Dosje javnega naročila 003322/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava brezkontaktnih čip kartic
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003322/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2018
JN003322/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2018
JN003322/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2018
JN003322/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003322/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257840/RD_-_NMV-Nabava_bezkontaknih_čip_kartic-Šorgo_(2).zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257840/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=942
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava brezkontaktnih čip kartic
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32570000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Brezkontaktne čip kartice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32570000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Brezkontaktne čip kartice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2018   12:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=942


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2018   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Razpisna dokumentacija je skrajno pomanjkljiva tako s poslovnih kot tehničnih vidikov:

-Nikjer ni naveden rok dobave po podpisu pogodbe, niti ali gre za eno dobavo ali več dobav. To naj bi bil osnovni parameter vsakega naročila. Tako tudi ni jasno na kaj se nanašajo pogodbene kazni v 7. členu pogodbe.

Odgovor:
Rok dobave 30 dni od podpisa pogodbe. Gre za enkratno nabavo, izvedba v letu 2018
V ceno so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo in dobava blaga, vključno s stroški dela, stroški materiala, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški morebitne odprave napak v času garancijske dobe in stroški dostave blaga na lokacijo kupca.
Garancijska doba znaša 24 mesecev od dneva kakovostnega prevzema kartic.


-Nikjer se ne zahteva certifikatov kakovosti in varnosti, tako za produkt kot za proizvajalca in za tisk, kar je standard podobnih naročil na tem področju, kjer vemo, da na trgu obstaja vse polno daljnevzhodnih proizvajalcev dvomljive kvalitete. Niti ni zahtevanih referenčnih dokazil .

Odgovor:
Velikost kartice v skladu s standardom ISO/IEC 7810 ID-1 (velikost 85.60 x 53.98 mm), ki je v splošni uporabi tudi pri vseh vrstah bančnih kartic, testiranje na RF funkcionalnost (zapisano v razpisni dokumentaciji).
V kartico integrirana antena in čip. Ko kartica zazna signal od bralno/pisalne enote, prevzame energijo elektromagnetnega signala, s katero napaja čip na kartici, da le-ta lahko deluje. Ta način omogoča delovanje brez baterije, minimalna količina spomina na kartici mora biti 8kb, grafična podoba kartice, ki je usklajena z priložene grafični zgledom kartice
Kartica mora omogočati vključitev v državni sistem integriranega potniškega prometa.

Testiranje na RF funkcionalnost pomeni testiranje na domet kartic (razdalja zaznave kartice do čitalca) ter na elastičnost kartic. Najbolj optimalen domet je 5 cm, najdaljši domet zaznave je lahko 10 cm in najkrajši 3 do 4 cm.


-Naročnik nikjer ne zahteva garancijske dobe za predmet naročila.

Odgovor:
Garancijska doba znaša 24 mesecev od dneva kakovostnega prevzema kartic.


-Tehnične zahteve za predmet naročila so praktično minimalne in nestrokovne, razen nepotrebne obsežne razlage, kako se pretvarja šestnajstiško kodo v desetiško za t.i. CUID, mimogrede, izraza CUID strokovna javnost ne pozna, lahko preverite sami z google.

Odgovor:
Naročnik bo kot primerljive kartice upošteval kartice s čipom Mifare DESFire 8k EV2 (MF3 ICD81).Velikost kartice v skladu s standardom ISO/IEC 7810 ID-1 (velikost 85.60 x 53.98 mm), ki je v splošni uporabi tudi pri vseh vrstah bančnih kartic, testiranje na RF funkcionalnost (zapisano v razpisni dokumentaciji). V kartico integrirana antena in čip. Ko kartica zazna signal od bralno/pisalne enote, prevzame energijo elektromagnetnega signala, s katero napaja čip na kartici, da le-ta lahko deluje. Ta način omogoča delovanje brez baterije, minimalna količina spomina na kartici mora biti 8kb, grafična podoba kartice, ki je usklajena z priložene grafični zgledom kartice
Kartica mora omogočati vključitev v državni sistem integriranega potniškega prometa.

CUID – Customer/Card Unique ID (nekje zapisano tudi kot UUID (universal …)


-Ali naročnik omejuje nabor čipa na eno blagovno znamko ("Mifare DESFire 8 k EV2" proizvajalca NXP Semiconductors) ali pa lahko ponudnik ponudi enakovredno kartico s primerljivimi lastnostmi druge blagovne znamke, ki deluje na enaki frekvenci, kompatibilno po enakih standardih ISO-14443 tip A oz. tip B?

