Hz (35-70 Hz)
- območje delovanje usmernika 240-460 V (medfazna)
- ločen dovod (usmernik in bajpas) standardno vgrajeno
- največje toplotne izgube :
"VFI način, 100 % obremenitev
nelinearno breme (EN 62040-3)" 1,1 kW
- izkoristek 95,50%
- izkoristek (ECO način ) 98,00%
- izhodna napetost 3x380/400/415 +N
- izhodna frekvenca 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano
- Standardi varnosti IEC/EN 62040-1; IEC/EN 60950-1
- stabilnost izhodne napetosti
- statično < +/- 1%
- dinamično (0-100-0) < +/- 4%
- popačenje izhodne napetosti (THDU)
- za linearna bremena < 2 %
- za 100% nelinearna bremena < 4 %
- vršni (crest) faktor 3 : 1
- ročno servisno (bypass) stikalo vgrajeno v napravi
- paralelno povezovanje do 20 enot
- dimenzija naprave: (šxgxv) /
(dimenzija naprave ne sme presegati navedenih dimenzij)" 345x710x720 mm
- masa naprave z baterijami: 200 kg
Baterije:
Nameščene v osnovni napravi, avtonomija bremena 20kW je 12minut
Svinčene hermetično zaprte, deklarirana življenska doba baterij (EUROBAT) - 10let
temperaturna kompenzacija polnjenja baterij


Zahteva se delovna moč na izhodu naprave 13,5 kW , zahteva po avtonomiji pa je avtonomija bremena 20kW je 12minut. Kaj so dejanske zahteve?
Ali se zahteva avtonomija 20 minut pri maksimalni možni obremenitvi = 13,5 kW ?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Pri popisu del je prišlo do napaka v zapisu, ki se pravilno glasi:
»Baterije:
Nameščene v osnovni napravi, avtonomija bremena 10kW je 12minut
Svinčene hermetično zaprte, deklarirana življenska doba baterij (EUROBAT) - 10let
temperaturna kompenzacija polnjenja baterij«
Datum objave: 13.06.2018   09:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V popisu je neskladje , ki je jasno označeno spodaj v popisu.

VPRAŠANJE: Ali se zahteva avtonomija 20 minut pri maksimalni možni obremenitvi = 13,5 kW ?

Zahteva se delovna moč na izhodu naprave 13,5 kW, zahteva po avtonomiji pa je avtonomija bremena 20kW je 12minut

1 Sistem za neprekinjeno napajanje 15kVA po opisu:
Splošno:
- način delovanja VFI - SS -111, on-line, dvojna pretvorba,
- navidezna moč naprave 15 kVA
- delovna moč na izhodu naprave 13,5 kW (pri cos fi =0,9)
- faktor moči (PF) na vhodu naprave 0,99 pri 100% bremenu
- zagonski tok max. In

- tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave < 3 % pri 100% bremenu
- vhodna napetost 3x380/400/415 +N
- toleranca vhodne napetosti do (-30%/+15%)
- vhodna frekvenca 50Hz (35-70 Hz)
- območje delovanje usmernika 240-460 V (medfazna)

- ločen dovod (usmernik in bajpas) standardno vgrajeno
- največje toplotne izgube :
"VFI način, 100 % obremenitev
nelinearno breme (EN 62040-3)" 1,1 kW
- izkoristek 95,50%
- izkoristek (ECO način ) 98,00%

- izhodna napetost 3x380/400/415 +N
- izhodna frekvenca 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano
- Standardi varnosti IEC/EN 62040-1; IEC/EN 60950-1
- stabilnost izhodne napetosti
- statično < +/- 1%

- dinamično (0-100-0) < +/- 4%
- popačenje izhodne napetosti (THDU)
- za linearna bremena < 2 %
- za 100% nelinearna bremena < 4 %
- vršni (crest) faktor 3 : 1

