Dosje javnega naročila 002612/2018
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Storitve: Nabava potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 183.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002612/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2018
JN002612/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2018
JN002612/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.06.2018
JN002612/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2018
JN002612/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2018
JN002612/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2018
JN002612/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2018
JN002612/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2018
JN002612/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2018
JN002612/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2018
JN002612/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2018
JN002612/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2018
JN002612/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2019
JN002612/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2019
JN002612/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2019
JN002612/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2019
JN002612/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2019
JN002612/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.02.2019
JN002612/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2019
JN002612/2018-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2019
JN002612/2018-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2019
JN002612/2018-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN002612/2018-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN002612/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.05.2019
JN002612/2018-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002612/2018-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002612/2018-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN002612/2018-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN002612/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.08.2019
JN002612/2018-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN002612/2018-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN002612/2018-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN002612/2018-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN002612/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN002612/2018-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN002612/2018-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN002612/2018-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2020
JN002612/2018-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2020
JN002612/2018-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2020
JN002612/2018-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2020
JN002612/2018-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2020
JN002612/2018-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2020
JN002612/2018-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN002612/2018-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN002612/2018-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN002612/2018-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
JN002612/2018-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2020
JN002612/2018-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2020
JN002612/2018-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN002612/2018-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002612/2018-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila, Matej Zagožen
matej.zagozen@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: P/JNMV/05/2018/TS-SV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sklenitev okvirnega sporazuma s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma za nabavo potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 75.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
44300000
44500000
44800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002612/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.04.2018


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.06.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IMEXA trgovina in storitve, d.o.o.
Zaloška cesta 163
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ENERGE prodaja in svetovanje d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 75.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 75.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.