Dosje javnega naročila 003546/2018
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: Sanacija strehe na Loškem gradu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 473.582,12 EUR

JN003546/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.05.2018
JN003546/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2018
JN003546/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.07.2018
JN003546/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2018

    JN003546/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Barbara Pokorn
barbara.pokorn@skofjaloka.si
+386 45112375
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258880/Dokumentacija_Obcina_Skofja_Loka_JN_Sanacija_strehe_Loski_grad.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1204
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija strehe na Loškem gradu
Referenčna številka dokumenta: 430-011/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45261000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija strehe na Loškem gradu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45261211
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija strehe na Loškem gradu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2018   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.05.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.06.2018   10:44
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Ali se naročnik norčuje iz ponudnikov?! Objekt je razpisan 31.05.2018, rok za postavitev vprašanj je 01.06.2018, rok za oddajo ponudb pa 07.06.2018.
Ali lahko postavite še krajši rok za oddajo ponudbe?
Hvala za pojasnilo.

Odgovor naročnika:

Naročnik je predhodno izvedel že dve javni naročili za sanacijo strehe na Loškem gradu, ki sta se obe zaključili neuspešno. Glede na to, da ima naročnik za predmetno javno naročilo sredstva sofinanciranja s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo in določene roke za črpanje sredstev ter glede na to, da sta bila predhodno, kot navedeni za predmetno investicijo izvedeni že dve javni naročili, naročnik roka za prejem ponudb ne more podaljšati. Za razumevanje se potencialnim ponudnikom zahvaljujemo.

naročnik
Občina Škofja Loka