Dosje javnega naročila 004015/2018
Naročnik: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Gradnje: Ureditev Gorsko kolesarskega centra Pristava, GOI dela - projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004015/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2018
JN004015/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004015/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Tea Jenkole, Tea Jenkole
tea.jenkole@jesenice.si
+386 45869224
+386 45869273

Internetni naslovi
http://www.jesenice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/260845/Dokumentacija_Obcina_Jesenice_GKC_Pristava_GOI_dela.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1689
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev Gorsko kolesarskega centra Pristava, GOI dela - projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken
Referenčna številka dokumenta: 430-26/2018-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev objekta v Gorsko kolesarski center Pristava, in sicer gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jesenice, Pristava
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev objekta v Gorsko kolesarski center Pristava, in sicer gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 44
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo v primeru, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2018   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.