Dosje javnega naročila 003643/2018
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: UREDITEV KONTROLE KVALITETE GORIV NA LETALIŠČU BOVEC (ČRPALIŠČE ZA GORIVO)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003643/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2018
JN003643/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2018
JN003643/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003643/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
obcina.neg@bovec.si
+386 53841909
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259188/Črpališče_letališče.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1313
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV KONTROLE KVALITETE GORIV NA LETALIŠČU BOVEC (ČRPALIŠČE ZA GORIVO)
Referenčna številka dokumenta: 4313-07/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45235000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev kontrole kvalitete goriv na letališču Bovec (črpališče za gorivo).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bovec
II.2.4 Opis javnega naročila
Obstoječi objekt je potrebno rekonstruirati oz. nadgraditi še z dodatno polnilno omaro in točilnim avtomatom (v izogib morebitni napaki pri polnjenju goriva) in s sistemom »Ureditve sistema kontrole kvalitete goriv« na licu mesta.
Nadgradnja sistema instalacij se mora izvesti skladno s standardom JIG 4 ( Aviation fuel Quality Control and Operating Standard for Smaller Airports - 201
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.07.2018
Konec: 15.11.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisnimi pogoji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2018   10:15
Kraj: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.06.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2018   07:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Na podlagi razpisa se na Vas obračamo z sledečim vprašanji:
• v popisu strojna dela pozicija A točka 1 in B točka 1 je možno dobaviti tudi točilni avtomat z možnostjo prednastavitve, pri čemer operater prednastavi npr: 50l in bo avtomat avtomatsko ustavil. Ali se ponudi tudi ta možnost?
• v popisu strojna dela pozicija A točka 2 in B točka 2 - za letalska goriva je zahteva INOX, kar ni navedeno v popisu. Ali se ponudi INOX?
• v popisu strojna dela pozicija A točka 6 in B točka 6 – kje je predvidena vgradnja omenjenega ozemljitvenega koluta?
• v popisu strojna dela pozicija A točka 7 in B točka 7 – filter vode in nečistoč – v popisu ni predvidenih filtrov. Pri zagonu se bo potrebovalo najmanj dva kompleta filtrov. Ali se ponudi tudi filtre?
• v popisu strojna dela pozicija A točka 8 in B točka 8 – plavajoča sesalna cev – za letalska goriva se zahteva INOX. Ali ponudimo INOX?
• v popisu strojna dela pozicija A točka 18 in B točka 18 – ocenjujemo, da bi bilo dovolj samo sončna streha, ki bi preprečevala segrevanje zaradi sevanja. Ali ponudimo po popisu ali samo sončno streho?
• v popisu strojna dela pozicija A točka 21 in B točka 21 – oddušnik – običajno, če je to oddušnik rezervoarja so cevi manjše, ter dvojni oddušnik, ki je običajno DN50 - pozicija 22 - plamenska zapora je tudi DN 50. Ali ponudimo DN 50, ali DN 80
• V popisu strojnih del nismo opazili filtra Water separatorja za sprejem JET goriva (INOX z pretokom do 500l/min) Ali dodamo v ponudbo tudi to?
• V popisu strojnih del nismo opazili filtra 100 mesh na sprejemu goriva 100LL (INOX z pretokom do 500l/min) Ali dodamo v ponudbo tudi to?
• v popisu gradbena dela pozicija A točka 15 - montažna kovinska hišica – ali so dimenzije usklajene s projektom. ZA vmestitev vsega v hišico take dimenzije predvidevamo da ni dovolj prostora.


