Dosje javnega naročila 003861/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Ureditev večnamenskega športnega igrišča ob osnovni šoli josipa Vandota v Kranjski Gori
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 293.849,44 EUR

JN003861/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2018
JN003861/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2018
JN003861/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.07.2018
JN003861/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2018

    JN003861/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1545
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev večnamenskega športnega igrišča ob osnovni šoli josipa Vandota v Kranjski Gori
Referenčna številka dokumenta: 430-23/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37410000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je celotna prenova obstoječega zunanjega večnamenskega igrišča velikosti cca. 2200 m2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je celotna prenova obstoječega zunanjega večnamenskega igrišča velikosti cca. 2200 m2. Vse notranje površine od zunanjega roba tekaške steze se preplastijo s sintetičnimi športnimi prevlekami, šolska atletska steza se v celoti uredi in razširi na vsaj tri tekaške steze, vgradi se nova športna oprema za igre z žogo, izvede se nov betonski peskovnik z nadstrešnico ter vgradi demontažno kovinsko tribuno s cca. 66 sedeži.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.06.2018   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da lahko ponudnik referenčne pogoje izpolni tudi s podizvajalcem?

ODGOVOR
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (točka 1.8.) med drugim jasno določil:

»V kolikor bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogoja 2.3.3. skupaj s partnerjem bo naročnik upošteval tudi istovrstne posle, ki jih je izvedel partner, vendar ob pogoju, da je ponudnik sam izvedel vsaj en istovrsten posel.«
Datum objave: 22.06.2018   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali zadostuje Potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije kot priloga obrazcu št. 8 (izjava o tehnični in strokovni sposobnosti) za nadomestilo žiga, ki dokazuje vpis v imenik inženirske zbornice.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zadostuje, v kolikor je iz potrdila razvidno, da velja za leto 2018.Datum objave: 26.06.2018   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da prehodno obdobje za izpolnjevanje pogojev za vpis v IZS za l.2018 še ni preteklo, kar pomeni, da imajo inženirji še 6 mesecev časa za predložitev ustrezne police o zavarovanju, ponudnik ne more predložiti ustreznega dokazila oz lahko izkazuje usposobljenost le s potrdilom o vpisu v imenik IZS.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovorno vodenje del.