Dosje javnega naročila NMV5845/2014
Naročnik: ZOD Ljubljana 
Blago: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 90.415,80 EUR

NMV5845/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.12.2014
NMV62/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 07.01.2015
NMV704/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.02.2015
NMV704/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2015
    NMV5845/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem

Datum objave: 23. 12. 2014
Številka objave: NMV5845/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ZOD Ljubljana, Ambrožev trg 7, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Poslovni najem petih avtomobilov za potrebe Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: poslovni najem petih avtomobilov za potrebe Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 60171000 (Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/12/2104-56203703726787870518/razpisn
a_dokumentacija_(k).zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 9. 1. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 9. 1. 2015
Čas: 11:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Poslovni najem ne zajema tudi najema voznika.
Merilo za izbor je:
1. Rok dobave – največ 10 točk.
Rok dobave vozil je 75 dni. Ponudnik, ki bo ponudil krajši rok dobave, lahko prejme največ 10 točk.
Točke se bodo dodelile na naslednji način:
- Rok dobave 75 dni – 0 točk
- Rok dobave 65 do 74 dni – 5 točk
- Rok dobave 60 do 64 dni – 7 točk
- Rok dobave 55 do 59 dni ali manj – 10 točk.

2. Ocena stroškov v življenjski dobi vozila – največ 90 točk.
Ponudba tistega ponudnika, ki bo dosegla najnižjo oceno stroškov v življenjski dobi vseh vozil, prejme 90 točk, vsak naslednji ponudnik pa sorazmerno manjše število točk.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 2. 1. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 12. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV62/2015, Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem; datum objave: 7. 1. 2015
  • NMV704/2015, Blago: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem; datum objave: 10. 2. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pridejo v poštev samo nova vozila?

ODGOVOR:
Da (razpisna dokumentacija: II. opis predmeta javnega naročila, 1. odstavek, str. 8).

Lep pozdrav,
Alenka Mihelčič