Dosje javnega naročila 003683/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Blago: IZDELAVA IN DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN - ALK
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 839.003,90 EUR

JN003683/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.06.2018
JN003683/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2018
JN003683/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2018
JN003683/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.09.2018
JN003683/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2018

    JN003683/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 106-241285
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1203
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA IN DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN - ALK
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144211
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
IZDELAVA IN DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN - ALK
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 696.721,32 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144211
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA IN DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN - ALK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 696.721,32 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2018
Konec: 31.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2018   09:15
Kraj: preko aplikacije e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2018   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

ESPD obrazca ni mogoče prenesti, prosimo, da popravite za prenos.

lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je preveril dostop ter možnost prenosa ESPD obrazca in je nemoten.

LP


Datum objave: 11.06.2018   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V tehničnih karakteristikah zahtevanega vozila, iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin-ALK, ste v točki 10.1, zahtevali,
da mora biti pomik (izvlek in uvlek) lestvenika izveden z dvema hidravličnima vlečnima vitloma, na katerih so nameščene jeklenice preko vseh lestvenikov.
Ali lahko ponudimo pomik (izvlek in uvlek) lestvenika z eno hidravlično vitlo, z dvostranskim delovanjem?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Spoštovani!

DA, ponudnik lahko ponudi pomik z eno hidravlično vitlo, z dvostranskim delovanjem.

Lep pozdrav,
Datum objave: 14.06.2018   13:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V točki: 10.4 Zahtevana tehnična sposobnost

Glede tehnične sposobnosti ponudnik vpiše v ESPD obrazec najpomembnejše reference ponudnika oz. gospodarskih subjektov v skupni ponudbi v zadnjih desetih (10) letih pred oddajo ponudbe:

Ponudnik je v zadnjih 10 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, dobavil končnim uporabnikom najmanj tri (3) gasilska vozila za gašenje in reševanje z višin – ALK, pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 400.000,00 EUR brez DDV.

Moramo vas opomniti, da smo del skupnega trga EU in omejevanje razpisa na posamične lokalne portale ni v skladu z direktivo EU o prostem prometu blaga in storitev. Z zahtevanjem dobave vozil, ki so bile dobavljene na podlagi objave na portalu javnih naročil je očitno kršenje direktive EU.

Prosimo, da brišete omejitev oz opis »na portalu javnih naročil«, v nasprotnem primeru, bomo prisiljenii vložiti prijavo in razpis bo propadel.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani

Zastavljalec vprašanja si tehnično sposobnost razlaga napak.

Naročnik, ne zahteva, da je dobava vozila bila sporvedena preko portala javnih naročil, ampak da je ponudnik v zadnjih 10 letih, šteto od objave tega JN naročila na portal, dobavil 3 gasilska vozila za gašenje in reševanje iz višin, v vrednosti vsakega najmanj 400.000,00€ brez DDV.

Ker pa je naročnik naknadno ugotovil terminološko neskladje ( v zadnjih 10 letih pred oddajo ponudbe / v zadnjih 10 letih, šteto od objave tega JN naročila na portal) bo neskladje odpravil z objavo popravka Dokumentacije v zvezi z oddajo JN, tako bo zahteva »v zadnjih desetih (10) letih pred oddajo ponudbe«.

Lep pozdrav

Datum objave: 20.06.2018   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Datum objave: 11.06.2018 10:59, VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V tehničnih karakteristikah zahtevanega vozila, iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin-ALK, ste v točki 10.1, zahtevali,
da mora biti pomik (izvlek in uvlek) lestvenika izveden z dvema hidravličnima vlečnima vitloma, na katerih so nameščene jeklenice preko vseh lestvenikov.
Ali lahko ponudimo pomik (izvlek in uvlek) lestvenika z eno hidravlično vitlo, z dvostranskim delovanjem?
ODGOVOR: DA, ponudnik lahko ponudi pomik z eno hidravlično vitlo, z dvostranskim delovanjem.

Vprašanje
Vsaka naprava za delovanje na višini mora imeti dvojno varovanje, na odgovor, ki ste ga podali, raztegnjena lestev nima dvojnega varovanja, sej se v primeru delovanja z samo enim vitlom, v primeru da se jeklena vrv strga, vsi lestveniki padejo nazaj v začetni položaj, kar pa je za uporabnika smrtno nevarno. iz tega razloga mora imeti še 2 vitel, ki v primeru okvare 1 vitla, zavaruje pred padcem lestvenikov in morebitnimi poškodbami, ter nam omogoči varno pospravljanje lestve v transportni položaj. Uporaba samo enega vitla ni dovoljena.

lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani.

Varovanje izpada je po EN normah navedenih v razpisni dokumentaciji za stroje štirikratno, z različnimi izvedbami varovanja. Ponudnik mora pri načrtovanju in izdelavi upoštevati vse mednarodne standarde in varnostne zahteve na področju izdelovanja naprav za delo in reševanje na višini.

Naročnik bo upošteval kot ustrezno, če bo pomik (izvlek in uvlek) lestvenika z eno ali dvema hidravličnima vitloma.

lep pozdrav