Dosje javnega naročila 004473/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA POLJANE, Zemljemerska ulica 7, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OSNOVNE ŠOLE POLJANE
ZJN-3: Odprti postopek

JN004473/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2018
JN004473/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2018
JN004473/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2018
JN004473/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2018
JN004473/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2018
JN004473/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.08.2019
JN004473/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.08.2019
JN004473/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
JN004473/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
JN004473/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.05.2020
JN004473/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.10.2020
JN004473/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.12.2020
JN004473/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2021
JN004473/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
JN004473/2018-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004473/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 125-284356
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Zemljemerska ulica 7
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
NATAŠA KURET
natasa.kuret@guest.arnes.si
+386 40744655
+386 12308443

Internetni naslovi
http://www.ospoljane.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261517/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2036
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OSNOVNE ŠOLE POLJANE
Referenčna številka dokumenta: 430-1457/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Poljane.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr.: integrirana pridelava)
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr.: integrirana pridelava)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE
Številka sklopa: 5.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI IN SIRUPI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽI NJOKI
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽI NJOKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH rezan do konca štruce/modela IN PEKOVSKO PECIVO po potrebi prerezano
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH rezan do konca štruce/modela IN PEKOVSKO PECIVO po potrebi prerezano
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE
Številka sklopa: 8.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
15332000
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 1000 LJubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2018   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.07.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Zemljemerska ulica 7
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2018   14:55
1. Vprašanje:
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je navedeno, v kakšnem primeru lahko ponudnik predlaga zvišanje ponudbenih cen.
Podlaga je Pravilnik o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).
Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah pravnih oseb javnega sektorja se lahko uporabi indeks cen ali indeks življenjskih potrebščin, vendar se valorizacija lahko izvede šele po enem letu in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, povišanje denarnih obveznosti pa lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vsekakor se strinjamo, da torej možnost povišanja cen obstaja, ki pa je glede na pretekle izkušnje zelo majhna oz. nična, saj je za kumulativno zvišanje indeksa za več kot 4% potrebno precejšnje splošno povišanje cen, poleg tega pa so indeksi cen za hrano indikatorji za preteklost in ne odražajo trenutnega stanja na tržišču.

Cene nekaterih živil na trgu zelo nihajo, saj so odvisne od borznih špekulacij, cen energentov in naravnih vplivov. Poleg tega so se cene nekaterih segmentov živil v Sloveniji v zadnjem letu povišale tudi za 15%, prav zaradi povišanja cen energentov in neugodnih vremenskih vplivov, ki čedalje bolj vplivajo na cene živil.

Zato prosimo naročnika, da v primeru dokazljivega znatnega povišanja cen posameznih živil ali segmentov živil dopusti povišanje cen posameznih artiklov oz blagovnih skupin.

Verjamemo, da je tudi naročniku v interesu, da dobi čim ugodnejšo ponudbo, ki pa je ob upoštevanju trenutnih določil fiksnosti cen verjetno ne bo dobil, saj se bomo ponudniki vseeno zavarovali in ponudili višje cene, kot bi bilo to potrebno.

Odgovor:
Naročnik je vezan na veljavno zakonodajo, kot javni zavod pa tudi na zakonodajo s področja javnih financ in jo mora spoštovati. Kot sami ugotavljate, je v točki 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije ter v četrtem členu okvirnih sporazumov navedeno, v kakšnem primeru, skladno z veljavno zakonodajo s področja javnih financ, med drugim tudi zgoraj v vprašanju navedenim Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik), ponudnik lahko predlaga zvišanje ponudbenih cen. Hkrati sta tako ponudnik kot naročnik vezana na ostalo pozitivno adekvatno zakonodajo s področja, ki ureja izvrševanje pogodb javnega naročanja ter v vprašanju navedeno situacijo.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal določb razpisne dokumentacije.