ODGOVOR

• v popisu strojna dela pozicija A točka 1 in B točka 1 je možno dobaviti tudi točilni avtomat z možnostjo prednastavitve, pri čemer operater prednastavi npr: 50l in bo avtomat avtomatsko ustavil. Ali se ponudi tudi ta možnost?
Ne.
• v popisu strojna dela pozicija A točka 2 in B točka 2 - za letalska goriva je zahteva INOX, kar ni navedeno v popisu. Ali se ponudi INOX?
Da.
• v popisu strojna dela pozicija A točka 6 in B točka 6 – kje je predvidena vgradnja omenjenega ozemljitvenega koluta?
Ozemljitveni kolut je predviden za ozemljitev letala. Vse ostale ozemljitve v načrtu električnih instalacij.
• v popisu strojna dela pozicija A točka 7 in B točka 7 – filter vode in nečistoč – v popisu ni predvidenih filtrov. Pri zagonu se bo potrebovalo najmanj dva kompleta filtrov. Ali se ponudi tudi filtre?
Filterni vložki so predmet vzdrževanja naprave.
• v popisu strojna dela pozicija A točka 8 in B točka 8 – plavajoča sesalna cev – za letalska goriva se zahteva INOX. Ali ponudimo INOX?
V popisu je naveden izdelovalec in tip ročice, ki ustreza JIG 4.
• v popisu strojna dela pozicija A točka 18 in B točka 18 – ocenjujemo, da bi bilo dovolj samo sončna streha, ki bi preprečevala segrevanje zaradi sevanja. Ali ponudimo po popisu ali samo sončno streho?
Predvidi se izolacijo po popisu.
• v popisu strojna dela pozicija A točka 21 in B točka 21 – oddušnik – običajno, če je to oddušnik rezervoarja so cevi manjše, ter dvojni oddušnik, ki je običajno DN50 - pozicija 22 - plamenska zapora je tudi DN 50. Ali ponudimo DN 50, ali DN 80
DN 50
• V popisu strojnih del nismo opazili filtra Water separatorja za sprejem JET goriva (INOX z pretokom do 500l/min) Ali dodamo v ponudbo tudi to?
Nudi v ločeni ponudbi.
• V popisu strojnih del nismo opazili filtra 100 mesh na sprejemu goriva 100LL (INOX z pretokom do 500l/min) Ali dodamo v ponudbo tudi to?
Nudi v ločeni ponudbi.
• v popisu gradbena dela pozicija A točka 15 - montažna kovinska hišica – ali so dimenzije usklajene s projektom. ZA vmestitev vsega v hišico take dimenzije predvidevamo da ni dovolj prostora.
Dispozicija naprav je predvidena v načrtu tehnologije.Datum objave: 18.06.2018   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Na podlagi razpisa se na Vas obračam s sledečim vprašanjem:
- Običajno so za sesalen roke dobavni roki okoli 12 tednov. Dobavi sledi še vgradnja, pridobitev ustreznih dovoljenj in Ex pregled, zaradi česar ocenjujemo, da je rok za izvedbo 4mesece v primeru, da bo dobavni rok opreme 12 tednov, prekratek. Ali je rok fiksen, ali se ga glede na dobavo opreme lahko spreminja.
- Večino del opravimo znotraj podjetja, zato prosimo za pojasnilo glede referenčnega potrdila. Ali ga lahko izdamo sami sebi (med oddelki v podjetju)?
- referenčno potrdilo iz razpisne dokumentacije se nananša samo na gradbena dela in zajema podatke o dolžini in lokacije ceste. Ali v obrazec smiselno vnesemo podatke o objektih za oskrbo goriv, ali bo predložen drug obrazec?
- v razpisni dokumentaciji je priložena ponudba, ki zajema sklope del. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se bo obračun izvajalo po dejanskih količinah. Ali je potrebno predložiti tudi po rekapitulacijo po posamezni postavki popisa del.

ODGOVOR

- Rok izvedbe se lahko podaljša v skladu z razpisno dokumentacijo.
- Lahko predložite referenčno potrdilo, ki je izdano znotraj podjetja.
- Referenčno potrdilo prilagodite, da bo ustrezalo razpisanim delom.
- Vse količine se potrdi v gradbeni knjigi po dejanskih količinah vključno z vgrajenim materialom po izvedenih delih.