Dosje javnega naročila 004238/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava pisarniškega materiala in galanterije v petih sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.534.318,00 EUR

JN004238/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.06.2018
JN004238/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2018
JN004238/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.08.2018
JN004238/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.08.2018
JN004238/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2018
JN004238/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2019
JN004238/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2020
JN004238/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004238/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 119-270175
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN
Tumov drevored 4
5220
SI
Tolmin
Slovenija
ue.tolmin@gov.si
+386 53800800
+386 53881853

Internetni naslovi
http://www.upravneenote.gov.si/tolmin/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1070
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala in galanterije v petih sklopih
Referenčna številka dokumenta: ODGIP-2/2018, 4301-2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala in galanterije v petih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljansko območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniškega materiala in galanterije za Ljubljansko območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "neobstoj razlogov za izključitev"

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koprsko območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniškega materiala in galanterije za Koprsko območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celjsko območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniškega materiala in galanterije za Celjsko območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mariborsko območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniškega materiala in galanterije za Mariborsko območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novomeško območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniškega materiala in galanterije za Novomeško območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2018   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2018   10:00

Dodatne informacije:
To skupno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun in po pooblastilih naslednjih naročnikov:
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Delovno sodišče Celje
Delovno sodišče v Kopru
Delovno sodišče v Mariboru
Državni zbor RS
Državno odvetništvo RS
Finančna uprava RS
Fiskalni svet
Generalni sekretariat Vlade RS
GURS
Informacijski pooblaščenec
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
Javna agencija za civilno letalstvo RS
Javni stanovanjski sklad MOL
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Kabinet predsednika Vlade RS
Komisija za preprečevanje korupcije
Mestna občina Kranj
Mestna občina Velenje
MF
MF, Generalni sekretariat, SAR
MF, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
MF, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
MGRT
MGRT - enota Maribor
MGRT, Tržni inšpektorat RS
MGRT, Urad RS za intelektualno lastnino
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo, Inšpektorat RS za infrastrukturo
MIZŠ
MIZŠ, Urad Republike Slovenije za mladino
MJU
MKGP
MKGP, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ministrstvo za kulturo
MK, Arhiv RS
MK, Inšpektorat RS za kulturo in medije
MOP
MOP, Agencija RS za okolje
MOP, Direkcija Republike Slovenije za vode
MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor
MOP, Uprava RS za jedrsko varnost
MP
MP, URSIKS
MZ
MZ, Zdravstveni inšpektorat RS
MZZ
Občina Benedikt
Občina Podlehnik
Občina Štore
Občina Žalec
Okrajno sodišče na Ptuju
Okrajno sodišče v Ljubljani
Okrajno sodišče v Ormožu
Okrožno državno tožilstvo v Celju
Okrožno državno tožilstvo v Kranju
Okrožno državno tožilstvo v Krškem
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
Okrožno sodišče na Ptuju
Okrožno sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Krškem
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Prevzgojni dom Radeče
Računsko sodišče RS
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Socialno varstveni zavod Hrastovec
SDT RS
UL, Veterinarska fakulteta
Uprava RS za javna plačila
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava RS za varstvo pred sevanji
UE Ajdovščina
UE Cerknica
UE Črnomelj
UE Domžale
UE Dravograd
UE Gornja Radgona
UE Grosuplje
UE Hrastnik
UE Idrija
UE Ilirska Bistrica
UE Izola
UE Jesenice
UE Kamnik
UE Kočevje
UE Koper
UE Kranj
UE Krško
UE Lenart
UE Lendava
UE Litija
UE Ljubljana
UE Ljutomer
UE Logatec
UE Maribor
UE Metlika
UE Mozirje
UE Murska Sobota
UE Nova Gorica
UE Novo mesto
UE Ormož
UE Pesnica
UE Piran
UE Postojna
UE Ptuj
UE Radlje ob Dravi
UE Radovljica
UE Ravne na Koroškem
UE Ribnica
UE Ruše
UE Sevnica
UE Sežana
UE Slovenj Gradec
UE Slovenska Bistrica
UE Slovenske Konjice
UE Šentjur pri Celju
UE Škofja Loka
UE Šmarje pri Jelšah
UE Tolmin
UE Trbovlje
UE Trebnje
UE Tržič
UE Velenje
UE Vrhnika
UE Zagorje ob Savi
UE Žalec
Urad RS za kemikalije
Urad RS za meroslovje
Urad Vlade RS za komuniciranje
Urad Vlade RS za narodnosti
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
Varuh ČP
Višje delovno in socialno sodišče
Višje sodišče v Celju
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Mariboru
Vlada RS, Protokol
Vlada RS, SURS
Vrhovno državno tožilstvo RS
Vrhovno sodišče RS
ZRSZ
Zavod za prestajanje kazni zapora CE, Dob pri Mirni, KP, LJ, LJ - Oddelek NM, LJ - Odprti oddelek Ig, MB, MB - Odprti oddelek v Rogozi

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2018   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
opažamo, da na navedeni spletni strani še ni objavljenega razpisa. Prosimo za objavo.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je na spletni strani naročnika objavljena v najkrajšem možnem času po objavi obvestila na portalu javnih naročil.
Kljub temu, da si naročnik prizadeva, da bi bil ta čas čim krajši, pa je vseeno potrebno počakati, da se izvedejo vsa potrebna opravila.

Datum objave: 29.06.2018   13:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovor, in sicer:
zap. št. 309, lepilo - univerzalno v tubi, najmanj 33g - ali lahko ponudimo univerzalno lepilo v tubi 35 ml?
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
izdelek bo ustrezen tudi, če ponudite univerzalno lepilo v tubi 35 mlDatum objave: 02.07.2018   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- Sklop Koprsko območje:
Zap.št. 255 – količina je 0. Ali je količina pravilna?

- Vsi sklopi:
Zap. št. 351 - Mapa - PVC s klapo za DDV, različne barve
Ali lahko ponudimo mapo iz okolju bolj prijaznega močnejšega PP materiala, ki je tudi cenejši kot PVC?

- Rok za oddajo ponudb in odpiranje:
Rok za oddajo ponudb ste postavili na 23.7.2018 do 10. ure. Rok za odpiranje ponudb pa je 24.7.2018 ob 12. uri.
Oddaja ponudb je elektronsko in odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.
Zakaj takšen časovni razpon med oddajo in odpiranjem?
Zakaj ni rok za oddajo ponudb npr. 24.7.2018 do 11. ure? Glede na zahtevnost predračuna v smislu priprave je rok za oddajo kratek in bi vsak dodaten dan prišel prav. In še realen rok za oddajo je 20.7.2018, ker je vmes vikend.

Zahvaljujemo se za odgovore.

ODGOVOR
Za postavko navedeno v obrazcu predračun v sklopu 2 Koprsko območje, pod zaporedno številko 255, se šteje, kot, da je ni in je ponudnikom ni potrebno ponuditi. Tudi, če ponudniki vpišejo ceno za to postavko, bo naročnik štel, kot da je niso vpisali in navedene postavke ne ponujajo.

Naročnik ponudnikom dovoljuje, da namesto map iz PVC materiala ponudijo plastične mape iz PP, če druge lastnosti map ustrezajo opisom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je roke za posamezna procesna dejanja določil v skladu z ZJN-3.Datum objave: 03.07.2018   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali nam lahko prosim posredujete okvirne zneske za dopustnost ponudb po posameznih sklopih?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik v skladu z določili ZJN-3 ni dolžan objaviti okvirnih zneskov za dopustnost ponudb po posameznih sklopih.Datum objave: 03.07.2018   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vaša zahteva:
»V primeru, da so pri opisu navedene tudi merske enote, brez navedene dovoljene tolerance, velja, da je dovoljeno odstopanje -/+ 2 %.«
Vprašanje:
Pri zap.št. 85, 86, 87, 88 in 89 je v nazivu artikla zapisano »….najmanj 50 listov (+/- 5 %)«
Ali glede na vaš zapis pri teh artiklih potem velja, da pri vseh drugih artiklih (in teh je v predračunu večina), kjer je zapisano »najmanj« in ni pripisane tolerance, velja odstopanje le -/+ 2 %?

lep pozdrav.

ODGOVOR
Vaša ugotovitev je pravilna. Pri tistih artiklih pri katerih ni navedena dovoljena toleranca velja dovoljeno odstopanje +/- 2%. Pri tistih artiklih pri katerih je zapisana dovoljena toleranca pa velja takšna, kot je zapisana.Datum objave: 03.07.2018   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za dodatna pojasnila:
Zap. št. 309 – lepilo univerzalno v tubi, najmanj 33g: ali lahko ponudimo lepilo 30 ml?
Zap. št. 342 – mapa-podpisna 10-delna z elastiko: ali lahko ponudimo mapo, ki ima 10 listov oz. pregrad in 9 predelov za vlaganje?
Zap. št. 347 – mapa PP IBM dimenzije 235x310mm, sijaj: prosimo vas za pojasnilo, kakšne mape želite, U, L, vložne…
Zap. št. 350 – mapa PVC L format A4 nedrseča: ali lahko ponudimo mapo iz okolju bolj prijaznega PP materiala, ki je tudi cenovno ugodnejša?
Zap. št. 351 – mapa PVC s klapo za DDV, različne barve: dosedanji proizvajalec navedenih map ne izdeluje več, prav tako v Sloveniji ni proizvajalca, ki bi te mape izdeloval. Prosimo, da artikel črtate iz seznama.
Zap. št. 352 – mapa PVC format A4 z gumbom prozorna: ali lahko ponudimo mapo iz okolju bolj prijaznega PP materiala, ki je tudi cenovno ugodnejša?
Zap. št. 357 – mapa U za registrator, format A4 povečana, dimenzija 22,5x30,5cm (npr. širše in močnejše od Esselte 509700, 1 cm ali enakovredno mapi Esselte 549340): ali lahko ponudimo enakovredno mapo v dimenziji 23,3 x 31cm?
Zap. št. 382 – nož za pisma kovinski dolžina najmanj 18cm: ali lahko ponudimo nož za pisma v dolžini 19cm?
Zap. št. 419 – označevalec strani dimenzije 20x50mm, najmanj 50 lističev: označevalci strani v dimenziji 20x50mm so običajno pakirani po 4x50 lističev ali 5x50 lističev. Ali lahko ponudimo torej komplet 4x50 lističev?
Zap. št. 421 – označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. Post it 683-4 ali enakovredno): ali lahko ponudimo označevalce strani 4/1 v dimenziji 11x43?
Zap. št. 423 – papir-foto format A4, debelina 230g ali 240 g, pakiranje 20 pol v zavitku: ali lahko ponudimo foto papir z gramaturo 260g?
Zap. št. 426 – papir-paus, format A4, debelina 90g: običajen paus papir je v debelini 92g. Ali lahko torej ponudimo paus papir v debelini 92g?
Zap. št. 432 – 435: papir-trgovski 250 listov: ali lahko ponudimo trgovski papir pakiran po 200 listov, zaradi lažje primerjave pa ceno preračunamo na 250 listov?
Zap. št. 436 – planer-stenski, dimenzije 98x68cm: ali lahko ponudimo stenski planer v dimenziji 95x67cm?
Zap. št. 441 – podaljšek-USB, dolžina 1,8m: ali lahko ponudimo USB podaljšek 2m?

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVORI
Zap. št. 309 – lepilo univerzalno v tubi, najmanj 33g: ali lahko ponudimo lepilo 30 ml?
NE.
Zap. št. 342 – mapa-podpisna 10-delna z elastiko: ali lahko ponudimo mapo, ki ima 10 listov oz. pregrad in 9 predelov za vlaganje?
DA.
Zap. št. 347 – mapa PP IBM dimenzije 235x310mm, sijaj: prosimo vas za pojasnilo, kakšne mape želite, U, L, vložne…
mišljena je prozorna ovojnica IBM iz polipropilena za vlaganje v registratorje in mape, z odpiranjem na vrhu in luknjanim robom.
Zap. št. 350 – mapa PVC L format A4 nedrseča: ali lahko ponudimo mapo iz okolju bolj prijaznega PP materiala, ki je tudi cenovno ugodnejša?
DA.
Zap. št. 351 – mapa PVC s klapo za DDV, različne barve: dosedanji proizvajalec navedenih map ne izdeluje več, prav tako v Sloveniji ni proizvajalca, ki bi te mape izdeloval. Prosimo, da artikel črtate iz seznama.
Za postavko navedeno v obrazcu predračun, pod zaporedno številko 351 – mapa PVC s klapo za DDV, različne barve, se šteje, kot, da je ni in je ponudnikom ni potrebno ponuditi. Tudi, če ponudniki vpišejo ceno za to postavko, bo naročnik štel, kot da je niso vpisali in navedene postavke ne ponujajo.
Zap. št. 352 – mapa PVC format A4 z gumbom prozorna: ali lahko ponudimo mapo iz okolju bolj prijaznega PP materiala, ki je tudi cenovno ugodnejša?
DA.
Zap. št. 357 – mapa U za registrator, format A4 povečana, dimenzija 22,5x30,5cm (npr. širše in močnejše od Esselte 509700, 1 cm ali enakovredno mapi Esselte 549340): ali lahko ponudimo enakovredno mapo v dimenziji 23,3 x 31cm?
DA.
Zap. št. 382 – nož za pisma kovinski dolžina najmanj 18cm: ali lahko ponudimo nož za pisma v dolžini 19cm?
DA.
Zap. št. 419 – označevalec strani dimenzije 20x50mm, najmanj 50 lističev: označevalci strani v dimenziji 20x50mm so običajno pakirani po 4x50 lističev ali 5x50 lističev. Ali lahko ponudimo torej komplet 4x50 lističev?
DA.
Zap. št. 421 – označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. Post it 683-4 ali enakovredno): ali lahko ponudimo označevalce strani 4/1 v dimenziji 11x43?
DA.
Zap. št. 423 – papir-foto format A4, debelina 230g ali 240 g, pakiranje 20 pol v zavitku: ali lahko ponudimo foto papir z gramaturo 260g?
DA.
Zap. št. 426 – papir-paus, format A4, debelina 90g: običajen paus papir je v debelini 92g. Ali lahko torej ponudimo paus papir v debelini 92g?
DA
Zap. št. 432 – 435: papir-trgovski 250 listov: ali lahko ponudimo trgovski papir pakiran po 200 listov, zaradi lažje primerjave pa ceno preračunamo na 250 listov?
NE
Zap. št. 436 – planer-stenski, dimenzije 98x68cm: ali lahko ponudimo stenski planer v dimenziji 95x67cm?
da
Zap. št. 441 – podaljšek-USB, dolžina 1,8m: ali lahko ponudimo USB podaljšek 2m?
daDatum objave: 10.07.2018   08:56
8. VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za naslednja pojasnila:
Zap. št. 1 - Adresar, velikost A5, abecedno označen, najmanj 50 listov – Ali lahko ponudimo zvezek A5 z abecedo s 96 listi?
Zap. št. 26 - Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm – Ali lahko ponudimo blazinico dimenzije 11 x 7 cm?
Od zap. št. 53 do zap. št. 81 imate navedeno blazinice za žige Tordat … - verjetno ste tukaj mislili Trodat?
Za vaše odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Zap. št. 1 - Adresar, velikost A5, abecedno označen, najmanj 50 listov – Ali lahko ponudimo zvezek A5 z abecedo s 96 listi?
DA

Zap. št. 26 - Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm – Ali lahko ponudimo blazinico dimenzije 11 x 7 cm?
DA

Od zap. št. 53 do zap. št. 81 imate navedeno blazinice za žige Tordat … - verjetno ste tukaj mislili Trodat?
Od zaporedne št. 53 do št. 81 gre za tipkarsko napako. Mišljena je blazinice za žige Trodat.
Datum objave: 10.07.2018   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovor.
Zap. št. 117 elastike velikosti fi 80/3 mm 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 80/4 mm 0,5 kg?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
daDatum objave: 10.07.2018   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali imate v postopku izbire predvidena pogajanja. Če je vaš odgovor DA, vas prosimo, da jasno opredelite kako bodo pogajanja potekala.
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
V postopku ni predvidenih pogajanj.Datum objave: 10.07.2018   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovor:
zap. št. 190 - Karton - pregradni za registrator, format A5, z luknjicami, debelina kartona minimalno 180 g, barvni: ali lahko ponudimo karton - pregradni za registrator, format A5, z luknjicami, debelina kartona 200 g, barvni?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
daDatum objave: 10.07.2018   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko pri zap. št. 169 folija - prozorna za spiraljenje, format A4, debelina 0,18 mm ponudimo kvalitetnejšo folijo za spiraljenje format A4, debeline 0,20mm?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
daDatum objave: 10.07.2018   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko pri zap. št. 316 ponudimo luknjač, ki preluknja do 300 listov hkrati?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
daDatum objave: 10.07.2018   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko pri zap. št. 316 - luknjač za najmanj 250 listov ponudimo luknjač za 300 listov?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru, objavljenem dne 10. 7. 2018 ob 9.07 uri.Datum objave: 10.07.2018   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zap. št. 183 - kalkulator žepni, 12-mestni, solar/baterija, z osnovnimi operacijami: običajno so žepni kalkulatorji 8 oz. 10 mestni, 12 mestni pa so namizni ali tehnični.
Ali lahko ponudimo 8 ali 10-mestni žepni kalkulator?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne.Datum objave: 10.07.2018   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
opažamo, da že nekaj dni niste odgovarjali na vprašanja. Prosimo vas, da odgovarjate sproti, kajti čas za postavljanje vprašanj se izteka, iz izkušenj pa vemo, da naročniki velikokrat odgovarjate nejasno in ponudniki še na odgovore potrebujemo pojasnila.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik mnenj ne komentira.Datum objave: 10.07.2018   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za naslednja pojasnila:
Zap. št. 12 - Baterija LR 03, E92, 1,5 V, AM4 velikost AAA – prosimo za pojasnilo:Kaj v tem primeru pomeni »E92« in »AM4«? Ali tukaj ponudimo baterije LR03 AAA 1,5V?
Zap. št. 94 - CD-R 80 min printable 52X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli – Kaj pomeni pakirano po 10 kosov v plastični škatli? Ti cedeji so pakirani posamično v škatlice. Ali želite, da vam ponudimo ceno za en cd, ki je pakiran v škatlici ali za zavitek 10 cd jev?
Zap. št. 95 - CD-R 80 min, printable, pakirano po 50 kosov v plastični škatli – Kaj pomeni pakirano po 50 kosov v plastični škatli? – Ali želite tukaj, da vam ponudimo zavitek 50/1, ki ga po navadi imenujemo tortica 50/1?
Zap. št. 96 - CD-R 90 min, 800MB, 40X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli – kaj pomeni pakirano po 10 kosov v plastični škatli? Ti cedeji so pakirani posamično v škatlice. Ali želite, da vam ponudimo ceno za en cd, ki je pakiran v škatlici ali za zavitek 10 cd jev?
Zap. št. 102 - Čistilo za table "piši -briši", najmanj 200 ml – ali vam lahko ponudimo čistilo za table piši-briši 250ml?
Zap. št. 110 - DVD Dual Layer 240 min, 8.5 GB, 8X v plastični škatlici PVC, pakiranje 5/1 (o po 5 kosov v plastični škatli) – ti DVD-ji so pakirani posamično v plastične škatlice, potem pa so ti DVD-ji zapakirani v kartonsko škatlo s 5 DVD-ji. Kakšno ceno želite da vam ponudimo:
ali za en DVD, ki je pakiran v plastično škatlico ali za zavitek petih DVD-jev ki so pakirani v kartonsko škatlo?
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zap. št. 12 - Baterija LR 03, E92, 1,5 V, AM4 velikost AAA – prosimo za pojasnilo:Kaj v tem primeru pomeni »E92« in »AM4«? Ali tukaj ponudimo baterije LR03 AAA 1,5V?
Gre za oznake različnih proizvajalcev. Da, ponudnik lahko ponudi baterije 03 AAA 1,5V.

Zap. št. 94 - CD-R 80 min printable 52X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli – Kaj pomeni pakirano po 10 kosov v plastični škatli? Ti cedeji so pakirani posamično v škatlice. Ali želite, da vam ponudimo ceno za en cd, ki je pakiran v škatlici ali za zavitek 10 cd jev?
Ponudnik poda ceno za zavitek 10 CD-jev.

Zap. št. 95 - CD-R 80 min, printable, pakirano po 50 kosov v plastični škatli – Kaj pomeni pakirano po 50 kosov v plastični škatli? – Ali želite tukaj, da vam ponudimo zavitek 50/1, ki ga po navadi imenujemo tortica 50/1?
DA

Zap. št. 96 - CD-R 90 min, 800MB, 40X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli – kaj pomeni pakirano po 10 kosov v plastični škatli? Ti cedeji so pakirani posamično v škatlice. Ali želite, da vam ponudimo ceno za en cd, ki je pakiran v škatlici ali za zavitek 10 cd jev?
Ponudnik poda ceno za zavitek 10 CD-jev.

Zap. št. 102 - Čistilo za table "piši -briši", najmanj 200 ml – ali vam lahko ponudimo čistilo za table piši-briši 250ml?
DA

Zap. št. 110 - DVD Dual Layer 240 min, 8.5 GB, 8X v plastični škatlici PVC, pakiranje 5/1 (o po 5 kosov v plastični škatli) – ti DVD-ji so pakirani posamično v plastične škatlice, potem pa so ti DVD-ji zapakirani v kartonsko škatlo s 5 DVD-ji. Kakšno ceno želite da vam ponudimo:
ali za en DVD, ki je pakiran v plastično škatlico ali za zavitek petih DVD-jev ki so pakirani v kartonsko škatlo?
Ponudnik poda ceno za zavitek 5 DVD-jev, ki so pakirani v škatlo.
Datum objave: 10.07.2018   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za dodatna pojasnila:
Zap. št. 218 koledar stenski za eno koledarsko leto, trodelni, s špiralno vezavo, dimenzije 33x69 cm (+/- 5%): ali lahko ponudimo koledar stenski za eno koledarsko leto, trodelni, s špiralno vezavo, dimenzije 30x72 cm?
Zap. št. 226 košek odložni, kartonski, za dokumente ali revije formata A4, odprt na krajši stranici, izdelan iz 1 mm debele obojestransko lakirane lepenke, različne barve: ali lahko ponudimo košek odložni, kartonski, za dokumente ali revije formata A4, odprt na krajši stranici, izdelan iz 2 mm debele obojestransko plastificirane lepenke, različne barve?
Zap. št. 228 kuverta 1000 AD, dimenzije 23 x 34 cm, za format A4, rumenorjave barve: ali lahko ponudimo kuverta 1000 AD, dimenzije 23 x 35,5 cm, za format A4, rumenorjave barve?
Zap. št. 191 karton pregradni, dimenzije 22 x 11,6cm: ali lahko ponudimo karton pregradni, dimenzije 22,5 x 10 cm, tako kot je tudi standardna dimenzija?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zap. št. 218 koledar stenski za eno koledarsko leto, trodelni, s špiralno vezavo, dimenzije 33x69 cm (+/- 5%): ali lahko ponudimo koledar stenski za eno koledarsko leto, trodelni, s špiralno vezavo, dimenzije 30x72 cm?
DA

Zap. št. 226 košek odložni, kartonski, za dokumente ali revije formata A4, odprt na krajši stranici, izdelan iz 1 mm debele obojestransko lakirane lepenke, različne barve: ali lahko ponudimo košek odložni, kartonski, za dokumente ali revije formata A4, odprt na krajši stranici, izdelan iz 2 mm debele obojestransko plastificirane lepenke, različne barve?
DA

Zap. št. 228 kuverta 1000 AD, dimenzije 23 x 34 cm, za format A4, rumenorjave barve: ali lahko ponudimo kuverta 1000 AD, dimenzije 23 x 35,5 cm, za format A4, rumenorjave barve?
DA

Zap. št. 191 karton pregradni, dimenzije 22 x 11,6cm: ali lahko ponudimo karton pregradni, dimenzije 22,5 x 10 cm, tako kot je tudi standardna dimenzija?
DA
Datum objave: 10.07.2018   15:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za dodatno pojasnilo:
zap. št. 170 - Folija - z mehurčki, dvoplastna, prozorna, dimenzije 50 cm x 10 m: standardno navitje zahtevane folije je 5 m. Ali lahko torej ponudimo folijo - z mehurčki, dvoplastna, prozorna, dimenzije 50 cm x 5 m, zaradi lažje primerjave pa ceno preračunamo na 10m?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (rola), ki je specificirana v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za navitje folije 10 m. Če bo iz ponudbe izhajalo, da je ponujen artikel v pakiranju 5 m, se bo v tem primeru štelo, da ponudnik za vpisano ceno na enoto mere ponuja dva kosa (2* pakiranje 5 m).Datum objave: 10.07.2018   15:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zap. št. 198 - kemični svinčnik višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice 0,5 mm (npr. Staedtler 421 ali enakovredno): navedenega primerjalnega artikla proizvajalec ne proizvaja več. Prav tako na tržišču ne obstaja kemični svinčnik s kovinsko konico, zaponko in gumbom, ki bi imel debelino konice 0,5 mm. Pri kemičnih svinčnikih je običajna debelina konice 0,7 mm (F) ali 1 mm (M). Ali lahko torej ponudimo kemični svinčnik višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice pa 0,7 (F) mm ali 1 mm (M)?
V kolikor je vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete blagovno znamko in model pisala, ki bi popolno ustrezal vašem opisu.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik ponudi kemični svinčnik z debelino konice M in debelino pisave 0,5 mm.Datum objave: 10.07.2018   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Vaša zahteva je, da v predračunu vpišemo » Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike).
Včasih podatek o blagovni znamki ne obstaja, ker proizvajalci nimajo za vsak svoj artikel poimenovan kot blagovno znamko, ker so sami kot proizvajalec dovolj prepoznavni ali pa zato, ker blagovna znamka podraži sam artikel.
Hkrati pa v nekaterih primerih ne moremo pridobiti podatka o proizvajalcu, temveč le o poreklu, ker so v prodajni verigi distributerji, ki podatek obravnavajo kot poslovno skrivnost, bodisi zaradi sebe ali pa zaradi politike proizvajalca, in smatrajo, da vedenje o proizvajalcu ne prinaša nobene dodane vrednosti artiklu, ki v osnovi sledi običajnemu opisu blaga in opisuje namen in funkcionalnost artikla ter je hkrati cenovno ugoden.
- Ali lahko v primeru, da ne moremo zapisati blagovne znamke, podamo podatek o proizvajalcu in če v primerih, ki so redki, ne moremo pridobiti podatka tudi ne o proizvajalcu, zapišemo poreklo blaga?

2. Predračun:
Zap.št. od 2 do 6 Barva za žige, .. barve, najmanj 28 ml
Ali lahko ponudimo 30ml?

Zap.št. 102 - Čistilo za table "piši -briši", najmanj 200 ml
Običajna kapaciteta na trgu je 250ml. Ali lahko ponudimo 250ml?

Zap. št. 241 - Kuverta - format A4, z levim okncem, bele barve
Kuverte se prodaja v formatu C4 (229x324mm). Ali lahko ponudimo 229x324?

Zap.št. 437 - Platnica za vezavo - kartonska, debelina kartona najmanj 250 g, format A4, pakiranje 100/1 enota mere je kos
- Kaj pomeni kos: Ali se poda cena za zavitek 100/1 (količina bi v tem primeru bila velika) ali se poda cena za 1 platnico?
- Na trgu so razmere, kjer proizvajalci pri svojih artiklih tudi zmanjšujejo dimenzije in kapacitete. Ali vam lahko ponudimo 230g?

Zap. št. 575 - Vrečka za rezalnik Dahle, dimenzije 610 x 510 x 1200 cm, pakiranje 5/1
Ali je merska enota »cm« pravilna ali ste mislili mm?

Zap.št. 576 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 590 x 380 x 860 cm, pakiranje 10/1
Ali je merska enota »cm« pravilna ali ste mislili mm?

Zap.št. 578 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 440 x 370 x 720 cm, pakiranje 10/1
Ali je merska enota »cm« pravilna ali ste mislili mm?

