Dosje javnega naročila 004009/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA, Štembalova ulica 2A, 1000 Ljubljana
Blago: Konvencionalna, ekološka in živila iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 748.624,13 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004009/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.06.2018
JN004009/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2018
JN004009/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2018
JN004009/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2018
JN004009/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2018
JN004009/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2018
JN004009/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN004009/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN004009/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN004009/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN004009/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN004009/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2018
JN004009/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2018
JN004009/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2019
JN004009/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN004009/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN004009/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN004009/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN004009/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2020
JN004009/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2020
JN004009/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2020
JN004009/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2020
JN004009/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2021
JN004009/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2021
JN004009/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004009/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 114-258886
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA
Štembalova ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Meta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442

Internetni naslovi
http://www.osmslj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/257977/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1588
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna, ekološka in živila iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča
Referenčna številka dokumenta: 430-1181/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so konvencionalna živila in živila iz shem kakovosti za obdobje treh let za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča, z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANO MLEKO IN FERMANTIRANI MLEČNI IZDELKI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO)
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Mlilana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PASTERIZIRANO MLEKO IN FERMANTIRANI MLEČNI IZDELKI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SMETANA IN MASLO IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO)
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SMETANA IN MASLO IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKUTE IN SIRI IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO)
Številka sklopa: 1.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SKUTE IN SIRI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI NAMAZI IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO)
Številka sklopa: 1.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEČNI NAMAZI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI PUDINGI IN DESERTI
Številka sklopa: 1.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEČNI PUDINGI IN DESERTI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 1.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1,7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI DEKLARIRANI BREZ LAKTOZE
Številka sklopa: 1.8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI DEKLARIRANI BREZ LAKTOZE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE IN KOSTI IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO)
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE IN KOSTI IZ SHEME KAKOVOSTI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO)
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALI MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO PIŠČANČJE MESO
Številka sklopa: 2.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO PIŠČANČJE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SVINJSKO MESO
Številka sklopa: 2.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šušteršiča
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SVINJSKO MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE PURANJE MESO
Številka sklopa: 2.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE PURANJE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča
II.2.4 Opis javnega naročila
KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 4.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KOKOŠJA JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
15331100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIR IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO)
Številka sklopa: 5.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
15331100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
INTEGRIRAN KROMPIR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO)
Številka sklopa: 5.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
JABOLKA IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO SADJE
Številka sklopa: 5.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosta0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE
Številka sklopa: 5.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15331500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: MARINIRANA RDEČA PESA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221111
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
MARINIRANA RDEČA PESA BREZ KONZERVANSOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN REPA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 6.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KISLO ZELJE IN REPA BREZ KONZERVANSOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KISLA REPA IN ZELJE
Številka sklopa: 6.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KISLA REPA IN ZELJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE
Številka sklopa: 6.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI NAMAZI
Številka sklopa: 6.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI NAMAZI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO DOMAČE MARMELADE
Številka sklopa: 6.8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO DOMAČE MARMELADE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,15
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SADNI SOK
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SADNI SOK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI S 100 % SADNIM DELEŽEM
Številka sklopa: 7.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15982100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča
II.2.4 Opis javnega naročila
SIRUPI S 100 % SADNIM DELEŽEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI
Številka sklopa: 7.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SIRUPI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ OSTALEGA TESTA
Številka sklopa: 8.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ OSTALEGA TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI ZREZKI, POLPETI
Številka sklopa: 8.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI ZREZKI, POLPETI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO TESTO
Številka sklopa: 8.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENO TESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: KOSMIČI
Številka sklopa: 9.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15613310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KOSMIČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 9.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO TESTENINE
Številka sklopa: 9.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TESTO
Številka sklopa: 9.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE TESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TESTENINE IN NJOKI
Številka sklopa: 9.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE TESTENINE IN NJOKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH I (MODEL ALI ŠTRUCA)
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH I (MODEL ALI ŠTRUCA)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH II (HLEBEC)
Številka sklopa: 10.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH II (HLEBEC)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO I (60, 80 IN 100 g)
Številka sklopa: 10.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča
II.2.4 Opis javnega naročila
PEKOVSKO PECIVO I (60, 80 IN 100 g)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO BREZ ADITIVOV
Številka sklopa: 10.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO BREZ ADITIVOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO - V KOSU ALI REZANO PO DOGOVORU
Številka sklopa: 10,5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO - V KOSU ALI REZANO PO DOGOVORU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 55

