Dosje javnega naročila 004296/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri razvoju IS GOSPODAR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004296/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2018
JN004296/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2018
JN004296/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004296/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1838
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri razvoju IS GOSPODAR
Referenčna številka dokumenta: NMVREVIS-13/2018; 4300-41/2018/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72223000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri razvoju IS GOSPODAR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72223000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri razvoju IS GOSPODAR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2018   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2018   14:00
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o
odpiranju ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2018   10:00

Dodatne informacije:
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020,
prednostne osi 2 »Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti«, prednostne naložbe »Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, evključenost,
e-kulturo in e-zdravje« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »večja transparentnost
in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami«.
Proračunska sredstva za financiranje so rezervirana na proračunskih postavkah: 160286, 160287,
160288, 160289.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2018