Lep pozdrav


ODGOVOR
1. Vaša zahteva je, da v predračunu vpišemo » Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike).
Včasih podatek o blagovni znamki ne obstaja, ker proizvajalci nimajo za vsak svoj artikel poimenovan kot blagovno znamko, ker so sami kot proizvajalec dovolj prepoznavni ali pa zato, ker blagovna znamka podraži sam artikel.
Hkrati pa v nekaterih primerih ne moremo pridobiti podatka o proizvajalcu, temveč le o poreklu, ker so v prodajni verigi distributerji, ki podatek obravnavajo kot poslovno skrivnost, bodisi zaradi sebe ali pa zaradi politike proizvajalca, in smatrajo, da vedenje o proizvajalcu ne prinaša nobene dodane vrednosti artiklu, ki v osnovi sledi običajnemu opisu blaga in opisuje namen in funkcionalnost artikla ter je hkrati cenovno ugoden.
- Ali lahko v primeru, da ne moremo zapisati blagovne znamke, podamo podatek o proizvajalcu in če v primerih, ki so redki, ne moremo pridobiti podatka tudi ne o proizvajalcu, zapišemo poreklo blaga?

Ponudnik mora podatke v stolpcu »Opis ponujenega artikla« izpolniti tako, da za posamezni artikel navede komercialno ime in karakteristike ponujenega artikla ter blagovno znamko. V primeru, da ponudnik ne navede podatka o blagovni znamki, mora z navedbo in opisom komercialnega imena ter karakteristik artikel tako podrobno opisati, da lahko naročnik iz navedenih podatkov natančno ugotovi za kater artikel na trgu gre.

2. Predračun:
Zap.št. od 2 do 6 Barva za žige, .. barve, najmanj 28 ml
Ali lahko ponudimo 30ml?
DA

Zap.št. 102 - Čistilo za table "piši -briši", najmanj 200 ml
Običajna kapaciteta na trgu je 250ml. Ali lahko ponudimo 250ml?
DA

Zap. št. 241 - Kuverta - format A4, z levim okncem, bele barve
Kuverte se prodaja v formatu C4 (229x324mm). Ali lahko ponudimo 229x324?
DA

Zap.št. 437 - Platnica za vezavo - kartonska, debelina kartona najmanj 250 g, format A4, pakiranje 100/1 enota mere je kos
- Kaj pomeni kos: Ali se poda cena za zavitek 100/1 (količina bi v tem primeru bila velika) ali se poda cena za 1 platnico?
Cena se poda za zavitek.

- Na trgu so razmere, kjer proizvajalci pri svojih artiklih tudi zmanjšujejo dimenzije in kapacitete. Ali vam lahko ponudimo 230g?
NE

Zap. št. 575 - Vrečka za rezalnik Dahle, dimenzije 610 x 510 x 1200 cm, pakiranje 5/1
Ali je merska enota »cm« pravilna ali ste mislili mm?
Pri artiklu po zaporedno št. 575 - Vrečka za rezalnik Dahle, dimenzije 610 x 510 x 1200 cm gre pri merski enoti za tipkarsko napako. Pravilna merska enota je mm.

Zap.št. 576 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 590 x 380 x 860 cm, pakiranje 10/1
Ali je merska enota »cm« pravilna ali ste mislili mm?
Pri artiklu po zaporedno št. 576 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 590 x 380 x 860 cm gre pri merski enoti za tipkarsko napako. Pravilna merska enota je mm.

Zap.št. 578 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 440 x 370 x 720 cm, pakiranje 10/1
Ali je merska enota »cm« pravilna ali ste mislili mm?
Pri artiklu po zaporedno št. 578 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 440 x 370 x 720 cm gre pri merski enoti za tipkarsko napako. Pravilna merska enota je mm.
Datum objave: 10.07.2018   15:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za dodatna pojasnila:
Zap. št. 241 kuverta format A4 z levim okencem bele barve: ali lahko ponudimo kuverto formata C4 z levim okencem bele barve?
Zap. št. 269 kuverta vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko natron s križnim dnom v dimenziji 300x400mm, debeline 4cm?
Zap. št. 270 kuverta vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko s križnim dnom, format 229x320, debeline 4cm?
Zap. št. 275 kuverta vrečka, oblazinjena, dimenzije 15x21cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko, oblazinjeno, dimenzije 15x21,5cm?
Zap. št. 277 kuverta vrečka, oblazinjena, dimenzije 21x21cm: po raziskavi trga smo ugotovili, da kuverta v navedeni dimenziji ne obstaja. Prosim, da artikel črtate iz seznama.
Zap. št. 279 kuverta vrečka, oblazinjena, dimenzije 24x33cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko, oblazinjeno, dimenzije 23x34 cm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zap. št. 241 kuverta format A4 z levim okencem bele barve: ali lahko ponudimo kuverto formata C4 z levim okencem bele barve?
DA

Zap. št. 269 kuverta vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko natron s križnim dnom v dimenziji 300x400mm, debeline 4cm?
NE

Zap. št. 270 kuverta vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko s križnim dnom, format 229x320, debeline 4cm?
DA

Zap. št. 275 kuverta vrečka, oblazinjena, dimenzije 15x21cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko, oblazinjeno, dimenzije 15x21,5cm?
DA

Zap. št. 277 kuverta vrečka, oblazinjena, dimenzije 21x21cm: po raziskavi trga smo ugotovili, da kuverta v navedeni dimenziji ne obstaja. Prosim, da artikel črtate iz seznama.
Ponudniki upoštevajo, da je v predmetni postavki zahtevana dimenzija kuverte 21x12 cm.

Zap. št. 279 kuverta vrečka, oblazinjena, dimenzije 24x33cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko, oblazinjeno, dimenzije 23x34 cm?
NE
Datum objave: 10.07.2018   16:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na vaš odgovor »Datum objave: 03.07.2018 13:32«:
»VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vaša zahteva:
»V primeru, da so pri opisu navedene tudi merske enote, brez navedene dovoljene tolerance, velja, da je dovoljeno odstopanje -/+ 2 %.«
Vprašanje:
Pri zap.št. 85, 86, 87, 88 in 89 je v nazivu artikla zapisano ».najmanj 50 listov (+/- 5 %)«
Ali glede na vaš zapis pri teh artiklih potem velja, da pri vseh drugih artiklih (in teh je v predračunu večina), kjer je zapisano »najmanj« in ni pripisane tolerance, velja odstopanje le -/+ 2 %?
ODGOVOR
Vaša ugotovitev je pravilna. Pri tistih artiklih pri katerih ni navedena dovoljena toleranca velja dovoljeno odstopanje +/- 2%. Pri tistih artiklih pri katerih je zapisana dovoljena toleranca pa velja takšna, kot je zapisana.«

bi radi zaenkrat samo podali komentar:
pri večini artiklov v seznamu je pri dimenzijah, gramaturah, dolžinah, kapaciteti, podano »najmanj«. To je dober zapis, ker na trgu se ponudniki ne oskrbujemo pri istih proizvajalcih in različni proizvajalci imajo za enakovredne artikle lahko različne dimenzije, gramature, dolžine, kapacitetah, in se pač ponudi artikel (npr. če vzamemo artikel zap.št. 102- Čistilo za table "piši -briši", najmanj 200 ml), ki ima kapaciteto najmanj 200ml, lahko pa tudi več in če je za ponudnika ugodnejše, da vam ponudi 250ml, potem vas ne bi bilo potrebno posebej spraševati.
Trenutno pa ste z odgovorom stvar zakomplicirali, ker (npr. če zopet vzamemo zap.št. 102- Čistilo za table "piši -briši", najmanj 200 ml) tu lahko ponudimo artikel, ki ima lahko najmanj 196ml do največ 204ml. V takih militražah pa ta artikel tako ne obstaja. Pa tudi če obstaja v 200ml, je ta drag. Tako, da je običajna kapaciteta tega artikla 250ml, ki je cenejši kot 200ml.
Zato lahko pričakujete še kar precej dodatnih vprašanj v zvezi z artikli.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
S tem odgovorom naročnik dodatno pojasnjuje odgovor na vprašanje, objavljen dne 3. 7. 2018 ob 13.32 uri. Pri artiklih, kjer ni navedena dovoljena toleranca velja dovoljeno odstopanje +/- 2%. Pri artiklih, kjer je zapisana dovoljena toleranca, velja takšna, kot je zapisana. Pri artiklih, kjer je zapisana beseda »najmanj« lahko ponudnik ponudi dimenzijo, gramaturo, dolžino, kapaciteto, itd. kot je navedena ali pa večjo od navedene. V takšnem primeru splošna toleranca +/- 2 % ne velja.Datum objave: 10.07.2018   16:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo še za nadaljnja pojasnila:
Zap. št. 153 - Flomaster - okrogli, debelina konice 2,8 mm, različne barve (npr. Paletmarker ali enakovredno) Običajno pri paletmarkerjih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave ali lahko ponudimo okrogel flomaster z razponom debeline pisave od 1 do 3mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 2,8mm.

Zap. št. 155 - Flomaster - označevalec besedila, debelina konice 1 - 5 mm, različne barve, pakiranje 4/1 Običajno pri označevalcih besedila ni definirana debelina konice ampak debelina pisave ali vam lahko ponudimo označevalec besedila z razponom debeline pisave od 1 do 5mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko označevalca besedila, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 1 - 5 mm.

Zap. št. 157 - Flomaster - permanentni, debelina konice 0,4 mm, različne barve (npr. Staedtler Lumocolor 313 ali enakovredno) ali vam lahko ponudimo enakovreden flomaster z debelino konice 0,3 mm?
Zap. št. 161 - Flomaster - permanentni, debelina konice 0,8 - 1 mm, različne barve (npr. Staedtler Lumocolor 317 ali enakovredno) Običajno pri flomastrih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave. Tudi referenčni artikel, ki ste ga navedli nima definirano debelino konice, definirano ima debelino pisave in ta je 1mm ali lahko ponudimo flomaster primerljive kvalitete, z debelino pisave 1 mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 0,8 - 1mm.

Zap. št. 162 - Flomaster - permanentni, debelina konice 1 - 3 mm, različne barve, pakiranje 4/1 Običajno pri flomastrih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave. Ali lahko ponudimo flomaster primerljive kvalitete z debelino pisave v razponu od 1 do 3mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 1 3mm.
Zap. št. 163 - Flomaster - permanentni, debelina konice 1 mm, različne barve (npr. Staedtler Lumocolor ali enakovredno) Običajno pri flomastrih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave. Tudi referenčni artikel, ki ste ga navedli nima definirano debelino konice, definirano ima debelino pisave in ta je 1mm ali lahko ponudimo flomaster primerljive kvalitete, z debelino pisave 1 mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 1mm.
Zap. št. 164 - Flomaster - s prirezano konico, debelina konice 4,8 mm, različne barve (npr. Paletmarker ali enakovredno) Običajno pri teh flomastrih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave ali lahko ponudimo flomaster s prirezano konico, ki ima debelino pisave v razponu od 1,2 do 5mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 4,8 mm.
Zap. št. 165 - Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno) prosimo za več podatkov, kaj pomeni fine/extra fine? Ali ste mogoče mislili obojestranski flomaster, ki ima na eni strani konico fine na drugi strani pa konico exta fine?
Zap. št. 166 - Flomaster - za pisanje po tabli "piši - briši", debelina konice 1,5 - 3 mm, pakiranje 4/1
Običajno nimajo ti flomastri definirane debeline konice ampak debelino pisave. Ali vam lahko ponudimo flomaster za pisanje po tabli »piši briši«, ki ima debelino pisave v razponu od 2 do 3mm?
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
S tem odgovorom naročnik pojasnjuje, da v vseh delih obrazca »Predračun«, kjer je naveden termin »debelina konice« ponudniki ta termin upoštevajo kot debelina pisave.

Zap. št. 153 - Flomaster - okrogli, debelina konice 2,8 mm, različne barve (npr. Paletmarker ali enakovredno) Običajno pri paletmarkerjih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave ali lahko ponudimo okrogel flomaster z razponom debeline pisave od 1 do 3mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 2,8mm.
DA

Zap. št. 155 - Flomaster - označevalec besedila, debelina konice 1 - 5 mm, različne barve, pakiranje 4/1 Običajno pri označevalcih besedila ni definirana debelina konice ampak debelina pisave ali vam lahko ponudimo označevalec besedila z razponom debeline pisave od 1 do 5mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko označevalca besedila, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 1 - 5 mm.
DA

Zap. št. 157 - Flomaster - permanentni, debelina konice 0,4 mm, različne barve (npr. Staedtler Lumocolor 313 ali enakovredno) ali vam lahko ponudimo enakovreden flomaster z debelino konice 0,3 mm?
DA

Zap. št. 161 - Flomaster - permanentni, debelina konice 0,8 - 1 mm, različne barve (npr. Staedtler Lumocolor 317 ali enakovredno) Običajno pri flomastrih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave. Tudi referenčni artikel, ki ste ga navedli nima definirano debelino konice, definirano ima debelino pisave in ta je 1mm ali lahko ponudimo flomaster primerljive kvalitete, z debelino pisave 1 mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 0,8 - 1mm.
DA

Zap. št. 162 - Flomaster - permanentni, debelina konice 1 - 3 mm, različne barve, pakiranje 4/1 Običajno pri flomastrih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave. Ali lahko ponudimo flomaster primerljive kvalitete z debelino pisave v razponu od 1 do 3mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 1 3mm.
DA

Zap. št. 163 - Flomaster - permanentni, debelina konice 1 mm, različne barve (npr. Staedtler Lumocolor ali enakovredno) Običajno pri flomastrih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave. Tudi referenčni artikel, ki ste ga navedli nima definirano debelino konice, definirano ima debelino pisave in ta je 1mm ali lahko ponudimo flomaster primerljive kvalitete, z debelino pisave 1 mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 1mm.
DA

Zap. št. 164 - Flomaster - s prirezano konico, debelina konice 4,8 mm, različne barve (npr. Paletmarker ali enakovredno) Običajno pri teh flomastrih ni definirana debelina konice ampak debelina pisave ali lahko ponudimo flomaster s prirezano konico, ki ima debelino pisave v razponu od 1,2 do 5mm? Če bo vaš odgovor ne, vas prosimo, da nam navedete proizvajalca oz. blagovno znamko flomastra, ki ustreza vašemu opisu debelina konice 4,8 mm.
DA

Zap. št. 165 - Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno) prosimo za več podatkov, kaj pomeni fine/extra fine? Ali ste mogoče mislili obojestranski flomaster, ki ima na eni strani konico fine na drugi strani pa konico exta fine?
Ponudnik ponudi pisalo z eno konico. Premer konice flomastra mora biti dimenzije, kot jo ima primeroma naveden flomaster Pilot marker fine ali Pilot marker extra fine.

Zap. št. 166 - Flomaster - za pisanje po tabli "piši - briši", debelina konice 1,5 - 3 mm, pakiranje 4/1
Običajno nimajo ti flomastri definirane debeline konice ampak debelino pisave. Ali vam lahko ponudimo flomaster za pisanje po tabli »piši briši«, ki ima debelino pisave v razponu od 2 do 3mm?
DA
Datum objave: 13.07.2018   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
verjamemo, da je v interesu naročnika, da pridobi čimbolj kakovostno ponudbo. Razpis je zelo obsežen in zahteven in vzame tako naročniku, kot tudi nam ponudnikom veliko časa. Prav tako je malo neugoden čas, saj je čas dopustov in je veliko dobaviteljev, ki nam pripravljajo ponudbe v zvezi z razpisom, na dopustu. Na veliko zastavljenih vprašanj, ki so pomembna pri pripravi ponudbe še niste odgovorili. Rok za postavljanje vprašanj pa je samo še do jutri. Glede na navedeno naročnika prosimo, da podaljša rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb.
Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Naročnik bo spremenil rok za postavljanje vprašanj, rok za oddajo ponudb in rok za odpiranje ponudb.

Ponudnik, ki je že oddal ponudbo, jo lahko do roka za oddajo ponudb umakne, zamenja ali dopolni.Datum objave: 17.07.2018   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to da se bo dostava blaga vršila na posamezna ministrstva, sodišča in druge državne institucije nas zanima ali bo moral imeti dostavljalec - prevoznik in prevozno sredstvo dovolilnico na ime in konkretno prevozno sredstvo za posamezne lokacije? Sprašujemo zato, ker bomo ponudbo oddali s podizvajalcem, (ki bo za nas vršil dostavo), ki pa nam ne more zagotavljati vedno istega dostavljalca (osebe) in istega prevoznega sredstva (registracija).
Naše vprašanje je ali za dostavo podizvajalec potrebuje dovolilnice za osebe in prevozna sredstva?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 17.07.2018   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Imamo še nekaj vprašanj glede izpolnjevanja obrazcev in prilaganja dokumentov v ponudbi:

1. Ali moramo tudi v primeru če pri oddaji ponudb ne nastopamo s podizvajalci ponudbi priložiti obrazec: »SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila)« ?

2. Ali moramo dokument »ODGIP_2_2018_Seznam območij« žigosati in podpisati ter skeniranega priložiti ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
3. Ali moramo dokument »2 ODGIP_2_2018_Tehnične specifikacije« žigosati in podpisati ter skeniranega priložiti ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
4. Ali moramo dokument »ODGIP_2_2018_Seznam posameznih naročnikov« žigosati in podpisati ter skeniranega priložiti ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
5. Ali moramo dokument »ODGIP_2_2018_Seznam predvidenih lokacij dobav« žigosati in podpisati ter skeniranega priložiti ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
6. Ali dokumente »tehnične specifikacije priloga 1-5« žigosamo in podpišemo ter skenirane priložimo ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?

Zahvaljujemo se za pojasnila in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Ponudnik v ponudbi priloži samo tiste dokumente, ki so navedeni v točki 11. 1. (Ponudbena dokumentacija) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe.
1. Ali moramo tudi v primeru če pri oddaji ponudb ne nastopamo s podizvajalci ponudbi priložiti obrazec: »SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila)« ?
NE
2. Ali moramo dokument »ODGIP_2_2018_Seznam območij« žigosati in podpisati ter skeniranega priložiti ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
NE
3. Ali moramo dokument »2 ODGIP_2_2018_Tehnične specifikacije« žigosati in podpisati ter skeniranega priložiti ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
NE
4. Ali moramo dokument »ODGIP_2_2018_Seznam posameznih naročnikov« žigosati in podpisati ter skeniranega priložiti ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
NE
5. Ali moramo dokument »ODGIP_2_2018_Seznam predvidenih lokacij dobav« žigosati in podpisati ter skeniranega priložiti ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
NE
6. Ali dokumente »tehnične specifikacije priloga 1-5« žigosamo in podpišemo ter skenirane priložimo ponudbi v razdelek »drugi dokumenti«?
NEDatum objave: 17.07.2018   13:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
imamo vprašanje glede izpolnjevanja določenih obrazcev.
Ponudba se oddaja elektronsko, katero bo oddala oseba, ki ima urejen certifikat za oddajo ponudbe, ni pa članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta in nima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Ali moramo za to osebo, torej osebo, ki bo elektronsko oddala ponudbo, tudi v obrazcu ESPD izpolniti podatke, ki so namenjeni za vpis zastopnika? Prav tako nas zanima ali moramo za to osebo izpolniti obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz Kazenske evidence - za fizične osebe?
Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudnik za navedeno osebo ne rabi izpolniti podatkov, ki so namenjeni za vpis zastopnika. Prav tako za to osebo ne rabi izpolniti obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz Kazenske evidence - za fizične osebe.Datum objave: 17.07.2018   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo še za naslednja pojasnila:
1. Ali obrazec » Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758«
samo žigosamo in podpišemo? Ali je ta obrazec skeniran v pdf obliki priložimo v ponudbi v razdelku »drugi dokumenti«?

2. Ali moramo osnutek krovne pogodbe in osnutek neposredne pogodbe izpolnjevati? Ali oba osnutka samo podpišemo in žigosamo? Ali osnutek krovne pogodbe in osnutek neposredne pogodbe skeniran v pdf obliki priložimo v ponudbi v razdelku »drugi dokumenti«?

Hvala za odgovore in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponudnik v ponudbi priloži samo tiste dokumente, ki so navedeni v točki 11. 1. (Ponudbena dokumentacija) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe. Obrazca »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758«, osnutka krovne pogodbe in osnutka neposredne pogodbe ni potrebno prilagati v ponudbi.Datum objave: 24.07.2018   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zap. št. 113 117 elastike: nekateri proizvajalci merijo dolžino elastike, torej, od roba do roba, če je elastika ''zložena'' in ne fi elastike. Ali lahko ponudimo tudi takšne elastike, katerih dolžina elastike ustreza vaši navedeni dimenziji?
Hvala in pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 24.07.2018   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za pojasnilo glede artikla pod zap. št. 525 Škatla - arhivska z ločenim pokrovom, debelina kartona najmanj 390 gr, dimenzije 330 x 254 x 425 mm.
Ali prav predvidevamo, da je dolžina 330 mm, širina 254 mm in višina 425mm?
V kolikor ne, prosimo za natančen podatek glede dolžine, višine in globine.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Dolžina je 330 mm, širina 254 mm in višina 425 mm.Datum objave: 24.07.2018   10:26
VPRAŠANJE
vsi sklopi
571 Vrečka - nosilna, PVC, dimezije 480 x 600 x 0,05 mm, bele barve; ali se lahko ponudi tudi 500x600x0,05?
Hvala

ODGOVOR
DADatum objave: 24.07.2018   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede vpisa podatkov v tabelo v kolono Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike) imamo še eno vprašanje, in sicer:
Ali lahko pri artiklih, kjer ni poznana blagovna znamka, namesto le-te vpišemo proizvajalca?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponudnik mora z navedbo in opisom artikla artikel tako podrobno opisati, da lahko naročnik iz navedenih podatkov natančno ugotovi za kater artikel na trgu gre.Datum objave: 24.07.2018   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnila ali prav razumemo, da smo v primeru, kjer so navedeni primerljivi artikli in blagovna znamka, dolžni upoštevati samo karakteristike, ki jih naročnik navaja v predračunu, saj ostale karakteristike, ki so vezane na posamezni artikel oz. proizvajalca, naročnik ni izrecno navedel?
Vprašanje velja za vse postavke, kjer je naveden primerljiv artikel in blagovna znamka. Prosimo za potrditev.

Prosimo tudi za pojasnilo kaj točno moramo vpisati v kolino Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike)? Ali je dovolj, da vpišemo npr. Baterija alkalna, 9V Duracell?
Ali moramo, v kolikor pri artiklu, kjer je to smiselno, ni navedenih mer artikla, v omenjeno kolono mere vpisati ali ne (npr. etui s priponko)?
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
prosimo za pojasnila ali prav razumemo, da smo v primeru, kjer so navedeni primerljivi artikli in blagovna znamka, dolžni upoštevati samo karakteristike, ki jih naročnik navaja v predračunu, saj ostale karakteristike, ki so vezane na posamezni artikel oz. proizvajalca, naročnik ni izrecno navedel?
Da.

Vprašanje velja za vse postavke, kjer je naveden primerljiv artikel in blagovna znamka. Prosimo za potrditev.
Da.

Prosimo tudi za pojasnilo kaj točno moramo vpisati v kolino Opis ponujenega artikla (blagovna znamka, komercialno ime, karakteristike)? Ali je dovolj, da vpišemo npr. Baterija alkalna, 9V Duracell?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 24. 7. 2018 ob 12.58 uri.

Ali moramo, v kolikor pri artiklu, kjer je to smiselno, ni navedenih mer artikla, v omenjeno kolono mere vpisati ali ne (npr. etui s priponko)?
Ne.
Datum objave: 24.07.2018   13:04
VPRAŠANJE
Velja za vse sklope
183 Kalkulator - žepni, 12-mestni, solar/baterija, z osnovnimi operacijami - prosimo za približne mere kalkulatorja
Hvala

ODGOVOR
Dimenzije kalkulatorja naročnik ni specifično opredelil.Datum objave: 24.07.2018   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji v Tehnični specifikaciji imate navedeno, da bodo količine natančno opredeljene z vsakokratnim povpraševanjem. Naročnika prosimo, natančno obrazloži kaj to pomeni?
Hvala za pojasnila in lep pozdrav,

ODGOVOR
Količine, ki so opredeljene v obrazcu »Predračun«, so zgolj okvirne in predvidene na podlagi prejšnjih dobav posamičnih naročnikov. Posamični naročniki bodo z vsakokratnim povpraševanjem in naročanjem navedli natančno koliko količin bodo naročili.Datum objave: 24.07.2018   13:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Na zastavljeno vprašanje, ki se je nanašalo na zap. št. 269 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm ali se lahko ponudi kuverta dimenzije 300x400mm, debeline 4 cm, ste odgovorili z NE. Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo zakaj je odgovor negativen, saj ima predlagana kuverta enako funkcionalno vrednost kot zahtevana, ki v dejanskih merah A3 (297 x420mm) sploh ne obstaja.
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Kuverta-vrečka, ki jo ponudnik navaja v vprašanju ni primerna, saj naročnik zahteva kuverto-vrečko, ki je primerna za list formata A3, kar pa navedena vrečka ni, saj je manjših dimenzij kot format A3 (297 x 420 mm).Datum objave: 24.07.2018   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo pri naslednjih pozicijah iz razpisa:
Zap. št. 437 - Platnica za vezavo - kartonska, debelina kartona najmanj 250 g, format A4, pakiranje 100/1, kos 87.132: v odgovoru na vprašanje ste zapisali, da moramo ponudniki ponuditi ceno za zavitek 100/1. Prosimo vas, da temu primerno popravite količino pri vseh sklopih, saj menimo, da vsi naročniki skupaj z vseh območij ne potrebujete 8.713.200 platnic.
Zap. št. 480 489 spirale za vezavo, različnih debelin, različne barve, pakiranje 100/1 ali 50/1, enota mere zavitek: Glede na to, da moramo ponudniki vpisati ceno za zavitek 100 oz. 50 spiral, vas prosimo, da temu ustrezno prilagodite razpisane količine, ker so navedene količine, ki so za zavitek, nerealne.
Zahvaljujemo se za odgovore in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zap. št. 437 - Platnica za vezavo - kartonska, debelina kartona najmanj 250 g, format A4, pakiranje 100/1, kos 87.132: v odgovoru na vprašanje ste zapisali, da moramo ponudniki ponuditi ceno za zavitek 100/1. Prosimo vas, da temu primerno popravite količino pri vseh sklopih, saj menimo, da vsi naročniki skupaj z vseh območij ne potrebujete 8.713.200 platnic.
S tem odgovorom naročnik spreminja del odgovora na vprašanje, objavljenega dne 10. 7. 2018 ob 15.50 uri in sicer v delu, ki se nanaša enoto mere za artikel pod zaporedno št. 437. Besedilo »Cena se poda za zavitek.« se spremeni tako, da se glasi »Cena se poda za 1 kos, kar pomeni za 1 platnico«.

Zap. št. 480 489 spirale za vezavo, različnih debelin, različne barve, pakiranje 100/1 ali 50/1, enota mere zavitek: Glede na to, da moramo ponudniki vpisati ceno za zavitek 100 oz. 50 spiral, vas prosimo, da temu ustrezno prilagodite razpisane količine, ker so navedene količine, ki so za zavitek, nerealne.
Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.
Datum objave: 24.07.2018   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za naslednja pojasnila:
Zap. št. 122 - Etiketa, samolepilna za registrator, format A5/80 (npr. Alea obrazec 14,16 ali enakovredno) Obrazec etiketa Alea 14,16, ki ste ga navedli kot primerljiv artikel, ni primerna za registratorje formata A5/80 ker je prevelika, dimenzija etikete je 71 x 150 mm. Ali lahko ponudimo etiketo samolepilno za registrator A5/80, ki je dimenzije 65x140 mm, to je obrazec Alea 14,29?

Zap. št. 123 - Etikete samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 89 x 36,1 mm ali želite, da vam ponudimo etikete na roli ali tako imenovane tabelirne etikete, ki imajo ob strani luknjice in so primerne za matrične tiskalnike? Ali želite, da vam ponudimo ceno za eno etiketo ali za zavitek oz. rolo? V kolikor želite ceno za zavitek oz. rolo, vas prosimo še za podatek koliko etiket je v zavitku oz. roli.

Zap. št. 124 - Etikete samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 89 x 48,8 mm - ali želite, da vam ponudimo etikete na roli ali tako imenovane tabelirne etikete, ki imajo ob strani luknjice in so primerne za matrične tiskalnike? Ali želite, da vam ponudimo ceno za eno etiketo ali za zavitek oz. rolo? V kolikor želite ceno za zavitek oz. rolo, vas prosimo še za podatek koliko etiket je v zavitku oz. roli.

Zap. št. 127 - Etikete, samolepilne, dimenzije 105 x 148 mm na A4 poli, pakiranje 100 pol v zavitku/škatli ali lahko ponudimo etikete dimenzije 105x148,5mm?