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ LISTNATEGA, KVAŠENEGA,VLEČENEGA TESTA (VSEBNOST TRAN.KISLIN DO 2%)
Številka sklopa: 10.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELKI IZ LISTNATEGA, KVAŠENEGA,VLEČENEGA TESTA (VSEBNOST TRAN.KISLIN DO 2%)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 56

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
Številka sklopa: 10.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 57

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
Številka sklopa: 10.8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15820000
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KEKSI (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 58

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 10.9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
15812200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 59

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15411000
15871273
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 60

II.2.1 Naslov
Naslov: STROČNICE
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
STROČNICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 61

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN SEMENA
Številka sklopa: 11.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE IN SEMENA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 62

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJ
Številka sklopa: 11.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03131000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ČAJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 63

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
Številka sklopa: 11.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 64

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO IN SADNO - ZELENJAVNE ŽITNE REZINA
Številka sklopa: 11.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNO IN SADNO - ZELENJAVNE ŽITNE REZINA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 65

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
Številka sklopa: 11.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 66

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2018   14:58
Številka: 430-1181/2018-7
Oznaka JN: 7560-18-600022
Datum: 27. 6. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »izbor dobaviteljev sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Milana Šuštaršiča« številka objave na Portalu javnih naročil JN004009/2018-B01 z dne 15. 6. 2018, prejeli naslednje vprašanje:

1. vprašanje
Pozdravljeni,
Ali bi bilo za naročnika sprejemljivo, da namesto popisovanja posameznih certifikatov s številkami sklopov in artiklov na katere se nanašajo (ročno) in skeniranja popisanih certifikatov, priložimo in označimo certifikate na sledeč način:

- Napravimo seznam vseh artiklov, ki imajo znak kakovosti ali EKO certifikat (s številko sklopa, št. artikla, nazivom artikla)
- Pri vsakem navedenem artiklu na seznamu označimo interno številko certifikata , ki izdelku pripada - Priložimo certifikate, označene z internimi številkami

Menimo, da bo preglednost na ta način še večja.
Prosimo za mnenje in potrditev,

Hvala,
Lep pozdrav,

Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev iz razpisne dokumentacije.

2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Ponudba za vaš razpis je potrebno oddati elektronsko preko sistema Elektronsko javno
naročanje (e-JN).
Ali je za naročnika dovolj, da ponudniki (ki nastopamo samostojno) naslednje obrazce le izpolnimo, pretvorimo v ustrezno obliko in naložimo v ustrezen razdelek na portalu e-JN (brez da jih predhodno tiskamo in žigosamo):
- Priloga 1 (prijavni obrazec)
- Priloga 2, 2/1 (predračun, popis blaga)
- Priloga 3 (ESPD, elektronsko podpisan)
- Priloga 4 (označeni certifikati)
- Priloga 5 (Izjava o izpolnjevanju higienskih pogojev)
- Priloga 6 (Izjava o tehnični sposobnosti)

Medtem ko je za naslednja obrazca še vedno potrebno, da sta predhodno podpisana in
žigosana:
- Priloga 10 - Pooblastilo pravne osebe
- Priloga 11 - Pooblastilo fizične osebe

Odgovor:
Navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev so za vsako posamično prilogo v okviru ponudbene dokumentacije podrobno opisana v točki 6 I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Način priprave in predložitve obrazcev, kakor ste ga opisali v vprašanju, je ustrezen, vendar ob tem opozarjamo, da navedeno velja le za ponudnika, ki nastopa samostojno. Način izpolnjevanja in predložitve obrazcev za ostale sodelujoče (podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi…) pa se v določenih primerih nekoliko razlikuje in je podrobno opisan v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. Vprašanje.
Pozdravljeni,
V točki 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije je navedeno, v kakšnem primeru lahko ponudnik predlaga zvišanje ponudbenih cen.
Podlaga je Pravilnik o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik).
Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah pravnih oseb javnega sektorja se lahko uporabi indeks cen ali indeks življenjskih potrebščin, vendar se valorizacija lahko izvede šele po enem letu in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, povišanje denarnih obveznosti pa lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vsekakor se strinjamo, da obstaja možnost povišanja cen, ki pa je glede na pretekle izkušnje zelo majhna oz. nična, saj je za kumulativno zvišanje indeksa za več kot 4% potrebno precejšnje splošno povišanje cen, poleg tega pa so indeksi cen za hrano indikatorji za preteklost in ne odražajo trenutnega stanja na tržišču.

