Dosje javnega naročila 003470/2018
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainetersiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »IZGRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ Z USTANOVITVIJO STANOVANJSKE ZADRUGE«
ZJN-3:

JN003470/2018-A01 - Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL), objavljeno dne 29.05.2018

    JN003470/2018-A01 Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL) 2018/S 101-230011

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
To obvestilo je samo za predhodno obveščanje
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainetersiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »IZGRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ Z USTANOVITVIJO STANOVANJSKE ZADRUGE«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainetersiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »IZGRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ Z USTANOVITVIJO STANOVANJSKE ZADRUGE«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainetersiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »IZGRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ Z USTANOVITVIJO STANOVANJSKE ZADRUGE«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.10 Informacije o variantah
II.2.11 Informacije o variantah
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu
03.12.2018


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za prejem prijav interesa
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2018