Zap. št. 150 - Etikete, samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 88,9 x 35,7 mm, pakiranje 1000 etiket v zavitku/škatli kakšne etikete želite, da vam ponudimo?
Če želite tabelirne etikete (z luknjicami ob strani) potem je možen zavitek 1200 ali 1600 ali 2400 ali 4800
Naše vprašanje v primeru če želite tabelirne etikete je: - ali vam lahko ponudimo etikete v zavitku 1200 etiket standardne dimenzije 89 x 36,1 mm?
Če pa želite etikete na roli nas zanima naslednje: namreč obstajajo dve vrsti teh etiket: na prve se tiska direktno na etiketo in tukaj uporabljamo termo papir in te etikete imenujemo termo etikete. Na drugo vrsto etiket se tiska preko posebnega termo transfer traku tu se uporablja velum papir (te etikete imenujemo navadne etikete). Naše vprašanje v primeru če želite etikete v roli je naslednje:
-Ali vam lahko ponudimo termo etikete standardne dimenzije 89 x 36,1mm?
-Ali vam lahko ponudimo etikete na velum papirju, kjer potrebujete še termo transfer trak v standardni dimenziji 89 x 36,1mm?

Za vaše odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zap. št. 122 - Etiketa, samolepilna za registrator, format A5/80 (npr. Alea obrazec 14,16 ali enakovredno) Obrazec etiketa Alea 14,16, ki ste ga navedli kot primerljiv artikel, ni primerna za registratorje formata A5/80 ker je prevelika, dimenzija etikete je 71 x 150 mm. Ali lahko ponudimo etiketo samolepilno za registrator A5/80, ki je dimenzije 65x140 mm, to je obrazec Alea 14,29?
Da. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Zap. št. 123 - Etikete samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 89 x 36,1 mm ali želite, da vam ponudimo etikete na roli ali tako imenovane tabelirne etikete, ki imajo ob strani luknjice in so primerne za matrične tiskalnike? Ali želite, da vam ponudimo ceno za eno etiketo ali za zavitek oz. rolo? V kolikor želite ceno za zavitek oz. rolo, vas prosimo še za podatek koliko etiket je v zavitku oz. roli.
Ponudnik ponudi tabelirane etikete. Ponudnik poda ceno za eno etiketo.

Zap. št. 124 - Etikete samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 89 x 48,8 mm - ali želite, da vam ponudimo etikete na roli ali tako imenovane tabelirne etikete, ki imajo ob strani luknjice in so primerne za matrične tiskalnike? Ali želite, da vam ponudimo ceno za eno etiketo ali za zavitek oz. rolo? V kolikor želite ceno za zavitek oz. rolo, vas prosimo še za podatek koliko etiket je v zavitku oz. roli.
Ponudnik ponudi tabelirane etikete. Ponudnik poda ceno za eno etiketo.

Zap. št. 127 - Etikete, samolepilne, dimenzije 105 x 148 mm na A4 poli, pakiranje 100 pol v zavitku/škatli ali lahko ponudimo etikete dimenzije 105x148,5mm?
DA

Zap. št. 150 - Etikete, samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 88,9 x 35,7 mm, pakiranje 1000 etiket v zavitku/škatli kakšne etikete želite, da vam ponudimo?
Če želite tabelirne etikete (z luknjicami ob strani) potem je možen zavitek 1200 ali 1600 ali 2400 ali 4800
Naše vprašanje v primeru če želite tabelirne etikete je: - ali vam lahko ponudimo etikete v zavitku 1200 etiket standardne dimenzije 89 x 36,1 mm?
Če pa želite etikete na roli nas zanima naslednje: namreč obstajajo dve vrsti teh etiket: na prve se tiska direktno na etiketo in tukaj uporabljamo termo papir in te etikete imenujemo termo etikete. Na drugo vrsto etiket se tiska preko posebnega termo transfer traku tu se uporablja velum papir (te etikete imenujemo navadne etikete). Naše vprašanje v primeru če želite etikete v roli je naslednje:
-Ali vam lahko ponudimo termo etikete standardne dimenzije 89 x 36,1mm?
-Ali vam lahko ponudimo etikete na velum papirju, kjer potrebujete še termo transfer trak v standardni dimenziji 89 x 36,1mm?
Ponudnik ponudi tabelirane etikete dimenzije 88,9 x 35,7 mm. Splošno dovoljeno odstopanje je navedenih mer je 2 %. Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki je večje ali enako 1000 etiket v zavitku/škatli, ceno pa mora podati na enoto mere, kot je opredeljeno v obrazcu predračun (škatla z najmanj 1000 etiketami).
Datum objave: 24.07.2018   14:46
VPRAŠANJE
Zap.št. 460 - Registrator - velikost A4/40 ali A4/50, izdelan iz lepenke debeline najmanj 1,8 mm, kaširan, ozek, v ovoju, različne barve
Zap.št. 463 - Registrator - velikost A4/70 ali A4/80, izdelan iz lepenke debeline najmanj 1,8 mm, kaširan, širok, v ovoju, različne barve
Zap.št. 464 - Registrator - velikost A4/80, izdelan iz lepenke debeline najmanj 1,8 mm, kaširan, širok, v ovoju, različne barve
Zap.št. 465 - Registrator - velikost A5/70 ali A5/80, izdelan iz lepenke debeline najmanj 1,8 mm, kaširan, širok, v ovoju, različne barve

460, 463, 464, 465 - lepenka debeline najmanj 1,8 mm. Ker trenutno na slovenskem tržišču ne najdemo registratorja, ki izpolnjuje vaše zahteve glede debeline lepenke 1,8mm, vas prosimo, če nam lahko pomagate z navedbo blagovne znamke registratorja, ki izpolnjuje vaše zahteve ali pa potrdite, da ponudniki lahko ponudimo registrator, ki je izdelan iz lepenke debeline najmanj 1,75mm.
Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki za artikle, navedene pod zaporedno št. 460, 463, 464 in 465 lahko ponudijo registrator, ki je izdelan iz lepenke debeline najmanj 1,75 mm. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 25.07.2018   10:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovor, in sicer:
zap. št. 567 - vrečka - natron, dimenzije 26,5 x 40 x 15 cm: ali lahko ponudimo vrečko - natron, dimenzije 31 x 42 x 15 cm?
zap. št. 568 - vrečka - natron, dimenzije 30 x 40 x 7 cm: ali lahko ponudimo vrečko - natron, dimenzije 26 x 35 x 8 cm?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
zap. št. 567 - vrečka - natron, dimenzije 26,5 x 40 x 15 cm: ali lahko ponudimo vrečko - natron, dimenzije 31 x 42 x 15 cm?
DA

zap. št. 568 - vrečka - natron, dimenzije 30 x 40 x 7 cm: ali lahko ponudimo vrečko - natron, dimenzije 26 x 35 x 8 cm?
NE
Datum objave: 25.07.2018   11:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pod zap. št. 375 nalivno pero navajate kot primerjalne artikle Frontier Steel 16444, 16400, 16091 Sonnet ali enakovredno. Vsi navedeni modeli nalivnih peres ne obstajajo več, zato vas prosimo, da opredelite katere modele, ki so še dobavljivi na tržišču, želite ali pa artikel črtate iz seznama.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pod zaporedno št. 375 ponudnik lahko ponudi nalivno pero kot npr. Parker IM Metal ali enakovredno.Datum objave: 25.07.2018   11:18
VPRAŠANJE
- Zap.št. 321, 326, 329, 330, 331, 332- 336, 341, 349, 352, 353, 354, 360, 362
Vse te mape imajo v besedilu »format A4«. Nobena od teh map ni natančne dimenzije A4, ampak so pa vse za format A4 pomeni, da so lahko C4, B4 ali pa vmesne dimenzije, v večini primerov pa večje kot kljub upoštevanju tolerance 2%. Proizvajalci in distributerji jih nikoli natančno ne zapišejo, ker splošno na trgu velja, da mapa ustreza formatu A4 pomeni, da ustrezajo za liste formata A4.
Ali bo ustrezno, da v opisu artikla zapišemo vašo navedbo formata? Če to ni ustrezno, potem popravite napačne opredelitve ali dopustite s podaljšanjem rokov, da se opisi uskladijo.

- Vaš odgovor: »Datum objave: 10.07.2018 15:44:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zap. št. 198 - kemični svinčnik višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice 0,5 mm (npr. Staedtler 421 ali enakovredno): navedenega primerjalnega artikla proizvajalec ne proizvaja več. Prav tako na tržišču ne obstaja kemični svinčnik s kovinsko konico, zaponko in gumbom, ki bi imel debelino konice 0,5 mm. Pri kemičnih svinčnikih je običajna debelina konice 0,7 mm (F) ali 1 mm (M). Ali lahko torej ponudimo kemični svinčnik višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice pa 0,7 (F) mm ali 1 mm (M)?
V kolikor je vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete blagovno znamko in model pisala, ki bi popolno ustrezal vašem opisu.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik ponudi kemični svinčnik z debelino konice M in debelino pisave 0,5 mm. »

Sedaj ste v vaši zahtevi združili običajno dva pisala. Problem je, ker proizvajalci običajno navajajo samo en podatek ali debelino konice M ali pa debelino pisave 0,5mm, oz. imajo proizvajalci različne opise o istem podatku. Noben pa običajno ne sledi Staedtlerju. Ali pa, če je debelina M , je lahko podatek o debelini pisave 0,3 ali pa tudi 0,6mm.
Prosimo za možnost, da se upošteva samo en od obeh podatkov ali M ali 0,5 mm.


- Zap.št. 211 - Kocka - papirna z najmanj 100 samolepilnimi lističi, dimenzije 38 x 51 mm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 40 x 50 mm?

- Zap.št. 213 - Kocka - papirna z najmanj 250 lističi, dimenzije 51 x 51 mm
Po kocki navedenih dimenzij na trgu ni veliko povpraševanja, zato tudi znotraj istega proizvajalca prihaja do sprememb pri proizvodnji. Proizvajalec pri katerem kupujemo te kocke je tako začel izdelovati kocke z 240 lističi. Ali lahko ponudimo 240 lističev?

- Zap.št. 331 - Mapa - format A4, kartonska z enojnim kovinskim obešalom (tablica ali podloga s clip sponko zgoraj za vpenjanje dokumentov)
Ta artikel obstaja v izvedbi, da je samo tablica-podloga s sponko zgoraj ali pa v izvedbi tablica v mapi pomeni, da je tablica s sponko zgoraj in s poklopom kot mapa. Tablica v mapi obstaja le v kot plastificiran karton. Kaj vam ponudimo?

- Zap.št. 336 - Mapa - format A4, prospekt PVC, debelina 5 cm, s PVC žepom po celi zunanji strani A4 na platnici, trde plastificirane platnice, 4 rinke, različne barve
Ali vam lahko ponudimo v izvedbi »prospekt plastificirana PP« s PP žepom?

- Zap.št. 345 - Mapa - PP A3 4R "U", vložna, najmanj 90 micronska, sijaj ali mat
Ali vam lahko ponudimo mapo PVC namesto PP?

- Zap.št. 356 - Mapa - tablica, podložna, različne barve - ena od barv je rdeča)
Enako kot pod 331 Kaj vam ponudimo: samo tablico ali mapa-tablica?

- Zap.št. 357 - Mapa - U za registrator, format A4 povečana, dimenzije 22,5 x 30,5 cm (npr. širše in močnejše od Esselte 509700, 1 cm ali enakovredno mapi Esselte 549340)
Tu navajate dve mapi, ki sta različni in tudi cenovno je precej razlike med njima: 509700 ni razširljiva mapa, 549340 pa je razširljiva za precej več gradiva. Kaj želite razširljivo ali navadno-nerazširljivo?

- Zap.št. 359 - Mapa - U za registrator, format A4, raztegljiva, zgoraj odprta, sijaj, najmanj 170 micronska
Ali ste pod »raztegljiva« mislili »razširljiva« - mapa se razširi in je primerna za več gradiva?

Hvala za odgovor.
ODGOVOR
- Zap.št. 321, 326, 329, 330, 331, 332- 336, 341, 349, 352, 353, 354, 360, 362
Vse te mape imajo v besedilu »format A4«. Nobena od teh map ni natančne dimenzije A4, ampak so pa vse za format A4 pomeni, da so lahko C4, B4 ali pa vmesne dimenzije, v večini primerov pa večje kot kljub upoštevanju tolerance 2%. Proizvajalci in distributerji jih nikoli natančno ne zapišejo, ker splošno na trgu velja, da mapa ustreza formatu A4 pomeni, da ustrezajo za liste formata A4.
Ali bo ustrezno, da v opisu artikla zapišemo vašo navedbo formata? Če to ni ustrezno, potem popravite napačne opredelitve ali dopustite s podaljšanjem rokov, da se opisi uskladijo.
S tem odgovorom naročnik pojasnjuje, da se v vseh delih obrazca »Predračun«, kjer so pri mapah, folijah za plastificiranje ali kuvertah navedeni formati (npr. A3, A4) upošteva dimenzije map, folij in kuvert, ki ustrezajo za liste navedenih formatov (npr. A3, A4).

- Vaš odgovor: »Datum objave: 10.07.2018 15:44:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zap. št. 198 - kemični svinčnik višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice 0,5 mm (npr. Staedtler 421 ali enakovredno): navedenega primerjalnega artikla proizvajalec ne proizvaja več. Prav tako na tržišču ne obstaja kemični svinčnik s kovinsko konico, zaponko in gumbom, ki bi imel debelino konice 0,5 mm. Pri kemičnih svinčnikih je običajna debelina konice 0,7 mm (F) ali 1 mm (M). Ali lahko torej ponudimo kemični svinčnik višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice pa 0,7 (F) mm ali 1 mm (M)?
V kolikor je vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete blagovno znamko in model pisala, ki bi popolno ustrezal vašem opisu.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Ponudnik ponudi kemični svinčnik z debelino konice M in debelino pisave 0,5 mm. »
Sedaj ste v vaši zahtevi združili običajno dva pisala. Problem je, ker proizvajalci običajno navajajo samo en podatek ali debelino konice M ali pa debelino pisave 0,5mm, oz. imajo proizvajalci različne opise o istem podatku. Noben pa običajno ne sledi Staedtlerju. Ali pa, če je debelina M , je lahko podatek o debelini pisave 0,3 ali pa tudi 0,6mm.
Prosimo za možnost, da se upošteva samo en od obeh podatkov ali M ali 0,5 mm.
S tem odgovorom naročnik spreminja odgovor na vprašanje, objavljen dne 10. 7. 2018 ob 15.44 uri in sicer tako, da se glasi:
»Ponudnik ponudi kemični svinčnik z debelino pisave 0,5 mm.«

- Zap.št. 211 - Kocka - papirna z najmanj 100 samolepilnimi lističi, dimenzije 38 x 51 mm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 40 x 50 mm?
Da.

- Zap.št. 213 - Kocka - papirna z najmanj 250 lističi, dimenzije 51 x 51 mm
Po kocki navedenih dimenzij na trgu ni veliko povpraševanja, zato tudi znotraj istega proizvajalca prihaja do sprememb pri proizvodnji. Proizvajalec pri katerem kupujemo te kocke je tako začel izdelovati kocke z 240 lističi. Ali lahko ponudimo 240 lističev?
Da. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.

- Zap.št. 331 - Mapa - format A4, kartonska z enojnim kovinskim obešalom (tablica ali podloga s clip sponko zgoraj za vpenjanje dokumentov)
Ta artikel obstaja v izvedbi, da je samo tablica-podloga s sponko zgoraj ali pa v izvedbi tablica v mapi pomeni, da je tablica s sponko zgoraj in s poklopom kot mapa. Tablica v mapi obstaja le v kot plastificiran karton. Kaj vam ponudimo?
Ponudnik ponudi tablico-podlogo s sponko zgoraj.

- Zap.št. 336 - Mapa - format A4, prospekt PVC, debelina 5 cm, s PVC žepom po celi zunanji strani A4 na platnici, trde plastificirane platnice, 4 rinke, različne barve
Ali vam lahko ponudimo v izvedbi »prospekt plastificirana PP« s PP žepom?
Da.

- Zap.št. 345 - Mapa - PP A3 4R "U", vložna, najmanj 90 micronska, sijaj ali mat
Ali vam lahko ponudimo mapo PVC namesto PP?
Da.

- Zap.št. 356 - Mapa - tablica, podložna, različne barve - ena od barv je rdeča)
Enako kot pod 331 Kaj vam ponudimo: samo tablico ali mapa-tablica?
Ponudnik ponudi mapo-tablico.

- Zap.št. 357 - Mapa - U za registrator, format A4 povečana, dimenzije 22,5 x 30,5 cm (npr. širše in močnejše od Esselte 509700, 1 cm ali enakovredno mapi Esselte 549340)
Tu navajate dve mapi, ki sta različni in tudi cenovno je precej razlike med njima: 509700 ni razširljiva mapa, 549340 pa je razširljiva za precej več gradiva. Kaj želite razširljivo ali navadno-nerazširljivo?
Ponudnik ponudi razširljivo mapo.

- Zap.št. 359 - Mapa - U za registrator, format A4, raztegljiva, zgoraj odprta, sijaj, najmanj 170 micronska
Ali ste pod »raztegljiva« mislili »razširljiva« - mapa se razširi in je primerna za več gradiva?
Da je mapa raztegljiva pomeni, da se ovojnica prilagaja debelini vstavljenih listov.
Datum objave: 25.07.2018   11:32
VPRAŠANJE
Prosimo za eno pojasnilo:

V tehničnih specifikacijah ste zapisali, da si naročnik v predračunu pri definiranju postavk pomagal z običajnimi opisi predmeta naročila, ki se uporabljajo na trgu.
Čeprav se ukvarjamo s tem razpisom že od vaše objave in ker je bilo že kar nekaj napak v predračunu, ki so čisto spremenile sistem pridobivanja podatkov, vidimo tudi problem v formatih, ki jih navajate skozi cel predračun (A5, A4, A3,..) in tega formata ne opredelite dodatno z dimenzijo, ker ne vemo kaj tu pričakujete, da vam napišemo glede na to, da ste omejili upoštevanje tolerance na 2%. Pri nekaterih segmentih je enoznačnost A5, A4, A3 popolnoma napačna kot ste to videli tudi že sami pri kuvertah.
Npr. folije za plastificiranje ne obstajajo v teh formatih z upoštevanjem tolerance 2%, ker so lahko tolerance malo večje od 2%; npr. karton pregradni A5 je običajna dimenzija 16x23mm; npr. mape te se uporabljajo za shranjevanje več listov formata A5, A4, A3, niso pa nikoli točno v teh formatih, ampak vedno nekaj večje od tolerance +2%, ki pa so za formate gradiv A5, A4, A3.
Torej: pravilna je sicer vaša navedba formatov, ki pri nekaterih artiklih morda zdrži 2% tolerance (običajno je to zmeraj navzgor v plus), ne more pa se to posploševati na vse artikle kot ste glede na prejšnji razpis zapisali sedaj.
Ali zadošča, da pri artiklih, kjer ste navedli samo format brez dodatnih dimenzij, v opisu zapišemo format kot ste ga sami navedli in je tak tudi običajni opis na trgu?
Ker, če ste si zamislili, da vam pri formatu zapišemo tudi natančne dimenzije, če le te presegajo toleranco 2%, potem tudi podaljšajte rok za vprašanja, da se ti artikli uskladijo, ker tudi nam niso iz glave poznana vsa odstopanja, ne redko tudi ne pri proizvajalcih.

Hvala.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.18 uri.Datum objave: 25.07.2018   11:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za dodatna pojasnila:
Zap. št. 461 registrator-velikost A4/40 ali A4/50, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve: ali lahko ponudimo registrator izdelan iz lepenke debeline 2,1 mm, kaširan, enostransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve?
Zap. št. 462 - registrator-velikost A4/70 ali A4/75, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve: ali lahko ponudimo registrator izdelan iz lepenke debeline 2,1 mm, kaširan, enostransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve?
Zap. št. 466 rezilo za olfa nož, dolžina 18 mm, pakiranje 10/1: ali lahko ponudimo rezila za olfa nož, ki so pakirana 12/1, ceno pa zaradi lažje primerjave preračunamo na 10/1?
Zap. št. 476 samolepilni lističi v roli na odvijalcu, rumene barve, dimenzije 60mm x 10m (+/- 5%): ali lahko ponudimo samolepilni lističi v roli na odvijalcu, rumene barve, dimenzije 50mm x 10m?
Zap. št. 485 spirala za vezavo, debelina 22 mm, različne barve, pakiranje 100/1: standardno pakiranje spiral debeline 22 mm je 50/1. Ali lahko torej ponudimo spirale v pakiranju 50/1, ceno pa zaradi lažje primerjave preračunamo?
Zap. št. 496 sponke-palične za spenjač 5550/5551 (npr. Leitz ali enakovredno): prosimo vas, da opredelite, kakšno dimenzijo sponk želite. Namreč za naveden spenjač so ustrezne štiri različne dimenzije sponk (6mm, 8mm, 10mm in 12mm), katere imajo vse različno ceno.
Zap. št. 501 sponke-palične, dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1: ali ste morda mislili sponke 5593 za spenjač Leitz 5551? V kolikor da, popravite pakiranje na 1050 kos.
Zap. št. 502 sponke-palične, dimenzije 12 mm, pakiranje 1050/1 (npr. Leitz 5583 ali enakovredno): oznaka sponk 5583 je stara oznaka za sponke Leitz 5594. Ali lahko torej ponudimo sponke 5594 za spenjač Leitz 5551?
Zap. št. 503 sponke-palične, dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1: ali ste morda mislili sponke 5591 za spenjač Leitz 5551? V kolikor da, popravite pakiranje na 1050 kos.
Zap. št. 504 sponke-palične, dimenzije 8 mm, pakiranje 1000/1 (npr. Leitz 5581 ali enakovredno): oznaka sponk 5581 je stara oznaka za sponke Leitz 5592. Ali lahko torej ponudimo sponke 5592 za spenjač Leitz 5551? Če da, popravite pakiranje na 1050/1.
Zap. št. 516 stojalo-za lepilni trak dimenzije 15x33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno): ali lahko ponudimo enakovredno stojalo za lepilni trak 19x33 mm?
Zap. št. 529 tabla-flip chart, samostoječa s papirjem, dimenzije najmanj 60 x 90 cm: ali lahko ponudimo samostoječo tablo s papirjem v dimenziji 68 x 105 cm?
Zap. št. 541 trak-računski, za POS tiskalnik, dimenzija 57 mm x 19 m x fi tulca 12 mm: ali lahko ponudimo trak-računski, za POS tiskalnik, dimenzija 57 mm x 20 m x fi tulca 12 mm?
Zap. št. 594 zvezek s trdimi platnicami, format A4, črtast, 200 listov: zaradi razporeditve pol pri izdelavi zvezkov, imajo zahtevani zvezki 192 listov. Ali lahko torej ponudimo zvezek s 192 listi?

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zap. št. 461 registrator-velikost A4/40 ali A4/50, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve: ali lahko ponudimo registrator izdelan iz lepenke debeline 2,1 mm, kaširan, enostransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve?
Da.

Zap. št. 462 - registrator-velikost A4/70 ali A4/75, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve: ali lahko ponudimo registrator izdelan iz lepenke debeline 2,1 mm, kaširan, enostransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve?
Da.

Zap. št. 466 rezilo za olfa nož, dolžina 18 mm, pakiranje 10/1: ali lahko ponudimo rezila za olfa nož, ki so pakirana 12/1, ceno pa zaradi lažje primerjave preračunamo na 10/1?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje 12/1, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (zavitek).

Zap. št. 476 samolepilni lističi v roli na odvijalcu, rumene barve, dimenzije 60mm x 10m (+/- 5%): ali lahko ponudimo samolepilni lističi v roli na odvijalcu, rumene barve, dimenzije 50mm x 10m?
Da.

Zap. št. 485 spirala za vezavo, debelina 22 mm, različne barve, pakiranje 100/1: standardno pakiranje spiral debeline 22 mm je 50/1. Ali lahko torej ponudimo spirale v pakiranju 50/1, ceno pa zaradi lažje primerjave preračunamo?
Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (zavitek), ki je specificiran v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za pakiranje 100/1. Če bo iz ponudbe izhajalo, da je ponujen artikel v pakiranju 50/1, se bo v tem primeru štelo, da ponudnik za vpisano ceno na enoto mere ponuja dva kosa (2* pakiranje 50/1).

Zap. št. 496 sponke-palične za spenjač 5550/5551 (npr. Leitz ali enakovredno): prosimo vas, da opredelite, kakšno dimenzijo sponk želite. Namreč za naveden spenjač so ustrezne štiri različne dimenzije sponk (6mm, 8mm, 10mm in 12mm), katere imajo vse različno ceno.
Postavka pod zaporedno št. 496 se v vseh sklopih črta iz predračuna.

Zap. št. 501 sponke-palične, dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1: ali ste morda mislili sponke 5593 za spenjač Leitz 5551? V kolikor da, popravite pakiranje na 1050 kos.
Da, ponudnik lahko ponudi sponke Leitz 5593. Ponudnik lahko ponudi pakiranje 1000 ali več kosov, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (škatlica z najmanj 1000 kosi).
Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Zap. št. 502 sponke-palične, dimenzije 12 mm, pakiranje 1050/1 (npr. Leitz 5583 ali enakovredno): oznaka sponk 5583 je stara oznaka za sponke Leitz 5594. Ali lahko torej ponudimo sponke 5594 za spenjač Leitz 5551?
Da, ponudnik lahko ponudi sponke Leitz 5594.
Naročnik bo v zvezi s to postavko objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Zap. št. 503 sponke-palične, dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1: ali ste morda mislili sponke 5591 za spenjač Leitz 5551? V kolikor da, popravite pakiranje na 1050 kos.
Da, ponudnik lahko ponudi sponke Leitz 5591. Ponudnik lahko ponudi pakiranje 1000 ali več kosov, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (škatlica z najmanj 1000 kosov).
Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Zap. št. 504 sponke-palične, dimenzije 8 mm, pakiranje 1000/1 (npr. Leitz 5581 ali enakovredno): oznaka sponk 5581 je stara oznaka za sponke Leitz 5592. Ali lahko torej ponudimo sponke 5592 za spenjač Leitz 5551? Če da, popravite pakiranje na 1050/1.
Da, ponudnik lahko ponudi sponke Leitz 5592. Ponudnik lahko ponudi pakiranje 1000 ali več kosov, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (škatlica z najmanj 1000 kosov).
Naročnik bo v zvezi s to postavko objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Zap. št. 516 stojalo-za lepilni trak dimenzije 15x33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno): ali lahko ponudimo enakovredno stojalo za lepilni trak 19x33 mm?
Ponudnik ponudi stojalo, ki ustreza lepilnemu traku z dimenzijami 15 mm x 33 m.

Zap. št. 529 tabla-flip chart, samostoječa s papirjem, dimenzije najmanj 60 x 90 cm: ali lahko ponudimo samostoječo tablo s papirjem v dimenziji 68 x 105 cm?
Da.

Zap. št. 541 trak-računski, za POS tiskalnik, dimenzija 57 mm x 19 m x fi tulca 12 mm: ali lahko ponudimo trak-računski, za POS tiskalnik, dimenzija 57 mm x 20 m x fi tulca 12 mm?
Ne.

Zap. št. 594 zvezek s trdimi platnicami, format A4, črtast, 200 listov: zaradi razporeditve pol pri izdelavi zvezkov, imajo zahtevani zvezki 192 listov. Ali lahko torej ponudimo zvezek s 192 listi?
Da.
Datum objave: 25.07.2018   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vaš odgovor »Datum objave: 10.07.2018 15:50:
Zap.št. 437 - Platnica za vezavo - kartonska, debelina kartona najmanj 250 g, format A4, pakiranje 100/1 enota mere je kos
- Kaj pomeni kos: Ali se poda cena za zavitek 100/1 (količina bi v tem primeru bila velika) ali se poda cena za 1 platnico?
Cena se poda za zavitek.«

Ta vaš odgovor je nerazumljiv. Dvomimo, da se v celi javni upravi proda 87132 zavitkov po 100 platnic, ker boste že samo s to postavko presegli ocenjena sredstva za razpis.
Glede na podano zahtevo predvidevamo, da je pravilno, da se poda cena za 1 kos platnice, pri strežbi pa se prodaja pakiranje 100/1. Prosimo za ponovno preverbo in potrditev.

Zap.št. 98 - CD-RW 80 min, 700MB, najmanj 12X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli).
Artikel je bil aktualen pred leti, sedaj pa je pri proizvajalcih v opuščanju zaradi precejšnjega zmanjšanja povpraševanja na trgu, zato so tudi izvedbe zelo okrnjene.
- Če res želite »najmanj 12x«, potem bi vas prosili za navedbo referenčne blagovne znamke, ki je splošno dobavljiva in ne samo pri nekom, ki ima zadnje zaloge.
- Lahko vam edino ponudimo izvedbo 8-12x v zav. 10/1 (vsak CD je v svoji škatlici) ali izvedbo 4-12x v zav. 5/1 (preračunamo na 10/1) (vsak CD je v svoji škatlici). Ali vam lahko ponudimo eno teh dveh izvedb?

Zap.št. 190, od 409 do 417, 422 do 426, 431, 437, 470, 475, 525 do 528, 592, 596, 597
Na teh artiklih so kartoni in papirji, kjer ste navedli debelino papirja ali kartona v gramaturi. Ta dva podatka ne gresta skupaj pri tem materialu se meri debelina (običajno v mikrometrih) ali gramatura (v gramih). Običajni opis artiklov na trgu pa je v gramaturi (gr ali g) in ne debelini.
Ali ste mislili gramaturo?

Zap.št. 408 - Ovoj za spise, brez tiska, rjave barve (npr. Alea obrazec 0,14a ali enakovredno)
Proizvajalec opredeljuje , da je ta ovoj cca. 83g brez tolerance. Ali lahko ponudimo gramaturo od 80g do 100g?

Zap.št. 436 - Planer - stenski, dimenzije 98 x 68 cm
Ali lahko ponudimo 100 x 70 cm?

Zap.št. 567 Vrečka - natron, dimenzije 26,5 x 40 x 15 cm
Zap.št. 568 - Vrečka - natron, dimenzije 30 x 40 x 7 cm
Zap.št. 569 - Vrečka - natron, dimenzije 60 x 40 x 12 cm
Ali ste pri 567, 568, 569 mislili ovojnico natron za pošiljanje pošte?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vaš odgovor »Datum objave: 10.07.2018 15:50:
Zap.št. 437 - Platnica za vezavo - kartonska, debelina kartona najmanj 250 g, format A4, pakiranje 100/1 enota mere je kos
- Kaj pomeni kos: Ali se poda cena za zavitek 100/1 (količina bi v tem primeru bila velika) ali se poda cena za 1 platnico?
Cena se poda za zavitek.« Ta vaš odgovor je nerazumljiv. Dvomimo, da se v celi javni upravi proda 87132 zavitkov po 100 platnic, ker boste že samo s to postavko presegli ocenjena sredstva za razpis. Glede na podano zahtevo predvidevamo, da je pravilno, da se poda cena za 1 kos platnice, pri strežbi pa se prodaja pakiranje 100/1. Prosimo za ponovno preverbo in potrditev.
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 24. 7. 2018 ob 13.52 uri.

Zap.št. 98 - CD-RW 80 min, 700MB, najmanj 12X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli).
Artikel je bil aktualen pred leti, sedaj pa je pri proizvajalcih v opuščanju zaradi precejšnjega zmanjšanja povpraševanja na trgu, zato so tudi izvedbe zelo okrnjene.
- Če res želite »najmanj 12x«, potem bi vas prosili za navedbo referenčne blagovne znamke, ki je splošno dobavljiva in ne samo pri nekom, ki ima zadnje zaloge.
- Lahko vam edino ponudimo izvedbo 8-12x v zav. 10/1 (vsak CD je v svoji škatlici) ali izvedbo 4-12x v zav. 5/1 (preračunamo na 10/1) (vsak CD je v svoji škatlici). Ali vam lahko ponudimo eno teh dveh izvedb?
Ponudnik lahko pri postavki št. 98 ponudi tudi CD s hitrostjo zapisovanja 8-12X.

Zap.št. 190, od 409 do 417, 422 do 426, 431, 437, 470, 475, 525 do 528, 592, 596, 597
Na teh artiklih so kartoni in papirji, kjer ste navedli debelino papirja ali kartona v gramaturi. Ta dva podatka ne gresta skupaj pri tem materialu se meri debelina (običajno v mikrometrih) ali gramatura (v gramih). Običajni opis artiklov na trgu pa je v gramaturi (gr ali g) in ne debelini.
Ali ste mislili gramaturo?
S tem odgovorom naročnik pojasnjuje, da se pri artiklih pod zaporednimi št. 190, od 409 do 417, 422 do 426, 431, 437, 470, 475, 525 do 528, 592, 596, 597 namesto naveden termin »debelina« upošteva termin »gramatura«.

Zap.št. 408 - Ovoj za spise, brez tiska, rjave barve (npr. Alea obrazec 0,14a ali enakovredno)
Proizvajalec opredeljuje , da je ta ovoj cca. 83g brez tolerance. Ali lahko ponudimo gramaturo od 80g do 100g?
Da.

Zap.št. 436 - Planer - stenski, dimenzije 98 x 68 cm
Ali lahko ponudimo 100 x 70 cm?
Da.

Zap.št. 567 Vrečka - natron, dimenzije 26,5 x 40 x 15 cm
Zap.št. 568 - Vrečka - natron, dimenzije 30 x 40 x 7 cm
Zap.št. 569 - Vrečka - natron, dimenzije 60 x 40 x 12 cm
Ali ste pri 567, 568, 569 mislili ovojnico natron za pošiljanje pošte?
Da.
Datum objave: 25.07.2018   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Na podlagi vašega odgovora št 1 "Datum objave: 10.07.2018 15:50" vas prosimo za naslednjo obrazložitev.

Kaj točno želite od ponudnikov, da zapišejo v opis ponujenega artikla pod vašo zahtevo "karakteristike" v primeru, da se ponuja enakovredni artikel.

Primer:
207 Kemični svinčnik, različne barve (npr. Pilot V-ball Grip 0,5 ali enakovredno)

Ali je potrebno, da enakovredni artikel ustreza vašemu refernčnemu artiklu v popolnosti ali samo v določenih karakteristikah? Če samo v določenih karakteristikah, prosimo točno sporočite v katerih.
Kakšno dokazila moramo predložiti, da zagotavljamo enakovredni artikel - oziroma ali je potrebno sploh dokazovati enakovrednost?
Če ponudimo enakovreden artikel, ali je za zgornji primer dovolj, če je samo debelina pisave enaka in da je viden regulator črnila, ali je zahtevano, da je tudi sestavina črnila enaka, da je ohišje enako, da mora pisati točno tako dolžino (ne večje in tudi ne manjše) in vse ostale karakteristike enake (z vaši dovoljenim odstopanjem +/-2%)?
Seveda je zgoraj naveden samo en primer, enako sprašujemo tudi za vse ostale arikle, kjer ste navedli referenčni artikel (radirke, korekture, flumastri, svinčniki, lističi in ostalo....)

ODGOVOR
Na podlagi vašega odgovora št 1 "Datum objave: 10.07.2018 15:50" vas prosimo za naslednjo obrazložitev.
Kaj točno želite od ponudnikov, da zapišejo v opis ponujenega artikla pod vašo zahtevo "karakteristike" v primeru, da se ponuja enakovredni artikel.
Primer:
207 Kemični svinčnik, različne barve (npr. Pilot V-ball Grip 0,5 ali enakovredno)
Ali je potrebno, da enakovredni artikel ustreza vašemu refernčnemu artiklu v popolnosti ali samo v določenih karakteristikah? Če samo v določenih karakteristikah, prosimo točno sporočite v katerih.
Enakovredni artikel mora ustrezati karakteristikam, ki so navedene v stolpcu »Naziv artikla« v obrazcu »Predračun«.

Kakšno dokazila moramo predložiti, da zagotavljamo enakovredni artikel - oziroma ali je potrebno sploh dokazovati enakovrednost?
Ob oddaji ponudbe dokazil za enakovrednost ni potrebno predložiti.

Če ponudimo enakovreden artikel, ali je za zgornji primer dovolj, če je samo debelina pisave enaka in da je viden regulator črnila, ali je zahtevano, da je tudi sestavina črnila enaka, da je ohišje enako, da mora pisati točno tako dolžino (ne večje in tudi ne manjše) in vse ostale karakteristike enake (z vaši dovoljenim odstopanjem +/-2%)? Seveda je zgoraj naveden samo en primer, enako sprašujemo tudi za vse ostale arikle, kjer ste navedli referenčni artikel (radirke, korekture, flumastri, svinčniki, lističi in ostalo....)
Pri enakovrednih artiklih zadostuje, da enakovreden artikel ustreza karakteristikam, ki so navedene v stolpcu »Nazivu artikla« v obrazcu »Predračun«.
Datum objave: 25.07.2018   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Vaš odgovor (10.07.2018 15:50) (24.07.2018 12:58) vezano na opredelitev blagovne znamke, v primeru, da le te ni mogoče opredeliti:
»Ponudnik mora z navedbo in opisom artikla artikel tako podrobno opisati, da lahko naročnik iz navedenih podatkov natančno ugotovi za kateri artikel na trgu gre.«
Prosimo za dodatno pojasnilo kaj želite, da je pri artiklu napisano, da boste lahko natančno ugotovili za kateri artikel na trgu gre. To ste opredelili že pri treh odgovorih, ampak ponudniki, žal, še zdaj ne vemo, kaj ste s tem mislili.

Morda bi bilo najboljše, da pojasnite kar na konkretnem artiklu navajamo npr. dva primera, ko lahko navedemo proizvajalca ali pa le poreklo:
a. npr. zap.št. 84 - Blok - kolegij, format A4, mali karo
Pri tem artiklu nimamo blagovne znamke in tudi ne vemo kdo je proizvajalec, ker nam blago dobavlja dobavitelj iz Kitajske, ki sam ni proizvajalec, ampak distributer, ki pa tudi nima spletne strani, na kateri bi ta blok bil viden. Blok tudi nima kakšne številke s katero bi bil opredeljen.
Blok je kolegij-pomeni, da ima spiralo, v našem primeru ob strani, je formata A4, listi imajo narisano mrežo mali karo. Kaj naj še napišemo, da bo za vas sprejemljivo?
b. Npr. zap.št. 90 - Blok - telefonski razgovor, format A5, najmanj 100 listov
Pri tem bloku lahko poleg zahtevanih karakteristik navedemo proizvajalca. Ta ne posluje z blagovnimi znamkami, ima pa lastno proizvodnjo. Kaj naj še napišemo poleg »Blok - telefonski razgovor, format A5, 100 listov«, da bo za vas sprejemljivo?

2. Vaš odgovor : »Datum objave: 24.07.2018 14:21
Zap.št. 150 - Etikete, samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 88,9 x 35,7 mm, pakiranje 1000 etiket v zavitku/škatli
Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki je večje ali enako 1000 etiket v zavitku/škatli, ceno pa mora podati na enoto mere, kot je opredeljeno v obrazcu predračun (škatla z najmanj 1000 etiketami). »

- Ali razumemo prav vaš odgovor, da, če npr. ponudimo škatlo z 2400 etiketami, moramo ceno v predračunu preračunati na 1000 etiket?
- Če je vaš odgovor pritrdilen, kaj potem pomeni pri ostalih artiklih v predračunu, kjer je zapis »najmanj..« ali je odstopanje +-2%?
Konkretno: če vam pri zap.št. 1 ponudimo zvezek s 96 listi (kar ste z odgovorom pritrdili da lahko), ali moramo ceno preračunati na 50 listov?
Ali pa npr. zap.št. 2, 3, 4 ,5 6 - Barva za žige, , najmanj 28 ml če vam ponudimo barvo 30 ml, ali moramo ceno preračunati na 28ml?

Hvala.


ODGOVOR
1. Vaš odgovor (10.07.2018 15:50) (24.07.2018 12:58) vezano na opredelitev blagovne znamke, v primeru, da le te ni mogoče opredeliti:
»Ponudnik mora z navedbo in opisom artikla artikel tako podrobno opisati, da lahko naročnik iz navedenih podatkov natančno ugotovi za kateri artikel na trgu gre.«
Prosimo za dodatno pojasnilo kaj želite, da je pri artiklu napisano, da boste lahko natančno ugotovili za kateri artikel na trgu gre. To ste opredelili že pri treh odgovorih, ampak ponudniki, žal, še zdaj ne vemo, kaj ste s tem mislili.

Morda bi bilo najboljše, da pojasnite kar na konkretnem artiklu navajamo npr. dva primera, ko lahko navedemo proizvajalca ali pa le poreklo:
a. npr. zap.št. 84 - Blok - kolegij, format A4, mali karo
Pri tem artiklu nimamo blagovne znamke in tudi ne vemo kdo je proizvajalec, ker nam blago dobavlja dobavitelj iz Kitajske, ki sam ni proizvajalec, ampak distributer, ki pa tudi nima spletne strani, na kateri bi ta blok bil viden. Blok tudi nima kakšne številke s katero bi bil opredeljen.
Blok je kolegij-pomeni, da ima spiralo, v našem primeru ob strani, je formata A4, listi imajo narisano mrežo mali karo. Kaj naj še napišemo, da bo za vas sprejemljivo?

Naveden opis je sprejemljiv.

b. Npr. zap.št. 90 - Blok - telefonski razgovor, format A5, najmanj 100 listov
Pri tem bloku lahko poleg zahtevanih karakteristik navedemo proizvajalca. Ta ne posluje z blagovnimi znamkami, ima pa lastno proizvodnjo. Kaj naj še napišemo poleg »Blok - telefonski razgovor, format A5, 100 listov«, da bo za vas sprejemljivo?
Da.

2. Vaš odgovor : »Datum objave: 24.07.2018 14:21
Zap.št. 150 - Etikete, samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 88,9 x 35,7 mm, pakiranje 1000 etiket v zavitku/škatli
Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki je večje ali enako 1000 etiket v zavitku/škatli, ceno pa mora podati na enoto mere, kot je opredeljeno v obrazcu predračun (škatla z najmanj 1000 etiketami).

- Ali razumemo prav vaš odgovor, da, če npr. ponudimo škatlo z 2400 etiketami, moramo ceno v predračunu preračunati na 1000 etiket?
Ne. Ponudnik poda ceno na enoto mere (škatla), kar v navedenem primeru pomeni, da poda ceno za škatlo z 2400 etiketami.

- Če je vaš odgovor pritrdilen, kaj potem pomeni pri ostalih artiklih v predračunu, kjer je zapis »najmanj..« ali je odstopanje +-2%?
Konkretno: če vam pri zap.št. 1 ponudimo zvezek s 96 listi (kar ste z odgovorom pritrdili da lahko), ali moramo ceno preračunati na 50 listov?
Ne, ponudnik v navedenem primeru poda ceno na enoto mere (kos), kar v navedenem primeru pomeni, da ponudnik poda ceno za zvezek s 96 listi.

Ali pa npr. zap.št. 2, 3, 4 ,5 6 - Barva za žige, , najmanj 28 ml če vam ponudimo barvo 30 ml, ali moramo ceno preračunati na 28ml?
Ne, ponudnik v navedenem primeru poda ceno na enoto mere (kos), kar v navedenem primeru pomeni, da ponudnik poda ceno za barvo za žige 30 ml..Datum objave: 31.07.2018   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Torej vam za zap.št. 269 ponudimo kuverto/vrečko A3?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 31.07.2018   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

ZAP. 150 Etikete, samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 88,9 x 35,7 mm, pakiranje 1000 etiket v zavitku/škatli
Ali lahko ponudimo dimenzijo etiket 89x36,1m pakirano po 1000 etiket?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi etikete z dimenzijo 89 x 36,1 mm, pakirano po 1000 etiket.Datum objave: 31.07.2018   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za nekaj dodatnih pojasnil:

Zap.št. 264 - Kuverta - format C5, samolepilna ali s silikonskim trakom, z levim okencem, bele barve
Kuverta je lahko v dveh izvedbah okno levo spodaj ali okno levo zgoraj. Običajno se uporablja levo zgoraj. Katero želite?

Zap.št. od 275 do 282 Kuverta - vrečka, oblazinjena
Trenutno je stanje na trgu tako, da se dimenzije oblazinjenih kuvert, ki imajo enake oznake, malo razlikujejo navzgor ali navzdol glede na proizvajalca, ker nekateri merijo zunanje, drugi notranje mere.
Ali lahko ponudimo po funkciji enakovredne oblazinjene kuverte - vrečke, ki po dimenziji odstopajo za +/- 1cm?

Zap.št. 277 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm
Ne najdemo navedenega artikla v navedeni dimenziji. Ali ste morda mislili 12 x 21 cm? ( ta vrečka je običajno označena z oznako »B«)

Zap.št. 283 - Kuverta - za strojno pakiranje, dimenzije 114 x 229 mm, z levim okencem, bele barve
Ta kuverta za strojno pakiranje obstaja v dveh izvedbah kot ISK ali kot ASK. Katero ponudimo?

Zap.št. 574 - Vrečka - podložena, dimenzije 350 x 480 mm (+/- 3 %)
Ali ste tu mislili »Kuverta - vrečka, oblazinjena«?

Hvala.

ODGOVOR
Zap.št. 264 - Kuverta - format C5, samolepilna ali s silikonskim trakom, z levim okencem, bele barve
Kuverta je lahko v dveh izvedbah okno levo spodaj ali okno levo zgoraj. Običajno se uporablja levo zgoraj. Katero želite?
Ponudnik ponudi kuverto z oknom levo zgoraj.

Zap.št. od 275 do 282 Kuverta - vrečka, oblazinjena
Trenutno je stanje na trgu tako, da se dimenzije oblazinjenih kuvert, ki imajo enake oznake, malo razlikujejo navzgor ali navzdol glede na proizvajalca, ker nekateri merijo zunanje, drugi notranje mere.
Ali lahko ponudimo po funkciji enakovredne oblazinjene kuverte - vrečke, ki po dimenziji odstopajo za +/- 1cm?
Da.

Zap.št. 277 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm
Ne najdemo navedenega artikla v navedeni dimenziji. Ali ste morda mislili 12 x 21 cm? ( ta vrečka je običajno označena z oznako »B«)
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10. 7. 2018 ob 15.54 uri.

Zap.št. 283 - Kuverta - za strojno pakiranje, dimenzije 114 x 229 mm, z levim okencem, bele barve
Ta kuverta za strojno pakiranje obstaja v dveh izvedbah kot ISK ali kot ASK. Katero ponudimo?
Ponudnik ponudi kuverto za strojno pakiranje kot ISK.

Zap.št. 574 - Vrečka - podložena, dimenzije 350 x 480 mm (+/- 3 %)
Ali ste tu mislili »Kuverta - vrečka, oblazinjena«?
Da.
Datum objave: 31.07.2018   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za čim prejšnje odgovore:
Zap. št. 82 blok demo za tablo, dimenzije 86x59 cm, pokončno obrnjen, 2+2 luknji zgoraj: ali lahko ponudimo demo blok za tablo dimenzije 68x98 cm, pokončno obrnjen s 3+3 luknjami zgoraj?
Zap. št. 83 blok demo za tablo, dimenzije 86x59 cm, pokončno obrnjen, najmanj 2 luknji po krajši stranici: ali lahko ponudimo demo blok za tablo dimenzije 68x98 cm, pokončno obrnjen 6 lukenj po krajši stranici?
Zap. št. 157 164 flomastri: pri vseh naštetih postavkah je navedena debelina konice. Pri flomastrih se običajno meri debelina pisave in ne debelina konice. Prav tako je tudi pri flomastrih blagovne znamke Staedtler, ki jo navajate kot primerjalni artikel. Ali lahko torej pri vseh naštetih postavkah dimenzijo upoštevamo kot debelino pisave?
Zap. št. 168 - flomaster, debelina konice 1 mm, različne barve, pakiranje 24/1: navedena je debelina konice, pri flomastrih pa se običajno meri debelina pisave in ne debelina konice. Ali lahko ponudimo flomastre s pisavo cca. 1mm in debelino konice 2,8mm ?
Zap. št. 191 - karton - pregradni, dimenzije 22 x 11,6 cm: ali lahko ponudimo karton pregradni, dimenzije 23,5 x 10,5 cm?
Zap. št. 317 - Luknjač - za najmanj 60 listov: ali lahko ponudimo luknjač za 65 listov?
Zap. št. 345 - mapa - PP A3 4R "U", vložna, najmanj 90 micronska, sijaj ali mat: ali lahko ponudimo mapa - PP A3 4R "U", vložna, 120 micronsko?
Zap. št. 355 - mapa - škatla, format A4+, kartonska, plastificirana, preklopna z elastiko: prosimo za pojasnilo, ali ste mislili navadno kartonsko, plastificirano mapo z elastiko, ki je primerna za format A4+ ?
Zap. št. 359 - mapa - U za registrator, format A4, raztegljiva, zgoraj odprta, sijaj, najmanj 170 micronska: ali lahko ponudimo mapa U za registrator, format A4, raztegljiva, zgoraj odprta, sijaj, 180 micronsko?
Zap. št. 436 - planer - stenski, dimenzije 98 x 68 cm: ali lahko ponudimo planer - stenski, dimenzije 100 x 70 cm?
Zap. št. 470 - rokovnik - dimenzije 16 x 22 cm (+/- 10 %), najmanj 150 strani, debelina papirja najmanj 80 g, vezan, lepljen, broširan: ali lahko ponudimo rokovnik - dimenzije 17,2 x 24,3 cm, 192 strani, debelina papirja najmanj 80 g, vezan, lepljen, broširan?
Zap. št. 475 - rokovnik - poslovnik, vezan, lepljen, broširan, dimenzije 20 x 26 cm (+/- 10 %), najmanj 150 listov, debelina papirja najmanj 80 g: ali lahko ponudimo rokovnik - poslovnik, vezan, lepljen, broširan, dimenzije 20 x 26 cm (+/- 10 %), 192 strani, debelina papirja najmanj 80 g?
Zap. št. 477 - spenjač - klešče za najmanj 10 listov: ali lahko ponudimo spenjač - klešče za 12 listov?
Zap. št. 478 - spenjač - klešče za najmanj 20 listov: ali lahko ponudimo spenjač - klešče za 25 listov?
Zap. št. 550 - trak za tiskalnik Epson TM-U210 A, enota mere rola: prosimo za pojasnilo kakšen trak želite, ali želite papirni trak za izpis ali pisalni trak ERC-38?
Zap. št. 563 - vreča za smeti - 150 l: ali lahko ponudimo vrečke za smeti za 160 L?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zap. št. 82 blok demo za tablo, dimenzije 86x59 cm, pokončno obrnjen, 2+2 luknji zgoraj: ali lahko ponudimo demo blok za tablo dimenzije 68x98 cm, pokončno obrnjen s 3+3 luknjami zgoraj?
Ne.

Zap. št. 83 blok demo za tablo, dimenzije 86x59 cm, pokončno obrnjen, najmanj 2 luknji po krajši stranici: ali lahko ponudimo demo blok za tablo dimenzije 68x98 cm, pokončno obrnjen 6 lukenj po krajši stranici?
Ne.

Zap. št. 157 164 flomastri: pri vseh naštetih postavkah je navedena debelina konice. Pri flomastrih se običajno meri debelina pisave in ne debelina konice. Prav tako je tudi pri flomastrih blagovne znamke Staedtler, ki jo navajate kot primerjalni artikel. Ali lahko torej pri vseh naštetih postavkah dimenzijo upoštevamo kot debelino pisave?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10. 7. 2018 ob 16.10 uri.

Zap. št. 168 - flomaster, debelina konice 1 mm, različne barve, pakiranje 24/1: navedena je debelina konice, pri flomastrih pa se običajno meri debelina pisave in ne debelina konice. Ali lahko ponudimo flomastre s pisavo cca. 1mm in debelino konice 2,8mm ?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10. 7. 2018 ob 16.10 uri.

Zap. št. 191 - karton - pregradni, dimenzije 22 x 11,6 cm: ali lahko ponudimo karton pregradni, dimenzije 23,5 x 10,5 cm?
Da.

Zap. št. 317 - Luknjač - za najmanj 60 listov: ali lahko ponudimo luknjač za 65 listov?
Da.

Zap. št. 345 - mapa - PP A3 4R "U", vložna, najmanj 90 micronska, sijaj ali mat: ali lahko ponudimo mapa - PP A3 4R "U", vložna, 120 micronsko?
Da.

Zap. št. 355 - mapa - škatla, format A4+, kartonska, plastificirana, preklopna z elastiko: prosimo za pojasnilo, ali ste mislili navadno kartonsko, plastificirano mapo z elastiko, ki je primerna za format A4+ ?
Gre za mapo, s širino hrbtišča mape 35mm in z dimenzijami zaprte mape 245x320 mm.

Zap. št. 359 - mapa - U za registrator, format A4, raztegljiva, zgoraj odprta, sijaj, najmanj 170 micronska: ali lahko ponudimo mapa U za registrator, format A4, raztegljiva, zgoraj odprta, sijaj, 180 micronsko?
Da.

Zap. št. 436 - planer - stenski, dimenzije 98 x 68 cm: ali lahko ponudimo planer - stenski, dimenzije 100 x 70 cm?
Da.

Zap. št. 470 - rokovnik - dimenzije 16 x 22 cm (+/- 10 %), najmanj 150 strani, debelina papirja najmanj 80 g, vezan, lepljen, broširan: ali lahko ponudimo rokovnik - dimenzije 17,2 x 24,3 cm, 192 strani, debelina papirja najmanj 80 g, vezan, lepljen, broširan?
Da.

Zap. št. 475 - rokovnik - poslovnik, vezan, lepljen, broširan, dimenzije 20 x 26 cm (+/- 10 %), najmanj 150 listov, debelina papirja najmanj 80 g: ali lahko ponudimo rokovnik - poslovnik, vezan, lepljen, broširan, dimenzije 20 x 26 cm (+/- 10 %), 192 strani, debelina papirja najmanj 80 g?
Da.

Zap. št. 477 - spenjač - klešče za najmanj 10 listov: ali lahko ponudimo spenjač - klešče za 12 listov?
Da.

Zap. št. 478 - spenjač - klešče za najmanj 20 listov: ali lahko ponudimo spenjač - klešče za 25 listov?
Da.

Zap. št. 550 - trak za tiskalnik Epson TM-U210 A, enota mere rola: prosimo za pojasnilo kakšen trak želite, ali želite papirni trak za izpis ali pisalni trak ERC-38?
Ponudnik ponudi pisalni trak za tiskalnik Epson TM-U210 A.

Zap. št. 563 - vreča za smeti - 150 l: ali lahko ponudimo vrečke za smeti za 160 L?
Da.
Datum objave: 01.08.2018   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za nekaj dodatnih pojasnil:
Zap.št. 269 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 30cm x 48cm x 5cm?
Zap.št. 270 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 23cm x 32cm x 4cm?
Hvala.

ODGOVOR
Zap.št. 269 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 30cm x 48cm x 5cm?
Da.

Zap.št. 270 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 23cm x 32cm x 4cm?
Da.
Datum objave: 01.08.2018   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnila:
Zap. št. 20 - Baterija polnilna, velikost AA, najmanj 2700 mAh: ali lahko ponudimo baterijo polnilno, velikost AA, 2600 mAh?
Zap. št. 461 - registrator - velikost A4/40 ali A4/50, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve: ali lahko ponudimo registrator velikost A4/55, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve?
Zap. št. 462 - registrator - velikost A4/70 ali A4/75, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve: ali lahko ponudimo registrator velikost A4/80, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve?
Zap. št. 277 - kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm: v odgovorih ste pojasnili, da ponudniki ponudimo kuverto vrečko 21 x 12cm. Ali lahko ponudimo kuverto vrečko, oblazinjeno, dimenzije 12x21,5cm?
Zap. št. 279 - kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 24 x 33 cm: v odgovorih ste odgovorili, da ne smemo ponuditi kuverte vrečke dimenzije 23x34cm. Zanima nas zakaj ne smemo ponuditi kuverte vrečke oblazinjene v dimenziji 23x34cm, saj ima popolnoma enako funkcionalno vrednost, kot vaša zahtevana? Poleg tega pa kuverta vrečka oblazinjena v dimenziji 24x33cm na trgu ne obstaja.
Zap. št. 165 - flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno): vezano na vaš odgovor sprašujemo, ali lahko ponudimo marker v debelini pisave 1,0mm?
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zap. št. 20 - Baterija polnilna, velikost AA, najmanj 2700 mAh: ali lahko ponudimo baterijo polnilno, velikost AA, 2600 mAh?
Ne.

Zap. št. 461 - registrator - velikost A4/40 ali A4/50, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve: ali lahko ponudimo registrator velikost A4/55, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve?
Da.