Cene nekaterih živil na trgu zelo nihajo, saj so odvisne od borznih špekulacij, cen energentov in naravnih vplivov. Poleg tega so se cene nekaterih segmentov živil v Sloveniji v zadnjem letu povišale tudi za 15%, prav zaradi povišanja cen energentov in neugodnih vremenskih vplivov, ki čedalje bolj vplivajo na cene živil.

Zato ponovno prosimo naročnika, da v primeru dokazljivega znatnega povišanja cen posameznih živil ali segmentov živil dopusti povišanje cen posameznih artiklov oz blagovnih skupin.

Verjamemo, da je tudi naročniku v interesu, da dobi čim ugodnejšo ponudbo, ki pa je ob upoštevanju trenutnih določil fiksnosti cen verjetno ne bo dobil, saj se bomo ponudniki vseeno zavarovali in ponudili višje cene, kot bi bilo to potrebno.

Odgovor:
Naročnik je vezan na veljavno zakonodajo, kot javni zavod pa tudi na zakonodajo s področja javnih financ in jo mora spoštovati. Kot sami ugotavljate je v točki 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije ter v četrtem členu okvirnih sporazumov navedeno, v kakšnem primeru, skladno z veljavno zakonodajo s področja javnih financ, med drugim tudi zgoraj v vprašanju navedenim Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik), ponudnik lahko predlaga zvišanje ponudbenih cen. Hkrati sta tako ponudnik kot naročnik vezana na ostalo pozitivno adekvatno zakonodajo s področja, ki ureja izvrševanje pogodb javnega naročanja ter v vprašanju navedeno situacijo.

4. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Ali priložimo v ponudbo pod razdelek ostali dokumenti okvirni sporazum ker ni naveden v prilogi dokumentacije?
Hvala in lp

Odgovor: Okvirni sporazum vam ni potrebno priložiti.

5. Vprašanje:
Pozdravljeni,
ali lahko pri 3.skupina, podsklop zamrznjene ribe, ponudimo atlantski losos v kosu in ne porcije. Porcije običajno niso enakomerno narezane, če pa dobite losos v kosu, lahko sami narežete na identične kose.
Hvala in lep pozdrav,

Odgovor: Ne.

6. Vprašanje:
Spoštovani!
Zanima nas ali lahko v 3.skupini - ribe oddamo ponudbo le za sklop 3.2 Sveže ribe.

Hvala za odgovor.
s spoštovanjem!

Odgovor: Da.

Lep pozdrav,


Datum objave: 05.07.2018   11:01
Vprašanja in odgovori

Pozdravljeni,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
4 Jabolčni sok, motni, z dodatkom Ca, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo 100% jabolčni sok , ki je brez dodanega sladkorja in konzervansov ter je biološke pridelave? NE
7 Pomarančni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? NE
12 Jagodni nektar, min. 45 % sadni delež, pakiranje 1 L - ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar jagoda lahko vsebuje 40% sadni delež? NE

7.3. sklop: SIRUPI S 100 % SADNIM DELEŽEM
5 Sirup VIŠNJA, 100 % sadni delež (zgoščeni jabolčni sok, min. 9 % zgoščenega soka višnje), brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje od 5 do 6 L - ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. NE
6 Sirup BEZEG, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje od 5 do 6 L – ali lahko ponudimo artikel v 700ml pakiranju? NE

Hvala.

