Dosje javnega naročila 004329/2018
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.190,60 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004329/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2018
JN004329/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2018
JN004329/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.08.2018
JN004329/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2018
JN004329/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2018
JN004329/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.08.2019
JN004329/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004329/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1993
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj
Referenčna številka dokumenta: JN-013/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233221
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233270
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj za obdobje 12 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2018   11:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2018   11:31
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2018   11:30
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2018   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj je le ta glede na obseg ponudbe nesorazmerno kratek.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Menimo, da je rok, glede na to, da je potrebno izpolniti par enostavnih obrazcev, primeren. Prav tako je javno naročilo z enako vsebino bilo objavljeno že pred dobrim mesecem, torej so interesenti že imeli možnost preučiti razpisno dokumentacijo. Prosimo, da interesent ne vztraja pri podaljšanju roka, namreč zamik roka oddaje bo povzročil druge posledice.

Lep pozdrav in hvala.

Datum objave: 02.07.2018   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me ocenjena vrednost javnega narocila?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Ocenjena vrednost je primerljiva z višino zahtevane reference-podatek najdete v razpisni dokumentaciji. Gre za okvirno vrednost, ker se bo sklenil okvirni sporazum (količine navedene v ponudbenem predračunu so tudi okvirne).

Lep pozdrav.