Dosje javnega naročila 004406/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje meritev in upravljanje okoljskega merilnega sistema (OMS) za obdobje 2018 - 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 111.093,81 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004406/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.06.2018
JN004406/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2018
JN004406/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2018
JN004406/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2018
JN004406/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2019
JN004406/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN004406/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
JN004406/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2020
JN004406/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2020
JN004406/2018-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2020
JN004406/2018-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2021
JN004406/2018-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
JN004406/2018-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2021
JN004406/2018-X11 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004406/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262389/RD_-_IZVAJANJE__MERITEV_IN_UPRAVLJANJE_OKOLJSKEGA__MERILNEGA_SISTEMA_(OMS)_-__29.6.2018_za_objavo.docx.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2076
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje meritev in upravljanje okoljskega merilnega sistema (OMS) za obdobje 2018 - 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-903/2018-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje meritev in upravljanje okoljskega merilnega sistema (OMS) za obdobje 2018 - 2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje meritev in upravljanje okoljskega merilnega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2018
Konec: 31.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.11.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2018   11:25
VPRAŠANJE
Datum prejema: 05.07.2018 ob 09:03


Pozdravljeni,
v dokumentaciji JN je v poglavju III pod pogoji za sodelovanje v 4. točki navedeno, da je kot dokazilo potrebno priložiti fotokopijo akreditacijskih listin (priloga 8). Priloga 8 v predmetni dokumentaciji se nanaša na podizvajalce. Prosimo za pojasnilo, kam se priložijo dokazila o akreditacijah, ki se zahtevajo v točki 4. pogojev za sodelovanje.

Hvala, lp.


ODGOVOR:
Akreditacijske listine, ki so zahtevane v točki 4. Pogoji za sodelovanje (str. 10. Razpisne dokumentacije) se priložijo za vsemi zahtevanimi prilogami, torej, kot prilogo 11.