Dosje javnega naročila 003918/2018
Naročnik: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov - živila predelana na ekološki način
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.423.500,00 EUR

JN003918/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.06.2018
JN003918/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2018
JN003918/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN003918/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018

    JN003918/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 112-255066
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Samida
mateja.samida@gov.si
+386 12008440

Internetni naslovi
http://www.uoim.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1531
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov - živila predelana na ekološki način
Referenčna številka dokumenta: 430-80/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov - živila predelana na ekološki način
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.300.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Debeli rtič
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje oskrbe s prehrano migrantov - živila predelana na ekološki način
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati za 12 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2018   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2018   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2018   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za namen prijave na javno naročilo nas zanima ali je potrebno v razpisno dokumentacijo priložiti primer jedilnika, ki vsebuje normativ in energijsko in hranilno vrednost posameznega obroka?
Hvala,

ODGOVOR
Ponudbena dokumentacija sestoji iz dokumentov, navedenih v 29. točki I. poglavja dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Izvajalec sam sestavi jedilnik za naslednji teden (od ponedeljka do nedelje) in ga vsak torek pošlje na uradni predal naročnika (gp.uoim@gov.si) v pregled, pripombe in potrditev.

Jedilnik mora pri vsaki posamezni jedi vsebovati količino posamezne jedi v pripadajočem obroku, izraženo v osnovni merski enoti, ter število kcal za navedeno količino.