2. Vprašanje:
Pozdravljeni,

Ponudbo za vaš razpis je potrebno oddati elektronsko preko sistema Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Ali je torej za naročnika dovolj, če ponudniki (ki nastopamo samostojno) naslednje obrazce le izpolnimo, pretvorimo v pdf in naložimo v ustrezen razdelek na portalu (brez da jih predhodno tiskamo, podpisujemo in žigosamo):
- Priloga 1 (prijavni obrazec)
- Priloga 2, 2/1 (predračun, popis blaga)
- Priloga 3 (ESPD)
- Priloga 4 (označeni certifikati)
- Priloga 5 (Izjava)
- Priloga 6 (Izjava)

Medtem ko je za naslednja obrazca še vedno potrebno, da sta predhodno podpisana in žigosana:
- Priloga 10 - Pooblastilo pravne osebe
- Priloga 11 - Pooblastilo fizične osebe

Prosimo za potrditev
Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav,

Odgovor:
Navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev so za vsako posamično prilogo v okviru ponudbene dokumentacije podrobno opisana v točki 6 I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Način priprave in predložitve obrazcev, kakor ste ga opisali v vprašanju, je ustrezen, vendar ob tem opozarjamo, da navedeno velja le za ponudnika, ki nastopa samostojno. Način izpolnjevanja in predložitve obrazcev za ostale sodelujoče (podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi…) pa se v določenih primerih nekoliko razlikuje in je podrobno opisan v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. Vprašanje:
Pozdravljeni,

Ali bi bilo za naročnika sprejemljivo, da namesto ročnega popisovanja posameznih certifikatov s številkami sklopov in artiklov na katere se nanašajo in skeniranja popisanih certifikatov, priložimo in označimo certifikate na sledeč način:

- Napravimo seznam vseh artiklov, ki imajo znak kakovosti ali EKO certifikat (s številko sklopa, št. artikla, nazivom artikla - kopiramo iz excela)
- Pri vsakem navedenem artiklu na seznamu označimo interno številko certifikata , ki izdelku pripada
- Priložimo certifikate, označene z internimi številkami

Menimo, da bo preglednost na ta način še večja.
Prosimo za mnenje in potrditev,
Hvala,

Odgovor:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 06.07.2018   13:32
4. Vprašanje:
SKLOP 1. MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1,3. SKLOP : ŽIVILA IZ SHEM KAOVOASTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
- zaporedna številka artikla 1 Pasterizirano mleko 3,2 do 3,5% m.m. pakiranje 5 do 10 l vero/ročka

1Zahtevamo, da pri tem artiklu navedete ali enakovredno. 5. člen ZJN 3 govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, po določbi 7. člena ZJN 3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pa mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja.
Tak artikel imata samo dve mlekarni ostali ponudniki pa smo avtomatsko izločeni, zato pričakujemo popravek predračuna.

Odgovor:
Zaradi ekonomičnosti pri naročanju, shranjevanju, lažjem delu pri toplotnih postopkih (rokovanje z manjšim številom večje namesto z velikim številom manjših enot) ter količini nastale odpadne embalaže, naročnik ne bo spremenil opredeljenega pakiranja v razpisu pri mleku iz sheme kakovosti. Trenutno več kot 95% mleka za šolsko kuhinjo naroča v večji embalaži.


Datum objave: 10.07.2018   14:36
5. Vprašanje:
Spoštovani,

predlagamo, da ločite sklop splošno prehrambeno blago, na več sklopov. v tem sklopu imate konzerve, suho sadje, moko, jajca ipd.
V kolikor bi sklop ločili, lahko pričakujete več ponudb, ugodnejše ponudbe in s tem bolj smotrno porabljate sredstva.

Hvala.

Odgovor:
Naročnik je samostojen pri oblikovanju sklopov in skopa Splošno prehrambeno blago ne bo razdelil na več manjših. Naročnik je sklope oblikoval glede na potrebe in izkušnje iz preteklih let.

6. Vprašanje

Spoštovani,
6. SADNI SOKOVI IN SIRUPI

10 sadni mix iz 5 vrst sadja, 100 % sadni delež, pakiranje od 200 do 250 ml- Prosim za dodatno obrazložitev: ali je mišljen 100 % sok ali 100% sadni obrok?

13 sadno zelenjavni sok iz korenčka, jabolka in pomaranče, sadno zelenjavni delež 100 %, pakiranje po 0,5 do 1 L_ ali lahko ponudimo sok v sestavi Jabolko Breskev in korenje; 100% sadni delež BIO predelave Slovenskega proizvajalca Fructal?

Odgovor:
Naročnik pri postavki 6.10 zahteva 100 % sadni sok.
Naročnik spreminja opis artikla 6.13 na Sadno zelenjavni sok iz korenčka, jabolk in pomaranče ali breskev.


Datum objave: 19.07.2018   06:53
7. Vprašanja in odgovori:

Naročnik je odgovore podal ob vprašanju.

Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

9.1. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
7 Vinski kis, rdeč, naravno kisan, brez dodanih arom, 4 %, pakiranje do 1 L v kolikor želite naravno kisan vinski kis, niso tu najbolj problematične arome, temveč tudi drugi aditivi - antioksidanti (k-metabisulfit oz. žveplov dioksid). Prosimo, da zahtevate vinski kis tudi brez tega. Naročnik spreminja opis artikla na Vinski kis, rdeč, 4% pakiranje do 1 L (aditivi dovoljeni).
8 Naravni domači jabolčni kis, 5 %, brez dodanih konzervansov, pakiranje 1 L v kolikor želite naravno kisan jabolčni kis, niso tu najbolj problematični konzervansi, temveč tudi drugi aditivi - antioksidanti (k-metabisulfit oz. žveplov dioksid). Prosimo, da zahtevate vinski kis tudi brez tega. Maročnik spreminja opis artikla na Jabolčni kis, 5 %, pakiranje 1 L (aditivi dovoljeni).
25 Bazilika, zdrobljena, sušena, pakiranje 100 do 200 g, neprodušno zaprto v dozi s pokrovom ali lahko ponudimo 340g pakiranje? Naročnik spreminja opis artikla na Bazilika, zdrobljena, sušena, pakiranje 100 do 340 g, neprodušno zaprto v dozi s pokrovom.
31 Kumina mleta, pakiranje do 500 g v dozi s pokrovom neprodušno zaprto ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? Naročnik spreminja opis artikla na Kumina mleta, pakiranje 0,1 do 1 kg, v dozi s pokrovom neprodušno zaprto.
43 dodatek jedem brez Na glutaminata, mešanica začimb (vegeta natur in podobno, pakiranje 1-3 kg če želite artikel kot Vegeta Natur potem zahtevajte 3kg pakiranje v vedru z dodano soljo in sestavo 30% (korenje, rebrinec, čebula, krompir, zelena, por, paprika, list peteršilja, česen). Naročnik spreminja opis artikla na Dodatek jedem brez Na glutaminata, z dodano soljo, mešanica začimb, Vegeta natur in enakovredno, pakiranje 1 do 3 kg
51 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje? Naročnik spreminja opis artikla na Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 1 kg.
58 Sladkor naravni melasni (moscavo ali podobno), pakiranje 300 do 800 g glede na to, da je zapisano sladkor Moscavo ali podobno, ali lahko ponudimo izdelek Demerara, ki je tudi naravni melasni sladkor? Da, v kolikor izpolnjuje vse zahteve naročnika.
62 Kokosova moka, pakiranje do 250 g ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Naročnik spreminja opis artikla na Kokosova moka, pakiranje do 500 g.
66 Kvas sveži, pakiranje 1 kg izdelek je mogoče dobiti kot 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka v 1000g na trgu ne najdemo. Naročnik spreminja opis artikla na Kvas sveži, pakiranje 0,5 do 1 kg.
68 Gorčica delikatesna, pakiranje 1 do5 kg ali lahko ponudimo 680g pakiranje? Naročnik spreminja opis artikla na Gorčica, pakiranje 1 do 5 kg, v vedru.
77 Kokošja jajca, baterijska reja, velikost M - naročniku svetujemo, naj za ta artikel naredi poseben sklop, saj je na trgu veliko samostojnih ponudnikov jajc in bo naročnik tako dobil več ponudb, ki so dosti ugodnejše za ta izdelek. Hvala. Naročnik bo objavil popravek, v katerem bo artikel uvrstil v ločen sklop.
78 Kokošja jajca A razred, talna reja, velikost M,lupina rjave barve - naročniku svetujemo, naj za ta artikel naredi poseben sklop, saj je na trgu veliko samostojnih ponudnikov jajc in bo naročnik tako dobil več ponudb, ki so dosti ugodnejše za ta izdelek. Hvala.
V kolikor je odgovor negativen: ali lahko ponudimo izdelek velikosti L? Naročnik bo objavil popravek, v katerem bo artikel uvrstil v ločen sklop.
81 Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 3 kg ali lahko ponudimo 4250g pakiranje? Naročnik spreminja opis artikla na Breskov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 4,25 kg
93 Kus kus instant, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje? Naročnik spreminja opis artikla na Kus kus instant, pakiranje 2 do 5 kg.
97 riž okroglozrnat za mlečni riž, 1. vrste, pakiran po 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla? Naročnik spreminja opis artikla na Riž okroglozrnat za mlečni riž, 1. vrste, pakiranje 1 do 5 kg.
106 Lešniki, razred I, pakiranje do 1000 g naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje in oreščki, saj gre za zelo specifičen artikel, ki ima tudi sezonsko nihanje cen. Hvala. Ne, naročnik ne bo spreminjal zahtev.
107 Mandlji, razred I, pakiranje do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje in oreščki, saj gre za zelo specifičen artikel, ki ima tudi sezonsko nihanje cen. Hvala. Ne. Ne, naročnik ne bo spreminjal zahtev.
108 Orehova jedrca - polovice, razred I,pakiranje do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje in oreščki, saj gre za zelo specifičen artikel, ki ima tudi večje nihanje cen preko vsega leta. Hvala. Ne, naročnik ne bo spreminjal zahtev.
109 Suhi jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki ima tudi sezonsko nihanje cen. Hvala.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če lahko ponudimo artikel s konzervansi v 180g pakiranju? Naročnik artikle ne bo uvrstil v drug sklop. Naročnik spreminja opis artikla na Suhi jabolčni krhlji, konzervansi dovoljeni, razred I, pakiranje do 500 g.
110 Suhe marelice brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje do 500 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za specifičen artikel. Hvala.
111 Suhe slive brez koščic in konzervansov, razred I, pakiranje do 500 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel. V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če lahko ponudimo artikel s konzervansi? Naročnik artikle ne bo uvrstil v drug sklop. Naročnik spreminja opis artikla na Suhe slive brez koščic, dovoljeni konzervansi, razred I, pakiranje do 500 g.

