Dosje javnega naročila 003728/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Blago: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 694.594,80 EUR

JN003728/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.06.2018
JN003728/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2018
JN003728/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2018
JN003728/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2018
JN003728/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.08.2018
JN003728/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003728/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 107-243391
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Marijan KLEMENC
marijan.klemenc@slovenjgradec.si
+386 28812124

Internetni naslovi
http://www.slovenjgradec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.slovenjgradec.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1266
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
lokalna samouprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN
Referenčna številka dokumenta: 430-0030/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 31.08.2018
Konec: 30.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2018   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovaščina (SK)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 60 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.07.2018   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2018   09:10
Pozdravljeni!

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si), pod zavihkom "Naročila in objave" - povezava do objave: http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/4296


Datum objave: 08.06.2018   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, objavljen razpis v tehničnem opisu preferira / omogoča prijavo samo enemu ponudniku.

ODGOVOR
Naročnik je pred začetkom priprave tehničnih zahtev za predmet naročila, preveril svoje potrebe in potrebe končnega uporabnika predmeta naročila. Pri določitvi le-teh je upošteval specifike delovnega okolja in delovnega področja, kjer se bo predmet naročila uporabljal ter operativne naloge, ki se bodo z njim opravljale.

Naročnik skladno z določili ZJN-3 ponudnikom dopušča predložitev enakovrednih rešitev in opreme, pri čemer bo enakovrednost presojal glede na tehnične karakteristike in funkcionalnost.

Na podlagi navedenega naročnik zavrača navedbo, da je pripravil tehnične zahteve z namenom in na način, da bi omogočal oddajo ponudbe samo enemu ponudniku.

Datum objave: 15.06.2018   12:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v opisu šasije imate določeno medosno razdaljo 4.800-4.900. Po naših podatkih šasija z tako medosno ni dobavljiva. ali ste se zmotili, ali lahko ponudimo medosno tudi 4.700 mm ali manj.

lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik dopušča medosno razdaljo v dolžini 4.700 mm ali manj, vendar pod pogojem, da to ne vpliva na preostale tehnične zahteve in karakteristike, ki so zahtevane za izvedbo in dobavo predmeta javnega naročila.
Lep pozdrav!


Datum objave: 19.06.2018   08:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

se oproščamo za napačno vprašanje oz pomanjkljivo, mišljeno je bilo ali je lahko medosna razdalja manjša tudi od 4.800 mm.

hvala

lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik dopušča medosno razdaljo v dolžini 4.800 mm ali manj, vendar pod pogojem, da to ne vpliva na preostale tehnične zahteve in karakteristike, ki so zahtevane za izvedbo in dobavo predmeta javnega naročila.
Lep pozdrav!