Dosje javnega naročila 004179/2018
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Popravilo glevnega predturbinskega ventila v ČHE Avče
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 377.956,00 EUR

JN004179/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 21.06.2018
JN004179/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2018
JN004179/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2018
JN004179/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2018
JN004179/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2018
JN004179/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.10.2018
JN004179/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018

    JN004179/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 118-269423
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Magda Zorn
magda.zorn@seng.si
+386 53396383
+386 53396315

Internetni naslovi
http://www.seng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1761
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Popravilo glevnega predturbinskega ventila v ČHE Avče
Referenčna številka dokumenta: JN06/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je popravilo glavnega predturbinskega ventila v ČHE Avče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Črpalna hidroelektrarna Avče, pri kraju Avče, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet popravila je glavni predturbinski ventil z osnovnimi podatki:
• VALVE TYPE: SPHERICAL TYPE VALVE
• VALVE DIAMETER: 1800 mm
• DESIGN PRESSURE: 7,7 MPa
• OIL PRESSURE (ONLY AT OPENING): 6,5 – 6,9 MPa
• MAXIMUM STATIC HEAD 5,65 MPa
• HYDROSTATIC TEST PRESSURE 11,5 MPa (HOLDING 30 min)
• OPENING/CLOSING TIME: APROX. 40 sec
• BYPASS VALVE DIAMETER:100 mm
• WEIGHT: ABOUT 80 ton
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 06.11.2018
Konec: 21.04.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Kot navedeno v DJN.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v DJN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v DJN.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v DJN.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v DJN.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v DJN.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2018   12:40
VPRAŠANJE
Point 7.4.4.3 pressure testing after valve mounting at the operation site.
Confirm please that the control system pressure test (just the control system) of both seals is carried out only at site not at the workshop.


ODGOVOR
Potrjujemo, da se test ocevja regulacijskega sistema obeh tesnil izvede samo na objektu elektrarne, preizkus tesnosti regulacijskega sistema obeh tesnil ter pomiki v položaj odprto/zaprto pa se izvede tudi v prostorih izvajalca.
We confirm that the control system piping pressure test of both seals is carried out only at site, but leakage testing of the control system of both seals and moving of both seals into open/close position shall be carried out at contractor's premises.Datum objave: 18.07.2018   12:41
VPRAŠANJE
The points of tender 7.3.4.1 and 2 specifies pressure test requirements. Scope of supply includes One pressure test cover for pressure tests. Please specify number and test cover pressure range.

ODGOVOR
Izvajalec mora dobaviti dva pokrova za izvedbo tlačnih preizkusov. Pokrova morata biti tlačne stopnje 11,5 MPa.
Contractor should supply two test covers. Test covers should be designed for 11.5 MPa.