- ročno servisno (bypass) stikalo vgrajeno v napravi
- paralelno povezovanje do 20 enot
- dimenzija naprave: (šxgxv) /
(dimenzija naprave ne sme presegati navedenih dimenzij)" 345x710x720 mm
- masa naprave z baterijami: 200 kg

Baterije:
Nameščene v osnovni napravi, AVTONOMIJA BREMENA 20kW je 12minut
Svinčene hermetično zaprte, deklarirana življenska doba baterij (EUROBAT) - 10let
temperaturna kompenzacija polnjenja baterij

ODGOVOR
Pri popisu del je prišlo do napaka v zapisu, ki se pravilno glasi:
»Baterije:
Nameščene v osnovni napravi, avtonomija bremena 10kW je 12minut
Svinčene hermetično zaprte, deklarirana življenska doba baterij (EUROBAT) - 10let
temperaturna kompenzacija polnjenja baterij«
Datum objave: 13.06.2018   09:23
VPRAŠANJE
PRI SKLOPU 1 - 4.1 splošne elektro instalacije.xlsx je v razdelku 41.3_UPS zapisano neskladje za UPS napravo 15 kVA/13,5 kW:

Zahteva se delovna moč na izhodu naprave 13,5 kW, za avtonomijo pa je zapisana zahteva "avtonomija bremena 20kW je 12minut"

UPS z nazivno močjo 15 kVA/13,5 kW se lahko obremeni maksimalno do 13,5 kW in ne z 20 kW.

Nedvoumno podajte odgovor kakšna je zahtevana avtonomija UPS naprave pri točno določeni obremenitvi.ODGOVOR
»Baterije:
Nameščene v osnovni napravi, avtonomija bremena 10kW je 12minut
Svinčene hermetično zaprte, deklarirana življenska doba baterij (EUROBAT) - 10let
temperaturna kompenzacija polnjenja baterij«
Datum objave: 13.06.2018   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi kompleksnosti objekta in naknadno posredovanih načrtov naročnika pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe vsaj za nekaj dni.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe, in sicer do 29.6.2018 do 10.00 ure in rok za sprejem vprašanj, ki se podaljša do 20.6.2018 do 12.00 ure. Na Portalu JN bo objavljena sprememba.Datum objave: 13.06.2018   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na stavbno pohištvo, in sicer bolj natančno na okna.

1. Zahteva popisa za Rw oken je 40db za enojna okna oz. 42dB za dvojna okna. Zanima nas ali je možno, da vgradimo stekla Rw = 40dB; ki imajo računska dokazila za Rw=38dB za enojna okna ali pa vgradimo stekla cca Rw=45dB, vendar brez potrdila/dokazila o Rw oken.

2. Zahteva iz popisa za toplotno prehodnost profilov je Uf=0,9; Ali lahko ponudimo profil je Uf=1,2

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1. Okna morajo imeti Rw enakih ali boljših vrednosti kot v popisu, vključno z vsemi potrebnimi certifikati.
2. Lahko se ponudi tudi okno z Uf=1,2 W/m2k, vendar mora biti zagotovljena predpisana vrednost Uw.Datum objave: 13.06.2018   13:29
VPRAŠANJE
SKLOP 2:

Vprašanje se glasi na postavko omar, kot. npr. postavka za omaro OM4 - iz opisa postavke je nerazumljiv opis oboda omare - struktura/obod iz oplemenitene iverne plošče, epoksy barvano po proizvajalčevi barvni skali. Prosim za dodatno obrazložitev, kako je narejena struktura/obod omar, saj ti dve stvari ne gresta skupaj - ali je obod kovinski ali lesen?

ODGOVOR
Obod omare je lesen iz oplemenitene iverne plošče, ki je barvan z epoxy barvo.Datum objave: 15.06.2018   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da je v kleti predviden tudi pregled obstoječe klimatske naprave, vas prosimo, če nam lahko podate vsaj informacijo proizvajalca klima naprave.

