Dosje javnega naročila 009254/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup opreme za potrebe vzpostavitve dejavnosti prevoza kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok do 14. leta starosti za UKC Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.149.824,01 EUR

JN009254/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2017
JN009254/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2017
JN009254/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2017
JN009254/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.12.2017
JN009254/2017-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2017
JN009254/2017-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.12.2017
JN009254/2017-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2018
JN009254/2017-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2018
JN009254/2017-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.01.2018
JN009254/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2018
JN009254/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2018
JN009254/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.05.2018
JN009254/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2018
JN009254/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN009254/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 101-230707

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786060
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za potrebe vzpostavitve dejavnosti prevoza kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok do 14. leta starosti za UKC Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 4301-10/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup potrebne opreme za potrebe vzpostavitve dejavnosti prevoza kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok do 14. leta starosti za UKC Ljubljano.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 942.478,70 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Transportni sistem za cestni in zračni prevoz za kritično bolne novorojenčke
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicija obsega izgotovitev objekta ter dobavo vgradne opreme za potrebe centra intenzivne medicine in endoskopskega centra za Splošno bolnišnico Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Reševalni vozili tip C
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža opreme za potrebe vzpostavitve dejavnosti prevoza kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok do 14. leta starosti za UKC Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN009254/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 209-432579
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.10.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Transportni sistem za cestni in zračni prevoz za kritično bolne novorojenčke

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.05.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Bratislavska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 516.393,44 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 579.080,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 106.538,00 EUR
Delež: 18%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Postavke 1.2, 9.1.1 in III.15

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Reševalni vozili tip C

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.05.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDICOP - specialna oprema d.o.o.
Obrtna ulica 43
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 409.836,06 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 363.398,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2018