Lep pozdrav.

Naročnik dodatno spreminja opis artikla 9.1 sklopa (Splošno prehrambeno blago) pod zap. št. 6 na majoneza z jajci proste reje, brez konzervansov in barvil, 5 kg, v vedru.


Datum objave: 20.07.2018   18:11
8. Vprašanja in odgovori:

Naročnik je odgovore podal ob vprašanju:

Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

6.1. sklop: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
1 Jabolčni sok, sadni delež 100 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? Ne.
2 Pomarančni sok, sadni delež 50 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L ali želite pomarančni 100% sok ali pomarančni nektar 50%? Ali lahko ponudimo 100% pomarančni sok v 250ml pakiranju? Naročnik spreminja opis artikla na Pomarančni nektar, sadni delež 50 %, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L.
3 multivitaminski sok iz rdečega sadja, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 l - ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček? Ne.
5 jabolčni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 l artikel se podvaja in sicer imate ga navedenega že pod postavko št. 1. Prosimo za umik artikla iz predračuna. Hvala. Naročnik bo artikel pod navedeno postavko umaknil iz razpisa. Naročnik se zahvaljuje za opozorilo.
10 sadni mix iz 5 vrst sadja, 100 % sadni delež, pakiranje od 200 do 250 ml ali lahko ponudimo 100% sadni mix iz 4 vrst sadja kvalitete smoothie, kot Rauch? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, kateri sok iz petih vrst sadja je imel v mislih, saj ga ne najdemo. Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na Sadni mix iz minimalno 4 vrst sadja, 100 % sadni delež, pakiranje od 200 do 250 ml.
17 Sirup JAGODA, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje od 5-6 litrov - ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis artikla na Sirup jagoda ali malina, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje od 0,7 - 6 litrov.
19 Sirup VIŠNJA, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje od 5-6 litrov - ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis artikla na Sirup višnja ali malina, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje od 0,7 - 6 litrov.
21 Sirup BEZEG, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje od 5-6 litrov ali lahko ponudimo artikel v 700ml pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis artikla na Sirup bezeg, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje od 0,7 - 6 litrov.

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca ponudbe.


Datum objave: 24.07.2018   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
9.1. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
24 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), gastro pakiranje do 1 kg-
79 Sterilizirana skuša v rastlinskem olju, pakiranje do 2 kg-ali lahko ponudimo sardine v rastlinskem olju?
Hvala za odgovor, lp

ODGOVOR
Pod zap št. 24 naročnik ne more podati odgovora, ker vprašanje ni zastavljeno.
Pod 79: Naročnik spreminja opis artikla na Sterilizirana skuša (lahko tudi sardine) v rastlinskem olju, pakiranje do 2kg.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca.