Dosje javnega naročila 003676/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ, Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj
Storitve: PRIPRAVA IN DOSTAVA DNEVNIH OBROKOV ZA UČENCE IN ZAPOSLENE NA OSNOVNI ŠOLI FRANCETA PREŠERNA ZA DOBO 48 MESECEV
ZJN-3: Odprti postopek

JN003676/2018-R01 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 05.06.2018
JN003676/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.08.2018
JN003676/2018-R02 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003676/2018-R01 Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL) 2018/S 106-242535
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
Obvestilo o naročilu
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
Kidričeva cesta 49
4000
SI
Kranj
Slovenija
ales.zitnik@crtomir.o-fp.kr.edus.si, Aleš Žitnik
info@o-fp.kr.edus.si
+386 42010340
+386 42010341

Internetni naslovi
http://www.o-fp.kr.edus.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258191/prehrana.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1259
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRIPRAVA IN DOSTAVA DNEVNIH OBROKOV ZA UČENCE IN ZAPOSLENE NA OSNOVNI ŠOLI FRANCETA PREŠERNA ZA DOBO 48 MESECEV
Referenčna številka dokumenta: JN 01/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PRIPRAVA IN DOSTAVA DNEVNIH OBROKOV ZA UČENCE IN ZAPOSLENE NA OSNOVNI ŠOLI FRANCETA PREŠERNA ZA DOBO 48 MESECEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Franceta Prešerna
II.2.4 Opis javnega naročila
PRIPRAVA IN DOSTAVA DNEVNIH OBROKOV ZA UČENCE IN ZAPOSLENE NA OSNOVNI ŠOLI FRANCETA PREŠERNA ZA DOBO 48 MESECEV
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 45
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
PRIPRAVA IN DOSTAVA DNEVNIH OBROKOV ZA UČENCE IN ZAPOSLENE NA OSNOVNI ŠOLI FRANCETA PREŠERNA ZA DOBO 48 MESECEV
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Navedeno v Navodilih ponudnikom za oddajo ponudbe

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
kuharji

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v Navodilih ponudnikom za oddajo ponudbe

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Oblika postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.10 Opredelitev nacionalnih pravil, ki veljajo za postopek

IV.1.11 Glavne značilnosti postopka oddaje

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2018   12:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila

IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
Kidričeva cesta 49
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2018   18:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

do kdaj je možno postavljati vprašanja na Portalu JN?

HVALA

ODGOVOR

Spoštovani,

vprašanja zainteresirani ponudniki lahko na Portalu javnih naročil objavljajo v skladu z objavljenem obrazcem EU 21 do torka, 19.6. do 12.00 ure. V Povabilu k oddaji ponudbe je prišlo do napačnega zapisa datuma, ki označuje datum oddaje ponudbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.06.2018   07:51
Pozdravljeni, v zvezi z razpisno dokumentacijo vas prosimo za naslednaj pojasnila:

1. Ali razumemo pravilno, da je potrebna referenca v višini 300.000,00 € letno z DDV?
Odg. Da

2. K ponudbi moramo priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe. Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, nas zanima, ali bančno garancijo (originalni izvod) pošljemo po navadni pošti na vaš naslov do dne, ki je določen za oddajo ponudbe?

Odg. Bančno garancijo priložite skenirano v sistem eJN. 37. člen ZJN 3 ne omogoča oddaje ponudb kombinirano. Sken bančne garancije je veljaven. Ne velja sken za menico.
3. Če je odgovor na drugo vprašanje DA, ali mora biti kuverta, v kateri pošiljamo bančno garancijo, posebej označena? Če da, kakšna naj bo oznaka (oz. napis) na kuverti?

4. V pogodbi je v 13. členu navedeno, da moramo podati ceno za nadomestnega delavca (šteto nad 30 dni v enem šolskem letu). Zanima nas, ali naj torej strošek nadomeščanja delavca do 30 dni vkalkuliramo v ceno obrokov oziroma ali podamo ceno na uro oziroma na dan in se bo obračunavalo po dejanski uporabi?
Odg. Podajte ceno nadomestnega delavca na dan in se bo obračunavalo po dejanski uporabi.

5. Vezano na prejšnje vprašanje: gre za 30 koledarskih ali 30 delovnih dni?
Odg. je ne.
Odg. Obračunavalo se bo po dejanski potrebi nadomeščanja delavke na delovni dan.

6. Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe dostaviti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. Višina garancije je zelo visoka, zato predlagamo, da se v izogib nepotrebnim stroškom, ki jih moramo ponudniki vračunati v ceno obrokov, garancija zniža na 5% letne pogodbene vrednosti. Prosimo naročnika, da zniža višino zahtevane bančne garancije.

Odg. Ob podpisu pogodbe bo izvajalec moral naročniku ptedložiti bančno garancijo v višini 5% letne vrednosti pogodbe z DDV.