Zap. št. 462 - registrator - velikost A4/70 ali A4/75, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve: ali lahko ponudimo registrator velikost A4/80, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširan, obojestransko plastificiran z žepkom, samostoječ s kovinskim robom, različne barve?
Da.

Zap. št. 277 - kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm: v odgovorih ste pojasnili, da ponudniki ponudimo kuverto vrečko 21 x 12cm. Ali lahko ponudimo kuverto vrečko, oblazinjeno, dimenzije 12x21,5cm?
Da.

Zap. št. 279 - kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 24 x 33 cm: v odgovorih ste odgovorili, da ne smemo ponuditi kuverte vrečke dimenzije 23x34cm. Zanima nas zakaj ne smemo ponuditi kuverte vrečke oblazinjene v dimenziji 23x34cm, saj ima popolnoma enako funkcionalno vrednost, kot vaša zahtevana? Poleg tega pa kuverta vrečka oblazinjena v dimenziji 24x33cm na trgu ne obstaja.
Naročnik s tem odgovorom spreminja del odgovora na vprašanje objavljen dne 10. 7. 2018 ob 15.54 uri in sicer besedilo »Zap. št. 279 kuverta vrečka, oblazinjena, dimenzije 24x33cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko, oblazinjeno, dimenzije 23x34 cm? Ne.« se spremeni tako, da se glasi »Zap. št. 279 kuverta vrečka, oblazinjena, dimenzije 24x33cm: ali lahko ponudimo kuverto vrečko, oblazinjeno, dimenzije 23x34 cm? Da«.

Zap. št. 165 - flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno): vezano na vaš odgovor sprašujemo, ali lahko ponudimo marker v debelini pisave 1,0mm?
Da.
Datum objave: 01.08.2018   16:23
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila za vse sklope oz. za vsa območja

2 Barva za žige, črne barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
3 Barva za žige, modre barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
4 Barva za žige, rdeče barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
5 Barva za žige, vijolične barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
6 Barva za žige, zelene barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
26 Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm - ali so to zunanje, ali notranje mere?
85 Blok - kolegij, format A4, špiralna vezava, najmanj 50 listov (+/- 5 %) - ali je mišljen črtan blok?
86 Blok - kolegij, format A5, špiralna vezava, najmanj 50 listov (+/- 5 %) - ali je mišljen črtan blok?
92 Blok A4, mali karo, najmanj 80 listov - ali se lahko ponudi tudi špiralni blok?
94 CD-R 80 min printable 52X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortici?
96 CD-R 90 min, 800MB, 40X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortivi?
97 CD-R najmanj 700MB, najmanj 48X - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli?
98 CD-RW 80 min, 700MB, najmanj 12X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortici?
110 DVD Dual Layer 240 min, 8.5 GB, 8X v plastični škatlici PVC, pakiranje 5/1 (o po 5 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortici?
112 DVD-R, najmanj 4,7 GB, 16X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortici?
115 Elastike velikosti fi 180/2 mm, 0,5 kg - ali se lahko ponudijo tudi 180/3mm?
126 Etikete, samolepilne velikosti fi 40 mm na poli format A4 - ali se ponudi cena za eno nalepko ali za eno polo?
165 Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno) - ali ste tukaj mislili obojestranski flomaster?
183 Kalkulator - žepni, 12-mestni, solar/baterija, z osnovnimi operacijami - prosimo za oznako kalkulatorja
184 Karton - embalažni, dimenzije 420 x 270 x 330 mm - ali se lahko ponudi 425x25,5x330?
194 Karton - prešpan, dimenzije 210 x 297 mm - ali se lahko ponudi tudi prešpan dimenzije 22x31cm?
241 Kuverta - format A4, z levim okencem, bele barve - ali se lahko ponudi kuverta C4 z oknom?
270 Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm - ali se lahko ponudi kuverta C4?
274 Kuverta - vrečka, format B4/4, dimenzije 353 x 250 x 40 mm, nestrgljiva, samolepilna ali s silikonskim trakom - ali je mišljena kuverta papirolin?
315 Luknjač - za najmanj 25 listov - ali lahko ponudimo tudi luknjač ki preluknja 30 listov?
317 Luknjač - za najmanj 60 listov - ali lahko ponudimo tudi luknjač ki preluknja 65 listov?
329 Mapa - format A4, debelina 40 mm, 2 rinki, različne barve - ali se lahko ponudijo tudi mape debeline 38mm?
330 Mapa - format A4, debelina 40 mm, 4 rinke, različne barve - ali se lahko ponudijo tudi mape debeline 38mm?
341 Mapa - plastična, format A4, nevložna, pakiranje 50/1 - ali je tukaj mišljena L mapa?
342 Mapa - podpisna, 10-delna, z elastiko - ali se lahko ponudi tudi 12 delna mapa?
347 Mapa - PP IBM, dimenzije 235 x 310 mm, sijaj - ali so to zunanje dimenzije?
382 Nož za pisma, kovinski, dolžina najmanj 18 cm - ali lahko ponudimo nož za pisma v dolžini 23cm?
393 Olje za uničevalec dokumentacije, 250 ml - prosimo za proizvajalca ki ima olje v takem pakiranju oz. ali se lahko ponudi v pakiranju 355ml?
421 Označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. POST IT 683-4 ali enakovredno) - ali se lahko ponudi tudi zav. 5/1?
432 Papir - trgovski, brezčrtni, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
433 Papir - trgovski, črtni, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
434 Papir - trgovski, nizki karo, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
435 Papir - trgovski, visoki karo, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
469 Rokavice - latex, velikost M oziroma 7 - 8, pakiranje 20/1 - ali se lahko ponudijo v drugačnem pakiranju in se cena preračuna na želeno npr. 10/1 oz. 30/1?
476 Samolepilni lističi v roli na odvijalcu, rumene barve, dimenzije 60mm x 10m (+/- 5 %) - omenjeni lističi na roli se v taki dimenziji ne dobijo več. Dobavljivi so samo še 50mmx10m-ali se lahko ponudijo omenjeni.
479 Spenjač - za najmanj 100 listov - ali lahko ponudimo tudi spenjač ki spne 170 listov?
485 Spirala za vezavo, debelina 22 mm, različne barve, pakiranje 100/1 - 22mm spirale so pakirane v zavitku 50/1-ali se lahko cena preračuna na želeno?
496 Sponke - palične za spenjač 5550/5551 (npr. Leitz ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete 1703 škatle po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
502 Sponke - palične, dimenzije 12 mm, pakiranje 1050/1 (npr. Leitz 5583 ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete 1932 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
504 Sponke - palične, dimenzije 8 mm, pakiranje 1000/1 (npr. Leitz 5581 ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete 755 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
507 Sponke - papirne 32 mm (npr. Niko št. 14 ali enakovredno) - ali se lahko ponudijo tudi dimenzije 33mm?
511 Sponke - pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1 - plastificirane sponke v tej dimenziji ne obstajajo več. PROSIMO DA SE BRIŠEJO IZ SPECIFIKACIJ!!
516 Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno) - stojalo znamke 3m je za lepilo 19x33 - ali se ponudi to?
566 Vrečka - darilna, dimenzije 32 x 41 x 12 cm, bele barve - ali se lahko ponudi tudi dimenzija 32X43X15?
588 Vrvica - motvoz 1,25/2, dolžina najmanj 125 m - ali lahko ponudimo tudi motvoz 1,25/3 125m?
590 Vrvica - narodna, trobarvna, debelina 1 mm, dolžina 100 m - ali se ponudi cena za eno rolo s 100 metri?


ODGOVOR
2 Barva za žige, črne barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
Da.

3 Barva za žige, modre barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
Da.

4 Barva za žige, rdeče barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
Da.

5 Barva za žige, vijolične barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
Da.

6 Barva za žige, zelene barve, najmanj 28 ml - ali se lahko ponudi tudi 30ml barva?
Da.

26 Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm - ali so to zunanje, ali notranje mere?
Pri navedeni postavki gre za mere blazinice (notranje mere).

85 Blok - kolegij, format A4, špiralna vezava, najmanj 50 listov (+/- 5 %) - ali je mišljen črtan blok?
Ponudnik lahko pri navedenem artiklu ponudi kakršenkoli blok (npr. črtni, brezčrtni, karirast).

86 Blok - kolegij, format A5, špiralna vezava, najmanj 50 listov (+/- 5 %) - ali je mišljen črtan blok?
Ponudnik lahko pri navedenem artiklu ponudi kakršenkoli blok (npr. črtni, brezčrtni, karirast).

92 Blok A4, mali karo, najmanj 80 listov - ali se lahko ponudi tudi špiralni blok?
Da.

94 CD-R 80 min printable 52X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortici?
Ponudnik lahko ponudi vsak CD v svoji plastični škatli ali pakiranje v tortici.

96 CD-R 90 min, 800MB, 40X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortivi?
Ponudnik lahko ponudi vsak CD v svoji plastični škatli ali pakiranje v tortici.

97 CD-R najmanj 700MB, najmanj 48X - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli?
Da.

98 CD-RW 80 min, 700MB, najmanj 12X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortici?
Ponudnik lahko ponudi vsak CD v svoji plastični škatli ali pakiranje v tortici.

110 DVD Dual Layer 240 min, 8.5 GB, 8X v plastični škatlici PVC, pakiranje 5/1 (o po 5 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortici?
Ponudnik lahko ponudi vsak CD v svoji plastični škatli ali pakiranje v tortici.

112 DVD-R, najmanj 4,7 GB, 16X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali v tortici?
Ponudnik lahko ponudi vsak CD v svoji plastični škatli ali pakiranje v tortici.

115 Elastike velikosti fi 180/2 mm, 0,5 kg - ali se lahko ponudijo tudi 180/3mm?
Da.

126 Etikete, samolepilne velikosti fi 40 mm na poli format A4 - ali se ponudi cena za eno nalepko ali za eno polo?
Cena se poda za eno polo.

165 Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno) - ali ste tukaj mislili obojestranski flomaster?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10. 7. 2018 ob 16.10 uri.

183 Kalkulator - žepni, 12-mestni, solar/baterija, z osnovnimi operacijami - prosimo za oznako kalkulatorja
Ponudnik ponudi kalkulator kot npr. deli DL-1217 ali enakovredno.

184 Karton - embalažni, dimenzije 420 x 270 x 330 mm - ali se lahko ponudi 425x25,5x330?
Ne.

194 Karton - prešpan, dimenzije 210 x 297 mm - ali se lahko ponudi tudi prešpan dimenzije 22x31cm?
Da.

241 Kuverta - format A4, z levim okencem, bele barve - ali se lahko ponudi kuverta C4 z oknom?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10. 7. 2018 ob 15.54 uri.

270 Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm - ali se lahko ponudi kuverta C4?
Da.

274 Kuverta - vrečka, format B4/4, dimenzije 353 x 250 x 40 mm, nestrgljiva, samolepilna ali s silikonskim trakom - ali je mišljena kuverta papirolin?
Da.

315 Luknjač - za najmanj 25 listov - ali lahko ponudimo tudi luknjač ki preluknja 30 listov?
Da.

317 Luknjač - za najmanj 60 listov - ali lahko ponudimo tudi luknjač ki preluknja 65 listov?
Da.

329 Mapa - format A4, debelina 40 mm, 2 rinki, različne barve - ali se lahko ponudijo tudi mape debeline 38mm?
Da.

330 Mapa - format A4, debelina 40 mm, 4 rinke, različne barve - ali se lahko ponudijo tudi mape debeline 38mm?
Da.

341 Mapa - plastična, format A4, nevložna, pakiranje 50/1 - ali je tukaj mišljena L mapa?
Da.

342 Mapa - podpisna, 10-delna, z elastiko - ali se lahko ponudi tudi 12 delna mapa?
Da.

347 Mapa - PP IBM, dimenzije 235 x 310 mm, sijaj - ali so to zunanje dimenzije?
Da.

382 Nož za pisma, kovinski, dolžina najmanj 18 cm - ali lahko ponudimo nož za pisma v dolžini 23cm?
Da.

393 Olje za uničevalec dokumentacije, 250 ml - prosimo za proizvajalca ki ima olje v takem pakiranju oz. ali se lahko ponudi v pakiranju 355ml?
Primer proizvajalca, ki ima olje v pakiranju 250 ml je HSM. Ponudnik lahko ponudi tudi pakiranje 355 ml, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (kos).

421 Označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. POST IT 683-4 ali enakovredno) - ali se lahko ponudi tudi zav. 5/1?
Ponudnik lahko ponudi tudi pakiranje 5/1, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (zavitek).

432 Papir - trgovski, brezčrtni, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje z 260 listi, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (zavitek z najmanj 250 listi).

433 Papir - trgovski, črtni, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje z 260 listi, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (zavitek z najmanj 250 listi).

434 Papir - trgovski, nizki karo, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje z 260 listi, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (zavitek z najmanj 250 listi).

435 Papir - trgovski, visoki karo, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje z 260 listi, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (zavitek z najmanj 250 listi).

469 Rokavice - latex, velikost M oziroma 7 - 8, pakiranje 20/1 - ali se lahko ponudijo v drugačnem pakiranju in se cena preračuna na želeno npr. 10/1 oz. 30/1?
Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (zavitek), ki je specificiran v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za pakiranje 20/1. Če bo iz ponudbe izhajalo, da je ponujen artikel v pakiranju 10/1, se bo v tem primeru štelo, da ponudnik za vpisano ceno na enoto mere ponuja dva kosa (2* pakiranje 10/1).

476 Samolepilni lističi v roli na odvijalcu, rumene barve, dimenzije 60mm x 10m (+/- 5 %) - omenjeni lističi na roli se v taki dimenziji ne dobijo več. Dobavljivi so samo še 50mmx10m-ali se lahko ponudijo omenjeni.
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.43 uri.

479 Spenjač - za najmanj 100 listov - ali lahko ponudimo tudi spenjač ki spne 170 listov?
Da.

485 Spirala za vezavo, debelina 22 mm, različne barve, pakiranje 100/1 - 22mm spirale so pakirane v zavitku 50/1-ali se lahko cena preračuna na želeno?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.43 uri.

496 Sponke - palične za spenjač 5550/5551 (npr. Leitz ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete 1703 škatle po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.43 uri.

502 Sponke - palične, dimenzije 12 mm, pakiranje 1050/1 (npr. Leitz 5583 ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete 1932 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
Enota mere je škatlica po 1050 sponk. Naročnik bo popravil količine za to postavko in objavil spremembo razpisne dokumentacije.

504 Sponke - palične, dimenzije 8 mm, pakiranje 1000/1 (npr. Leitz 5581 ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete 755 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
Enota mere je škatlica po 1000 sponk. Naročnik bo popravil količine za to postavko in objavil spremembo razpisne dokumentacije.

507 Sponke - papirne 32 mm (npr. Niko št. 14 ali enakovredno) - ali se lahko ponudijo tudi dimenzije 33mm?
Da.

511 Sponke - pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1 - plastificirane sponke v tej dimenziji ne obstajajo več. PROSIMO DA SE BRIŠEJO IZ SPECIFIKACIJ!!
Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.

516 Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno) - stojalo znamke 3m je za lepilo 19x33 - ali se ponudi to?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.43 uri.

566 Vrečka - darilna, dimenzije 32 x 41 x 12 cm, bele barve - ali se lahko ponudi tudi dimenzija 32X43X15?
Da.

588 Vrvica - motvoz 1,25/2, dolžina najmanj 125 m - ali lahko ponudimo tudi motvoz 1,25/3 125m?
Da.

590 Vrvica - narodna, trobarvna, debelina 1 mm, dolžina 100 m - ali se ponudi cena za eno rolo s 100 metri?
Da.
Datum objave: 02.08.2018   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zap.št. 217 - Koledar - namizni, za eno koledarsko leto, po tednih, z grbom, podolgovat, dimenzije najmanj 315 x 100 mm
Ali lahko upoštevamo večji odstotek odstopanja kot 2%? Standardne velikosti so 295 mm.

Zap.št. 231 - Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena, dvobarvni tisk glave naročnika in napisa o plačani poštnini. Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 1000 kosov po posamezni mutaciji
Ali je tisk res dvobarven 2/0? Vsi ostali artikli z dotiskom imajo enobarvni dotisk 1/0.

Zap.št. 232, 235, 236, 240, 242, 244, 247, 251, 255 kuverte z dotiskom
Ali je dotisk enobarven 1/0?

Zap.št. 289 - Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A4 (npr. Alea obrazec 0,44/2 ali enakovredno)
Navedena oznaka je oznaka za matrično kuverto, ki se ne proizvaja več. Ali ste mislili matrična ali laserska kot pod zap.št. 290?

Zap.št. 294 - Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za laserske tiskalnike, dvojezična SLO/ITA (npr. Alea obrazec 0,44 ali enakovredno)
Navedli ste oznake za dve različni kuverti: SLO/ITA in oznaka 0,44, ki pomeni samo SLO. Ali je mišljena dvojezična ali samo slovenska?

Zap.št. 384 - Obrazec Prijava letnega pridelka
Ali ste mislili kot obrazec 2,33 - Prijava letnega pridelka grozdja ali kot obrazec 2,34 - Prijava letnega pridelka zgoščenega grozdnega mošta in ostalih proizvodov?

Zap.št. 407 - Ovoj za spise, brez tiska, bele barve (npr. Alea obrazec 0,14b ali enakovredno)
Obr. Alea 0.14b je ovoj za spise bele barve s tiskom. Prosimo za točen opis artikla, ki ga želite.

Zap.št. 471 - Rokovnik - format A5 (+/- 5 %)
Rokovnik v tej dimenziji obstaja samo kot B5. Ali lahko ponudimo B5?

Zap.št. 576 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 590 x 380 x 860 cm, pakiranje 10/1
Originalne Dahle vrečke so dimenzije 590 x 380 x 900 mm. Ali upoštevamo originale dimenzije 590 x 380 x 900 mm?

Zap.št. 578 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 440 x 370 x 720 cm, pakiranje 10/1
Originalne Dahle vrečke so dimenzije 440 x 370 x 730 mm. Ali upoštevamo originale dimenzije 440 x 370 x 730 mm?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Zap.št. 217 - Koledar - namizni, za eno koledarsko leto, po tednih, z grbom, podolgovat, dimenzije najmanj 315 x 100 mm
Ali lahko upoštevamo večji odstotek odstopanja kot 2%? Standardne velikosti so 295 mm.
Da.

Zap.št. 231 - Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena, dvobarvni tisk glave naročnika in napisa o plačani poštnini. Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 1000 kosov po posamezni mutaciji
Ali je tisk res dvobarven 2/0? Vsi ostali artikli z dotiskom imajo enobarvni dotisk 1/0.
Da.

Zap.št. 232, 235, 236, 240, 242, 244, 247, 251, 255 kuverte z dotiskom
Ali je dotisk enobarven 1/0?
Da.

Zap.št. 289 - Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A4 (npr. Alea obrazec 0,44/2 ali enakovredno)
Navedena oznaka je oznaka za matrično kuverto, ki se ne proizvaja več. Ali ste mislili matrična ali laserska kot pod zap.št. 290?
Postavka pod zaporedno št. 289 se v vseh sklopih črta iz predračuna, količine pa se prištejejo količinam artikla pod zaporedno št. 290.

Zap.št. 294 - Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za laserske tiskalnike, dvojezična SLO/ITA (npr. Alea obrazec 0,44 ali enakovredno)
Navedli ste oznake za dve različni kuverti: SLO/ITA in oznaka 0,44, ki pomeni samo SLO. Ali je mišljena dvojezična ali samo slovenska?
Mišljena je dvojezična SLO/ITA (npr. Alea obrazec 0,44/IT).

Zap.št. 384 - Obrazec Prijava letnega pridelka
Ali ste mislili kot obrazec 2,33 - Prijava letnega pridelka grozdja ali kot obrazec 2,34 - Prijava letnega pridelka zgoščenega grozdnega mošta in ostalih proizvodov?
Pri obrazcu Prijava letnega pridelka gre za spremni dokument za prevoz pridelkov in proizvodnjo vina. Gre za javno listino, katere oblika obrazca ni predpisana, bistvena je vsebina. Vsebina listine je bila objavljena v Uradnem listu 16/2007.

Zap.št. 407 - Ovoj za spise, brez tiska, bele barve (npr. Alea obrazec 0,14b ali enakovredno)
Obr. Alea 0.14b je ovoj za spise bele barve s tiskom. Prosimo za točen opis artikla, ki ga želite.
Ponudnik ponudi ovoj za spise, brez tiska, bele barve.

Zap.št. 471 - Rokovnik - format A5 (+/- 5 %)
Rokovnik v tej dimenziji obstaja samo kot B5. Ali lahko ponudimo B5?
Da.

Zap.št. 576 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 590 x 380 x 860 cm, pakiranje 10/1
Originalne Dahle vrečke so dimenzije 590 x 380 x 900 mm. Ali upoštevamo originale dimenzije 590 x 380 x 900 mm?
Ponudnik lahko ponudi vrečke dimenzije 590 x 380 x 900 mm.

Zap.št. 578 - Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 440 x 370 x 720 cm, pakiranje 10/1
Originalne Dahle vrečke so dimenzije 440 x 370 x 730 mm. Ali upoštevamo originale dimenzije 440 x 370 x 730 mm?
Ponudnik lahko ponudi vrečke dimenzije 440 x 370 x 730 mm.
Datum objave: 02.08.2018   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za odgovore:

126 Etikete, samolepilne velikosti fi 40 mm na poli format A4 4970 kos - Kaj predstavlja merska enota KOS?
176-181 Kabli UTP - ALi želite samo kable ali morajo imeti tudi konektorje?
277 Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm 150 kos - Ta artikel po informacijah dobaviteljev ne obstaja, zato vas prosimo, če ga brišete iz razpisne dokumentacije?
363-367 Mape - Ali so lahko brez kovinskega hrbtišča?
547-548 Ali lahko ponudimo trakove drugega proizvajalca?
549 Trak za LQ-680/670/LQ-8 26 kos - Ta artikel je potrošni material za tiskalnike in ga prosimo črtajte iz predračuna.
550 Trak za tiskalnik Epson TM-U210 A 10271 rola - Ali potrebujete papirno rolo ali potrebujete trak s katerim pišete na rolo (to je potrošni material za tiskalnik)?

Hvala.

ODGOVOR
126 Etikete, samolepilne velikosti fi 40 mm na poli format A4 4970 kos - Kaj predstavlja merska enota KOS?
Merska enota kos pomeni pola formata A4.

176-181 Kabli UTP - ALi želite samo kable ali morajo imeti tudi konektorje?
Kabli morajo imeti tudi konektorje.

277 Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm 150 kos - Ta artikel po informacijah dobaviteljev ne obstaja, zato vas prosimo, če ga brišete iz razpisne dokumentacije?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10. 7. 2018 ob 15.54 uri.

363-367 Mape - Ali so lahko brez kovinskega hrbtišča?
Ne.

547-548 Ali lahko ponudimo trakove drugega proizvajalca?
Ponudnik lahko ponudi trakove navedenega proizvajalca ali enakovredne trakove drugega proizvajalca.

549 Trak za LQ-680/670/LQ-8 26 kos - Ta artikel je potrošni material za tiskalnike in ga prosimo črtajte iz predračuna.
Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni.

550 Trak za tiskalnik Epson TM-U210 A 10271 rola - Ali potrebujete papirno rolo ali potrebujete trak s katerim pišete na rolo (to je potrošni material za tiskalnik)?
Ponudnik ponudi pisalni trak za tiskalnik Epson TM-U210 A.
Datum objave: 02.08.2018   15:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zap.št. 331 - Mapa - format A4, kartonska z enojnim kovinskim obešalom (tablica ali podloga s clip sponko zgoraj za vpenjanje dokumentov)
Ali lahko ponudimo v plastificirani izvedbi?

Zap.št. 336 - Mapa - format A4, prospekt PVC, debelina 5 cm, s PVC žepom po celi zunanji strani A4 na platnici, trde plastificirane platnice, 4 rinke, različne barve
Ali sta lahko 2 žepa - po celi zunanji strani A4 na platnici in ob strani na hrbtu?

Zap.št. 341 Mapa - plastična, format A4, nevložna, pakiranje 50/1
Ali želite L (odpiranje po daljši in krajši stranici) ali U mapo (odpiranje na krajši stranici zgoraj)?Ali lahko odstopa v dimenziji, npr. 22x30?

Zap.št . 342 - Mapa - podpisna, 10-delna, z elastiko
Ali lahko ponudimo 12 delno mapo?

Zap.št. 346 - Mapa - PP A4 4R "U", vložna, najmanj 130 micronska, sijaj ali mat
Ali lahko ponudimo v dimenziji 22 x 30cm?

Zap.št. 355 - Mapa - škatla, format A4+, kartonska, plastificirana, preklopna z elastiko
Kaj pomeni škatla? Kakšna je širina te mape? Kaj pomeni format A4+?

Zap.št. 432 - Papir - trgovski, brezčrtni, 250 listov
Zap.št. 433 - Papir - trgovski, črtni, 250 listov
Zap.št. 434 - Papir - trgovski, nizki karo, 250 listov
Zap.št. 435 - Papir - trgovski, visoki karo, 250 listov
432,433, 434, 43 : Takšnega pakiranja nimamo. Ali lahko ponudimo 260 listov in ceno zaradi primerljivost ponudb preračunamo na 250 listov?

Zap.št. 469 - Rokavice - latex, velikost M oziroma 7 - 8, pakiranje 20/1
Običajno pakiranje takih rokavic v malem pakiranju je 10/1. Tako pakira tudi slovenski proizvajalec.
Ali lahko ponudimo pakiranje 10/1 in pri ceni zaradi primerjave preračunamo na 20/1?

Zap.št. 592 - Zvezek - indeks, s trdimi platnicami, format A5, šivan, debelina papirja najmanj 70 g, abecedno označen
Zap.št. 596 - Zvezek - s trdimi platnicami, format A4, šivan, debelina papirja najmanj 70 g, najmanj 96 listov
Zap.št. 597 - Zvezek - s trdimi platnicami, format A5, šivan, debelina papirja najmanj 70 g, najmanj 96 listov
592, 596, 597 - Na slovenskem tržišču trenutno ni 70g zvezkov s trdimi platnicami. Proizvajalec iz tujine, ki večini ponudnikov v Sloveniji ponuja in prodaja take zvezke je spremenil svojo proizvodnjo in izdeluje zvezke, ki imajo 60g papir.
Ali lahko ponudimo zvezke s trdimi platnicami, ki imajo 60g papir? V primeru, da želite zvezke z 70g papirjem, prosimo, če navedete blagovno znamko, ki je dobavljiva na slovenskem tržišču


ODGOVOR
Zap.št. 331 - Mapa - format A4, kartonska z enojnim kovinskim obešalom (tablica ali podloga s clip sponko zgoraj za vpenjanje dokumentov)
Ali lahko ponudimo v plastificirani izvedbi?
Da.

Zap.št. 336 - Mapa - format A4, prospekt PVC, debelina 5 cm, s PVC žepom po celi zunanji strani A4 na platnici, trde plastificirane platnice, 4 rinke, različne barve
Ali sta lahko 2 žepa - po celi zunanji strani A4 na platnici in ob strani na hrbtu?
Da.

Zap.št. 341 Mapa - plastična, format A4, nevložna, pakiranje 50/1
Ali želite L (odpiranje po daljši in krajši stranici) ali U mapo (odpiranje na krajši stranici zgoraj)?Ali lahko odstopa v dimenziji, npr. 22x30?
Ustrezna mapa je mapa L, z odpiranjem po daljši in krajši stranici. Mapa lahko odstopa v dimenziji 22x30.

Zap.št . 342 - Mapa - podpisna, 10-delna, z elastiko
Ali lahko ponudimo 12 delno mapo?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

Zap.št. 346 - Mapa - PP A4 4R "U", vložna, najmanj 130 micronska, sijaj ali mat
Ali lahko ponudimo v dimenziji 22 x 30cm?
Da.

Zap.št. 355 - Mapa - škatla, format A4+, kartonska, plastificirana, preklopna z elastiko
Kaj pomeni škatla? Kakšna je širina te mape? Kaj pomeni format A4+?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 31. 7. 2018 ob 14.35 uri.