1 Pregled obstoječe klimatske naprave, nameščene v kleti objekta, priprava ponudbe za servisiranje, ter obnovo v primeru večjih
težav.


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo na svoji spletni strani objavil fotografije obstoječe klima naprave.Datum objave: 19.06.2018   10:35
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcu IZJAVA KADRA O DELOVNIH IZKUŠNJAH 1 (ali 2) zahteva poleg imena in priimka tudi naslov. Do sedaj za odgovorne vodje del ali posamičnih del nismo dajali njihovih naslovov. Kaj želi naročnik, da se vpiše pod naslov; njihovo stalno prebivališče ali kaj?

ODGOVOR
Pod rubriko "Naslov kadra" se vpiše njegovo stalno bivališče.Datum objave: 19.06.2018   10:39
VPRAŠANJE
Naročnik je na obrazcu IZJAVA KADRA O DELOVNIH IZKUŠNJAH 1 - spodaj napisal Žig. Ali misli naričnik žig IZS-ja za ta kader ali žig ponudnika, ki navaja ta kader?

ODGOVOR
Žig tukaj seveda ne more biti zahtevan. Kader se zgolj podpiše.Datum objave: 19.06.2018   11:00
VPRAŠANJE
Kje potrjujejo svoje reference OVPD za GO dela, za strojne in za elektro instalacije. Ali kar na obrazcih za OVD-je? Vendar tam ne piše, da so to odgovorni vodje posameznih del in tudi ne, za katero področje. Ali vpišemo / dopišemo sami ali kako?

ODGOVOR
Svoje reference potrdijo na obrazcu "Izjava kadra o delovnih izkušnjah 1". Lahko pa dopišete, za katere reference gre. Sicer pa boste v "Seznam prijavljenih kadrov" vpisali kadre za posamezne odgovorne vodje in jasno je, da če neki kader prijavite npr. kot OVD za gradbena dela, da je tudi njegova referenca s tega področja.Datum objave: 19.06.2018   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu del, v splošnem delu smo opazili dodaten referenčni pogoj, in sicer:

Mizarska, fasaderska in krovska dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki je že izvajal dela na podobnih spomeniškovarstvenih objektih z referencami na objektih kulturne dediščine, potrjenih s ZVKDS. V celicah predvsem na mestih, kjer so še ohranjeni napisi ipd., je potrebno z namenom ohranitve avtentičnih gradiv, vključiti tudi konservatołja restavratorja s strokovnim izpitom. Investitor bo moral v času pridobivanja ponudb pred izbiro izvajalca specializiranih del predložiti referenčno listo ponudnikov v potrditev generalnemu konservatorju ZVKDS.

Referenčni pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji in tega tam ni zapisanega. Zanima nas ali je to dodatni referenčni pogoj, ki ga moramo kot ponudnik izpolnjevati, da se sploh lahko prijavimo na razpis?

Hvala in LP

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije in posledično podaljšal roke.Datum objave: 19.06.2018   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljam komentar na vaš odgovor, da je obod lesena oplemenitena iverna plošča barvana z epoksi barvo.

To pomeni, da omare in domnevam da tudi predalniki (ki so opisani enako) tehnično in oblikovno več ne ustrezajo serijskemu produktu, ki je naveden v popisu, kot npr. Dynamobel, QUO. Ti produkti so namreč kovinski, barvani z epoksi barvo (razen vrat omar, ki so laminirana ali pa furnirana). Torej, serijski produkti navedeni kot primer v popisu so kovinski in ne iz lesene/oplemenitene iverne plošče. Kaj torej velja? To, kar je navedeno v popisu kot referenca kot npr Dynamobel QUO? Ali to kar ste napisali zdaj - torej, da je obod lahko iz oplemenitene iverne plošče, prav tako domnevam tudi predalniki?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Po preverjanju je bilo ugotovljeno, da ta tip omare nima več izbire med leseno ali kovinsko konstrukcijo, temveč je omara dobavljiva z osnovno kovinsko konstrukcijo, vrata pa so lesena. Enako velja za predalnike. Še vedno gre za serijski produkt, ki je naveden kot primer.

