Dosje javnega naročila 004983/2018
Naročnik: GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Storitve: Dobava in namestitev devetnajstih polnilnih postaj za električna vozila, upravljanje in vzdrževanje polnilnih mest in zagotovitev storitve polnjenja električnih vozil za potrebe osmih občin
ZJN-3: Odprti postopek

JN004983/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.07.2018
JN004983/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2018
JN004983/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2018
JN004983/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004983/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 137-312983
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Irena Pavliha
irena.pavliha@golea.si
+386 53932460
+386 53932463

Internetni naslovi
http://www.golea.si

OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212
SI
Dobrovo v Brdih
Slovenija
Anita Manfreda
info@obcina-brda.si
+386 53351030
+386 53351039

Internetni naslovi
https://www.obcina-brda.si

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI
Divača
Slovenija
Zdenka Hreščak
obcina@divaca.si
+386 57310930
+386 57310940

Internetni naslovi
https://www.divaca.si

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Boštjan Primc
obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
https://www.ilirska-bistrica.si

OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Špela Guštin
posta.oizola@izola.si
+386 56600100
+386 56600110

Internetni naslovi
https://www.izola.si

OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23
5213
SI
Kanal
Slovenija
Jurij Murovec
obcina.kanal@obcina-kanal.si
+386 53981200
+386 53981223

Internetni naslovi
https://www.obcina-kanal.si

OBČINA RENČE - VOGRSKO
Bukovica 43
5293
SI
Volčja Draga
Slovenija
Erik Lasič
info@rence-vogrsko.si
+386 53384502
+386 53384502

Internetni naslovi
https://www.rence-vogrsko.si

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Boštjan Mavrič
info@sempeter-vrtojba.si
+386 53351000
+386 53351002

Internetni naslovi
http://www.sempeter-vrtojba.si

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Andreja Trojar Lapajne
mestna.obcina@nova-gorica.si
+386 53350111
+386 53021233

Internetni naslovi
https://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261472/RD_1_IP033.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2515
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in namestitev devetnajstih polnilnih postaj za električna vozila, upravljanje in vzdrževanje polnilnih mest in zagotovitev storitve polnjenja električnih vozil za potrebe osmih občin
Referenčna številka dokumenta: 1-IP033
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in namestitev devetnajstih polnilnih postaj za električna vozila, upravljanje in vzdrževanje polnilnih mest in zagotovitev storitve polnjenja električnih vozil za potrebe osmih občin
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 170.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 8 OBČIN kot navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in namestitev devetnajstih polnilnih postaj za električna vozila, upravljanje in vzdrževanje polnilnih mest in zagotovitev storitve polnjenja električnih vozil za potrebe osmih občin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 170.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2018   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2018   08:53
Ohišje iz ojačenih poliestrskih vlaken in nosilec iz aluminija, pri čemer sta zaščitni razred = IP54 in odpornost proti udarcem = IK10 sta sprejemljiva.