Dosje javnega naročila 000376/2018
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: NABAVA RABLJENEGA MOSTNEGA DVIGALA
ZJN-3: Odprti postopek

JN000376/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.01.2018
JN000376/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2018
JN000376/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.06.2018

    JN000376/2018-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2018/S 110-251538

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Danjel Zobec
danjel.zobec@luka-kp.si
+386 56656923

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA RABLJENEGA MOSTNEGA DVIGALA
Referenčna številka dokumenta: 341/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava RABLJENEGA MOSTNEGA DVIGALA letnika 1988 do 1995 – Ladijski razkladalec, tip z grabilcem 32t x 35/18
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava RABLJENEGA MOSTNEGA DVIGALA letnika 1988 do 1995 – Ladijski razkladalec, tip z grabilcem 32t x 35/18m, morebitna predhodna predelava dvigala na zahtevano stanje (ki se opravi izven območja Luke Koper), transport, postavitev na operativno obalo evropsko energetskega terminala v koprskem pristanišču po navodilu naročnika, vključno z testiranji, usposabljanji in asistenco po prevzemu. Dobavitelj dvigala mora jamčiti, da bo dobavljena oprema funkcijsko delovala, bila predana naročniku v celoti ter na dobaviteljeve stroške dostavljena na predvideno mesto in v roku, oboje po dogovoru z naročnikom. Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v tehnični specifikaciji in tehničnemu opisu.

Oprema, kot je navedena v razpisni dokumentaciji, mora vsebovati vse pripadajoče certifikate opreme, izjavo o skladnosti opreme - CE certifikat v slovenskem jeziku, navodila za upravljanje in vzdrževanje ter varno delo (v slovenskem in angleškem jeziku ter oznake na opremi), katalog rezervnih delov, tehnični opis dvigala, garancijsko izjavo, generalno sestavno risbo, delavniške risbe sklopov in podsklopov, elektro sheme vse 4x v fizični obliki ter ostala potrdila o ustreznosti opreme in tehnično dokumentacijo in sicer 3x v fizični obliki ter celoten sklop dokumentacije 1x v elektronski obliki.

Za ponujeno opremo se zahteva najmanj 2 leti generalne garancije, 5 let garancije na jekleno konstrukcijo in 8 let garancije na protikorozijsko zaščito od uspešnega prevzema dvigala ter kasnejše zagotavljanje asistence vzdrževanja in nudenja dobavljivosti nadomestnih delov minimalno 5 let od opravljenega prevzema dvigala.
V fazi prevzema dvigala mora ponudnik zagotoviti asistenco ob zagonu, usposabljanje upravljalcev in vzdrževalcev, izvedbo vseh testiranj (statičnega in dinamičnega preizkusa, 8 urni vzdržljivostni preizkus…), potrdilo pooblaščene inštitucije o pregledu in preizkusu delovne opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000376/2018-E01
Številka obvestila v UL: 2018/S 016-033512
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.01.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Prejeta ni bila nobena ponudba
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.06.2018