Dosje javnega naročila 003681/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: DOBAVA TERENSKIH VOZIL S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.892,00 EUR

JN003681/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.06.2018
JN003681/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2018
JN003681/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2018
JN003681/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.08.2018
JN003681/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2018
JN003681/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003681/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 106-241280
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007106

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1226
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA TERENSKIH VOZIL S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM
Referenčna številka dokumenta: AVT 2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet: Dobava terenskih vozil s štirikolesnim pogonom
Naročilo je razdeljeno na tri sklope
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: 37 enakih novih terenskih vozil s štirikolesnim pogonom, homologirana kot lahka gospodarska vozila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: 37 enakih novih terenskih vozil s štirikolesnim pogonom, homologirana kot lahka gospodarska vozila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: 2 pick- up enaka nova vozila z dvojno kabino in štirikolesnim pogonom
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: 2 pick- up enaka nova vozila z dvojno kabino in štirikolesnim pogonom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: 1 pick-up novo vozilo z dvojno kabino, pokrovom kesona in štirikolesnim pogonom
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: 1 pick-up novo vozilo z dvojno kabino, pokrovom kesona in štirikolesnim pogonom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora biti zastopnik (generalni uvoznik ali pooblaščeni prodajalec) blagovne znamke vozila, ki jih ponuja.Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2018   19:23
VPRAŠANJE
kje se lahko dvidi razpisno dokumentacijo, ker na vaši strani je ni.

ODGOVOR

Obvestilo je bilo objavljeno popoldan, dokumentacijo bomo objavili jutri 6.6.2018 dopoldan na spletni strani SiDG.


Datum objave: 06.06.2018   08:20
VPRAŠANJE
Ali ni to tako pri javnih naročilih, da mora biti razpisna dokumentacija objavljena istočasno kot obvestilo?

ODGOVOR

Spoštovani,

razpisna dokumentacija je objavljena na naši spletni strani.
Naročnik lahko dokumentacijo objavi preko portala javnih naročil ali na svoji spletni strani. Kot smo že pojasnili, je bila objava včeraj v popoldanskih urah, zato smo dokumentacijo objavili danes zjutraj.
Datum objave: 06.06.2018   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obvestilu na portalu je za Sklop 2 navedeno, da nabavljate dve vozili, v razpisni dokumentaciji in predračunu pa je navedeno, da nabavljate tri vozila. Ali je pravilno število vozil, ki jih nabavljate v drugem sklopu 3?

ODGOVOR

Naročnik v sklopu 2 nabavlja tri (3) enaka nova vozila.
Datum objave: 08.06.2018   07:55
VPRAŠANJE
1.Predlagamo naročniku, da spremeni dobavne pogoje za sklop 1 na 180 dni, ker je dobava vozilj daljša zaradi prehoda emisijskih standardov iz NEDC na WLTP.

2.Naročnik zahteva za sklop 1 reference v višini 600.000€. Ali lahko kot referenco navedemo dobavo vozil različnih tipov v enaki vrednosti?


ODGOVOR

1. Dobavni rok je največ 90 dni po podpisu pogodbe.

2. Referenčni pogoj: vsaj ena dobava terenskih vozil s štirikolesnim pogonom, v skupni vrednosti vsaj 600.000,00 EUR z DDV.


Datum objave: 14.06.2018   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje za sklop2 in 3: v razpisni dokumentaciji je navedena moč motorja med 90 in 110 kw, ali lahko ponudimo vozilo, katero dosega 120 kw in ustreza vsem ostalim kriterijem tehnične specifikacije?

V upanju na pozitiven odgovor vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR

Za vozila v sklopu 2 in 3 se spremeni minimalno zahtevo za moč motorja iz 90-110 kW na 90-120 kW.Datum objave: 14.06.2018   13:37
VPRAŠANJE
Smo zelo zainteresirani za predložitev ponudbe. Vendar pa je težava v tem, da se s 1. septembrom sprejema nova zakonodaja merjenja emisij in porabe za vozila po metodologiji WLTCP. Posledično to pomeni, da so vsi proizvajalci vozil prisiljeni v zamenjavo motorjev. V tem trenutku smo ravno sredi te menjave kar pomeni, podaljšanje dobavnih rokov. Ali je glede na to možno podaljšati rok za dobavo vozil?

ODGOVOR

Za zagotavljanje nujne sanacije vetroloma v državnih gozdovih, postavljenih dobavnih rokov za opredeljene sklope ne moremo podaljšati.


Datum objave: 14.06.2018   15:06
VPRAŠANJE
1.Naročnik zahteva dobavo vozil v 90 dneh, kar je zelo kratek čas od odpiranja ponudb. Saj ponudnik naroči vozila vsaj po odpiranju ponudb. Predlagamo naročniku, da določi rok dobave vsaj 120 dni od odpiranja odpiranja ponudb.

ODGOVOR 1:
Zaradi nujne sanacije vetroloma v državnih gozdovih in posledično močno povečanega obsega dela, je že 90 dnevni dobavni rok (po podpisu pogodbe) zelo dolg in ga ne moremo še dodatno podaljševati.


VPRAŠANJE
2. Predlagamo, da naročnik zniža vrednost reference saj gre v primeru kot ga predlaga naročnik za diskriminatorni pogoj saj za tako vrednos lahko izpolnjuje reference le en dobavitelj v Sloveniji.


ODGOVOR 2:

Ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel dobave terenskih vozil s štirikolesnim pogonom, v skupni vrednosti vsaj 600.000,00 EUR z DDV, skupno višino lahko dokazuje z referenčnimi potrdili različnih kupcev.


Datum objave: 19.06.2018   09:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni:
Naročnik med ostalim kot pogoj zahteva tudi reference, da je Ponudnik v zadnjih treh letih izvedel dobave terenskih vozil s štirikolesnim pogonom, v skupni vrednosti vsaj 600.000,00 EUR z DDV, skupno višino lahko dokazuje z referenčnimi potrdili različnih kupcev.

Vprašanje:
Naročnik je z nenadno postavitvijo zahteve s tako visokim zneskom (ki je v njegovih predhodnih razpisih ni bilo zaslediti) izločil veliko večino potencialnih ponudnikov in s tem kršil Načela javnega naročanja ZJN 3 in sicer :
• v 3. (tretjem) členu – (načela, na katerih temelji javno naročanje) prvi odstavek, predvsem v delu zagotavljanja konkurence med ponudniki
• v 4. (četrtem) členu - ( načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti). Edini potencialni ponudnik, ki izpolnjuje zahtevano refernco, lahko vedoč, da bo edini ponudnik, ponudi veliko višjo ceno, kot bi jo sicer ob upoštevanju zagotavljanja konkurence.
• V 5. (petem) členu – (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki)

V kolikor naročnik, do zakonskega roka pred oddajo ponudb ne bo zagotovil načela zagotavljanja konkurence bomo žal prisiljeni poseči po z zakonom določenih sredstvih za pritožbo


ODGOVOR

Prvotna zahteva v Navodilih ponudnikov, točka 8.1.3. za sklop 1 je bila: vsaj ena dobava terenskih vozil s štirikolesnim pogonom, v skupni vrednosti vsaj 600.000,00 EUR z DDV. Naročnik je z odgovorom na vprašanje navedeno višino dobav ohranil, ponudnik pa skupno višino lahko dokazuje z referenčnimi potrdili različnih kupcev.Datum objave: 19.06.2018   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ker s 1.9.2018 stopa v veljavo nov sistem obveznega merjenja in navajanja porabe in emisije za nova vozila WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) sprašujemo, katere vrednosti moramo navesti v ponudbi razpisa AVT2018: NEDC ali WLTP?

ODGOVOR

Ponudniki novih vozil za sklope 1, 2 ali 3 razpisa AVT2018 morajo za vsako ponujeno vozilo dokazati izpolnjevanje vseh minimalnih zahtev iz postavljenih tehničnih specifikacij, torej tudi nepreseganje izpustov CO2 za kombinirani cikel. Ponudbe, ki ne bodo vsebovala verodostojnih dokazil o izpolnjevanju vseh minimalnih zahtev (npr. homologacija, šifra dodatne opreme iz aktualnega kataloga, ipd.), bodo neveljavne.

Naročnik bo izmed veljavnih ponudb v posameznem sklopu izbral vrsto vozila in dobavitelja na podlagi ocene stroškov v življenjski dobi vozila (LCC). Za izračun LCC bodo uporabljeni podatki in standard, ki bo v veljavi za to vrsto vozila na skrajni datum pripadajočega dobavnega roka in prevladujoči režim vožnje v njihovi življenjski dobi. Konkretno, minimalne zahteve za vozila v sklopu 1 uvrščajo ta vozila v kategorijo N1G (Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil, ULRS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), zato mora zanje ponudnik priložiti podatke o porabi goriva in emisijah po standardu NEDC za izvenmestno vožnjo. Tudi vozila v sklopu 2 in 3 so uvrščena v razred N1G, zato mora zanje ponudnik priložiti podatke o porabi in emisijah po standardu NEDC za izvenmestno vožnjo.