Dosje javnega naročila 003695/2018
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Gradnje: Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003695/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2018
JN003695/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2018
JN003695/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.07.2018

    JN003695/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Vladimir Mauko
vladimir.mauko@gor-radgona.si
+386 25643817
+386 25643814

Internetni naslovi
http://www.gor-radgona.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259448/JN-Modernizacija_obč-cest-OGR-2018-Razpisna_dok_371-3-2018_72946.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1354
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018
Referenčna številka dokumenta: 371-3/2018-120-U111 (U107)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018, in sicer: JP 605093 Spodnja Ščavnica - domačija Zadravec in JP 606931 Spodnji Ivanjci - domačija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: JP 605093 Spodnja Ščavnica - domačija Zadravec
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spodnja Ščavnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Modernizacija ceste JP 605093 Spodnja Ščavnica - domačija Zadravec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: JP 606931 Spodnji Ivanjci - domačija Vogrin
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spodnji Ivanjci
II.2.4 Opis javnega naročila
Modernizacija ceste JP 606931 Spodnji Ivanjci - domačija Vogrin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2018   09:05
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2018   14:37
Naročnik pojasnjuje, da ne gre za zahtevo. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je zaželeno. Odsotnost navedenega pa ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe.

Datum objave: 11.06.2018   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ob pregledu razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo ugotavljamo, da le ta vsebuje, določene zahteve, ki so glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko po našem mnenju nepotrebne, in predstavljajo le dodatno nepotrebno administrativno delo za ponudnike, gre pa zlasti za zahteve iz točke 12. Način predložitve dokumentov v ponudbi in sicer:
• da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
• da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
Tako naročnika, naprošamo, da spremeni razpisno dokumentacijo v tem delu.

ODGOVOR


Naročnik pojasnjuje, da ne gre za zahtevo. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je zaželeno. Odsotnost navedenega pa ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe.