Dosje javnega naročila 004073/2018
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Gradnje: OBNOVA LOKALNE CESTE LC 162041 (KRIŽ – KOMENDA) V NASELJU GMAJNICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.004,82 EUR

JN004073/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2018
JN004073/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2018
JN004073/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2018
JN004073/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.08.2018
JN004073/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2018

    JN004073/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI041
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261168/3_RD_OBNOVA_LC_162041.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1767
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA LOKALNE CESTE LC 162041 (KRIŽ – KOMENDA) V NASELJU GMAJNICA
Referenčna številka dokumenta: 430 – 0019/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova obstoječe lokalne ceste s hodnikom za pešce ob levi strani vozišča v dolžini 238 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova obstoječe lokalne ceste s hodnikom za pešce ob levi strani vozišča v dolžini 238 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2018   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. POddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2018   21:39
VPRAŠANJE
Predvidevamo, da se naročnik šali s tako kratkim rokom za oddajo ponudb, in da ni upošteval dejstva, da je vmes tudi praznik.

ODGOVOR
Naročnik je pri določitvi roka za predložitev ponudb upošteval vsa potrebna dejstva in predmet, zahtevnost ter obseg javnega naročila in temu primerno oblikoval rok za predložitev ponudb.
_________________Datum objave: 20.06.2018   21:40
VPRAŠANJE
Prosimo za natančnejša navodila: je obrazec BON1/P potrebno priložiti ali ga ponudniki "lahko priložijo že v času oddaje ponudbe"?

ODGOVOR
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ponudnikom v fazi ponudbe ni potrebno predložiti obrazca S.BON-1 ali S.BON-1/P je pa to zaželeno zaradi hitrejšega postopka ocenjevanja ponudb.
_________________Datum objave: 21.06.2018   09:52
VPRAŠANJE
Postavki v popisu 35 214 in 35 235 zahtevata granitni robnik iz cementnega betona.
To ne obstaja. Ali je granitni ali betonski.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Zahtevajo se granitni robniki.
____________Datum objave: 21.06.2018   09:52
VPRAŠANJE
V TUJE STORITVE, so zneski že vpisani. Ali pustimo tako kot je?

ODGOVOR
Ponudniki že vnesenih zneskov ne smejo spreminjati.
__________________Datum objave: 21.06.2018   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del - tuje storitve navajate zneske za posamezne postavke.
Ali so ti zneski fiksni oz. ali sami formiramo ceno?

Hvala

ODGOVOR
Ponudniki že vnesenih zneskov ne smejo spreminjati.
__________________Datum objave: 21.06.2018   09:56
VPRAŠANJE
Pozdrav
Glede na kratek rok prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je pri določitvi roka za predložitev ponudb upošteval vsa potrebna dejstva in predmet, zahtevnost ter obseg javnega naročila in temu primerno oblikoval rok za predložitev ponudb.
_________________Datum objave: 26.06.2018   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahtevane reference morajo biti skladne z popisom del. Vi zahtevate cesto, pločnik in javno razsvetljavo v dolžini 500 m, iz popisa del izhaja da je javne razsvetljave 100 m, ceste pa 250.
Prosimo da zahteve prilagodite javnemu naročilu.

Zaradi kratkega roka oddaje ponudb, in kompleksnih del (za javno razsvetljavo moramo gradbena podjetja pridobite ponudbe električarjev) glede na dejstvo da je vmes še praznik, prosimo za podaljšanje vsaj za par dni.

Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahtevan pogoj glede tehnične in strokovne sposobnosti pod zaporedno številko 5. Pogoj se tako glasi »da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih izvedel vsaj dva (2) projekta GOI del rekonstrukcije ali obnove ceste (oznaka 2111 ali 2112 po skladu s klasifikacijo CC-SI), ki je vključeval najmanj zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste in novogradnjo ali rekonstrukcijo hodnika za pešce, vsakega v skupni dolžini najmanj 250 m.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60% vrednosti del, za katere so podali reference.«
Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261800/4_Popravek_št._1.zip
________________
Datum objave: 26.06.2018   09:53
VPRAŠANJE
Naročniku svetujemo, naj si vzame pol ure časa in objavi tako razpisno dokumentacijo, da bo vsem ponudnikom jasno kaj sploh zahtevate.
Pri geodetskih delih imate strošek v višini 3% zaradi dela pod prometom že vpisan, kar je popoln nesmisel!

Popravite formulo da bo dejansko izračunala 3% vrednosti gradbenih del ali pa vpišite fiksen znesek brez omembe procentov gradbenih del.

ODGOVOR
Z objavo Popravka (EU-14) javna razsvetljava ni več predmet tega javnega naročila. Popravljen ponudbeni predračun in spremenjene strani Navodil so objavljeni na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261800/4_Popravek_št._1.zip
________________

Datum objave: 26.06.2018   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za detajl temelja in droga, ker so v Občini Komenda posebni drogovi in dvignjeni temelji (odlitki z motivom).
Glede svetilk menimo, da je napaka 161w, sploh, ker so drogovi visoki 6m.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Z objavo Popravka (EU-14) javna razsvetljava ni več predmet tega javnega naročila. Popravljen ponudbeni predračun in spremenjene strani Navodil so objavljeni na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261800/4_Popravek_št._1.zip
________________

Datum objave: 26.06.2018   09:54
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo seštevka:
v geodetskih delih, v postavki "Dodatek k stroškom zaradi gradnje pod prometom 3% od vrednosti gradbenih del" se vaša nastavljena formula ne ujema z dejanskim stanjem.
Kaj storiti?

Ali se vpisani zneski v TUJE STORITVE in v Javni razsvetljavi (gradbena dela/nepredvidena dela + PID + NADZOR) ohranijo, kot so zapisani?

LP

ODGOVOR
Vprašanje se nanaša na obseg javne razsvetljave, ki s popravkom ni več predmet javnega naročila, zato naročnik smatra, da je vprašanje brezpredmetno.
________________Datum objave: 26.06.2018   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je naročilo male vrednosti, pozivamo naročnika, da spremeni bonitetno oceno na najmanj SB6 in tako zagotovi sorazmerna merila.

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj pod zaporedno številko 4 poglavja XXII. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI. Pogoj se tako glasi: »Da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki v skupni ponudbi tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s Baa3 ali boljša oziroma izdano s strani Standard&Poor's BBB- ali boljša oziroma izdano s strani Fitch BBB- ali boljša. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila razvidno, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.«. Popravljen ponudbeni predračun in spremenjene strani Navodil so objavljeni na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261800/4_Popravek_št._1.zip
________________

Datum objave: 26.06.2018   09:54
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb vsaj za par dni.
Ponudniki imamo 10 dni časa da sestavimo ponudbo, vi ste si pa vzeli 21 dni do uvedbe v delo. Pa vemo da je potrebno počakati samo zakonski rok za morebitne pritžbe glede oddaje javnega naročila.


ODGOVOR
Rok za predložitev ponudb je 06.07.2018. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261800/4_Popravek_št._1.zip
________________


Datum objave: 26.06.2018   09:55
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Prosim za razlago postavke:
Odstranitev in postavitev obstoječih prometnih znakov in ogledal po končani gradnji kos 4,00.

Ali gre za kompletno odstranitev in ponovno postavitev komplet s temeljem, drogom in znakom oz. ali se odstrani samo prom.znak?

lp

ODGOVOR
Potrebna je kompletna odstranitev in ponovna postavitev s temeljenjem, drogom in znakom.
________________


Datum objave: 26.06.2018   09:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede tehnične in strokovne sposobnosti nas zanima, ali lahko zahtevana dela (zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste, novogradnja ali rekonstrukcija hodnika za pešce in javne razsvetljave) izhajajo iz več različnih projektov GOI del rekonstrukcije ali obnove ceste? Ali mora en referenčni posel vsebovati vse tri zahtevana dela hkrati?

ODGOVOR
Iz vsakega projekta, ki ga ponudnik navaja za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti, mora izhajati, da so dela vsebovala zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste in novogradnjo ali rekonstrukcijo hodnika za pešce. S popravkom javna razsvetljava ni več predmet javnega naročila, zato se posledično spreminja tudi zahtevan pogoj naročnika za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261800/4_Popravek_št._1.zip
_______________


Datum objave: 26.06.2018   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v poglavju Javna razsvetljava v opisu:
"Polaganje tipskih betonskih temeljev (800x800x1500 mm) v teren globine 1,5m na pripravljenu betonsko podlago (za kandelabre), komplet z temeljem in sidri z vijaki za montažo kandelabrov na bet. ploščo - kom 3,00" navajate dimenzije temelja ki jih ni pri tipskih izvedbah.

Za višino droga 6m ustreza tipski temelj dimenzije 60/40/100cm ali 70/40/70 cm, ki so na našem tržišču.
Kaj upoštevamo oz. kje dobiti predlagani temelj iz popisa?

Hvala in lp

ODGOVOR
Javna razsvetljava s popravkom naročnika ni več predmet javnega naročila, zato je vprašanje brezpredmetno. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261800/4_Popravek_št._1.zip
_______________Datum objave: 29.06.2018   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu del, v zavihku rekapitulacija, je pod točko 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA vrednost enaka 0,0, prav tako te točke ni v zavihku cesta. Je popis pravilen ali je napaka?

ODGOVOR
Popis je pravilen. Pod točko 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA je pravilna vrednost 0,00.
_____________