Vprašanja in odgovori
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
4 Ribja pašteta iz tune, (32 - 34 % tuninega mesa), 25 do 35 g - ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje več kot 34% tuninega mesa ali pa artikel, ki vsebuje 30% tuninega mesa? Naročnik spreminja opis artikla na Ribja pašteta iz tune, (min 32 % tuninega mesa), 25 do 35 g.

6.6. sklop: KONZERVIRANO SADJE
2 Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo 4250g pakiranje? Da. Naročnik spreminja opis artikla na Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,25 kg.
5 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo 4100g pakiranje, saj artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,1 kg
6 Sadna solata, min 50 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg - ali lahko ponudimo 4200g pakiranje? NE
7 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg - ali lahko ponudimo 4200g pakiranje? NE
11 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4 kg – ali lahko ponudimo 4100g pakiranje, saj artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da. Naročnik spreminja opis artikla na Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,1 kg.

6.7. sklop: SADNI NAMAZI
1 Ekstra domača marmelada - marelica, min. 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g – ali lahko ponudimo 850g pakiranje? NE
4 Ekstra džem - jagoda, min. 45% sadnega deleža, max. 40 g sladkorja / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g - ali lahko ponudimo artikel, ki ima 55% sadnega deleža, vendar pa vsebuje 58g sladkorja / 100g izdelka? NE

9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
3 Pšenična moka tipa 400 - gladka, pakiranje 5 kg – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? NE
17 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg – ali lahko ponudimo 4 kg pakiranje? NE
18 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? NE

9.4. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna (kot rinčice, zvezdice) pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje? NE
3 Ribana kaša - jušna zakuha, pšenična z jajci, pakiranje od 1 do 3 kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? NE
9 Široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje od 2 do 5 kg – široki rezanci v gastro pakiranju obstajajo le v 8 kg pakiranju. Ali vam ponudimo 8kg pakiranje ali pa 500g ali 1000g pakiranje? Povejte kaj ponudimo. Hvala. Naročnik spreminja opisa artikla na Široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg.
10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje od 2 do 5 kg - artikel ne obstaja v gastro pakiranju. Na trgu obstajajo kodrasti široki rezanci brez jajc v 8kg in 12 kg pakiranju, kodrasti jajčni široki rezanci v 500g pakiranju in pa jajčni široki rezanci v 8kg pakiranju. Ker pa imate pri tem artiklu razpisano večjo količino, vas prosimo, če lahko ponudimo gastro pakiranje brez jajc ali pa navadne široke jajčne rezance v 8kg pakiranju. Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis artikla na Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje 8 kg ali gastro pakiranje.
13 Svedrčki - pšenični z jajci, pakiranje od 2 do 5 kg – jajčne svedrčke vam lahko ponudimo le v 10kg in 500g pakiranju. Lahko vam pa ponudimo svedrčke brez jajc v 5kg pakiranju. Povejte kaj ponudimo. Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na Svedrčki - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg.
14 Pšenične testenine z jajci, veliki polži, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje? NE
15 Pšenične testenine z jajci metuljčki, za prilogo, pakiranje od 2 do 5 kg – ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Da. Naročnik spreminja opis artikla na Pšenične testenine z jajci metuljčki, za prilogo, pakiranje od 0,5 do 5 kg.
16 Polnozrnate testenine, za prilogo, pakiranje 2 do 5 kg - ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Da. Naročnik spreminja opis artikla na Polnozrnate testenine, za prilogo, pakiranje 0,5 do 5 kg.
18 Testenine iz vsaj treh vrst žit, pakiranje do 5 kg – ali lahko ponudimo tribarvne testenine? NE.
20 Pšenične testenine, široki rezanci, z dodatkom zelenjave (špinača), pakiranje do 5 kg – ali lahko ponudimo 6kg pakiranje? NE.

9.5. sklop: BIO TESTENINE
4 Bio testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo špagete namesto širokih rezancev? NE.
6 Bio polnozrnate testenine, polžki, pakiranje do 1 kg – artikla ne najdemo. Ali lahko ponudimo bio polnozrnate peresnike? NE.
8 Bio polnozrnate testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo bio polnozrnate špagete? NE.

