Dosje javnega naročila 004208/2018
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: Popravilo modulov statičnega pretvornika potniških vagonov MIMARA (ABeelmet 6179)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 275.171,00 EUR

JN004208/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.06.2018
JN004208/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2018
JN004208/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2018
JN004208/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.10.2018
JN004208/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2018

    JN004208/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Damjan Maroh
damjan.maroh@slo-zeleznice.si
+386 12914251

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261658/Popravilo_modulov_statičnega_pretvornika_potniških_vagonov_MIMARA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1889
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Popravilo modulov statičnega pretvornika potniških vagonov MIMARA (ABeelmet 6179)
Referenčna številka dokumenta: 55/2018/02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Popravilo modulov statičnega pretvornika potniških vagonov MIMARA (ABeelmet 6179)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izbrani ponudnik bo popravljene module statičnega pretvornika potniških vagonov MIMARA (ABeelmet 6179), ki so predmet tega javnega naročila dobavil na pariteto DDP SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center P
II.2.4 Opis javnega naročila
Popravilo modulov statičnega pretvornika potniških vagonov MIMARA (ABeelmet 6179)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2018   12:05
Kraj: Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1889


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2018   12:24
Spoštovani,

spodaj odgovori na vaša vprašanja.

1) Zanima nas ali je mogoče namesto vaše krovne izjave sporočiti podatke na obrazcu ESPD?

Krovne izjave ni mogoče nadomestiti z obrazcem ESPD.

2) Zanima nas ali se bo naročnik pogajal z vsemi ponudniki ne glede na izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije ter ZJN-3?

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji v točki 10, se bo naročnik pogajal samo s ponudniki, katerih ponudbe izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev ter njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehnični dokumentaciji ter so prispele pravočasno in pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.07.2018   15:30
Spoštovani,

obveščamo vas, da smo upoštevali vaše pripombe in ustrezno popravili in objavili popravek razpisne dokumentacije za obe točki.

Lep pozdrav