Dosje javnega naročila NMV1429/2013
Naročnik: OBČINA MENGEŠ 
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1429/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2013
NMV2144/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.09.2013
    NMV1429/2013 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve gradbenega nadzora

Datum objave: 14. 6. 2013
Številka objave: NMV1429/2013


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, V roke: Andrej Urbanc, SI-1234 Mengeš.
Tel. +386 17247104. Telefaks +386 172238981. E-pošta andrej.urbanc@menges.si.
Internetni naslovi: http://www.menges.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK, VODOOSKRBNI SISTEM V OBČINI MENGEŠ«.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK, VODOOSKRBNI SISTEM V OBČINI MENGEŠ«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
71310000 (Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/6/2015-53541666737965703911/RD_Nadzo
r_Menges.zip

I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 3. 7. 2013
Čas: 09:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 3. 7. 2013
Čas: 10:00
Kraj: OBČINA MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 30, SI - 1234 MENGEŠ.
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 25. 6. 2013
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 6. 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2144/2013, Storitve: Storitve gradbenega nadzora; datum objave: 9. 9. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.06.2013   12:24
V1: Spoštovani,

Za lažjo pripravo ponudbe naprošamo za podajo ocenjene vrednosti naročila oziroma ocene GOI del.

Hvala in lep pozdrav!

O1: Ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila je 22.083 EUR brez DDV.