Zap.št. 432 - Papir - trgovski, brezčrtni, 250 listov
Zap.št. 433 - Papir - trgovski, črtni, 250 listov
Zap.št. 434 - Papir - trgovski, nizki karo, 250 listov
Zap.št. 435 - Papir - trgovski, visoki karo, 250 listov
432,433, 434, 43 : Takšnega pakiranja nimamo. Ali lahko ponudimo 260 listov in ceno zaradi primerljivost ponudb preračunamo na 250 listov?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

Zap.št. 469 - Rokavice - latex, velikost M oziroma 7 - 8, pakiranje 20/1
Običajno pakiranje takih rokavic v malem pakiranju je 10/1. Tako pakira tudi slovenski proizvajalec.
Ali lahko ponudimo pakiranje 10/1 in pri ceni zaradi primerjave preračunamo na 20/1?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

Zap.št. 592 - Zvezek - indeks, s trdimi platnicami, format A5, šivan, debelina papirja najmanj 70 g, abecedno označen
Zap.št. 596 - Zvezek - s trdimi platnicami, format A4, šivan, debelina papirja najmanj 70 g, najmanj 96 listov
Zap.št. 597 - Zvezek - s trdimi platnicami, format A5, šivan, debelina papirja najmanj 70 g, najmanj 96 listov
592, 596, 597 - Na slovenskem tržišču trenutno ni 70g zvezkov s trdimi platnicami. Proizvajalec iz tujine, ki večini ponudnikov v Sloveniji ponuja in prodaja take zvezke je spremenil svojo proizvodnjo in izdeluje zvezke, ki imajo 60g papir.
Ali lahko ponudimo zvezke s trdimi platnicami, ki imajo 60g papir? V primeru, da želite zvezke z 70g papirjem, prosimo, če navedete blagovno znamko, ki je dobavljiva na slovenskem tržišču
Da. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.
Datum objave: 02.08.2018   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lepo prosimo še za naslednja pojasnila:
Zap. št. 18 - Baterija LR 44 / KA 76, 1,5 V, gumb kaj pomeni KA 76? Ali lahko ponudimo baterije LR 44, 1,5V, gumb?
Zap. št. DVD+R, najmanj 8,5 GB, 8X, pakiranje 25/1 (po 25 kosov v plastični škatli) navedene lastnosti se nanašajo na DVD+R Dual Layer ali lahko ponudimo DVD+R Dual Layer 8,5GB, 8X, pakirane v plastični škatli 25/1?
Zap.št. 162 - Flomaster - permanentni, debelina konice 1 - 3 mm, različne barve, pakiranje 4/1 Ali lahko ponudimo flomaster z debelino pisave 2 3 mm?
Zap. št. 165 - Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno)
Zap. št. 191 - Karton - pregradni, dimenzije 22 x 11,6 cm Ali lahko ponudimo karton pregradni dimenzije 23,5 x 10,5cm?
Zap. št. 217 - Koledar - namizni, za eno koledarsko leto, po tednih, z grbom, podolgovat, dimenzije najmanj 315 x 100 mm ali vam lahko ponudimo koledar dimenzije 300 x 115 mm?
Zap. št. 228 - Kuverta - 1000 AD, dimenzije 23 x 34 cm, za format A4, rumenorjave barve Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 23 x 36 cm?
Zap. št. 249 - Kuverta - format B5, samolepilna ali s silikonskim trakom, brez okenca, rumene barve običajno so kuverte bele ali rjave barve ali vam lahko ponudimo kuverte rjave barve?
Zap. št. 277 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm v svojih odgovorih ste navedli, da se ponudi kuverta dimenzije 21 x 12, ali lahko ponudimo kuverte standardne dimenzije 21,5x12cm?
Zap. št. 279 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 24 x 33 cm v svojih odgovorih ste navedli, da ne smemo ponuditi kuverte dimenzije 23 x 34. Standardna dimenzije teh kuvert je 23 x 34. Po temeljiti raziskavi trga in informacijah od dobaviteljev zahtevana dimenzija 24 x 33 ne obstaja. Zato naročnika prosimo, da lahko ponudimo kuverte standardne dimenzije 23 x 34 cm.
Zap. št. 285 - Kuverta - za vročanje po ZKP, vrečka format A5, za laserske tiskalnike, rumene barve (npr. Alea obrazec 0,43-4 ali enakovredno) te kuverte so rjave barve, ali lahko ponudimo kuverte rjave barve?
Zap. št. 511 - Sponke - pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1: po temeljiti raziskavi trga ugotavljamo, da sponke pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1 niso več dobavljive. Ali lahko ponudimo sponke pisarniške plastificirane dimenzije 65 mm, pakirane 30/1?

Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

ODGOVOR
Zap. št. 18 - Baterija LR 44 / KA 76, 1,5 V, gumb kaj pomeni KA 76? Ali lahko ponudimo baterije LR 44, 1,5V, gumb?
KA 76 je tip baterije. Ponudnik lahko ponudi baterije LR 44, 1,5V, gumb.

Zap. št. DVD+R, najmanj 8,5 GB, 8X, pakiranje 25/1 (po 25 kosov v plastični škatli) navedene lastnosti se nanašajo na DVD+R Dual Layer ali lahko ponudimo DVD+R Dual Layer 8,5GB, 8X, pakirane v plastični škatli 25/1?
Da.

Zap.št. 162 - Flomaster - permanentni, debelina konice 1 - 3 mm, različne barve, pakiranje 4/1 Ali lahko ponudimo flomaster z debelino pisave 2 3 mm?
Da.

Zap. št. 165 - Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno)
Naročnik navedbe ne komentira.

Zap. št. 191 - Karton - pregradni, dimenzije 22 x 11,6 cm Ali lahko ponudimo karton pregradni dimenzije 23,5 x 10,5cm?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 31. 7. 2018 ob 14.35 uri.

Zap. št. 217 - Koledar - namizni, za eno koledarsko leto, po tednih, z grbom, podolgovat, dimenzije najmanj 315 x 100 mm ali vam lahko ponudimo koledar dimenzije 300 x 115 mm?
Da.

Zap. št. 228 - Kuverta - 1000 AD, dimenzije 23 x 34 cm, za format A4, rumenorjave barve Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 23 x 36 cm?
Da.

Zap. št. 249 - Kuverta - format B5, samolepilna ali s silikonskim trakom, brez okenca, rumene barve običajno so kuverte bele ali rjave barve ali vam lahko ponudimo kuverte rjave barve?
Da.

Zap. št. 277 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm v svojih odgovorih ste navedli, da se ponudi kuverta dimenzije 21 x 12, ali lahko ponudimo kuverte standardne dimenzije 21,5x12cm?
Da.

Zap. št. 279 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 24 x 33 cm v svojih odgovorih ste navedli, da ne smemo ponuditi kuverte dimenzije 23 x 34. Standardna dimenzije teh kuvert je 23 x 34. Po temeljiti raziskavi trga in informacijah od dobaviteljev zahtevana dimenzija 24 x 33 ne obstaja. Zato naročnika prosimo, da lahko ponudimo kuverte standardne dimenzije 23 x 34 cm.
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 15.34 uri.

Zap. št. 285 - Kuverta - za vročanje po ZKP, vrečka format A5, za laserske tiskalnike, rumene barve (npr. Alea obrazec 0,43-4 ali enakovredno) te kuverte so rjave barve, ali lahko ponudimo kuverte rjave barve?
Da.

Zap. št. 511 - Sponke - pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1: po temeljiti raziskavi trga ugotavljamo, da sponke pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1 niso več dobavljive. Ali lahko ponudimo sponke pisarniške plastificirane dimenzije 65 mm, pakirane 30/1?
Da. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.
Datum objave: 02.08.2018   16:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas za odgovor:
Zap. št.: 126 - Etikete, samolepilne velikosti fi 40 mm na poli format A4 - 4970 kos - Ali je merska enota kos za škatlo ali za polo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.Datum objave: 02.08.2018   16:28
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo.
Zap. št. od 501 do 504 Naročnika prosimo, da ponovno preveri za kateri spenjač so predvidene sponke pri teh pozicijah. Kajti sponke za običajne spenjače imate že zajete v predračunu od zap. št. 490 do 495 in od 497 do 500. Sponke, ki jih navajate od 501 do 504 po opisu dimenzij ustrezajo spenjaču Leitz 5551, za ta spenjač se uporabljajo drugačne sponke, ki so pakirane v škatle v katerih je pet kaset vsaka kaseta vsebuje 210 sponk, tako da je v eni škatli s petimi kasetami 5x210 = 1050 sponk. Ali ponudimo ceno za škatlo v kateri je 1050 sponk ali za kaseto v kateri je 210 sponk? Samo takšno pakiranje je mogoče pri sponkah za spenjač Leitz 5551. Če pa želite sponke za druge spenjače, vas prosimo, da navedete točno oznako sponk.
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.43 uri in v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.Datum objave: 03.08.2018   14:21
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila za vse sklope:

160 Flomaster - permanentni, debelina konice 0,6 mm, različne barve, pakiranje 4/1: ali vam lahko ponudimo enakovreden flomaster z debelino konice 0,5mm?
269 Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm: če ni dovoljeno ponuditi kuverte vrečke natron s križnim dnom v dimenziji 300x400mm, debeline 4cm nas zanima kakšne dimenzije vrečk so torej dovoljene?
279 Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 24 x 33 cm: ali se lahko ponudi24 x 34cm?

Hvala

ODGOVOR
160 Flomaster - permanentni, debelina konice 0,6 mm, različne barve, pakiranje 4/1: ali vam lahko ponudimo enakovreden flomaster z debelino konice 0,5mm?
Da. Pri tem je potrebno upoštevati pojasnilo, ki ga je naročnik podal v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10.7. 2018 ob 16.10 uri.

269 Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm: če ni dovoljeno ponuditi kuverte vrečke natron s križnim dnom v dimenziji 300x400mm, debeline 4cm nas zanima kakšne dimenzije vrečk so torej dovoljene?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 24. 7. 2018 ob 13.09 uri.

279 Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 24 x 33 cm: ali se lahko ponudi24 x 34cm?
Da.
Datum objave: 03.08.2018   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zap. Št.: 355 - Mapa - škatla, format A4+, kartonska, plastificirana, preklopna z elastilko 17267 kos Ali vam moramo ponuditi škatlo z elastiko za vlaganje dokumentov formata A4 brez luknanja, ki je izdelana iz lepenke 2,1mm, kaširane v papir prevlečen s polipropilensko folijo, debelina hrbta škatle 3cm?
Zap. Št.: 362 - Mapa - za dokumente, format A4, harmonika, z abecedo (A - Z oziroma Ž) 211 kos Zanima nas, ali želite kartosnko harmonika mapo A4 ali vam lahko ponudimo PP/PVC harmonika mapo A4?
Zap. Št.: 306 - Lepilni trak - obojestranski, dimenzije 12,7 mm x 22,8 m (+/- 6 %) - 1532 kos Ali lahko namesto zahtevanega obojestranskega lepilnega traku ponudimo lepilni trak v dimenziji 15mm x 33m?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Zap. Št.: 355 - Mapa - škatla, format A4+, kartonska, plastificirana, preklopna z elastilko 17267 kos Ali vam moramo ponuditi škatlo z elastiko za vlaganje dokumentov formata A4 brez luknanja, ki je izdelana iz lepenke 2,1mm, kaširane v papir prevlečen s polipropilensko folijo, debelina hrbta škatle 3cm?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 31. 7. 2018 ob 14.35 uri.

Zap. Št.: 362 - Mapa - za dokumente, format A4, harmonika, z abecedo (A - Z oziroma Ž) 211 kos Zanima nas, ali želite kartosnko harmonika mapo A4 ali vam lahko ponudimo PP/PVC harmonika mapo A4?
Ponudi se lahko ali kartonska ali PP/PVC mapa.

Zap. Št.: 306 - Lepilni trak - obojestranski, dimenzije 12,7 mm x 22,8 m (+/- 6 %) - 1532 kos Ali lahko namesto zahtevanega obojestranskega lepilnega traku ponudimo lepilni trak v dimenziji 15mm x 33m?
Ne.
Datum objave: 06.08.2018   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo še za naslednja pojasnila:
Zap. št. 197 - Kaseta - za dopise, PVC/plexi, format A4, sestavljiva, različne barve ali tukaj želite, da vam ponudimo tako imenovane »plastične« kasete za dopise. Kajti običajno so te kasete narejene iz različnih plastičnih materialov kot so npr. polistiren, polipropilen Ali lahko ponudimo kasete za dopise iz teh materialov? V kolikor želite, da vam ponudimo kasete za dopise iz PVC/plexi materiala, pa vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca ali dobavitelja, za kasete za dopise iz PVC/plexi materiala.
Zap. št. od 452 do 456 tukaj mate navedeno ravnilo PVC, ali ste tukaj mislili navadna, tako imenovana »plastična« ravnila? Kajti običajno ravnila niso narejena iz PVC materiala, narejena so iz različnih drugih materialov, kot npr. polistiren, polipropilen,.... Ali lahko ponudimo ravnila iz teh materialov? V kolikor želite ravnila iz PVC materiala, pa vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca ali dobavitelja, ki ima ravnila prav iz PVC materiala.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Zap. št. 197 - Kaseta - za dopise, PVC/plexi, format A4, sestavljiva, različne barve ali tukaj želite, da vam ponudimo tako imenovane »plastične« kasete za dopise. Kajti običajno so te kasete narejene iz različnih plastičnih materialov kot so npr. polistiren, polipropilen Ali lahko ponudimo kasete za dopise iz teh materialov? V kolikor želite, da vam ponudimo kasete za dopise iz PVC/plexi materiala, pa vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca ali dobavitelja, za kasete za dopise iz PVC/plexi materiala.
Da.

Zap. št. od 452 do 456 tukaj mate navedeno ravnilo PVC, ali ste tukaj mislili navadna, tako imenovana »plastična« ravnila?
Da.
Kajti običajno ravnila niso narejena iz PVC materiala, narejena so iz različnih drugih materialov, kot npr. polistiren, polipropilen,.... Ali lahko ponudimo ravnila iz teh materialov? V kolikor želite ravnila iz PVC materiala, pa vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca ali dobavitelja, ki ima ravnila prav iz PVC materiala.
Da.
Datum objave: 06.08.2018   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo še za ta dva odgovora:
Zap. št. 473 - Rokovnik - poslovnik, dimenzije 20 x 24 cm (+/- 10 %), različne barve ali lahko ponudimo rokovnik poslovnik dimenzije 20 x 26,9 cm?
Zap. št. 475 - Rokovnik - poslovnik, vezan, lepljen, broširan, dimenzije 20 x 26 cm (+/- 10 %), najmanj 150 listov, debelina papirja najmanj 80 g. Verjetno ste tukaj mislili najmanj 150 strani?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Zap. št. 473 - Rokovnik - poslovnik, dimenzije 20 x 24 cm (+/- 10 %), različne barve ali lahko ponudimo rokovnik poslovnik dimenzije 20 x 26,9 cm?
Da.

Zap. št. 475 - Rokovnik - poslovnik, vezan, lepljen, broširan, dimenzije 20 x 26 cm (+/- 10 %), najmanj 150 listov, debelina papirja najmanj 80 g. Verjetno ste tukaj mislili najmanj 150 strani?
Da. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.
Datum objave: 06.08.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo še za nekaj pojasnil:
- Zap.št. 165 - Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno)
Podali ste odgovor, da se ponudi ena konica kot flomaster Pilot marker fine ali Pilot marker extra fine. Pilot ima pri extra fine podatek: 2mm je debelina mine, sled pisave je 0,6mm. Ali vam lahko ponudimo enakovreden artikel, ki ima debelino mine 1,2mm in sled pisave 0,6mm?

- Zap.št. 168 - Flomaster, debelina konice 1 mm, različne barve, pakiranje 24/1
Ali vam lahko ponudimo flomaster, ki ima debelino konice 1-1,5mm?

- Zap.št. 218 - Koledar - stenski, za eno koledarsko leto, trodelni, s špiralno vezavo, dimenzije 33 x 69 cm (+/- 5 %)
Ali vam lahko ponudimo koledar dimenzije 30 x 66 cm?

- Zap.št. 278 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 22 x 26 cm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 21,5 x 26 cm?

- Zap.št. 281 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 30 x 44 cm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 30 x 43 cm?

- Zap.št. 363 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 12 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 80 do 100 listov.
- 364 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 15 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 100 do 120 listov.
- 365 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 3 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 0 do 15 listov.
- 366 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 5 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 15 do 40 listov.
- 367 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 9 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 60 do 80 listov.
Skupno vprašanje za 363 do 367 prosimo za potrditev, da lahko ponudimo te mape z novim opisom kapacitete listov, ki jo mape lahko sprejmejo pri termo vezavi.

- - Zap.št. 516 - Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno)
- Vaš odgovor »Datum objave: 25.07.2018 11:43 - Ponudnik ponudi stojalo, ki ustreza lepilnemu traku z dimenzijami 15 mm x 33 m.«
Ta stojala so običajno narejena tako, da sprejmejo obe dimenziji lepilnega traku tako 15 x 33 kot 19 x 33. Ali lahko ponudimo stojalo, ki je namenjen za obe dimenziji?

- Zap.št. 566 - Vrečka - darilna, dimenzije 32 x 41 x 12 cm, bele barve
Ta dimenzija vrečk našim dobaviteljem ni poznana. Ali vam lahko ponudimo velikost 35 x 41 x 14 cm ali pa 31 x 42 x 11 cm?

Hvala.


ODGOVOR
- Zap.št. 165 - Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine/ekstra fine ali enakovredno)
Podali ste odgovor, da se ponudi ena konica kot flomaster Pilot marker fine ali Pilot marker extra fine. Pilot ima pri extra fine podatek: 2mm je debelina mine, sled pisave je 0,6mm. Ali vam lahko ponudimo enakovreden artikel, ki ima debelino mine 1,2mm in sled pisave 0,6mm?
Da.

- Zap.št. 168 - Flomaster, debelina konice 1 mm, različne barve, pakiranje 24/1
Ali vam lahko ponudimo flomaster, ki ima debelino konice 1-1,5mm?
Da. Pri tem upoštevajte pojasnilo pri odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10. 7. 2018 ob 16.10 uri.

- Zap.št. 218 - Koledar - stenski, za eno koledarsko leto, trodelni, s špiralno vezavo, dimenzije 33 x 69 cm (+/- 5 %)
Ali vam lahko ponudimo koledar dimenzije 30 x 66 cm?
Da.

- Zap.št. 278 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 22 x 26 cm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 21,5 x 26 cm?
Da.

- Zap.št. 281 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 30 x 44 cm
Ali lahko ponudimo dimenzijo 30 x 43 cm?
Da.

- Zap.št. 363 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 12 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 80 do 100 listov.
- 364 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 15 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 100 do 120 listov.
- 365 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 3 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 0 do 15 listov.
- 366 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 5 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 15 do 40 listov.
- 367 - Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 9 mm, kovinsko hrbtišče bele barve
Proizvajalec je pri teh mapah spremenil opis in sedaj ne navaja debeline, ampak kakšna je kapaciteta listov, ki jih lahko mapa sprejme. Pri teh mapah proizvajalec navaja kapaciteto 60 do 80 listov.
Skupno vprašanje za 363 do 367 prosimo za potrditev, da lahko ponudimo te mape z novim opisom kapacitete listov, ki jo mape lahko sprejmejo pri termo vezavi.
Da.

- Zap.št. 516 - Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno)
- Vaš odgovor »Datum objave: 25.07.2018 11:43 - Ponudnik ponudi stojalo, ki ustreza lepilnemu traku z dimenzijami 15 mm x 33 m.«
Ta stojala so običajno narejena tako, da sprejmejo obe dimenziji lepilnega traku tako 15 x 33 kot 19 x 33. Ali lahko ponudimo stojalo, ki je namenjen za obe dimenziji?
Da.

- Zap.št. 566 - Vrečka - darilna, dimenzije 32 x 41 x 12 cm, bele barve
Ta dimenzija vrečk našim dobaviteljem ni poznana. Ali vam lahko ponudimo velikost 35 x 41 x 14 cm ali pa 31 x 42 x 11 cm?
Da.
Datum objave: 06.08.2018   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas, ali lahko pri zap. št.: 102- Čistilo za table "piši -briši", najmanj 200 ml - 760kos - ponudimo 2x125ml in v predračun vpišemo ceno za kos (kos=2x125ml)?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (kos), ki je specificiran v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za pakiranje najmanj 200 ml. Če bo iz ponudbe izhajalo, da je ponujen artikel v pakiranju 125 ml, se bo v tem primeru štelo, da ponudnik za vpisano ceno na enoto mere ponuja dva kosa (2* pakiranje 125 ml).Datum objave: 06.08.2018   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaporedna številka
204 Kemični svinčnik, gel, grip, različne barve (npr. Pilot BX-GPN-V5 ali enakovredno) 15295 kos
BX-GPN-V5 ni pisalo z gelom ampak z tekočim črnilom. Prosimo vas, da nam sporočite, ali vam ponudimo pisalo z GEL črnilom ali pisalo s TEKOČIM ČRNILOM?

213 Kocka - papirna z najmanj 250 lističi, dimenzije 51 x 51 mm 21772 blok
Ali želite samo papirno kocko - lističe ali želite samolepilno popirno kocko z najmanj 250 lističi dimenzije 51x51mm?

393 Olje za uničevalec dokumentacije, 250 ml 601 kos
Ali vam lahko ponudimo 2x125ml saj je cenovno najugodnejše olje v stolpec cena pa vpišemo ceno na kos (kos=2x125ml)?

501 Sponke - palične, dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1 1044 škatlica
503 Sponke - palične, dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1 6729 škatlica
Za sponke pod zaporedno številko 501 in 503 nas zanima, ali vam moramo ponuditi sponke, ki se uporabljajo za spenjač Leitz 5550/5551 oziroma vam ponudimo navadne palične sponke. Pod zaporedno številko 502 in 504 imate razpisane tudi sponke za omenjeni spenjač drugih dimenzij in sponke pod zporednima številkama 501 in 503 bi tvorili celoten komplet za spenjač Leitz5550/5551.

ODGOVOR
204 Kemični svinčnik, gel, grip, različne barve (npr. Pilot BX-GPN-V5 ali enakovredno) 15295 kos
BX-GPN-V5 ni pisalo z gelom ampak z tekočim črnilom. Prosimo vas, da nam sporočite, ali vam ponudimo pisalo z GEL črnilom ali pisalo s TEKOČIM ČRNILOM?
Ponudnik ponudi pisalo s tekočim črnilom.

213 Kocka - papirna z najmanj 250 lističi, dimenzije 51 x 51 mm 21772 blok
Ali želite samo papirno kocko - lističe ali želite samolepilno popirno kocko z najmanj 250 lističi dimenzije 51x51mm?
Ponudnik ponudi samolepilno papirno kocko.

393 Olje za uničevalec dokumentacije, 250 ml 601 kos
Ali vam lahko ponudimo 2x125ml saj je cenovno najugodnejše olje v stolpec cena pa vpišemo ceno na kos (kos=2x125ml)?
Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (kos), ki je specificiran v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za pakiranje 250 ml. Če bo iz ponudbe izhajalo, da je ponujen artikel v pakiranju 125 ml, se bo v tem primeru štelo, da ponudnik za vpisano ceno na enoto mere ponuja dva kosa (2* pakiranje 125 ml).

501 Sponke - palične, dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1 1044 škatlica
503 Sponke - palične, dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1 6729 škatlica
Za sponke pod zaporedno številko 501 in 503 nas zanima, ali vam moramo ponuditi sponke, ki se uporabljajo za spenjač Leitz 5550/5551 oziroma vam ponudimo navadne palične sponke. Pod zaporedno številko 502 in 504 imate razpisane tudi sponke za omenjeni spenjač drugih dimenzij in sponke pod zporednima številkama 501 in 503 bi tvorili celoten komplet za spenjač Leitz5550/5551.
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.43 uri.
Datum objave: 06.08.2018   10:59
VPRAŠANJE
- Zap.št. 375 - Nalivno pero (npr. Frontier Steel 16444, 16400, 16091 Sonnet ali enakovredno)
Vaš odgovor »Datum objave: 25.07.2018 11:08« je bil, da ponudnik lahko ponudi nalivno pero kot npr. Parker IM Metal ali enakovredno.
Ali vam lahko ponudimo kot enakovredni artikel nalivno pero Parker Jotter Stainless Steel?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 06.08.2018   12:31
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila za vse sklope oz. za vsa območja

326 Mapa - format A4, 3 do 6 mm, clip, različne barve (npr. Esselte ali enakovredno) - ali se tukaj ponudijo klip mape širine 3mm ali 6mm?
359 Mapa - U za registrator, format A4, raztegljiva, zgoraj odprta, sijaj, najmanj 170 micronska - kaj ste mislili z raztegljiva. Prosimo za več podatkov oz. proizvajalca

ODGOVOR
326 Mapa - format A4, 3 do 6 mm, clip, različne barve (npr. Esselte ali enakovredno) - ali se tukaj ponudijo klip mape širine 3mm ali 6mm?
Ponudnik ponudi mapo širine od 3 mm do 6 mm, kar pomeni tudi ali 3 mm ali 6 mm.

359 Mapa - U za registrator, format A4, raztegljiva, zgoraj odprta, sijaj, najmanj 170 micronska - kaj ste mislili z raztegljiva. Prosimo za več podatkov oz. proizvajalca
Gre za ovojnico za vstavljanje v registratorje, formata A4. Vstavljanje listov je mogoče z zgornje strani in zavihkom. Ovojnica se prilagaja debelini vstavljenih listov.
Sliko primerljivega artikla je možno videti na povezavi:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/slike_za_objavo/Vlozna.jpgDatum objave: 06.08.2018   12:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za odgovore:
152 Etui s priponko 1000 kos - Prosimo za več informacij?
457 Razpenjač sponk - klešče (npr. Eagle 103 ali enakovredno) 781 kos - Prosimo za več podatkov, kakšne so to klešče?
Hvala.

ODGOVOR
152 Etui s priponko 1000 kos - Prosimo za več informacij?
Gre za držalo identifikacijskih kartic iz mehke PVC plastike s priponko. Sliko primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/slike_za_objavo/Etui.jpg

457 Razpenjač sponk - klešče (npr. Eagle 103 ali enakovredno) 781 kos - Prosimo za več podatkov, kakšne so to klešče?
Gre za kovinski odstranjevalec paličnih sponk v obliki klešč. Sliko primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/slike_za_objavo/Spenjac.jpgDatum objave: 06.08.2018   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zap. št. 449 - Povratnica, karton, roza barve (npr. Alea obrazec CN 07 ali enakovredno) Ali tukaj želite, da vam ponudimo kuverto s povratnico? ta artikel imate že pod zap. št. 266 Ali želite samo karton roza barve CN 07. Če želite samo karton roza barve CN 07, vas prosimo, da artikel črtate iz razpisa, ker je to obrazec Pošte Slovenije, ki se ne prodaja in ga na Pošti dobi vsak brezplačno.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Postavka pod zaporedno št. 449 se v vseh sklopih črta iz predračuna.

Datum objave: 06.08.2018   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Sporočamo vam, da artikel pod zaporedno številko 473 Rokovnik - poslovnik, dimenzije 20 x 24 cm na slovenskem trgu ne obstaja. Če obstaja, nam prosim sporočite blagovno znamko ali proizvajalca, da lahko artikel ponudimo. V primeru da ne obstaja, ga prosim brišite iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudnik lahko pod zaporedno št. 473 ponudi Rokovnik - poslovnik, dimenzije 20 x 24 cm (+/- 10 %), različne barve ali takšnega, kot je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 6. 8. 2018 ob 10.21 uri.Datum objave: 06.08.2018   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- Zap.št.26 - Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm
Ali lahko ponudimo blazinico za žige s kovinskim ohišjem?

- Zap.št. 109 - Držalo identifikacijskih kartic s priponko iz trde plastike, dimenzije 950 x 650 mm ali 540 x 880 mm
a. Ali je dimenzija pravilna ali ste mislili 95 x 65 mm ali 54 x 88 mm?
b. Ali ste pri 54 x 88 mm dejansko mislili 88 x 54 mm ležeča?
c. Ali lahko ponudimo 90 x 55 mm?

- Zap.št. 164 - Flomaster - s prirezano konico, debelina konice 4,8 mm, različne barve (npr. Paletmarker ali enakovredno)
Vaš odgovor »Datum objave: 10.07.2018 16:10« je bil, da lahko ponudimo debelino pisave v razponu od 1,2 do 5mm.
Ali to pomeni, da lahko ponudimo tudi flomaster v razponu od 2 do 5mm?

- Zap.št. 275 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 15 x 21 cm
Ali lahko ponudimo 15,5 x 22 cm?

