Dosje javnega naročila 004154/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004154/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.06.2018
JN004154/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004154/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261474/Končna_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1843
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2018   12:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.06.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2018   09:17
1. VPRAŠANJE
Glede izkušenj pooblaščenega revizorja - ali se bo posamezen naročnik štel kot ene izkušnja, ali se bodo izkušnje za revizije za vsako posamezno leto upoštevale kot ločene izkušnje. Npr. za naročnika X, se je revizija opravila v letih 2014, 2015, 2016 - torej so to tri kadrovske reference?

Enako vprašanje za potrjene reference s strani naročnikov. Če smo izvedli 5 revizij za istega naročnika 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - se bodo to upoštevale kot ena referenca, ali kot 5 ločenih?

ODGOVOR:
Skladno s točko 1.10., b) razpisne dokumentacije (str. 9); bo naročnik za kadrovsko referenco upošteval zaključen revizijski posel za posamezno leto.
Skladno s točko 2.2.3.1 razpisne dokumentacije (str. 20); bo naročnik priznal referenco za pravno osebo, če je ponudnik izvedel zahtevano število zaključenih revizijskih poslov. Šteje se vsak zaključen revizijski posel posebej.