Dosje javnega naročila 003266/2018
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Komunalno opremljanje industrijske cone Plama
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003266/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2018
JN003266/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003266/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Mitja Božič
mitja.bozic@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ilirska-bistrica.si/
ESPD: https://www.ilirska-bistrica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=878
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalno opremljanje industrijske cone Plama
Referenčna številka dokumenta: 430-22/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Komunalno opremljanje industrijske cone Plama.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Industrijska cona Plama, pri Podgradu v občini Ilirska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunalno opremljanje industrijske cone Plama.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2018   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko pri skupni ponudbi garancijo za resnost ponudbe predloži katerikoli partner?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 28.05.2018   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika vljudno pozivamo, da objavi ocenjeno vrednost predmeta javnega naročila, saj lahko na ta način ugotovimo, ali je zahtevana višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe skladna z 3. členom, točka (4) uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju .

Prav tako naročnika pozivamo, da glede na zahtevano finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v obliki bančne garancije , razširi vrsto finančnih zavarovanj tudi na druge instrumente finančnih zavarovanj kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali menico.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Zagotovljena sredstva naročnika so 350.000,00.
Ponudnik lahko predložijo tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice in ustrezne izjave zavarovalnice ali bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.
Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe v takšni obliki, da je nepreklicno in da za unovčitev ni potreben original.


Datum objave: 31.05.2018   11:29
VPRAŠANJE
V primeru, da ponudnik predloži kot garancijo za resnost ponudbe bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb....ali jo pošlje naročnik original po pošti ali pa jo skenirano z ostalo ponudbeno dokumentacijo predloži na portal?


ODGOVOR
Naročnik garancijo skenira in jo pošlje z ostalo ponudbeno dokumentacijo, original pa pošlje po pošti.Datum objave: 31.05.2018   11:49
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da natančno opredeli obliko in način predložitve garancije za resnost ponudbe! Kaj pomeni, da mora biti zavarovanje za resnost ponudbe v takšni obliki, da je nepreklicno in da za unovčitev ni potreben original? Prosimo za natančnejša navodila, da ne bi prišlo do nepotrebnih napak in posledično izključitve ponudnika. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik mora predložiti bančno garancijo/finančno zavarovanje za resnost ponudbe, naročnik lahko uporabi samo originalno bančno garancijo, obstaja pa elektronska bančna garancija katera ima enako dokazno vrednost kot če je podpisana lastnoročno.


Datum objave: 06.06.2018   07:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisih del se na več mestih pojavijo postavke, ki imajo enoto mere "%" kar pa ne more biti. Pri teh postavkah ni točno jasno kaj naj se vnese kot ceno na enoto mere in kako se jo izračuna. Poleg tega mstaram, da ni potrebe da se geodetski posnetek in izdelava PIDa izračuna avtomatsko temveč so to storitve, ki so prosto dostopne na trgu in lahko vsak ponudnik postavi svojo ceno.

Prosim da to pojasnite saj popravki predračuna v delu, ki se nanaša na ceno na enoto niso dopustni. Hvala za razumevnje.

ODGOVOR
Popis del je pripravljen na način, da se pri sklopih del pojavijo pripravljalna in zaključna dela, kjer v vsaki postavki piše, za katera dela se obračunajo postavke PID-a, geodetskega posnetka, povsod so tudi vzpostavljene povezave (formule) za izračun , tako da je enak za vse ponudnike.

Datum objave: 06.06.2018   07:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je zahtevano potrdilo bank, ki ne sme biti starejši od 15 dni. Zanima nas ali lahko predložimo potrdilo, ki ni starejše kot 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe?

lp,

ODGOVOR
DA