Dosje javnega naročila 004040/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Menjava oken in ureditev fasade na okoljsko manj obremenjujoč način, na objektu FURS Ptuj, Trstenjakova 2 a, Ptuj.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 138.111,62 EUR

JN004040/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2018
JN004040/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2018
JN004040/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2018
JN004040/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004040/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1482
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava oken in ureditev fasade na okoljsko manj obremenjujoč način, na objektu FURS Ptuj, Trstenjakova 2 a, Ptuj.
Referenčna številka dokumenta: 4300-63/2018; NMVOKN-22/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Menjava oken in ureditev fasade na okoljsko manj obremenjujoč način, na objektu FURS Ptuj, Trstenjakova 2 a, Ptuj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Menjava oken in ureditev fasade na okoljsko manj obremenjujoč način, na objektu FURS Ptuj, Trstenjakova 2 a, Ptuj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2018   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.06.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2018   11:28
1. VPRAŠANJE

post.6.6.2. sanacija betonskih fasadnih površin,
glede na ogled ocenjujemo, da je to komplet površina betonskih konstrukcij, koliko procentov betonskih površin bo potrebno sanirati z betonprotektom, pa lahko le ocenimo. Bilo bi dobro, če bi imeli vsi ponudniki predvideno isto površino za sanacijo, kot npr. 20%, morda celo v posebni postavki, kajti le tako bodo predračuni in ne nazadnje tudi kasneje izmere lahko točne, vse drugo je le ugibanje, dokler se ne preglegajo in operejo pod pritiskom komplet površine, le takrat se pokažejo poškodovani deli konstrukcije. Prosimo premislite in popravite ali dopolnite popise.
post.6.6.3.
Isto kot zgoraj-samo ugibamo lahko, kajti le po res detajlnem pregledu in pranju fasade se bo pokazalo koliko opeke je dotrajane in poškodovane.
moti me tudi enota mere, menim, da bi morali biti m2. Žal ne moremo ocenit količine, težko bo zamejati tudi posamezno opeko, količina morda 30% pozidane fasade.

ODGOVOR

Spoštovani,

v točki 6.6.2 v obrazcu »Ponudbeni predračun – popis del« je količina sanacije betonskih površin projektantska ocena, določena na osnovi vizualnega ogleda. Vsi ponudniki ponudijo razpisano količino po enoti mere m2.

V točki 6.6.3 v obrazcu »Ponudbeni predračun – popis del« je količina sanacije robov opečne fasade projektantska ocena, določena na osnovi vizualnega ogleda. Vsi ponudniki ponudijo razpisano količino po enoti mere m1 roba fasade.

S tem bodo ponudbe izdelane na istih predpostavkah in primerljive. V razpisu objavljenega popisa del ni potrebno spreminjati. Dejansko izvedena količina, določena na rednih operativnih sestankih s strani naročnika oz. nadzornika, se bo obračunala po gradbeni knjigi.