Dosje javnega naročila 003893/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003893/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.06.2018
JN003893/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2018
JN003893/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003893/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža ; Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961655

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1569
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II«, in sicer;
• kanalizacija za komunalno odpadno vodo v dolžini 462,00 m,
• kanalizacija za padavinsko odpadno vodo v dolžini 572,30 m z zadrževalnikom,
• vodovod v dolžini 292,00 m,
• zaščitne cevi za telekomunikacije v dolžini 318,00 m,
• zaščitne cevi za elektro vode v dolžini 2407,00 m,
• javna razsvetljava, v dolžini 360 m,
• cesta v dolžini 238 m.

Gradnja mora biti končana najkasneje 100 dni od uvedbe v delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji in način njihovega izpolnjevanja so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2018   09:23
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne pogoj bonitetne ocene vsaj SB6 za leto 2018. Zahtevani finančno ekonomski pogoj (boniteta SB 6) onemogoča – preprečuje velikemu številu gospodarskih subjektov (ki normalno poslujejo na trgu in so sposobni poravnavati svoje obveznosti ), da bi sodelovali na predmetnem javnem naročilu. Prosimo, če se lahko pogoj bonitetne ocene SB6 nadomesti z S.BON-1 iz katerega je razvidno, da ponudnik l v zadnjih 6 mesecih ni imel neporavnanih obveznosti, ali da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal finančnih pogojev javnega naročila.


Datum objave: 22.06.2018   11:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v navodilih piše, da je potrebno finančno zavarovanje za resnost ponudbe poslati na naslov naročnika.
Ali lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe dostavimo osebno v vložišče naročnika do roka za oddajo ponudb?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zavarovanje za resnost ponudbe se lahko osebno dostavi v vložišče naročnika, vendar v ovojnici in z vsebino, kot jo je naročnik predvidel v razpisni dokumentaciji.