10.7. sklop: OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
6 Grisini z oljčnim oljem, pakiranje do 20 do 30 g - artikel znamke Žito v 30g pakiranju je začasno ukinjen s strani proizvajalca. Nimamo podatka ali bodo spremenili pakiranje ali pa je ukinitev le začasna. Lahko vam pa ponudimo grisini palčke v 20g pakiranju, vendar niso z oljčnim oljem ali pa polnozrnate grisini palčke v 60g pakiranju, ki pa so z olivnim oljem. Povejte kaj ponudimo. Hvala. Da. Naročnik spreminja opis artikla na Grisini, pakiranje do 20 do 30 g.
9 Presta, manj slana, 30 - 40 g – imamo informacije, da bo Žito umaknil izdelek iz prodaje. Naročnika prosimo, da v izogib neizdobavi izdelka, umakne izdelek iz popisa. Hvala. Ne. Naročnik je preveril navedbe ponudnika in izdelek ni umaknjen iz prodaje.

10.8. sklop: KEKSI (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
9 Keksi, s koščki čokolade, pakiranje 1 do 3 kg – ali lahko ponudimo 250g pakiranje? NE.
10 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg - ali lahko ponudimo 250g pakiranje? NE.

11.5. sklop: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
1 Bazilika, zdrobljena, sušena, pakiranje od 100 do 200 g – ali lahko ponudimo 340g pakiranje? NE.
4 Cimet mleti, pakiranje do 600 g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? Da. Naročnik spreminja opisa artikla na Cimet mleti, pakiranje do 1 kg.
8 Kardamom, pakiranje do 100 g – ali lahko ponudimo artikel pakiran v vrečki, saj ne obstaja v kozarčku? Da. Naročnik dovoljuje pakiranje v vrečki.
10 Kumina mleta, sušena, pakiranje do 500 g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? Da. Naročnik spreminja opis artikla na Kumina mleta, sušena, pakiranje do 1 kg.
13 Origano, sušen, zdrobljen, pakiranje od 100 do 200 g – ali lahko ponudimo 340g pakiranje? NE.
15 Rožmarin, narezan, sušen, pakiranje do 400 g – ali lahko ponudimo 600g pakiranje? NE.
19 Majaron, zamrznjeno sušen, zdrobljen, pakiranje od 100 do 400 g – zmrznjeno sušen majaron se dobi le v 55g pakiranju, običajno sušen majaron pa se dobi v zahtevani gramaturi. Ali ponudimo navadno ali zamrznjeno sušen majaron? Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis artikla na Majaron, sušen, zdrobljen, pakiranje od 100 do 400 g

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
1 Jabolčni kis, 4-5 %, naravni postopek kisanja, pakiranje od 1 do 5 L - Naročnika opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5% ocetne kisline. Da. Naročnik spreminja opis artikla na Jabolčni kis, 5 %, naravni postopek kisanja, pakiranje od 1 do 5 L.
10 Instant kakavov napitek, min. 25 % kakava, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) – v kolikor želi naročnik izdelek kakav kot Benko (Benquick) naj zahteva izdelek v granulah. Izdelek v prahu ni tako dobro vodotopen. NE. Naročnik spreminja opis artikla na Instant kakavov napitek, min. 25 % kakava, pakiranje do 2,5 kg.
12 Čokolada v prahu, min 36 % kakavovih delcev, pakiranje 100 g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje ali pa artikel v 100g pakiranju, ki vsebuje 35% kakavovih delcev? Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis artikla na Čokolada v prahu, min 36 % kakavovih delcev, pakiranje do 1 kg.
21 Jedilna soda bikarbona od 250 do 1000 g - tukaj imate v formuli napačno stopnjo davka in sicer ta artikel ima 22% stopnjo davka. Prosimo za popravek. Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.
35 Burbonska vanilija do 100g – Zaradi trenutnih razmer na trgu, je cena artikla neobičajno visoka in je trenutno izredno težko dobavljiv. Naročnika prosimo, da v izogib neizdobavi izdelka, umakne izdelek iz popisa. Hvala. NE.
42 Naravna izvirska pitna voda, negazirana, pakiranje 0,25 do 0,33 L – ali lahko ponudimo 500ml pakiranje? Če je odgovor negativen ali lahko ponudimo izdelek mineralna voda negazirana v 330ml pakiranju? NE.
43 Worcesterska omaka, pakiranje 300 do 500 ml - ta artikel je trenutno nedobavljiv. Prosimo za umik artikla iz predračuna, saj nimamo nobenega nadomestila za ta artikel. Hvala. Edina možnost je, da vam ponudimo izdelek kot Maggi wurze v 125g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Naročnik bo artikel s popravkom umaknil iz razpisa.


