Dosje javnega naročila 004373/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava terminalnega traktorja za odvoz/dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004373/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.06.2018
JN004373/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2018
JN004373/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.09.2018

    JN004373/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262115/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262115/espd/Narocnik_ESPD_nabava_terminalnega_traktorja_KT_Ljubljana.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2007
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava terminalnega traktorja za odvoz/dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 93/2018/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34138000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
»Nabava terminalnega traktorja za odvoz/dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z dobavo (tudi npr. prevozni stroški).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34138000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Letališka ulica 14, Slovenija.
II.2.4 Opis javnega naročila
»Nabava terminalnega traktorja za odvoz/dovoz prikolic znotraj območja KT Ljubljana«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z dobavo (tudi npr. prevozni stroški) predmeta javnega naročila na lokacijo kupca. Terminalni traktor, ki je predmet javnega naročanja, mora ustrezati vsem zahtevam naročnika zapisanim v Tehničnih zahtevah (Obrazec 11).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2018   12:05
Kraj: Avtomatsko odpiranje ponudb v sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2018   09:00

Dodatne informacije:
Vsa komunikacija med potencialnimi ponudniki in naročnikom poteka preko portala e-naročanje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.