- Zap.št. 277 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm z odgovorom ste popravili dimenzijo na 21 x 12 cm.
Ali lahko ponudimo 22 x 12 cm, oz. 12 x 22 cm? (običajno se piše 12 x 22 cm odpiranje je po krajši stranici kot vse druge dimenzije oblazinjenih vrečk)

- Zap.št. 331 - Mapa - format A4, kartonska z enojnim kovinskim obešalom (tablica ali podloga s clip sponko zgoraj za vpenjanje dokumentov)
Ali lahko ponudimo plastificiran karton?

- Zap.št. 332 - Mapa - format A4, kartonska za shranjevanje z elastiko, debelina 4 cm, različne barve
Prosimo za dodatno obrazložitev kakšno mapo bi imeli. Na trgu so mape, ki imajo uradni naziv npr. 30-50. Taka mapa je v osnovi široka 30mm, se jo pa lahko zaradi bigov prilagodi do 5cm odvisno od gradiva. Imate pa mape, ki jim uradno rečemo odložne škatle, ki pa so fiksno široke 4cm.
Ali ponudimo mape-odložne škatle?

- Zap.št. 421 - Označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. POST IT 683-4 ali enakovredno)
Ali lahko ponudimo označevalec , ki ima v zavitku 4 barv vsako od barvo v dimenziji 12,5 x 43 mm?

- Zap.št. 501 - Sponke - palične, dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1
Vaš odgovor »Datum objave: 25.07.2018 11:43« je bil » Da, ponudnik lahko ponudi sponke Leitz 5593«
Naš komentar: S tem, ko ste napisali, da lahko ponudimo Leitz 5593, velja, da v tem primeru ponudimo samo Leitz 5593, ki so za spenjač Leitz 5551. Te sponke nimajo enakovrednega artikla na trgu , ki bi ustrezal temu spenjaču. Ker, če ne navedete blagovne znamke, bi lahko ponudili katere koli sponke št. 10 pak. 1000/1, ki ustrezajo spenjačem št. 10.
Ali ponudimo sponke kot Leitz 5593?

- Zap.št. 503 - Sponke - palične, dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1
Vaš odgovor »Datum objave: 25.07.2018 11:43« je bil »Da, ponudnik lahko ponudi sponke Leitz 5591.«
Naš komentar: S tem, ko ste napisali, da lahko ponudimo Leitz 5591, velja, da v tem primeru ponudimo samo Leitz 5591, ki so za spenjač Leitz 5551. Te sponke nimajo enakovrednega artikla na trgu , ki bi ustrezal temu spenjaču. Ker, če ne navedete blagovne znamke, bi lahko ponudili katere koli sponke št. 6 pak. 1000/1, ki ustrezajo spenjačem št. 6 .
Ali ponudimo sponke kot Leitz 5591?

- Zap.št. 511 - Sponke - pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1
Dobavitelj nas je obvestil, da je proizvajalec , ki je dobavljal take sponke na našem trgu, ukinil program dimenzije 75 mm. Tudi več ne razpolaga z zalogami. Lahko se dobi največ samo še 65 mm 30/1.
Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo Sponke - pisarniške, dimenzije 65 mm, plastificirane, pakiranje 30/1.

- Zap.št. 529 - Tabla - flip chart, samostoječa s papirjem, dimenzije najmanj 60 x 90 cm
Take table so dobavljive brez papirja. Papir lahko vsak, če želi, potem dokupi. Lahko ga dokupi od iste blagovne znamke ali pa lahko, če je ugodneje, kupi papir tudi lahko druge blagovne znamke.
Ali vam lahko ponudimo tablo in papir različnih blagovnih znamk in obe znamki navedemo v opisu?

- Zap.št. 573 - Vrečka - papirolin, ojačana, dimenzije 30 x 40 x 10 cm
Kaj pomeni »ojačana«? Ali je to vrečka iz običajnega papirolina in ste samo želeli poudariti, da ojačana pomeni » kot nestrgljiva«, kar papirolin je ?

- Zap.št. 574 - Vrečka - podložena, dimenzije 350 x 480 mm (+/- 3 %)
Kaj pomeni »podložena« - ali ste mislili »Kuverta - vrečka, oblazinjena«?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
- Zap.št.26 - Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm
Ali lahko ponudimo blazinico za žige s kovinskim ohišjem?
Da.

- Zap.št. 109 - Držalo identifikacijskih kartic s priponko iz trde plastike, dimenzije 950 x 650 mm ali 540 x 880 mm
a. Ali je dimenzija pravilna ali ste mislili 95 x 65 mm ali 54 x 88 mm?
Da. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.

b. Ali ste pri 54 x 88 mm dejansko mislili 88 x 54 mm ležeča?
Da.

c. Ali lahko ponudimo 90 x 55 mm?
Ne.

- Zap.št. 164 - Flomaster - s prirezano konico, debelina konice 4,8 mm, različne barve (npr. Paletmarker ali enakovredno)
Vaš odgovor »Datum objave: 10.07.2018 16:10« je bil, da lahko ponudimo debelino pisave v razponu od 1,2 do 5mm.
Ali to pomeni, da lahko ponudimo tudi flomaster v razponu od 2 do 5mm?
Da.

- Zap.št. 275 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 15 x 21 cm
Ali lahko ponudimo 15,5 x 22 cm?
Da.

- Zap.št. 277 - Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 21 x 21 cm z odgovorom ste popravili dimenzijo na 21 x 12 cm.
Ali lahko ponudimo 22 x 12 cm, oz. 12 x 22 cm? (običajno se piše 12 x 22 cm odpiranje je po krajši stranici kot vse druge dimenzije oblazinjenih vrečk)
Da.

- Zap.št. 331 - Mapa - format A4, kartonska z enojnim kovinskim obešalom (tablica ali podloga s clip sponko zgoraj za vpenjanje dokumentov)
Ali lahko ponudimo plastificiran karton?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 2. 8. 2018 ob 15.37 uri.

- Zap.št. 332 - Mapa - format A4, kartonska za shranjevanje z elastiko, debelina 4 cm, različne barve
Prosimo za dodatno obrazložitev kakšno mapo bi imeli. Na trgu so mape, ki imajo uradni naziv npr. 30-50. Taka mapa je v osnovi široka 30mm, se jo pa lahko zaradi bigov prilagodi do 5cm odvisno od gradiva. Imate pa mape, ki jim uradno rečemo odložne škatle, ki pa so fiksno široke 4cm.
Ali ponudimo mape-odložne škatle?
Ne. Ponudnik ponudi mapo kot npr. 30-50 ali enakovredno.

- Zap.št. 421 - Označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. POST IT 683-4 ali enakovredno)
Ali lahko ponudimo označevalec , ki ima v zavitku 4 barv vsako od barvo v dimenziji 12,5 x 43 mm?
Da.

- Zap.št. 501 - Sponke - palične, dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1
Vaš odgovor »Datum objave: 25.07.2018 11:43« je bil » Da, ponudnik lahko ponudi sponke Leitz 5593«
Naš komentar: S tem, ko ste napisali, da lahko ponudimo Leitz 5593, velja, da v tem primeru ponudimo samo Leitz 5593, ki so za spenjač Leitz 5551. Te sponke nimajo enakovrednega artikla na trgu , ki bi ustrezal temu spenjaču. Ker, če ne navedete blagovne znamke, bi lahko ponudili katere koli sponke št. 10 pak. 1000/1, ki ustrezajo spenjačem št. 10.
Ali ponudimo sponke kot Leitz 5593?
Da.

- Zap.št. 503 - Sponke - palične, dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1
Vaš odgovor »Datum objave: 25.07.2018 11:43« je bil »Da, ponudnik lahko ponudi sponke Leitz 5591.«
Naš komentar: S tem, ko ste napisali, da lahko ponudimo Leitz 5591, velja, da v tem primeru ponudimo samo Leitz 5591, ki so za spenjač Leitz 5551. Te sponke nimajo enakovrednega artikla na trgu , ki bi ustrezal temu spenjaču. Ker, če ne navedete blagovne znamke, bi lahko ponudili katere koli sponke št. 6 pak. 1000/1, ki ustrezajo spenjačem št. 6 .
Ali ponudimo sponke kot Leitz 5591?
Da.

- Zap.št. 511 - Sponke - pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1
Dobavitelj nas je obvestil, da je proizvajalec , ki je dobavljal take sponke na našem trgu, ukinil program dimenzije 75 mm. Tudi več ne razpolaga z zalogami. Lahko se dobi največ samo še 65 mm 30/1.
Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo Sponke - pisarniške, dimenzije 65 mm, plastificirane, pakiranje 30/1.
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

- Zap.št. 529 - Tabla - flip chart, samostoječa s papirjem, dimenzije najmanj 60 x 90 cm
Take table so dobavljive brez papirja. Papir lahko vsak, če želi, potem dokupi. Lahko ga dokupi od iste blagovne znamke ali pa lahko, če je ugodneje, kupi papir tudi lahko druge blagovne znamke.
Ali vam lahko ponudimo tablo in papir različnih blagovnih znamk in obe znamki navedemo v opisu?
Da.

- Zap.št. 573 - Vrečka - papirolin, ojačana, dimenzije 30 x 40 x 10 cm
Kaj pomeni »ojačana«? Ali je to vrečka iz običajnega papirolina in ste samo želeli poudariti, da ojačana pomeni » kot nestrgljiva«, kar papirolin je ?
Vrečka je lahko iz običajnega papirolina. Da je vrečka ojačana pomeni, da ima ojačano oziroma močnejše dno.

- Zap.št. 574 - Vrečka - podložena, dimenzije 350 x 480 mm (+/- 3 %)
Kaj pomeni »podložena« - ali ste mislili »Kuverta - vrečka, oblazinjena«?
Da.
Datum objave: 07.08.2018   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za čim prejšnje odgovore:
Zap. št. 113 elastike vezice, velikosti fi 180 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike vezice, velikosti fi 200 mm, 0,5 kg?
Zap. št. 115 elastike velikosti fi 180/2 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 200/6 mm, 0,5 kg?
Zap. št. 116 elastike velikosti fi 180/5 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 200/6 mm, 0,5 kg?
Zap. št. 298 - lepenka - pregradna, dimenzije 85 x 140 mm, 2x luknja: prosimo vas za podatek kako velike luknje morajo biti (fi luknje), kakšen je razmak med luknjama in pozicija lukenj (ali so luknje na daljši ali na krajši strani predrage?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zap. št. 113 elastike vezice, velikosti fi 180 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike vezice, velikosti fi 200 mm, 0,5 kg?
Da.

Zap. št. 115 elastike velikosti fi 180/2 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 200/6 mm, 0,5 kg?
Da.

Zap. št. 116 elastike velikosti fi 180/5 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 200/6 mm, 0,5 kg?
Da.

Zap. št. 298 - lepenka - pregradna, dimenzije 85 x 140 mm, 2x luknja: prosimo vas za podatek kako velike luknje morajo biti (fi luknje), kakšen je razmak med luknjama in pozicija lukenj (ali so luknje na daljši ali na krajši strani predrage?
Luknje morajo biti velikosti fi 6 mm, luknji morata biti na daljši stranici in sicer na nasprotni strani, luknji morata biti 6 ali 7 mm od roba daljše stranice. Debelina lepenke mora biti najmanj 3 mm. Sliko primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/slike_za_objavo/Lepenka.pngDatum objave: 07.08.2018   12:41
VPRAŠANJE
Zap.št. 298 - Lepenka - pregradna, dimenzije 85 x 140 mm, 2x luknja
Kakšna je debelina lepenke? Kje so luknje - na krajši strani?

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 7. 8. 2018 ob 12.07 uri.Datum objave: 08.08.2018   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zap. št. 422 - papir carbonless, format A4, samokopirni, debelina 80 g, pakiranje 1+1, enota mere kos: enota mere je kos, ali to pomeni, da vam ponudimo en list in ne kompleta 1+1? Ali ste mislili za kos komplet 1+1?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Kos je mišljen kot komplet 1+1.Datum objave: 08.08.2018   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo:
Zap. št. 198 - kemični svinčnik - višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice 0,5 mm (npr. Stadler 421 ali enakovredno): ali lahko ponudimo kemični svinčnik višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice M in debelino pisave 0,7mm?
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da. S tem odgovorom naročnik spreminja vse odgovore, ki se vežejo na postavko 198 v vseh sklopih na način, da lahko ponudniki ponudijo v zvezi s postavko pod zap. št. 198 (kemični svinčnik - višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice 0,5 mm (npr. Stadler 421 ali enakovredno)) kemični svinčnik višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina pisave 0,5 mm ali 0,7 mm, z debelino kroglice M ali F.Datum objave: 08.08.2018   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lepo prosimo za odgovor:
Zap. št. 198 - Kemični svinčnik - višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice 0,5 mm (npr. Stadler 421 ali enakovredno) glede tega kemičnega svinčnika je bilo že kar nekaj vprašanj in odgovorov, zadnji vaš odgovor, ki je bil objavljen 25.07.2018 ob 11:18, se glasi, da želite, da se ponudi kemični svinčnik z debelino pisave 0,5mm. Pri kemičnih svinčnikih je deklarirana debelina kroglice po navadi s črkama F (fine), tu je debelina kroglice je po navadi 0,7mm in M (medium), tu je debelina kroglice po navadi 1mm. Debelino pisave (širino sledi) imajo različni proizvajalci različno navedeno, največkrat je pa nimajo, medtem ko imajo vsaj boljša pisala vedno deklarirano debelino kroglice. Naročnika prosimo, da opredeli ali želi da ponudimo kemični svinčnik z debelino kroglice M (medium) z debelino kroglice 1mm, ali F (fine) z debelino kroglice 0,7mm. Če še vedno zahtevate, da ponudimo kemični svinčnik z debelino pisave 0,5mm, vas prosimo da navedete model in oznako tega kemičnega svinčnika, kajti po temeljiti raziskavi tržišča in po posvetovanju z dobavitelji na našem tržiču ni deklariranega kemičnega svinčnika z debelino pisave 0,5mm.
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 8. 8. 2018 ob 9.21 uri.Datum objave: 08.08.2018   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo še za naslednja pojasnila:
Zap. št. 111 - DVD+R, najmanj 8,5 GB, 8X, pakiranje 25/1 (po 25 kosov v plastični škatli) navedene lastnosti se nanašajo na DVD+R Dual Layer ali lahko ponudimo DVD+R Dual Layer 8,5GB, 8X, pakirane v plastični škatli 25/1?
Zap. št. 344 - Mapa - PP "L", najmanj 120 micronska, dimenzije 22 x 30 cm, sijaj ali mat ali lahko ponudimo mape dimenzije 21,7 x 30,7 cm?
Zap. št. 377 - Namizni predalnik 1/3, sestavljen iz 3 predalov, različne barve ali lahko ponudimo predalnik, ki je sestavljen iz 4 predalov?
Zap. št. 516 - Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno) na vprašanje z dne 25.07 14,43 ali lahko ponudimo enakovredno stojalo za lepilni trak 19x33? ste odgovorili, da ponudnik ponudi stojalo, ki ustreza lepilnemu traku z dimenzijami 15mm x33m. Na trgu je enotno stojalo kot npr. 3M Scotch, ki ustreza lepilnemu traku z dimenzijami 15mm x 33m in lepilnemu traku z dimenzijami 19mm x 33m, to pomeni, da lahko en ali drug lepilni trak namestimo na to stojalo. Ali torej lahko ponudimo stojalo za lepilni trak, na katerega lahko namestimo lepilni trak dimenzije 15mm x 33m ali 19mm x 33m? Če bo vaš odgovor negativen vas prosimo, da navedete model in blagovno znamko stojala za lepilni trak na katerega lahko namestimo samo lepilni trak dimenzije 15mm x 33m?
Zap. št. 529 - Tabla - flip chart, samostoječa s papirjem, dimenzije najmanj 60 x 90 cm te table se prodajajo samostojno brez papirja. Ali lahko ponudimo samo tablo brez papirja ali moramo ponuditi tablo skupaj s papirjem?
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zap. št. 111 - DVD+R, najmanj 8,5 GB, 8X, pakiranje 25/1 (po 25 kosov v plastični škatli) navedene lastnosti se nanašajo na DVD+R Dual Layer ali lahko ponudimo DVD+R Dual Layer 8,5GB, 8X, pakirane v plastični škatli 25/1?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 2. 8. 2018 ob 16.05 uri.

Zap. št. 344 - Mapa - PP "L", najmanj 120 micronska, dimenzije 22 x 30 cm, sijaj ali mat ali lahko ponudimo mape dimenzije 21,7 x 30,7 cm?
Da.

Zap. št. 377 - Namizni predalnik 1/3, sestavljen iz 3 predalov, različne barve ali lahko ponudimo predalnik, ki je sestavljen iz 4 predalov?
Ne.

Zap. št. 516 - Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno) na vprašanje z dne 25.07 14,43 ali lahko ponudimo enakovredno stojalo za lepilni trak 19x33? ste odgovorili, da ponudnik ponudi stojalo, ki ustreza lepilnemu traku z dimenzijami 15mm x33m. Na trgu je enotno stojalo kot npr. 3M Scotch, ki ustreza lepilnemu traku z dimenzijami 15mm x 33m in lepilnemu traku z dimenzijami 19mm x 33m, to pomeni, da lahko en ali drug lepilni trak namestimo na to stojalo. Ali torej lahko ponudimo stojalo za lepilni trak, na katerega lahko namestimo lepilni trak dimenzije 15mm x 33m ali 19mm x 33m? Če bo vaš odgovor negativen vas prosimo, da navedete model in blagovno znamko stojala za lepilni trak na katerega lahko namestimo samo lepilni trak dimenzije 15mm x 33m?
Da.

Zap. št. 529 - Tabla - flip chart, samostoječa s papirjem, dimenzije najmanj 60 x 90 cm te table se prodajajo samostojno brez papirja. Ali lahko ponudimo samo tablo brez papirja ali moramo ponuditi tablo skupaj s papirjem?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 6. 8. 2018 ob 14.24 uri.
Datum objave: 08.08.2018   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo še za naslednje odgovore:
Zap. št. 265 - Kuverta - format C6 BDS, samolepilna ali s silikonskim trakom, bele barve po zagotovilih dobaviteljev in proizvajalcev kuverta C6 ne obstaja samolepilna ali s silikonskim lepljenjem, ali lahko ponudimo kuverto C6 s standardnim lepljenjem?
Zap. št. 564 - Vreča za smeti - 35 l, pakiranje 30/1 Ali vam lahko ponudimo vrečke za smeti, ki so pakirane v zavitku 50/1, ceno pa zaradi primerljivosti preračunamo na 30/1?
Zap. št. 566 - Vrečka - darilna, dimenzije 32 x 41 x 12 cm, bele barve ali vam lahko ponudimo darilno vrečko dimenzije 31x42x11 cm?
Zap. št. 581 - Vrečke za zamrzovanje - 3 kg, pakiranje 25/1 ali vam lahko ponudimo pakiranje 50/1, ceno pa zaradi primerljivosti preračunamo na 50/1?
Zap. št. 592 - Zvezek - indeks, s trdimi platnicami, format A5, šivan, debelina papirja najmanj 70 g, abecedno označen standardno so ti zvezki iz 60g papirja ali vam lahko ponudimo zvezke iz 60g papirja, v kolikor bo vaš odgovor negativen vas prosimo da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca 70g zvezka z abecedo?
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zap. št. 265 - Kuverta - format C6 BDS, samolepilna ali s silikonskim trakom, bele barve po zagotovilih dobaviteljev in proizvajalcev kuverta C6 ne obstaja samolepilna ali s silikonskim lepljenjem, ali lahko ponudimo kuverto C6 s standardnim lepljenjem?
Ne.

Zap. št. 564 - Vreča za smeti - 35 l, pakiranje 30/1 Ali vam lahko ponudimo vrečke za smeti, ki so pakirane v zavitku 50/1, ceno pa zaradi primerljivosti preračunamo na 30/1?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki je večje ali enako 30/1, ceno pa mora podati na enoto mere, kot je opredeljena v obrazcu predračun (zavitek z najmanj 30 vrečkami).

Zap. št. 566 - Vrečka - darilna, dimenzije 32 x 41 x 12 cm, bele barve ali vam lahko ponudimo darilno vrečko dimenzije 31x42x11 cm?
Da.

Zap. št. 581 - Vrečke za zamrzovanje - 3 kg, pakiranje 25/1 ali vam lahko ponudimo pakiranje 50/1, ceno pa zaradi primerljivosti preračunamo na 50/1?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje, ki je večje ali enako 25/1, ceno pa mora podati na enoto mere, kot je opredeljena v obrazcu predračun (zavitek z najmanj 25 vrečkami).

Zap. št. 592 - Zvezek - indeks, s trdimi platnicami, format A5, šivan, debelina papirja najmanj 70 g, abecedno označen standardno so ti zvezki iz 60g papirja ali vam lahko ponudimo zvezke iz 60g papirja, v kolikor bo vaš odgovor negativen vas prosimo da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca 70g zvezka z abecedo?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 2. 8. 2018 ob 15.37 uri.
Datum objave: 08.08.2018   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zap. št. 524 - Škatla - arhivska z gumbom, različne barve (npr. Esselte C3005/10 cm ali enakovredno) Ali lahko ponudimo škatlo arhivsko primerjljive kvalitete z elastiko namesto z gumbom?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 09.08.2018   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lepo prosimo še za naslednja pojasnila:
Zap. št. 194 - Karton - prešpan, dimenzije 210 x 297 mm Kaj želite, da vam ponudimo, karton ali prešpan?
Zap. št. 561 - Vložek za tedenski koledar pleksi, velikost 8 cm) prosimo za pojasnilo kaj pomeni velikost 8 cm?

Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

ODGOVOR
Zap. št. 194 - Karton - prešpan, dimenzije 210 x 297 mm Kaj želite, da vam ponudimo, karton ali prešpan?
Ponudi se prešpan.

Zap. št. 561 - Vložek za tedenski koledar pleksi, velikost 8 cm) prosimo za pojasnilo kaj pomeni velikost 8 cm?
Velikost 8 cm pomeni, da toliko meri razdalja med luknjicama za vpenjanje v pleksi stojalo.
Datum objave: 09.08.2018   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zap.št. 362- Mapa - za dokumente, format A4, harmonika, A Z
a. Pri Ljubljanskem območju ste zapisali artikel »Mapa - za dokumente, format A4, harmonika, z abecedo (A - Z oziroma Ž)«. Ali to velja tudi za ostale 4 območja (A-Ž)?
b. Mapa harmonika obstaja v dveh variantah: ena je, da je mapa na krajših stranicah zaprta in ima znotraj predelke od A do Z, ali če je slovenski proizvajalec od A do Ž. Druga varianta pa je kot podpisna mapa, ki se ji hrbet razširi v harmoniko glede na vsebino, vendar na krajših stranicah ni zaprta. Te so od A do Z.
Ali sta obe varianti sprejemljivi?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
- Zap.št. 362- Mapa - za dokumente, format A4, harmonika, A Z
a. Pri Ljubljanskem območju ste zapisali artikel »Mapa - za dokumente, format A4, harmonika, z abecedo (A - Z oziroma Ž)«. Ali to velja tudi za ostale 4 območja (A-Ž)?
Da. Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.

b. Mapa harmonika obstaja v dveh variantah: ena je, da je mapa na krajših stranicah zaprta in ima znotraj predelke od A do Z, ali če je slovenski proizvajalec od A do Ž. Druga varianta pa je kot podpisna mapa, ki se ji hrbet razširi v harmoniko glede na vsebino, vendar na krajših stranicah ni zaprta. Te so od A do Z.
Ali sta obe varianti sprejemljivi?
Da, obe varianti sta sprejemljivi.

Datum objave: 09.08.2018   13:24
VPRAŠANJE
Ponovno vam pošiljamo vprašanja na katera še vedno niste odgovorili....velja za vse sklope

26 Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm - ali so to zunanje, ali notranje mere?
85 Blok - kolegij, format A4, špiralna vezava, najmanj 50 listov (+/- 5 %) - ali je mišljen črtan blok?
86 Blok - kolegij, format A5, špiralna vezava, najmanj 50 listov (+/- 5 %) - ali je mišljen črtan blok?
92 Blok A4, mali karo, najmanj 80 listov - ali se lahko ponudi tudi špiralni blok?
94 CD-R 80 min printable 52X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
96 CD-R 90 min, 800MB, 40X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
97 CD-R najmanj 700MB, najmanj 48X - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli?
98 CD-RW 80 min, 700MB, najmanj 12X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
110 DVD Dual Layer 240 min, 8.5 GB, 8X v plastični škatlici PVC, pakiranje 5/1 (o po 5 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak dvd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
112 DVD-R, najmanj 4,7 GB, 16X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak dvd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
115 Elastike velikosti fi 180/2 mm, 0,5 kg - ali se lahko ponudijo tudi 180/3mm?
126 Etikete, samolepilne velikosti fi 40 mm na poli format A4 - ali se ponudi cena za eno nalepko ali za eno polo?
160 Flomaster - permanentni, debelina konice 0,6 mm, različne barve, pakiranje 4/1 - ali vam lahko ponudimo enakovreden flomaster z debelino konice 0,5mm?
183 Kalkulator - žepni, 12-mestni, solar/baterija, z osnovnimi operacijami - prosimo za oznako kalkulatorja
191 Karton - pregradni, dimenzije 22 x 11,6 cm - ali se lahko ponudi tudi dimenzija 23x10?
192 Karton - pregradni, dimenzije 22 x 31 cm - ali se lahko ponudi tudi 210x297?
274 Kuverta - vrečka, format B4/4, dimenzije 353 x 250 x 40 mm, nestrgljiva, samolepilna ali s silikonskim trakom - ali je mišljena kuverta papirolin?
279 Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 24 x 33 cm - ali se lahko ponudi 24 x 34cm?
326 Mapa - format A4, 3 do 6 mm, clip, različne barve (npr. Esselte ali enakovredno) - ali se tukaj ponudijo klip mape širine 3mm ali 6mm?
342 Mapa - podpisna, 10-delna, z elastiko - ali se lahko ponudi tudi 12 delna mapa?
371 Mince - za tehnični svinčnik, grafitne 0,5 HB, pakiranje 12/1 - ali se lahko ponudi tudi pakiranje 20/1?
393 Olje za uničevalec dokumentacije, 250 ml - prosimo za proizvajalca ki ima olje v takem pakiranju oz. ali se lahko ponudi v pakiranju 355ml?
421 Označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. POST IT 683-4 ali enakovredno) - ali se lahko ponudi tudi zav. 5/1?
432 Papir - trgovski, brezčrtni, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
433 Papir - trgovski, črtni, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
434 Papir - trgovski, nizki karo, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
435 Papir - trgovski, visoki karo, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
469 Rokavice - latex, velikost M oziroma 7 - 8, pakiranje 20/1 - ali se lahko ponudijo v drugačnem pakiranju npr. 10/1 ali pa 30/1?
485 Spirala za vezavo, debelina 22 mm, različne barve, pakiranje 100/1 22mm ali glede na vaš odgovor v tem primeru ceno vseeno preračunamo na želeno torej 100/1?
Odgovor: Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (zavitek), ki je specificiran v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za pakiranje 100/1. Če bo iz ponudbe izhajalo, da je ponujen artikel v pakiranju 50/1, se bo v tem primeru štelo, da ponudnik za vpisano ceno na enoto mere ponuja dva kosa (2* pakiranje 50/1).
501 Sponke - palične, dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1 - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete skupaj 1837 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
502 Sponke - palične, dimenzije 12 mm, pakiranje 1050/1 (npr. Leitz 5583 ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete skupaj 2538 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk in ali je prava oznaka 5594 sponke k12?
503 Sponke - palične, dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1 - ali ste morda mislili sponke 5591 K6 za spenjač leitz 5551? V kolikor da, prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete skupaj 10968 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
504 Sponke - palične, dimenzije 8 mm, pakiranje 1000/1 (npr. Leitz 5581 ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete skupaj 890 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
507 Sponke - papirne 32 mm (npr. Niko št. 14 ali enakovredno) - ali se lahko ponudijo tudi dimenzije 33mm?
511 Sponke - pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1 - plastificirane sponke v tej dimenziji ne obstajajo več. PROSIMO DA SE BRIŠEJO IZ SPECIFIKACIJ!!
516 Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno) - stojalo znamke 3m je za lepilo 19x33 - ali se ponudi to?
588 Vrvica - motvoz 1,25/2, dolžina najmanj 125 m - ali lahko ponudimo tudi motvoz 1,25/3 125m?
590 Vrvica - narodna, trobarvna, debelina 1 mm, dolžina 100 m - ali se ponudi cena za eno rolo s 100 metri?
591 Vrvica - narodna, trobarvna, debelina 1,5 mm, dolžina 100 m - ali lahko ponudimo tudi motvoz 1,25/3 125m?
Hvala in LP

ODGOVOR
26 Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm - ali so to zunanje, ali notranje mere?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

85 Blok - kolegij, format A4, špiralna vezava, najmanj 50 listov (+/- 5 %) - ali je mišljen črtan blok?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

86 Blok - kolegij, format A5, špiralna vezava, najmanj 50 listov (+/- 5 %) - ali je mišljen črtan blok?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

92 Blok A4, mali karo, najmanj 80 listov - ali se lahko ponudi tudi špiralni blok?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

94 CD-R 80 min printable 52X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

96 CD-R 90 min, 800MB, 40X, pakirano po 10 kosov v plastični škatli - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

97 CD-R najmanj 700MB, najmanj 48X - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

98 CD-RW 80 min, 700MB, najmanj 12X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak cd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

110 DVD Dual Layer 240 min, 8.5 GB, 8X v plastični škatlici PVC, pakiranje 5/1 (o po 5 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak dvd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

112 DVD-R, najmanj 4,7 GB, 16X, pakiranje 10/1 (po 10 kosov v plastični škatli) - ali je mišljeno da je vsak dvd v svoji plastični škatli ali da so v tortici?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

115 Elastike velikosti fi 180/2 mm, 0,5 kg - ali se lahko ponudijo tudi 180/3mm?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

126 Etikete, samolepilne velikosti fi 40 mm na poli format A4 - ali se ponudi cena za eno nalepko ali za eno polo?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

160 Flomaster - permanentni, debelina konice 0,6 mm, različne barve, pakiranje 4/1 - ali vam lahko ponudimo enakovreden flomaster z debelino konice 0,5mm?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 3. 8. 2018 ob 14.21 uri.

