Dosje javnega naročila 004327/2018
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Kolesarski pas in površine za pešce Gregorčičeva in Bazoviška
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004327/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004327/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Mitja Božič, Mitja Božič
mitja.bozic@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ilirska-bistrica.si/
ESPD: https://www.ilirska-bistrica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1988
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kolesarski pas in površine za pešce Gregorčičeva in Bazoviška
Referenčna številka dokumenta: 430-31/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba kolesarskega pasu in prehoda za pešce z vso potrebno spremljajočo infrastrukturo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45110000
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mesto Ilirska Bistrica v Občini Ilriska Bistrica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba kolesarskega pasu in prehoda za pešce z vso potrebno spremljajočo infrastrukturo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Kohezijski sklad


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2018   12:02
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je naveden datum oddaje 18.6.2018.
Na Portalu pa datum oddaje 18.7.2018. Ali je 18.7.2018 pravilen?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

18.07.2018 je pravilen datum oddaje.


Datum objave: 06.07.2018   12:58
VPRAŠANJE
Glede na to, da je elektronska oddaja ponudbe nas zanima katere dokumente oz. priloge, izjave je potrebno fizično podpisati in žigosati?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lep pozdrav

Vse dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 13.07.2018   07:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim za pojasnilo iz popisa 03 Popis za izvedbo prehoda za pešce - glede postavke 1.3.2. Pripravljalna dela na objektih , Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z berlinsko steno skladno z mnenjem geomehanika. Po končanih delih se berlinska stena odstrani.
Kaj je glede na geološko sestavo tal pod hribom sploh tehnično možno zabijati jeklene profile?
Glede na majhno površino ščitenja so stroški selitve mehanizacije potrebne za zabijanje profilov na m2 ogromni, ne bi bilo možno predvideti kakšno drugo tehnično rešitev?
hvala

lep pozdrav

ODGOVOR
Ščiti se starejša stanovanjska hiša, s slabim temeljenjem, zato taka previdnost.Datum objave: 13.07.2018   07:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za vzorec bančne garancije za resnost ponudbe.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik nima vzorca bančne garancije.


Datum objave: 13.07.2018   08:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali se dostavi original bančna garancija na vaš naslov ali je dovolj, da se original bančna garancija za resnost ponudbe skenira v pdf in priloži na portal E-JN?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik mora predložiti bančno garancijo v takšni obliki, da je nepreklicna in da za njeno unovčitev ni potreben original, to pomeni da se skenira in priloži na portal E-JN.Datum objave: 13.07.2018   08:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali se dostavi original bančna garancija na vaš naslov ali je dovolj, da se original bančna garancija za resnost ponudbe skenira v pdf in priloži na portal E-JN?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo v takšni obliki, da je nepreklicna in da za njeno unovčitev ni potreben original, to pomeni da se skenira in priloži na portal E-JN.Datum objave: 13.07.2018   08:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je potrebno bančno garancijo za resnost ponudbe dostaviti na vaš naslov v originalu oz. ali jo lahko skenirano naložimo na portal E-JN?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik mora predložiti bančno garancijo v takšni obliki, da je nepreklicna in da za njeno unovčitev ni potreben original, to pomeni da se skenira in priloži na portal E-JN.