Datum objave: 19.06.2018   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu 1.1 so pod točko 4.28 (stavbno pohištvo) navedena vrata za prenovo: V19, V25, V20, V34, V39, V40, V41, V56, V61, V63, V76, V21, V46, V54, V55, V57, V60, V32, V37, V65, V67, V71, V36, V33, V35, V38 za katere nimamo shem in tudi ni podatkov kašna vrata so to (material in finalna obdelava).

Prav tako je pri poziciji 4.16 za vrata V21, V30, V31, V 42, V50, V51, V52, V53, V55, V62, V75 je v opisu navedno "kot obstoječa", vendar nimamo informacij kakšna so ta obstoječa vrata.

Prosimo za bolj podroben opis!

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Obstoječa vrata so lesena, barvana v beli barvi. Dimenzije so navedene v tlorisu in popisu. Fotografijo bo naročnik objavil na svoji spletni strani pod zavihkom "Vrata pod točko 4.28 in 4.16".Datum objave: 19.06.2018   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za pozicijo 4.28 (mizarska prenova obstoječih vrat - glejte spodaj) v Sklop 1 - 1.1 GO pri stavbnem pohištvu ni shem obstoječih vrat. Prosimo za objavo teh shem.

428 Mizarska prenova obstoječih notranjih vrat. Obstoječa notranja lesena kasetirana vrata se mizarsko obnovijo. Kljuke (vključno s celotnim okovjem) se zamenjajo z novimi, oblikovanimi v skladu s historičnim karakterjem stavbe. V ceni upoštevati brušenje obstoječe barve, manjša popravila in novi oplesk v barvi po izbiri arhitekta.
* Enokrilna vrata dimenzij 106 x 250 cm. Oznaka v načrtu V19 in V25
kom 2,00
* Dvokrilna vrata dimenzij 135 x 250 cm. Oznake v načrtu V20, V34, V 39, V40, V41, V56, V61, V63, V76
kom 9,00
* Enokrilna vrata dimenzij 90 x 250 cm. Oznaka v načrtu V21, V46, V54, V55, V57, V60
kom 6,00
* Enokrilna vrata dimenzij 85 x 200 cm. Oznaka v načrtu V32, V37, V65, V67, V71
kom 5,00
* Enokrilna vrata dimenzij 115 x 220 cm. Oznaka v načrtu V36
kom 1,00
* Dvokrilna vrata dimenzij 145 x 250 cm. Oznake v načrtu V33, V35, V38
kom 3,00

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Obstoječa vrata so lesena, barvana v beli barvi. Dimenzije so navedene v tlorisu in popisu. Fotografijo vrat bo naročnik objavil na svoji spletni strani.Datum objave: 19.06.2018   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na naslednjo pozicijo pri stavbnem pohištvu:

4.19 Naprava, dobava in montaža fiksne notranje stene v hodniku, v pritličju. Oblikovanje krila in podboja kot obstoječa vrata. Barve po RAL, določi projektant. Vrata potrdi projektant.
* Dimenzije zidarske odprtine fiksne notranje stene so 115 x 220 cm. Oznaka v načrtu: V18
kom 1,00