Odgovor:
Naročnik bo kot primerljive kartice upošteval kartice s čipom Mifare DESFire 8k EV2 (MF3 ICD81).

Datum objave: 30.05.2018   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z vašo zahtevo, da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred objavo ni imel blokiranega transakcijskega računa in da lahko ponudnik slednje izkaže s potrdili vseh bank, kjer ima odprt transakcijski račun, nas zanima ali lahko namesto potrdil predložimo AJPES-ov BON-2 obrazec. Z BON-2 obrazcem ponudnik prav tako dokazuje, da ni imel blokiranih računov pri vseh bankah, vendar je postopek pridobitve tega potrdila hitrejši in ugodnejši za ponudnika.
Prosimo za odgovor.
Hvala.

ODGOVOR

Zahteva naročnika ostane nespremenjena.


Datum objave: 30.05.2018   07:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v tehničnih zahtevah ste navedli, da želite testirati ponujene vzorčne kartice.
Zanima nas naslednje:
1) Glede na to, da pričakujete kartice brez grafične zastone, vas razumemo, da pričakujete 5 vzorcev nepotiskanih kartic s čipom. Prosimo za potrditev oziroma za pojasnilo, kaj vse mora vzorec vsebovati, da ga štejete za ustreznega (definirajte vizualno in tehnično ustreznost).
2) V kolikor pričakujete potiskano kartico s čipom, prosimo za natančen dizajn z vsemi podatki in za ustrezno podaljšanje razpisa.
3) Glede na to, da pričakuje, da vam izročimo vzorce do roka za e-oddajo, prosimo, da navedete točen naziv, naslov za oddajo vzorcev.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

1) DA

2) V kolikor pričakujete potiskano kartico s čipom, prosimo za natančen dizajn z vsemi podatki in za ustrezno podaljšanje razpisa.
NE – odgovor zgoraj

3) Glede na to, da pričakuje, da vam izročimo vzorce do roka za e-oddajo, prosimo, da navedete točen naziv, naslov za oddajo vzorcev.

SŽ d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 LjubljanaDatum objave: 30.05.2018   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v ESPD obrazcu ste v zaključku aktivirali del, ki se nanaša na zmanjševanje ustreznih kandidatov.

Menimo, da slednji izbor ni ustrezen za ta postopek, saj je predviden zgolj za naslednje postopke: omejen postopek, konkurenčen postopek s pogajanji, postopek s pogajanji z objavo, konkurenčni dialog ali partnerstvo za informacije.
Našo trditev lahko preverite v Navodilih za uporabo ESPD, Uradni list RS (https://www.enarocanje.si/_ESPD/) na str. 36.

Prosimo za korekturo ESPD obrazca oziroma za pojasnilo vezano na izbor tega dela ESPD obrazca, saj je iz razpisne dokumentacije razvidno, da vodite javno naročilo po postopku naročila male vrednosti.
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil nov korigiran ESPD obrazec na portalu JN.


Datum objave: 30.05.2018   07:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imam eno vprašanje:
- Na zadnji strani sem opazil, da je pozicionirana 2D črtna koda. Je le-ta fiksna za vse kartice, ali se spreminja?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Na zadnji strani »bodoče« kartice je naročnik predvidel naslednji dve zadevi (ciljno namenjeni identifikaciji uporabnika/kartice) :
• prostor za podpis uporabnika (transparentno podpisno polje)
• tisk CUID številke kartice v numerični obliki in tisk CUID številke v obliki črtne-aztec, vse v črni barvi

Odgovor vezano na vprašanje je : » koda vsake kartice je različna (uniqueCUID) za vsako kartico«Datum objave: 01.06.2018   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate napačen podatek glede veljavnosti ponudbe, in sicer v navodilih na strani 11 ste zapisali 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudbe, a v Obrazcu 2 najavate, da je veljavnost ponudbe 60 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb.

Prosimo za pojasnilo - kateri rok je pravilen.
V kolikor želite 90 dnevno veljavnost, prosimo za oddobritev spremembe podatka v Obrazcu 2 oziroma za nov obrazec.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Veljavnost ponudbe je 90 dni od oddaje ponudb. Na obrazcu 2 lahko spremenite veljavnost na 90 dni od oddaje ponudb.


Datum objave: 04.06.2018   07:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor glede vzorcev, razumemo vas, da ne pričakujete na vzorcih tiska CUID na kartici? Vas pravilno razumemo?
Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni, na vzorčnih karticah ne potrebujemo natiskane grafične zasnove, torej NE pričakujemo tiska CUID številke.