Dosje javnega naročila 004064/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Izdelava razvojne naloge: podlage za vzpostavitev sistema določanja normativov gozdarskih del družbe SiDG
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.208,00 EUR

JN004064/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2018
JN004064/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2018
JN004064/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.07.2018
JN004064/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004064/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1748
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava razvojne naloge: podlage za vzpostavitev sistema določanja normativov gozdarskih del družbe SiDG
Referenčna številka dokumenta: NORM 2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izdelava razvojne naloge: podlage za vzpostavitev sistema določanja normativov gozdarskih del družbe SiDG
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
izdelava razvojne naloge: podlage za vzpostavitev sistema določanja normativov gozdarskih del družbe SiDG
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.07.2018
Konec: 28.02.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2018   10:00
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2018   07:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Del razpisne dokumentacije NORM2018 je tudi vzorec pogodba. Imamo dve vprašanji, ki se navezujeta na vzorec pogodbe, ki jo moramo parafirati.
In sicer:

1. V 3. členu pogodbe je zapisano, da ponudbena cena zajema med drugim tudi terenske meritve. Ali to pomeni, da se dejansko v razvojni nalogi predvidi tudi terenske meritve strojev?

2. V 7. členu omenjenega vzorca pogodbe je pod temo 1 – alineja c) zapisano, da je potrebno upoštevati najmanj dva tipa profesionalnih motornih žag iz popisa mehanizacije SIDG. V naslednji alineji – alineja d) pa najmanj dva tipa prilagojenih kmetijskih traktorjev iz popisa SIDG. Ali torej predvidimo v nalogi terenske meritve omenjene mehanizacije iz popisa SIDG? Ali je znana izbor mehanizacije ali gre zgolj za uporabo in prilagoditev obstoječih normativov?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR


1. Ne, v predmetnem javnem naročilu terenska dela niso predvidena. Ob podpisu dejanske pogodbe z izbranim izvajalcem del, bo vsebina 3. člena brez navedbe terenskih del.
2. Iz odgovora 1 je razvidno, da terenska dela niso predvidena. Ob objavi predmetnega javnega naročila popis mehanizacije še ni narejen, se pa predvideva, da bo družba SIDG razpolagala z več kot eno vrsto motornih žag in več kot eno vrsto prilagojenih kmetijskih traktorjev. Od izvajalca predmetnega javnega naročila pričakujemo le to, da bo podal strokovne podlage za izdelavo normativov sečnje z motorno žago oziroma normativov spravila s prilagojenimi kmetijskimi traktorji za opremo in stroje v sestavi družbe SIDG. To pa ne pomeni, da morata za dva najbolj pogosta tipa motornih žag (oziroma prilagojenih traktorjev) biti uporabljena različna normativa, prav argumentacija tovrstnih poenostavitev, je jedro naročenih strokovnih podlag. Pri temi 1, alineja c in alineja d, gre torej zgolj za uporabo in prilagoditev obstoječih normativov brez novih terenskih meritev.