Prosimo za informacijo glede obstoječih vrat, in sicer predvsem iz kakšnega materiala so ter kakšna je finalna obdelava.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Obstoječa vrata so lesena, barvana v beli barvi. Dimenzije so navedene v tlorisu in popisu.Datum objave: 19.06.2018   15:17
VPRAŠANJE
Prosimo vas za objavo načrtov netipske opreme : čajne kuhinje (ČK1) in sprejemni pult (SP1

hvala

ODGOVOR
Dimenzije čajne kuhinje in sprejemnega pulta so razvidne iz tlorisa in popisa. Predvidena je vgradnja tipske kuhinje dolžine 330 cm, kot npr. blok kuhinja PERLA, https://www.opremisidom.com/izdelek/blok-kuhinja-perla-dolzine-260/. Fotografij bo naročnik objavil na svoji spletni strani pod zavihkom "Čajna kuhinja in sprejemni pult".Datum objave: 19.06.2018   15:31
DODATNO POJASNILO:
Naročnik bo na svoji spletnih strani objavil Kulturnovarstvene pogoje, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe in potem pri izvajanju pogodbe. Ti pogoji so del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.06.2018   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje na vaš odgovor:

Datum objave: 19.06.2018 13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu del, v splošnem delu smo opazili dodaten referenčni pogoj, in sicer:

Mizarska, fasaderska in krovska dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki je že izvajal dela na podobnih spomeniškovarstvenih objektih z referencami na objektih kulturne dediščine, potrjenih s ZVKDS. V celicah predvsem na mestih, kjer so še ohranjeni napisi ipd., je potrebno z namenom ohranitve avtentičnih gradiv, vključiti tudi konservatołja restavratorja s strokovnim izpitom. Investitor bo moral v času pridobivanja ponudb pred izbiro izvajalca specializiranih del predložiti referenčno listo ponudnikov v potrditev generalnemu konservatorju ZVKDS.

Referenčni pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji in tega tam ni zapisanega. Zanima nas ali je to dodatni referenčni pogoj, ki ga moramo kot ponudnik izpolnjevati, da se sploh lahko prijavimo na razpis?

Hvala in LP

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije in posledično podaljšal roke.


Zanima nas kašno spremembo razpisne dokumentacije boste naredili in do kdaj boste podaljšali rok?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Sprememba razpisne dokumentacije bo narejena v smeri dopolnitve pogojev. Rok za vprašanja bo podaljšan do 27.6. in rok za oddajo ponudbe do 6.7.Datum objave: 20.06.2018   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da ste napisali, da boste objavili spremembo razpisne dokumentacije in podaljšali rok za oddajo, vas prosimo, da tudi podaljšate rok za vprašanja, glede na to, da sprememba še ni bila objavljena, vprašanja se pa danes zaključijo.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Podaljšan bo tudi rok za vprašanja.Datum objave: 20.06.2018   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na KONSERVATORSKO RESTAVRACIJSKA DELA. Prosimo vas za objavo slik umivalnika, vrat in napisov, da bomo lahko določimo konkretno ceno!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Za vsa konservatorska dela je izdelan konservatorski načrt, kjer so opisana vsa dela in priložene slike. Naročnik bo Konservatorski načrt objavil na svoji spletni strani.Datum objave: 20.06.2018   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri zidarskih delih Sklop 1 - 1.1 GO zadnja pozicija, in sicer

3.12 Pribitek na zidarska dela. Razna manjša nepredvidena dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Pavšal 7% od zidarskih del.
cena PK ure………
cena KV ure………
material
0,00 -

Formula za količino je tukaj seštevek vseh prejšnjih pozicij pri zidarskih delih in glede na to, da piše, da je pavšal 7% ali moramo dati kot ceno na enoto 0,07, da bo potem zmnožek dejansko 7%?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Da, v celico 'cena na enoto' se vpiše vrednosti 0,07.Datum objave: 26.06.2018   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na novi referenčni pogoj za ponudnika, in sicer:

»Ponudnik je v zadnjih 7 (sedmih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na
portalu javnih naročil, izvedel vsaj 2 (dva) referenčna projekta, ki sta vsebovala mizarska,
fasaderska in krovska dela na podobnih objektih kulturne dediščine, potrjenih s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

