Dosje javnega naročila 004477/2018
Naročnik: POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE, Dečkova cesta 36, 3000 Celje
Blago: Javno naročilo za dobavo kombiniranega gasilskega vozila
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 605.364,00 EUR

JN004477/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2018
JN004477/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2018
JN004477/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.09.2018
JN004477/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004477/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 125-284429
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE
Dečkova cesta 36
3000
SI034
Celje
Slovenija
Janko Požežnik
Janko.Pozeznik@celje.si
+386 34280900

Internetni naslovi
http://www.pge-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za dobavo kombiniranega gasilskega vozila
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema dobavo in nadgradnjo kombiniranega gasilskega vozila skladno z zahtevami naročnika, vključno z dobavo zahtevane opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema dobavo in nadgradnjo kombiniranega gasilskega vozila skladno z zahtevami naročnika, vključno z dobavo zahtevane opreme. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Ponudba« v poglavju II. Tehnične zahteve za kombinirano vozilo, ki je predmet dobave.

Skrajni rok za izdelavo nadgradnje in dobave tovarniško novega vozila je 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo predložiti ponudbo za celotno dobavo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Navodila za dostop do razpisne dokumentacije so dostopna na spletni strani http://www.s-procurement.si. Za dostop do razpisne dokumentacije registracija ni potrebna.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2018   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2018   13:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2018   14:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Sporočila« v sistemu »S-Procurement« ali preko Portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE
Dečkova cesta 36
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2018   15:02
VPRAŠANJE
že 3 dni objavljen razpis, razpisne dokumentacije pa nikjer!!!

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.s-procurement.si/ pod zavihkom slovenska naročila.
Datum objave: 16.07.2018   10:34
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji pod točko B) ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, pod podtočko D) POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI, pod Pogoj 1. zahtevate, da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavil vsaj tri gasilska vozila, pri čemer pogodbena vrednost posameznega vozila ni bila nižja od 500.000,00 z DDV.
Vprašanje ;
Glede na razmeroma visok znesek referenčnega vozila, katerega zahtevate, vas prosimo, da omenjeni znesek znižate na 400.000,00 eur z DDV.

ODGOVOR

Naročnik bo kot ustrezne štel tudi reference, pri katerih pogodbena vrednost posameznega vozila ni bila nižja od 400.000,00 EUR z DDV.