12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
9 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g – ali lahko ponudimo 100g pakiranje? Odstopanje je minimalno. Hvala. Da. Naročnik spreminja opis artikla na Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 100 do 140 g.
20 Naravna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 50 g ali enakovredno) - izdelek v navedenem pakiranju ne obstaja več. Trenutno je še možno dobiti Tartex paštete v pakiranju - tubi 200g, druge gramature tega izdelka, pa so umaknili iz slovenskega trga, saj je bila prodaja preslaba. Lahko vam ponudimo enakovredne paštete Tartexu v 50g pakiranju. Prosimo za informacijo, ali jih lahko ponudimo ali se izdelek celo črta iz razpisa, saj ga imate razpisanega tudi pod zaporedno št.21. Hvala. Naročnik bo artikel s popravkom umaknil iz razpisa.
26 Kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L – ali lahko ponudimo 700ml pakiranje? NE.
27 Majoneza, riževa, brez glutena, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo 315g pakiranje, saj artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na Majoneza, riževa, brez glutena, pakiranje do 315 g.
41 Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno), pakiranje do 1 kg - cene jušnih zakuh različnih oblik se med seboj občutno razlikujejo. Ali lahko ponudimo le eno obliko jušne zakuhe? Ali vam lahko ponudimo jušne rezance? Hvala za odgovor. NE.
57 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo 375g pakiranje? NE.
58 Musli, hrustljavi,(enakovredno Schar) brez glutena, jajc, mleka, pakiranje do 350 g – ali lahko ponudimo 425g pakiranje? NE.
59 Kruhove kocke s kvinojo, slane, enakovredno Organ, pakiranje do 100 g – artikel je bil ukinjen s strani dobavitelja in ni več dobavljiv. Ali lahko ponudimo bio jušne kruhove kocke brez glutena v 100g pakiranju? Da. Naročnik spreminja opis artikla na Kruhove kocke brez glutena, pakiranje do 100g.
69 Testo za pico, brez glutena, mleka, jajc, soje, deklarirano brez alegenov, pakirano do 500 g – artikel, ki ga želite, vsebuje mleko. Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje mleko ali pa izdelek brišete iz predračuna. Hvala za odgovor. NE. Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisa.


Vprašanja in odgovori
7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
14 Sadni mix iz 5 vrst sadja, 100 % sadni delež, pakiranje od 200 do 250 ml - ALI LAHKO PONUDIMO ARTIKEL IZ 4 VRST SADJA Z 100% SADNIM DELŽEM, KOT RAUCH? Hvala za odgovor. Da. Naročnik spreminja opis artikla na Sadni miks iz minimalno 4 vrst sadja, 100 % sadni delež, pakiranje od 200 do 250 ml


Datum objave: 12.07.2018   13:38
Naročnik spreminja zahteve (opise) za artikle v naslednjih postavkah:

SKLOP 6.6 (Konzervirano sadje)
- postavko pod zap. št. 2 na Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,25 kg

SKLOP 9.4 (Testenine):
- postavka pod zap. št. 9 na Široki rezanci - pšenični z jajci - pakiranje od 2 do 8 kg,
- postavka pod zap. št. 10 na Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg.

SKLOP 12.1 (Dietna živila)
- postavka pod zap. št. 69 se črta iz popisov.

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca ponudbe, in sicer v naslednjih delih:
- formule pri vrednostih brez DDV za splošno prehrambeno blago in dietna živila,
- sklop 6.6 (Konzervirano sadje), 9.4 (Testenine) in 12.1 (Dietna živila).

Naročnik bo spremenil rok za oddajo ponudbe na 23.7.2018 do 10:00, odpiranje ponudb pa se v sistemu e-JN izvede ob 10:01 uri.