Dosje javnega naročila 004408/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve vzdrževanja programske opreme Red Hat Enterprise Linux Server, Check Point in Symantec Enterprise Vault za potrebe Ministrstva za finance (MF)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.090,96 EUR

JN004408/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.06.2018
JN004408/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2018
JN004408/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2018
JN004408/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2018
JN004408/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004408/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
NATAŠA KRAJNC
Natasa.Krajnc@gov.si
+386 14788921

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja programske opreme Red Hat Enterprise Linux Server, Check Point in Symantec Enterprise Vault za potrebe Ministrstva za finance (MF)
Referenčna številka dokumenta: 4300-46/2018, NMVLicenceMF-18/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve vzdrževanja programske opreme Red Hat Enterprise Linux Server, Check Point in Symantec Enterprise Vault za potrebe Ministrstva za finance (MF)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Red Hat Enterprise Linux Server in Check Point
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Red Hat Enterprise Linux Server in Check Point
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Symantec Enterprise Vault
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Symantec Enterprise Vault
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2018   10:30
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.07.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2018   08:38
Naročnik podaljšuje obstoječe licence:
• Subscription Number: 4029893
• Subscription Name: Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support
• Contact Number: 11008322
• Quantity: 4

V okviru vzdrževanja mora izvajalec zagotavljati storitve, ki so navedene pod »Vzdrževanje opreme« v dokumentu »Tehnične specifikacije«.
Red Hat licence se podaljšujejo za obdobje 24 mesecev.


Datum objave: 03.07.2018   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno prosimo, če lahko navedete SKU kode, vrsto podpore in trajanje za Red Hat licence.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje obstoječe licence:
• Subscription Number: 4029893
• Subscription Name: Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support
• Contact Number: 11008322
• Quantity: 4

V okviru vzdrževanja mora izvajalec zagotavljati storitve, ki so navedene pod »Vzdrževanje opreme« v dokumentu »Tehnične specifikacije«.
Red Hat licence se podaljšujejo za obdobje 24 mesecev.Datum objave: 11.07.2018   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik v javnem naročilu navaja, da lahko ponudnik svojo tehnično (točka 12.2.1.) in kadrovsko sposobnost (točka 12.2.2.) dokaže tudi s PRIMERLJIVO opremo, kot je predmet tega naročila in je razvidna iz tehničnih specifikacij za področje Symantec (Veritas) Enterprise Vault.

Ker v Sloveniji le peščica večjih strank uporablja rešitev Veritas Enterprise Vault in z namenom, da si naročnik ne omeji števila prejetih ponudb že v naprej, prosimo naročnika, da potrdi, da kot možno primerljivo opremo za arhiviranje nestrukturiranih podatkov (information archiving) smatra tudi opremo proizvajalcev kot so npr. EMC/DELL, Commvault, Smarsh , Proofpoint,


ODGOVOR
Ministrstvo za javno upravo v »Tehničnih pogojih oziroma sposobnost« pod točko 12.2.1. in zaporedno številko 3 dovoljuje pogarancijsko vzdrževanje primerljive opreme. Pod točko 12.2.2. »Kadrovski pogoji oziroma sposobnost« in zaporedno številko 2 za prvo alinejo zahteva najvišje usposobljenega strokovnjaka ekspertnega nivoja za področje Symantec (Veritas) Enterprise Vault in pod drugo alinejo dovoljuje delovne izkušnje na področju pogarancijskega vzdrževanja za primerljivo opremo. Naročnik bo v fazi preverjanja ponudb primerljivost preveril na način, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.