Dosje javnega naročila 004375/2018
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Komunalno opremljanje industrijske cone PLAMA - PONOVITEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004375/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.06.2018
JN004375/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004375/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Mitja Božič
mitja.bozic@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ilirska-bistrica.si/
ESPD: https://www.ilirska-bistrica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2046
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalno opremljanje industrijske cone PLAMA - PONOVITEV
Referenčna številka dokumenta: 430-22/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Komunalno opremljanje industrijske cone Plama.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: IC Plama pri Podgradu v občini Ilirska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja komunalne infrastrukture v IC Plama
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2018   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali bo postopek javnega naročila s pogajanji?

lp,

ODGOVOR
NE, ne bo pogajan.Datum objave: 06.07.2018   12:58
VPRAŠANJE
Glede na to, da je elektronska oddaja ponudbe nas zanima katere dokumente oz. listine moramo podpisati in žigosati v fizični obliki?

lp,

ODGOVOR


Lep pozdrav

Vse dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 13.07.2018   08:27
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da ponudbi priložimo bančno garancijo, ki mora biti nepreklicna in da za njeno vnovčitev ni potreben original.
Naročnika pozivamo, da v tem primeru objavi vzorec garancije.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik nima vzorca bančne garancije.


Datum objave: 16.07.2018   14:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je elektronska oddaja ponudbe nas zanima ali priložimo bančno garancijo v pdf obliki na portal E-JN?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Da