Dosje javnega naročila 004535/2018
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Blago: Dobava novih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in obnovljenih pnevmatik za tovorna vozila, osebna vozila in delovne stroje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 267.180,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004535/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.07.2018
JN004535/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2018
JN004535/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2018
JN004535/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.10.2018
JN004535/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2018
JN004535/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2018
JN004535/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.02.2019
JN004535/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN004535/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.07.2019
JN004535/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
JN004535/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.02.2020
JN004535/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004535/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI
Celje
Slovenija
Klavdija Lužar
INFO@SIMBIO.SI
+386 34256400
+386 34256412

Internetni naslovi
http://www.simbio.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262371/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2071
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava novih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in obnovljenih pnevmatik za tovorna vozila, osebna vozila in delovne stroje
Referenčna številka dokumenta: 10/JN-2018/B
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava novih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in obnovljenih pnevmatik za tovorna vozila, osebna vozila in delovne stroje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava novih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
34351100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava novih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava obnovljenih pnevmatik za tovorna vozila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava obnovljenih pnevmatik za tovorna vozila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- kot v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
- kot v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
- kot v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
- kot v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2018   09:15
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2018   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2018   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2018   07:45
VPRAŠANJE
Iz razpisa / dobava novih tovornih pnevmatik / je razvidno :

Ponudnik mora ponuditi vse vrste pnevmatik iz ponudbenega predračuna - 2.1. Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 446 pnevmatik) vseh pnevmatik iz sklopa številka 1 v tabeli 2.1 (izvzete so postavke 5, 12, 18, 19, 21, 22, 23), ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva, v nasprotnem primeru se ponudnika izloči.


Vseh tovornih pnevmatik, pri katerih imate zahtevo je 296 kosov, vi pa zahtevate 90 % (najmanj 446 pnevmatik)

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 446 pnevmatik) VSEH pnevmatik(tudi za osebna vozila) iz sklopa številka 1 v tabeli 2.1 (izvzete so postavke 5, 12, 18, 19, 21, 22, 23), ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva.


Datum objave: 14.07.2018   07:47
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI, po pregledu tehnične dokumentacije :

Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 446 pnevmatik) vseh pnevmatik iz sklopa številka 1 v tabeli 2.1 (izvzete so postavke 5, 12, 18, 19, 21, 22, 23), ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva, v nasprotnem primeru se ponudnika izloči.

V razpisu imate dimenzije tovornih pnevmatik, ki ne dovoljujejo pogoja, ki ga želite .

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 446 pnevmatik) VSEH pnevmatik(tudi za osebna vozila) iz sklopa številka 1 v tabeli 2.1 (izvzete so postavke 5, 12, 18, 19, 21, 22, 23), ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva.


Datum objave: 14.07.2018   07:51
VPRAŠANJE
Razpis tovorne pnevmatike

Razpisna doba 3 leta.
Trenutno se cene na Evropskem tržišču menjajo.
Kako naj vam zagotovimo ceno za obdobje 3 let ?

ODGOVOR

Ponudnik mora zagotoviti fiksne cene za čas trajanja okvirnega sporazuma, kar se upošteva pri izdelavi ponudne.


Datum objave: 16.07.2018   08:51
Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 346 pnevmatik) VSEH pnevmatik(tudi za osebna vozila) iz sklopa številka 1 v tabeli 2.1 (izvzete so postavke 5, 12, 18, 19, 21, 22, 23), ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva.

Datum objave: 16.07.2018   09:23
VPRAŠANJE
V razpisu DOBAVA NOVIH PNEVMATIK JE POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 17 :
17 315/80 x 22,5 M+S pogonska

Vse pogonske pnevamtike imajo oznamo MS .
Ali je pri tej pnevmatiki mišljeno za težje pogoje dela - poškodbe bokov, vožnja po smetišču, regional ... / on/off , construction / ?ODGOVOR
Zahteva se tovorna pnevmatika 315/80 x 22,5 pogonska.Datum objave: 17.07.2018   11:00
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Iz razpisa / dobava novih tovornih pnevmatik / je razvidno :

Ponudnik mora ponuditi vse vrste pnevmatik iz ponudbenega predračuna - 2.1. Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 446 pnevmatik) vseh pnevmatik iz sklopa številka 1 v tabeli 2.1 (izvzete so postavke 5, 12, 18, 19, 21, 22, 23), ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva, v nasprotnem primeru se ponudnika izloči.

VPRAŠANJE
Vseh novih pnevmatik v razpisu je 441 kosov . Pri 384 kosih povprašujete za uvrščanje vsaj v razred C glede na izkoristek goriva.
VAŠA ZAHTEVA je razvidna iz teksta .


ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % - to je najmanj 346 od 384 pnevmatik iz sklopa številka 1 v tabeli 2.1 (iz tega so izvzete postavke 5, 12, 18, 19, 21, 22, 23), ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva.
Datum objave: 18.07.2018   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ta okvirni sporazum začne veljati, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in pod pogojem, da dobavitelj v roku petnajst (15) dni predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Ta okvirni sporazum se sklene za obdobje 3 let.''

Ali torej cene veljajo za obdobje 3 let?


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Da.