To ni smiselno, da bi ZVKDS potrjeval naše reference, saj jih vendarle naš naročnik potrdi. Prosimo za pojasnilo, če je v redu, da naročnik potrdi referenco?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
ZVKDS ne potrjuje reference. Referenco potrdi naročnik. Objekt kulturne dediščine, na katerega se nanaša referenčna izjava, mora biti potrjen s strani ZVKDS, zato je potrebno referenčne projekte navesti na Referenčno listo, ki jo bo naročnik za izbranega izvajalca predložil na ZVKDS v potrditev.Datum objave: 26.06.2018   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da ste dodali dodatne kadrovske pogoje, morate posodobiti še seznam prijavljenih kadrov, saj nimamo nikjer za napisati za restavratorja - konservatorja.

Lp

ODGOVOR
Zadnji stavek pri določbi za izpolnjevanje ESPD obrazca v točki 2 objavljene spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na naši spletni strani, smatrajte brezpredmetno. Obrazec "Seznam prijavljenih kadrov" ostane nespremenjen. Ponudnik zgolj v ESPD obrazec navede ime in priimek restavratorja-konservatorja, in zraven navede, da gre za restavratorja-konservatorja.Datum objave: 26.06.2018   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje se nanaša na nov kadrovski pogoj. Ni nam čisto jasno, kako lahko zahtevate tako specifičen kader. Saj je jasno, da inženirske firme nimajo zaposlenih oseb, ki imajo konservatorsko - restavratorski strokovni izpit. Prav tako je jasno, da bo ZVKDS ves čas vpleten pri izvedbi. Prosimo vas, da ta pogoj odstranite iz razpisne, saj s tem res zmanjšujete število konkurenčnih ponudnikov.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Tretji odstavek 29. člena ZVKD-1 določa, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji določi zahteve glede strokovne usposobljenosti izvajalcev specializiranih del, in to je ZVKDS tudi storil. V Kulturnovarstvenih pogojih je ZVKDS določil kadrovski pogoj, ki ga naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji. Nikjer ni zahtevano, da mora imeti ponudnik zaposlenega konservatorja-restavratorja, zahtevano je zgolj, da ga mora imeti za izvedbo del iz predmetnega razpisa.Datum objave: 28.06.2018   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanja se nanašajo na okna in prosimo za čimbolj natančne odgovore na vsa vprašanja:

1.) Pri pozicijah 4.01 in 4.02 pri SKLOP 1 - 1.1 GO za dvojna okna nas zanima ali je zahtevana zvočna izolativnost 42 dB mišljeno za okna ali steklo?

2.) Zahtevana je toplotna vrednost oken Uw - 1,1 W/m2K. Za tako toplotno in protihrupno izolativnost mora biti debeline profila 92 mm. Zanima nas, če to potrjuje ZVKDS, OE Ljubljana ali se bo znižala zahteva po protihrupni zaščiti??

3.) V kolikor je debelina zunanjega okna cca 48 mm, menimo, da tehnično ne zdrži profil vodotesnosti razreda 4A in zračno prepustnost razreda 3. Prosimo za korekcijo nasprotujočih si zahtev!?

4.) Za okna pri pozicijah 4.04 DO 4.08 pri SKLOP 1 - 1.1 GO nas zanima ali je zvočna izolativnost 40 dB protihrupna zaščita okna ali stekla???

5.) Ali se protihrupna zaščita dokazuje z meritvami na objektu ali s tehnično dokumentacijo??

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1.) Zahtevana zvočna izolativnost velja za celotno okno.
2.) Zahteva za zvočno izolativnost se ne zniža.
3.) Debelina zunanjega okna je 60 mm. Zahteva za vodotesnot in zračno prepustnost se ne spreminja.
4.) Zahtevana zvočna izolativnost velja za celotno okno.
5.) Protihrupna zaščita se dokazuje skladno z Pravilnikom o zaščiti stavb pred hrupom in pripadajočo tehnično smernico.