Dosje javnega naročila 008788/2017
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za »Diagnostični center DORA v UKC Maribor«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.412.759,20 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008788/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.10.2017
JN008788/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2017
JN008788/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.11.2017
JN008788/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2017
JN008788/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2018
JN008788/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.07.2018
JN008788/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2018
JN008788/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018
JN008788/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018
JN008788/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018
JN008788/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018
JN008788/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018
JN008788/2017-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018
JN008788/2017-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2018
JN008788/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.08.2020
JN008788/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.11.2020
JN008788/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
JN008788/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2021
JN008788/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2021
JN008788/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN008788/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008788/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 133-302530

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23315136

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za »Diagnostični center DORA v UKC Maribor«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za več sklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.384.040,75 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Digitalni mamografski aparat s tomosintezo in biopsijo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111650
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ležeča miza z vakuumsko podprto biopsijo dojk
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ultrazvočni aparat
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Diagnostična delovna postaja z monitorji
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33197000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Avtomatski barvalnik za imunohistokemijo in in situ hibridizacijo s potrošnim materialom
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Drsni mikrotom z vodno kopeljo in hladilno ploščo
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Mikroskop
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistem za vakuumsko debeloigelno biopsijo dojk s potrošnim materialom
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za DIAGNOSTIČNI CENTER DORA V UKC MARIBOR.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008788/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 196-402374
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 10.10.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Digitalni mamografski aparat s tomosintezo in biopsijo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.06.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Letališka cesta 29C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 338.393,69 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 338.393,69 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Ležeča miza z vakuumsko podprto biopsijo dojk

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.06.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 288.600,72 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 257.833,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Ultrazvočni aparat

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.06.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELMED, servis medicinske opreme in zastopanje, d.o.o.
Špelina ulica 1
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 150.340,98 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 89.400,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Diagnostična delovna postaja z monitorji

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.04.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTEREXPORT mednarodna trgovina, d.o.o.
Potok pri Komendi 12
1218
SI
Komenda
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 153.688,53 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 124.300,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: Avtomatski barvalnik za imunohistokemijo in in situ hibridizacijo s potrošnim materialom

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.06.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 172.249,01 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 172.249,01 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: Drsni mikrotom z vodno kopeljo in hladilno ploščo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.04.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.836,07 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.585,65 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: Mikroskop

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.04.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR trgovina in servis optičnih in medicinskih aparatov d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.950,82 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.790,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: Sistem za vakuumsko debeloigelno biopsijo dojk s potrošnim materialom

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.06.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BRAINTEC podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 384.488,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 384.488,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana je naročnik v delu, ki se nanaša izključno na nabavo medicinske opreme.

UKC Maribor nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na ureditev prostorov in nabavo medicinske in računalniške opreme do celotne vrednosti projekta.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2018