183 Kalkulator - žepni, 12-mestni, solar/baterija, z osnovnimi operacijami - prosimo za oznako kalkulatorja
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

191 Karton - pregradni, dimenzije 22 x 11,6 cm - ali se lahko ponudi tudi dimenzija 23x10?
Da.

192 Karton - pregradni, dimenzije 22 x 31 cm - ali se lahko ponudi tudi 210x297?
Da.

274 Kuverta - vrečka, format B4/4, dimenzije 353 x 250 x 40 mm, nestrgljiva, samolepilna ali s silikonskim trakom - ali je mišljena kuverta papirolin?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

279 Kuverta - vrečka, oblazinjena, dimenzije 24 x 33 cm - ali se lahko ponudi 24 x 34cm?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 3. 8. 2018 ob 14.21 uri.

326 Mapa - format A4, 3 do 6 mm, clip, različne barve (npr. Esselte ali enakovredno) - ali se tukaj ponudijo klip mape širine 3mm ali 6mm?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 6. 8. 2018 ob 12.31 uri.

342 Mapa - podpisna, 10-delna, z elastiko - ali se lahko ponudi tudi 12 delna mapa?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

371 Mince - za tehnični svinčnik, grafitne 0,5 HB, pakiranje 12/1 - ali se lahko ponudi tudi pakiranje 20/1?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje 20/1, ceno pa poda na enoto mere iz obrazca predračun (tulec).

393 Olje za uničevalec dokumentacije, 250 ml - prosimo za proizvajalca ki ima olje v takem pakiranju oz. ali se lahko ponudi v pakiranju 355ml?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

421 Označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. POST IT 683-4 ali enakovredno) - ali se lahko ponudi tudi zav. 5/1?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

432 Papir - trgovski, brezčrtni, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

433 Papir - trgovski, črtni, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

434 Papir - trgovski, nizki karo, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

435 Papir - trgovski, visoki karo, 250 listov - ali se lahko ponudi v pakiranju 260/1?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

469 Rokavice - latex, velikost M oziroma 7 - 8, pakiranje 20/1 - ali se lahko ponudijo v drugačnem pakiranju npr. 10/1 ali pa 30/1?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

485 Spirala za vezavo, debelina 22 mm, različne barve, pakiranje 100/1 22mm ali glede na vaš odgovor v tem primeru ceno vseeno preračunamo na želeno torej 100/1?
Odgovor: Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (zavitek), ki je specificiran v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za pakiranje 100/1. Če bo iz ponudbe izhajalo, da je ponujen artikel v pakiranju 50/1, se bo v tem primeru štelo, da ponudnik za vpisano ceno na enoto mere ponuja dva kosa (2* pakiranje 50/1).
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.43 uri.

501 Sponke - palične, dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1 - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete skupaj 1837 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
Naročnik bo popravil količine za to postavko in objavil spremembo razpisne dokumentacije.

502 Sponke - palične, dimenzije 12 mm, pakiranje 1050/1 (npr. Leitz 5583 ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete skupaj 2538 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk in ali je prava oznaka 5594 sponke k12?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

503 Sponke - palične, dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1 - ali ste morda mislili sponke 5591 K6 za spenjač leitz 5551? V kolikor da, prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete skupaj 10968 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
Naročnik bo popravil količine za to postavko in objavil spremembo razpisne dokumentacije.

504 Sponke - palične, dimenzije 8 mm, pakiranje 1000/1 (npr. Leitz 5581 ali enakovredno) - prosimo preverite količino-ali resnično potrebujete skupaj 890 škatel po 1050 sponk oz., ali so mogoče mišljeni tulci po 210 sponk?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

507 Sponke - papirne 32 mm (npr. Niko št. 14 ali enakovredno) - ali se lahko ponudijo tudi dimenzije 33mm?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

511 Sponke - pisarniške, dimenzije 75 mm (+/- 5 %), plastificirane, pakiranje 30/1 - plastificirane sponke v tej dimenziji ne obstajajo več. PROSIMO DA SE BRIŠEJO IZ SPECIFIKACIJ!!
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

516 Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno) - stojalo znamke 3m je za lepilo 19x33 - ali se ponudi to?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 25. 7. 2018 ob 11.43 uri.

588 Vrvica - motvoz 1,25/2, dolžina najmanj 125 m - ali lahko ponudimo tudi motvoz 1,25/3 125m?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

590 Vrvica - narodna, trobarvna, debelina 1 mm, dolžina 100 m - ali se ponudi cena za eno rolo s 100 metri?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 1. 8. 2018 ob 16.23 uri.

591 Vrvica - narodna, trobarvna, debelina 1,5 mm, dolžina 100 m - ali lahko ponudimo tudi motvoz 1,25/3 125m?
Ponudnik lahko pod postavko 591 v vseh sklopih ponudi tudi motvoz 1,25/3 125m, če je vrvica trobarvna.Datum objave: 09.08.2018   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- Zap.št. 347 - Mapa - PP IBM, dimenzije 235 x 310 mm, sijaj
Ali vam lahko ponudimo mapo PVC vložno za v registrator?

- Zap.št. 358 - Mapa - U za registrator, format A4 povečana, najmanj 120 micronska, prozorne barve
Kaj pomeni format A4 povečan? Ali lahko ponudimo notranjo mero 22 x 30 cm?


ODGOVOR
- Zap.št. 347 - Mapa - PP IBM, dimenzije 235 x 310 mm, sijaj
Ali vam lahko ponudimo mapo PVC vložno za v registrator?
Da.

- Zap.št. 358 - Mapa - U za registrator, format A4 povečana, najmanj 120 micronska, prozorne barve
Kaj pomeni format A4 povečan? Ali lahko ponudimo notranjo mero 22 x 30 cm?
Ponudnik lahko ponudi mapo z notranjo mero 22 x 30 cm.Datum objave: 10.08.2018   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo še za naslednja pojasnila:

Zap. št. 270 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm ali lahko ponudimo kuverto vrečko iz 120g šamoa papirja?
Zap. št. 357 - Mapa - U za registrator, format A4 povečana, dimenzije 22,5 x 30,5 cm (npr. širše in močnejše od Esselte 509700, 1 cm ali enakovredno mapi Esselte 549340) V svojem odgovoru dne 25.07.2018 11:18 ste navedli, da naj ponudimo razširljivo mapo. Naročnika prosimo, da še enkrat preveri kakšno mapo želi. Razširjene mape imate v popisu pod zap. št. 359. To so posebne mape, ki so tudi precej drage in zato se jih tudi ne uporablja prav veliko. Glede na razpisano količino pri zap. št. 357 (za vseh pet sklopov - 205448 kos) pa dvomimo, da v tem primeru želite takšne posebne mape. Ali lahko ponudimo močnejšo U mapo za registrator, vsaj 130 mikronsko, ki je nekoliko večja od običajnih, notranje dimenzije so približno 23 x 33 cm in se vanjo lahko vloži 1 cm gradiva?
Če pa želite res razširjeno mapo ali lahko ponudimo razširjeno mapo, ki ima približno notranjo dimenzijo 23 x 31 cm, zunanjo pa 24,9x31,3cm?

Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zap. št. 270 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm ali lahko ponudimo kuverto vrečko iz 120g šamoa papirja?
Da.

Zap. št. 357 - Mapa - U za registrator, format A4 povečana, dimenzije 22,5 x 30,5 cm (npr. širše in močnejše od Esselte 509700, 1 cm ali enakovredno mapi Esselte 549340) V svojem odgovoru dne 25.07.2018 11:18 ste navedli, da naj ponudimo razširljivo mapo. Naročnika prosimo, da še enkrat preveri kakšno mapo želi. Razširjene mape imate v popisu pod zap. št. 359. To so posebne mape, ki so tudi precej drage in zato se jih tudi ne uporablja prav veliko. Glede na razpisano količino pri zap. št. 357 (za vseh pet sklopov - 205448 kos) pa dvomimo, da v tem primeru želite takšne posebne mape. Ali lahko ponudimo močnejšo U mapo za registrator, vsaj 130 mikronsko, ki je nekoliko večja od običajnih, notranje dimenzije so približno 23 x 33 cm in se vanjo lahko vloži 1 cm gradiva?
Da.
Če pa želite res razširjeno mapo ali lahko ponudimo razširjeno mapo, ki ima približno notranjo dimenzijo 23 x 31 cm, zunanjo pa 24,9x31,3cm?
Naročnik s tem odgovorom spreminja del odgovora na vprašanje, ki je bil objavljen dne, 25. 7. 2018, ob 11.18 uri in se nanaša na postavko pod zaporedno št. 357 in sicer tako, da se glasi: »Ponudnik lahko pod postavko 357 v vseh sklopih ponudi navadno-nerazširljivo mapo ali razširljivo mapo.«

Datum objave: 10.08.2018   10:44
VPRAŠANJE
Prosimo vas, če nam natačno razložite, kaj želite imeti vpisano v OPIS ponujenega izdelka.
Če artikel nima blagovne znamke, ali zahtevate, da vpišemo proizvajalca ?
Če uvoznik, ki uvaža artikel noče razkriti proizvajalca, ali je dovolj, če vpišemo ime uvoznika?

ODGOVOR
Ponudnik mora navesti take identifikacijske znake artikla, da bo lahko naročnik na njihovi podlagi ugotovil za kater artikel na trgu gre. Pri tem ni nujno, da navede blagovno znamko in proizvajalca, pač pa zadošča, da s predstavljenim opisom artikla naročnik ugotovi skladnost ali enakovrednost ponujenega artikla z zahtevami naročnika, kot so navedene v obrazcu »Predračun«, stolpcu »Naziv artikla«. Če naročnik na podlagi ponudnikovega opisa ponujenega artikla ne bo mogel ugotoviti skladnosti ali enakovrednosti z zahtevami naročnika, bo lahko od ponudnika zahteval predložitev ponujenega artikla na vpogled.

Datum objave: 14.08.2018   13:04
VPRAŠANJE
Kdaj bo objavljen popravek tabele - rok se izteka vi pa še na vsa vprašanja niste odgovorili??!!
Hvala in LP

ODGOVOR
Popravek obrazca »Predračun« bo objavljen v kratkem.Datum objave: 20.08.2018   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
opažamo, da na veliko vprašanj še niste uspeli odgovoriti, rok za postavljanje vprašanj pa je samo še do jutri do 12. ure. Bojimo se, da bomo ponudniki potrebovali še kakšna dodatna pojasnila k vašim odgovorom, ki pa jih ne bomo mogli zastaviti, ker bo rok za postavljanje vprašanj že potekel. V odgovorih ste navedli, da boste objavili spremembo razpisne dokumentacije, tega do sedaj še niste storili. Naročnika prosimo, da vse popravke v tabeli jasno označi, da nam ne bo potrebno vse pregledovati še enkrat. Ker je ostalo še veliko nejasnosti vas prosimo, da podaljšate rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudbe.
Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za postavljanje vprašanj ter na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila objavil spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 20.08.2018   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
rok za postavljanje vprašanj se bo vsak čas iztekel, opažamo, da na veliko vprašanj še niste odgovorili. To razumemo, saj se zavedamo, da vam odgovarjanje vzame veliko časa. Morate pa razumeti, da tudi priprava tako obsežne in zahtevne ponudbe vzame veliko časa tudi nam ponudnikom. Zato vas prosimo, da podaljšate rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo razpisa. S tem boste omogočili, da boste dobili kvalitetno pripravljene konkurenčne ponudbe.
Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne, 20. 8. 2018 ob 8.43 uri.Datum objave: 20.08.2018   08:47
VPRAŠANJE
Glede na to, da ne odgovarjate na vrašanja, ki so ključna za izdelavo ponudbe, vas prosimo, da po odgovorih tudi daste dovolj časa nam ponudnikom, da bomo pripravili ustrezno ponudbo.
Morate se zavedati, da ko boste odgovorili na vprašanja, moramo ponudniki ustrezno tudi komunicirati z dobavitelji. Ker pa ste si ravno izbrali obdobje dopustov, vas prosimo, da nam na podlagi odgovorov tudi podaljšate rok za oddajo, saj predvidevamo, da ga ne bomo imeli dovolj.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne, 20. 8. 2018 ob 8.43 uri.Datum objave: 20.08.2018   08:49
VPRAŠANJE
Dobro jutro,

praktično ves teden (od 25. do 31. 7.) niste objavili nobenega odgovora na naša vprašanja! Za nova vprašanja bo zmanjkalo časa! Podaljšajte roke!

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne, 20. 8. 2018 ob 8.43 uri.Datum objave: 20.08.2018   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da še vedno od vas pričakujemo kjučne odgovore za izdelavo ponudbe in da ste tudi omenili v odgovorih, da boste objavili spremembo razpisne dokumentacije, vas prosimo, da podajšate rok za oddajo ponudbe, saj drugače ponudniki ne bomo imeli dovolj časa za izdelavo kvalitetne ponudbe. Zaradi dopustov in odsotnosti ključnih ljudi pri dobaviteljih imamo zelo oteženo pridobivanje informacij in tudi cen, zato vas resnično prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne, 20. 8. 2018 ob 8.43 uri.Datum objave: 20.08.2018   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ugotavljamo, da je ostalo še veliko vprašanj na katera še niste uspeli odgovoriti. Nazadnje ste objavili odgovore 25.07.2018 ob 14:43. Zavedamo se in razumemo, da je potrebno veliko časa, da lahko odgovorite na tako veliko vprašanj. Prosimo pa, da tudi vi razumete nas, da so vaši odgovori nujno potrebni, da lahko pripravimo kvalitetno ponudbo. Rok za postavljanje vprašanj se izteka in v kolikor ne boste podaljšali roka za postavljanje vprašanj, ponudniki ne bomo imeli možnosti postaviti dodatna vprašanja na morebitne nejasne odgovore. Zato vas prosimo, da podaljšate rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb.
Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne, 20. 8. 2018 ob 8.43 uri.Datum objave: 20.08.2018   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Še vedno kljub pozivu niste odgovorili na vprašanja:
»Datum oddaje vprasanja: 05.07.2018 11:50«; »Datum oddaje vprasanja: 10.07.2018 11:51«;« Datum oddaje vprasanja: 11.07.2018 07:39«
Ker se je rok za vprašanja iztekel (se bo čez 30 min) ne bomo mogli uskladiti , če kaj ne bo razumljivo v zvezi z vašimi odgovori.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne, 20. 8. 2018 ob 8.43 uri.Datum objave: 22.08.2018   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za naslednje odgovore:
Zap. št. 394 - Ovitek spisa - Izvršilne zadeve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št. 395 - Ovitek spisa - Izvršilne zadeve brez pred tiska na zunanji in notranji strani - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št. 396 - Ovitek spisa - Kazenske zadeve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št. 397 - Ovitek spisa - Kazenske zadeve brez pred tiska na zunanji in notranji strani - Ovitek spisa - Kazenske zadeve brez pred tiska na zunanji in notranji strani. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št. 398 - Ovitek spisa - Mediacija brez pred tiska na zunanji in notranji strani, rumene barve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št- 399 - Ovitek spisa - Mediacija, karton, rumene barve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.

Zap. št. 400 - Ovitek spisa - Pravdni postopek brez pred tiska na zunanji in notranji strani, modre barve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št. 401 - Ovitek spisa - Pravdni postopek, modre barve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona , ali je tisk sam na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št. 402 - Ovitek spisa - Prekrškovne zadeve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št. 403 - Ovitek spisa - Zapuščinski postopek - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Zap. št. 418 - Ovoj za spise, format A3, prepognjen na A4, brezkislinski papir, primeren za arhiviranje, bele barve. Prosimo da navedete težo papirja/kartona. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Za vaše odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zap. št. 394 - Ovitek spisa - Izvršilne zadeve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 33g.
Barva pole je zelena.
Število barv tiska: enobarvni tisk.
Tisk je na notranji in zunanji strani.
Mere odprtega formata:
dolžina: 448 mm
višina: 300 mm
Sliko notranje strani primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Izvrsilne_zadeve_notranja_stran.JPG, sliko zunanje strani primerljivega artikla pa je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Izvrsilne_ zadeve_zunanja_stran.JPG

Zap. št. 395 - Ovitek spisa - Izvršilne zadeve brez pred tiska na zunanji in notranji strani - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 33g.
Barva pole je zelena.
Mere odprtega formata:
dolžina: 448 mm
višina: 300 mm

Zap. št. 396 - Ovitek spisa - Kazenske zadeve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 33g.
Barva pole je rumena.
Število barv tiska: enobarvni tisk.
Tisk je na notranji in zunanji strani.
Mere odprtega formata:
dolžina: 454 mm
višina: 300 mm
Sliko notranje strani primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Kazenske_zadeve_notranja_stran.JPG, sliko zunanje strani primerljivega artikla pa je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Kazenske_ zadeve_zunanja_stran.JPG

Zap. št. 397 - Ovitek spisa - Kazenske zadeve brez pred tiska na zunanji in notranji strani - Ovitek spisa - Kazenske zadeve brez pred tiska na zunanji in notranji strani. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Mere odprtega formata so:
dolžina: 448mm
višina: 300 mm

Zap. št. 398 - Ovitek spisa - Mediacija brez pred tiska na zunanji in notranji strani, rumene barve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 33g.
Mere odprtega formata so:
dolžina: 448 mm
višina: 300 mm

Zap. št- 399 - Ovitek spisa - Mediacija, karton, rumene barve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 30g.
Barva pole je rumena.
Število barv tiska: enobarvni tisk.
Tisk je na notranji in zunanji strani.
Mere odprtega formata:
dolžina: 448 mm
višina: 300 mm
Sliko notranje strani primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Mediacija_notranja_stran.JPG, sliko zunanje strani primerljivega artikla pa je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Mediacija_zunanja_stran.JPG

Zap. št. 400 - Ovitek spisa - Pravdni postopek brez pred tiska na zunanji in notranji strani, modre barve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 33g.
Mere odprtega formata:
dolžina: 462 mm
višina: 300 mm

Zap. št. 401 - Ovitek spisa - Pravdni postopek, modre barve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona , ali je tisk sam na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 33g.
Tisk je na zunanji in notranji strani.
Mere odprtega formata:
dolžina: 454 mm
višina: 300 mm
Sliko notranje strani primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Pravni_postopek_notranja_stran.JPG, sliko zunanje strani primerljivega artikla pa je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Pravni_postopek_zunanja_stran.JPG

Zap. št. 402 - Ovitek spisa - Prekrškovne zadeve - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 33g.
Barva pole je bela.
Število barv tiska: enobarvni tisk.
Tisk je na notranji in zunanji strani.
Mere odprtega formata:
dolžina: 448 mm
višina: 300 mm
Sliko notranje strani primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Prekrskovne_zadeve_notranja_stran.JPG, sliko zunanje strani primerljivega artikla pa je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Prekrskovne_zadeve_zunanja_stran.JPG

Zap. št. 403 - Ovitek spisa - Zapuščinski postopek - Prosimo da navedete minimalno težo papirja/kartona, barvo papirja/kartona ter število barv tiska, ali je tisk samo na zunanji strani? Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Minimalna teža ovitka je 33g.
Barva pole je modra.
Število barv tiska: enobarvni tisk.
Tisk je na notranji in zunanji strani.
Mere odprtega formata:
dolžina: 448 mm
višina: 300 mm
Sliko notranje strani primerljivega artikla je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Zapuscinski_postopek_notranja_stran.JPG, sliko zunanje strani primerljivega artikla pa je možno videti na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGIP-2_2018/obrazci_sodisce/ovitek_Zapuscinski_postopek_zunanja_stran.JPG

Zap. št. 418 - Ovoj za spise, format A3, prepognjen na A4, brezkislinski papir, primeren za arhiviranje, bele barve. Prosimo da navedete težo papirja/kartona. Prosimo navedite mere odprtega formata v mm.
Naročnik teže ovoja ni specifično opredelil.
Mere odprtega formata:
dolžina: 420 mm
višina: 297 mm
Datum objave: 22.08.2018   09:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za naslednje odgovore:
Zap. št. 269 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm ali lahko ponudimo kuverto vrečko s križnim dnom dimenzije 30x43x7 cm?
Zap. št. 355 - Mapa - škatla, format A4+, kartonska, plastificirana, preklopna z elastiko v odgovorih ste dne 31.07.2018 14:35 ste zapisali, da naj ponudimo mapo z dimenzijo hrbta 35mm in z dimenzijami zaprte mape 245 x 320 mm različni proizvajalci imajo različno deklarirane dimenzije mape, ki so izven okvirjev dovoljene tolerance +/- 2%, ali lahko ponudimo kartonsko plastificirano preklopno mapo z elastiko, ki je primerna za format A4 in v katero se lahko vloži približno do 35mm gradiva? V kolikor je vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete proizvajalca oz. blagovno znamko željene mape, saj na slovenskem tržišču ne najdemo mape, ki bi ustrezala vašemu opisu.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zap. št. 269 - Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm ali lahko ponudimo kuverto vrečko s križnim dnom dimenzije 30x43x7 cm?
Da.

Zap. št. 355 - Mapa - škatla, format A4+, kartonska, plastificirana, preklopna z elastiko v odgovorih ste dne 31.07.2018 14:35 ste zapisali, da naj ponudimo mapo z dimenzijo hrbta 35mm in z dimenzijami zaprte mape 245 x 320 mm različni proizvajalci imajo različno deklarirane dimenzije mape, ki so izven okvirjev dovoljene tolerance +/- 2%, ali lahko ponudimo kartonsko plastificirano preklopno mapo z elastiko, ki je primerna za format A4 in v katero se lahko vloži približno do 35mm gradiva? V kolikor je vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete proizvajalca oz. blagovno znamko željene mape, saj na slovenskem tržišču ne najdemo mape, ki bi ustrezala vašemu opisu.
Da.
Datum objave: 22.08.2018   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- Zap.št. 116 - Elastike velikosti fi 180/5 mm enota mere je kg
Vaš odgovor : »Datum objave: 07.08.2018 12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za čim prejšnje odgovore:
Zap. št. 116 elastike velikosti fi 180/5 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 200/6 mm, 0,5 kg?

ODGOVOR
Zap. št. 116 elastike velikosti fi 180/5 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 200/6 mm, 0,5 kg?
Da.«

Naše vprašanje: potencialni ponudnik vas je zavedel z vprašanjem, vi pa niste preverili kaj dejansko piše v pod to pozicijo.
Zahtevate enoto mere kg, odgovorili pa ste, da lahko ponudi 0,5kg.
Kaj je pravilno? Kaj se ponudi oz. kako se prikaže cena?


- Zap.št. 241 - Kuverta - format A4, z levim okncem, bele barve enota mere je kos
Ali se ponudi navadna kuverta ali se ponudi kuverta s silikonskim zapiranjem?

- Zap.št. 250 - Kuverta - format B5, samolepilna ali s silikonskim trakom, enobarvni tisk glave naročnika. Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 1000 kosov po posamezni mutaciji
Barvo kuverte niste navedli. Ali se ponudi bela kuverta?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
- Zap.št. 116 - Elastike velikosti fi 180/5 mm enota mere je kg
Vaš odgovor : »Datum objave: 07.08.2018 12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za čim prejšnje odgovore:
Zap. št. 116 elastike velikosti fi 180/5 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 200/6 mm, 0,5 kg?
ODGOVOR
Zap. št. 116 elastike velikosti fi 180/5 mm, 0,5 kg: ali lahko ponudimo elastike velikosti fi 200/6 mm, 0,5 kg?
Da.«
Naše vprašanje: potencialni ponudnik vas je zavedel z vprašanjem, vi pa niste preverili kaj dejansko piše v pod to pozicijo.
Zahtevate enoto mere kg, odgovorili pa ste, da lahko ponudi 0,5kg.
Kaj je pravilno? Kaj se ponudi oz. kako se prikaže cena?
S tem odgovorom naročnik dodatno pojasnjuje odgovor na vprašanje, objavljen dne 7. 8. 2018 ob 12.07 uri, vezan na artikel pod zaporedno št. 116 v vseh sklopih. Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (kg) na način, da gre za pakiranje 1 kg. Če bo iz ponudbe izhajalo, da je ponujen artikel v pakiranju 0,5 kg, se bo v tem primeru štelo, da ponudnik za vpisano ceno na enoto mere ponuja dva kosa (2* pakiranje 0,5 kg).

- Zap.št. 241 - Kuverta - format A4, z levim okncem, bele barve enota mere je kos
Ali se ponudi navadna kuverta ali se ponudi kuverta s silikonskim zapiranjem?
Ponudi se lahko ali navadna kuverta ali kuverta s silikonskim zapiranjem.

- Zap.št. 250 - Kuverta - format B5, samolepilna ali s silikonskim trakom, enobarvni tisk glave naročnika. Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 1000 kosov po posamezni mutaciji
Barvo kuverte niste navedli. Ali se ponudi bela kuverta?
Ponudi se bela kuverta.Datum objave: 22.08.2018   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na vaš odgovor z dne 08.08.2018 ob 9.21 uri v zvezi s postavko 198 - kemični svinčnik - višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, debelina konice 0,5 mm (npr. Stadler 421 ali enakovredno) ste zopet podali nejasen odgovor, saj kemični svinčniki nimajo pisave 0,5 mm ali 0,7 mm, temveč je to debelina konice (ki pa se lahko označi tudi s črkami M ali F). Zato vas ponovno prosimo za jasen odgovor. Ali lahko ponudimo kemični svinčnik - višje kvalitete, pri čemer so konica, zaponka in gumb iz kovine, z debelino konice 0,7 mm?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 22.08.2018   09:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

150. Etikete, samolepilne, neskončne, enoredne, dimenzije 88,9 x 35,7 mm, pakiranje 1000 etiket v zavitku/škatli - Zahtevane etikete v pakiranju 1000/1 niso več dobavljive. Dobavljivo je pakiranje 4000/1.
Kako naj oblikujemo ceno?
- Ali boste artikel črtali?
- Ali ponudimo pakiranje 4000/1 in ceno preračunamo na 1000/1?
- Ali ponudimo ceno za originalno pakiranje 4000/1 in boste popravili razpisano količino?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 24. 7. 2018 ob 14.21 uri.Datum objave: 22.08.2018   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

odgovorili ste že na veliko vprašanj, vendar ugotavljamo, da še ni odgovorov za nekaj vprašanj, ki smo jih postavili 5.7., 10.7. in 11.7.
Prosimo za preverbo in objavo odgovorov.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja, ki so prispela do vključno dne, 22. 8. 2018, do 10. ure.Datum objave: 22.08.2018   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ugotavljamo niste odgovorili niti na vprašanja, ki smo vam jih postavili že 14 dni nazaj - kdaj jih lahko pričakujemo?

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja, ki so prispela do vključno dne, 22. 8. 2018, do 10. ure.Datum objave: 22.08.2018   10:05
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da nam na koncu odgovorite, kdaj boste odgovorili na zadnje zastavljeno vprašanje.

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja, ki so prispela do vključno dne, 22. 8. 2018, do 10. ure.