Dosje javnega naročila 004073/2018
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Gradnje: OBNOVA LOKALNE CESTE LC 162041 (KRIŽ – KOMENDA) V NASELJU GMAJNICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.004,82 EUR

JN004073/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2018
JN004073/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2018
JN004073/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2018
JN004073/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.08.2018
JN004073/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2018

    JN004073/2018-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI041
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA LOKALNE CESTE LC 162041 (KRIŽ – KOMENDA) V NASELJU GMAJNICA
Referenčna številka dokumenta: 430 – 0019/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova obstoječe lokalne ceste s hodnikom za pešce ob levi strani vozišča v dolžini 238 m.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2018
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN004073/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.06.2018


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum:

29.06.2018
Se glasi:

06.07.2018
Številka oddelka: IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Datum:

27.09.2018
Se glasi:

04.10.2018
Številka oddelka: IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum:

29.06.2018
Se glasi:

06.07.2018
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Datum:

26.06.2018
Se glasi:

02.07.2018
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da spreminja rok za predložitev ponudb in pogoja pod zaporedno številko 4 in 5 poglavja XXII. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI. Prav tako spreminja ponudbeni predračun na način, da javna razsvetljava ni več predmet tega javnega naročila.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da spreminja rok za predložitev ponudb in pogoja pod zaporedno številko 4 in 5 poglavja XXII. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI. Prav tako spreminja ponudbeni predračun na način, da javna razsvetljava ni več predmet tega javnega naročila. Popravljene strani 2, 7, 10 in 21 ter popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi, so objavljeni na spodnji spletni strani.
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261800/4_Popravek_št._1.zip