Dosje javnega naročila 004140/2018
Naročnik: KOROŠKI GASILSKI ZAVOD, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem
Blago: Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 359.948,80 EUR

JN004140/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.06.2018
JN004140/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.06.2018
JN004140/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2018
JN004140/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.08.2018
JN004140/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004140/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 117-265291
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOROŠKI GASILSKI ZAVOD
Koroška cesta 13
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
tajništvo, Klara Cofl
tajnistvo@gzrk.si
+386 26210257
+386 28220875

Internetni naslovi
http://www.poklicnigasilci-ravne.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.poklicnigasilci-ravne.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1855
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje. Požarna varnost - gasilci.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25
Referenčna številka dokumenta: 8451-0001/2018 - 4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 295.081,97 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ravne na Koroškem
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 295.081,97 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2018   11:00
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja. Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb.
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb »Druge priloge« pa so vidne samo naročniku.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOROŠKI GASILSKI ZAVOD
Koroška cesta 13
2390
Ravne na Koroškem
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2018   11:32
Spoštovani!
Celotna razpisna dokumentacija je že objavljena na naši spletni strani pod zavihkom javna naročila.
Dodatno vas obveščamo, da je trenutni link do aplikacije e-JN napačen. V čim krajšem možnem času bomo naredili popravek le-tega.

Lep pozdrav!